5729

WARRANT OFFICER ACTING at BUCHAREST EMERGENCY SITUATIONS INSPECTORATE

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 28.11.2012
 • Numar referinta: 5729

Experienta

 • octombrie 2007 - septembrie 2011

  subofiter, I.S.U BUCURESTI

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  stingerea incendiilor
  - salvarea oamenilor, animalelor si proprietatilor din incendii si evenimente neasteptate
  - utilizarea costumelor de protectie, aparate de respirat, de resuscitat si dispozitive de masurat
  - salvarea de vieti omenesti din accidente rutiere
  - interventia in momentul scurgerilor de substante periculoase
  - respectarea regulilor de sanatate si protectie in timpul operatiunilor de salvare si a altor interventii
  - revaluarea primară şi secundară a pacientului
  - măsurarea şi raportarea valorilor funcţiilor vitale (respiraţie, puls, tensiune arterială, pulsoximetrie) şi Glasgow Coma – scorul către dispeceratul de urgenţă
  - recunoaşterea stopului cardiac
  - deschiderea manuală a căilor aeriene la adult, copil şi nou - născut
  - menţinerea libertăţii căilor aeriene fără echipament la adult, copil şi nou născut
  - poziţionarea victimei n poziţia de siguranţă
  
  - ventilaţia gură la gură la adult, copil şi nou – născut
  - ventilaţia gură la mască
  - dezobstrucţia căilor aeriene prin manevra Heimlich
  - masaj cardiac extern
  - eliberarea căilor respiratorii superioare utiliznd aspiratorul de secreţii
  - ventilaţia cu balonul şi masca de ventilaţie la adult, copil şi nou – născut
  - poziţionarea victimei n poziţia potrivită respectnd regulile primului ajutor
  - imobilizarea coloanei cervicale manual şi prin utilizarea mijloacelor specifice (guler cervical)
  - manipularea şi transferul acesteia, utiliznd mijloacele specifice din dotare (targa lopată)
  - imobilizarea victimei utiliznd mijloacele din dotare (targa lopată şi salteaua vacuum)
  - imobilizarea membrelor superioare şi inferioare cu suspiciune de fractură, utiliznd mijloacele din dotare (atele, salteaua vacuum)
  - controlul hemoragiei prin aplicarea presiunii directe sau a bandajului compresiv.
  - primul ajutor n cazul plăgilor
  - primul ajutor n cazul leziunilor oculare de natură chimică
  - descarcerarea şi extragerea victimelor din autoturismele accidentate sau din spaţiile ostile utiliznd mijloacele specifice din dotare (echipament descarcerare, targa lopată, salteaua vacuum, KED)
  - descarcerarea şi extragerea victimelor fără imobilizare n cazul n care victima se află n pericol imediat sau n cazul n care victima şi personalul salvator se află n pericol imediat (incendiu, pericol de explozie, gaze/substanţe toxice etc.)
  - utilizarea defibrilatorului semiautomat extern aflat n dotare conform protocolului de resuscitare al Consiliului European de Resuscitare
  - administrarea de oxigen la diferite concentraţii şi debite pacienţilor prin masca sau sonda nazală
  - chemarea unui ajutor medical şi/sau tehnic avansat prin dispecerat
  - transportul victimei către spitalul cel mai apropriat sau către spitalul indicat de dispecerat
  - completarea fişei de intervenţie preciznd simptomatologia pacientului la prezentarea echipajului, fără a preciza un diagnostic, precum şi manevrele efectuate n acordarea primului ajutor
  

Educatie

 • 2011 - 2011

  Liceu / scoala profesionala, I.S.U BUCURESTI

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • BE
 • C
 • CE
 • D
 • DE
 • Tr
 • Tb
 • Tv

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Incepator
Italiana
Mediu
Spaniola
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 28.11.2012
 • Reference number: 5729

Experience

 • November 2007 - October 2011

  WARRANT OFFICER ACTING, BUCHAREST EMERGENCY SITUATIONS INSPECTORATE

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Workers

  FIRE-FIGHTING
  
     - fire-fighting
      - saving people, animals and property from fire and unexpected events
      - use protective suits, breathing apparatus, the revived and measuring devices
      - save lives in road accidents
      - intervention when leaks dangerous substances
      - respect health and safety rules during the rescue operations and other interventions
  
  S.M.U.R.D SERVICES OF EXTRICATION AND FIRST AID
  
  - re-evaluation of the patient's primary and secondary
  - measuring and reporting values vital functions (breathing, pulse, blood pressure,  pulseoximetry) and Glasgow Coma - score to dispatch emergency
  - recognition of cardiac arrest
  - manually open airway at adults, children and new - born
  - maintenance of equipment freedom airways without the adult, child and infant
  - positioning the victim in safety position
  
       - mouth to mouth ventilation at adults, children and the new - born
       - mouth to mask ventilation
       - cleaning the airway by Heimlich maneuver
       - external cardiac massage
       - release the upper airway using vacuum cleaner
       - ventilation balloon and mask ventilation at adults, children and new - born
       - positioning the victim in the right position respecting the rules of first aid
       - cervical spine immobilization manually and using specific means (cervical collar)
       - handling and transfer it, using specific equipment (shovel stretcher)
       - immobilizing the victim by using the means of equipment (shovel stretcher and vacuum   
        mattress)  
      - upper and lower members immobilization with a suspected fracture, using the equipment 
       (splints, vacuum mattress)
      - control bleeding by applying direct pressure or compression bandage.
      - first aid for wounds
      - first aid for eye injuries the chemical
      - extrication and extract victims from cars accident or hostile areas means using specific 
       equipment (extrication equipment, shovel stretcher, vacuum mattress, KED)
      - extrication and removal the victims without immobilization when the victim is in immediate 
       danger or if the victim and rescuer personnel are in immediate danger (fire, hazardous, 
       gas / toxic substances, etc.).
      - using semiautomatic external defibrillator available in house according to the protocol to 
        the European Resuscitation Council resuscitation
     - providing oxygen at different concentrations and flow of patients through a mask or nasal 
       tube
     - call a medical and / or technically advanced of dispatching
     - transport the victim to hospital or to the hospital nearest appropriate dispatch
     - complete the patient presenting symptoms indicating intervention crew, without specifying a 
      diagnosis and giving first aid maneuvers performed
  

Education

 • 2010 - Present

  Bachelor's degree, Polytechnic University of Bucharest

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • BE
 • C
 • CE
 • D
 • DE
 • Tr
 • Tb
 • Tv

Foreign languages

English
Intermediate
French
Beginner
Italian
Intermediate
Spanish
Beginner
Romanian
Native