57738

contabil sef la minimax discount srl

Chief Accountant at Minimax Discount srl(MERCADIA GROUP)

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
55%
 • Ultima actualizare: 01.02.2013
 • Numar referinta: 57738

Experienta

 • martie 2012 - Prezent

  contabil sef, minimax discount srl

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  •	Coordonarea departamentului financiar contabil ,trezorerie si departamentul de inventariere
  •	Organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde fata de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatilor in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
  •	Raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii.
  •	Raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului conform legislatiei in vigoare cat si a legii falimentului;85/2006
  •	Organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii.
  •	Tine legatura cu institutiile statului.
  •	Implicat în proiectarea și punerea în aplicare a proceselor de afaceri în cadrul societatii
  •	 Implicat în toate inițiativele de planificare din cadrul companiei
  •	Gestionarea fluxul de numerar .
  •	Coordonarea elaborării situațiilor financiare, rapoarte financiare, analize și rapoarte speciale de informare catre lichidatorul judiciar
  •	Stabilirea și dezvoltarea procedurilor de structura internă și pentru toate domeniile de departamentul financiar
  •	Reprezentarea societatii in fiecare relatie cu autoritatile romane
  •	Asigurarea interpretarea și aplicarea corectă a politicilor operaționale și financiare ale societatii
  •	Supravegherea toate contractele pe termen scurt și pe termen lung încheiate de către managementul
  
  •	 Comunicarea cu specialisti fiscale, avocati, auditori pentru a asigura conformarea legală
  •	Responsabila pentru supravegherea procesului de audit extern
  •	Responsabil pentru supravegherea procesului de rambursare a TVA
  •	Recrutarea, treinuirea supravegherea și evaluearea departamentul de personal
  

 • octombrie 2010 - martie 2012

  senior contabil, mic.ro retail srl

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  •	Coordonarea departamentului financiar contabil alaturi de Contabilul Sef;
  •	 Organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde fata de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatilor in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
  •	Raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. 
  •	Organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; 
  •	Supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational; 
  •	Supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor; 
  •	 Asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare pentru fiecare societate la termenele stabilite de legislatia in vigoare; 
  •	Intocmeste evaluari asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine 
  •	reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare;
  •	Se asigura ca toate documentele operationale sunt reflectate in contabilitate(stocuri,furnizori,client,cumparari,vanzari,transferuri de marfa si mijloace fixe)
  •	Verifica,intocmeste declaratiile lunare semestriale,bilantul societatilor.
   Participarea la intocmirea raportari lunare ,verificarea veniturilor si cheltuielilor pe centrea de cost, iar balanta contabila sa fie egala cu raportul veniturilor si cheltuielilor pe centre de cost(.
  •	Participarea permananta la imbunatatirea programului informatic de contabilitate financiara si gestiune;
  •	Participarea la inbunatatirea fluxului de documente atat operational cat si contabil-comanda-receptie-vanzare -descarcare de gestiune
  Numar de oameni in subordine:40
  •	Raspunzatoare de implementarea softului de contabilitate ,operational si trezorerie(Charisma ERP)(pentru toate societatile)
  •	Raspuzatoare pentru implementarea, verificarea tuturor rapoartelor contabile, operationale si trezorerie
  

 • septembrie 2009 - octombrie 2010

  senior contabil, gemisa sa

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  •	Intocmeirea bugetul global de venituri si cheltuieli pe centre de cost
  •	Organizeaza, indruma, conduce si raspundere fata de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
  •	Raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii
  •	Raspunde de organizeazarea si intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
  •	Raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora;
  •	Raspundede implementarea si imbunatatirea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational; 
  •	Supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor; 
  •	Asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare; 
  •	 Raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;
  •	Raspund de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora;
  •	Colaborare cu avocatii societatii in punerea la dispozitia acestora, a documentelor solicitate,participarea alaturi de avocati la luarea anumitor demersuri,Colaborarea cu departamentul de Controling si cu cel de raportare.
  •	Raspunde de perfectionarea sistemului informatic, contabil,operational si de trezorerie(ERP)
  •	Raspunde de corectitudinea rapoartelor generate de sistemul informatic si corectarea acestora cand este cazul.
  •	Numar de oameni din subordine 5 (gestionar, casier,trezorerie,contabil,operational-derulare contracte client))
  

 • aprilie 2008 - septembrie 2009

  sef departament financiar contabil, bucharestarena s.a,

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  •	Urmareste inregistrarile la zi a operatiunilor in contabilitate;
  •	Inregistrarea lunar operatiunile legate de mijloace fixe, obiecte de inventar,consum de material consumabile, descarcarea de gestiune a marfurilor;
  •	 Urmareste inregistrarile la zi a operatiunilor de casa, deconturi, banca, facturile de furnizor si cele de client;
  •	 Intocmeste Declaratiile lunare (TVA, obligatii de plata la bugetul de stat, precum si restul declaratiilor catre Administratia Financiara);
  •	Verifica operatiunile efectuate din punct de vedere contabil si fiscal
  •	Verifica existenta contractelor in baza facturilor emise catre clienti sau primate de la furnizori si respectarea termenelor din documente;
  •	Participa prin sondaj la inventarierea lunara si se asigura de intocmirea listelor de inventariere si corectitudinea acestora.
  •	 Coordoneaza inchiderea de luna, verificand corectitudinea operatiunilor efectuate;
  •	 Intocmeste raportarile semestriale si anuale catre directorul financiar sau banci.
  •	 Intocmeste lunar balantele de verificare sintetice si analitice, a jurnalelor de vanzari si cumparari cu TVA
  •	Urmareste depunerea raportarilor semestriale si anuale la Administratia Financiara si la registrul Comertului;
  •	Se asigura de buna desfasurare a activitatii departamentului, pastrand un climat bun atat cu colegii, cat si cu tertele personae cu care intra in contact;
  •	 Participa la operatiunile de control din partea diverselor organe ale statului pe probleme fiscal-contabile(rambursare TVA)
  •	Urmareste capacitatea de plata a societatii saptamanal si raporteaza directorului financiar;
  •	Asigura plata la termen a sumelor ce sunt obligatia firmei fata de bugetul de stat, alte obligatii fata de terti, anuntand directorul general de diverse diferente aparute;
  •	Urmareste derularea contractelor speciale;
  •	Colaborare cu avocatii societatii in punerea la dispozitia acestora, a documentelor solicitate,participarea alaturi de avocati la luarea anumitor demersuri
  •	Numar de oameni in subordine:12(contabili, gestionari, casieri restaurant si casier sediu)
  •	Participarea la dezvoltarea si implementarea metodologiei de lucru(firma nou infiintata) atat a serviciului contabil cat si a gestiunii , achizitiilor , serviciului de vanzare( casierii restaurantului ) .
  

 • mai 2007 - aprilie 2008

  contabil, dada design srl

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  •	Tine evidenta contabila la zi a operatiunilor legate de client
  •	Participa periodic la inventarierea lunara 
  •	Participa la inchiderea de luna, verificand corectitudinea operatiunilor efectuate(verificare jurnala vanzari si cumparari);
  •	Intocmeste periodic situatia clientilor neincasati / incasati
  •	 Emite facturile pentru clienti si se asigura de corectitudinea sumelor facturate in conformitate cu contractele semnate;
  •	Participa la realizarea bugetului pe evenimente,mese organizate;
  •	 Inregistrareain softul de contabilitate a retetelor intocmite de bucatarul sef 
  •	Inregistrareain softull de contabilitate a facturilor de marfa (nir);
  •	 Se ocupa cu pregatirea de analize si rapoate cerute de managementul companiei in ceea ce priveste furnizorii (situatia furnizorilor neachitati/ achitati);
  •	Verifica deconturile conform avansurilor si ca documentele din deconturi sa contina toate elementele pentru a fi considerate documente justificative;
  •	Tine evidenta contabila a operatiunilor de deconturi, banca, achizitii prin deconturi, precum si alte operatii contabile;
  •	Responsabila cu reactualizarea/imbunatatirea bazei de date cu privire la articole , materii prime si preturi(reactualizate) in programul de gestiune al firmei si in programul casei de marcat a restaurantului "expresoft" a acestora,recalcularea tuturor preturilor de productie;prin aceasta s-a crescut profitul firmei cu 5%,
  

 • august 2006 - mai 2007

  maager departament, Kaunfland Romania

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  •	Conducerea, coordonarea şi controlul optim a activităţilor şi a angajaţilor departamentului;
  •	Implementarea politicii de vânzări a firmei;
  •	Motivarea şi dezvoltarea profesională a angajaţilor;
  •	Realizarea corecta a inventarelor periodice şi asigurarea unor rezultate optime;
  •	Urmarirea aprovizionării corecte şi la timp a departamentului
  •	Menţinerea nivelului optim al costurilor.( Urmarirea costurilor (cu marfa, personalul-nr de ore lucrete in functie de fluxul de clienti,cu utilitatile)si diminuarea acestora.)
  •	Aplicarea prevederilor legale în vigoare, specifice, de lucru si de sanatate si securitate in munca;
  •	Asigurarea fara compromisuri a prospetimii tuturor produselor
  •	Urmarirea la zi a facturilor de furnizori,
  •	 Participa la inventarierea lunara si se asigura de intocmirea corecta a listelor de inventariere 
  •	Verificarea stocurilor( prin sondaj)si asigurarea ca acestea corespund cu intrarile si iesirile inregistrate in programul de gestiune,Verificarea corectitudini inregistrarilor in programul de gestiune a intarilor si iesirilor de marfa.
  

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ
55%
 • Last update: 01.02.2013
 • Reference number: 57738

Experience

 • March 2012 - Present

  Chief Accountant , Minimax Discount srl(MERCADIA GROUP)

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Finance / Accounting

  •	Direct coordination of , Treasury, Accounting departments and inventory department
  •	Act as a proactive business partner for the management team
  •	Involved in the design and implementation of business processes 
  •	Involved in all planning initiatives within the Company
  •	Manage and control budgets effectively
  •	Debt and cash flow management 
  •	 Involved the preparation of , financial reports, special analysis and information reports for liquidator society 
  •	Establish and develop the structure and internal procedures for all areas of finance department
  •	In charge with set up and supervise of financial controlling function
  •	Ensure records systems are maintained in accordance with accepted standards
  •	Responsible for supervising the financial reports according to Romanian accounting principles.
  •	In charge with compliance to Romanian tax and accounting regulations. 
  •	Representation of the Company in every relationship with Romanian Authorities
  •	Ensuring correct interpretation and application of operational and financial policies of the Company 
  •	Communication with tax specialists, lawyers, auditors to ensure legal compliance
  •	Responsible for supervising the external audit process
  •	Responsible for supervising the VAT reimbursement process
  •	Recruit, train, supervise, and evaluate department staff
  

 • October 2010 - March 2012

  Senior Accountant , MIC,RO SRL(MERCADIA GROUP)

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Finance / Accounting

  Coordination finance department accountant with accounting officer;
  •	responsible for a team of approximately 30 members
  
  •	Responsible for organizing, guiding, carrying out effectively the financial and accounting activities of the Company in accordance with the legal provisions in force
  •	Ensure the effective organization and management of the entire heritage integrity of the company in accordance with applicable legal provisions and internal rules or regulations societatatii
   
  •	responsible for establishing proper documents are prepared and their circulation in the society.
  •	organize and participate in the preparation works year-end financial accounting, operations, property inventories to supervise the use of the inventory results
  •	Establish and develop the structure and internal procedures for all areas of finance department
  •	oversees reconciliation and closing accounts;
  •	ensure and is responsible for developing trial balance for each company in terms
  •	established by legislation;
  •	assessment draws on work done by his staff and proposes to promote and foster the best material;
  •	ensure that all operational documents are reflected in accounting (stocks, suppliers, customers, purchases, sales, transfers of goods and fixed assets)
  check drawn semi-monthly statement, balance sheet companies.
  •	In charge with set up and supervise of financial controlling function
  •	Ensure records systems are maintained in accordance with accepted standards
  •	Design and coordinate changes and improvements in automated financial and management information systems
  •	Construct and monitor reliable control systems.
  •	responsible for implementing accounting and operational software ERP Charisma ,
  •	In charge with determining the flow of accounting records, both paper and information data
  •	In charge with compliance to Romanian tax and accounting regulations. 
  •	Representation of the Group Companies in every relationship with Romanian Authorities
  •	Ensuring correct interpretation and application of operational and financial policies of the Group 
  •	Communication with tax specialists, lawyers, auditors to ensure legal compliance
  •	participation and provides information for the external audit process
  •	participation and provides information for the VAT reimbursement process
  •	Recruit, train, supervise, and evaluate department staff
  Achievements: Always participation to improve financial accounting software and management;
  Participate in improvement of the flow of both operational and accounting documents-order-reception-discharge sale
  

 • September 2009 - October 2010

  Senior Accountant , Group of Companies Gemisa –OXYGEN PLUS, MINIBLU, OPTIBLU Bu

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Finance / Accounting

  •	Company activity field: Rent and selling medical equipment to hospitals, legal and natural person with about 20 outlets strengthened Bucharest, retail baby products, medical products with over 30 retail outlets
  •	Responsibilities:
  •	Drawing overall budget of income and expenses by cost centers according based on monthly balance
  •	Construct and monitor reliable control systems.
  •	responsible for implementing accounting and operational software ERP- CDMS
  •	Responsible for implementing registration in center cost accounting implementation reports and expenses and income cost centers.
  •	organizes, directs, leads, controls and respond effectively to the development of the financial and accounting activities of the company in accordance with the legal provisions in force
  •	 ensure and is responsible for developing trial balance at the terms set by legislation;
  •	advising the functional entities of the Company in connection with matters relating to service activity;
  •	advice to company management on issues of competence station
  •	preparation of assessments on the work done by his staff
  •	Communication with tax specialists, lawyers, auditors to ensure legal compliance
  •	Recruit, train, supervise, and evaluate department staff

 • April 2008 - August 2009

  Chief Accountant , BUCHARESTARENA S.A

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Finance / Accounting

  •	Construct and monitor reliable control systems
  •	Responsible for supervising the financial reports according to Romanian accounting principles and the specific Group reports.
  •	In charge with compliance to Romanian tax and accounting regulations.
  •	Representation of the Group Companies in every relationship with Romanian Authorities
  •	Ensuring correct interpretation and application of operational and financial policies of the Group.
  •	Direct coordination of Treasury and Accounting Departments
  •	Responsible for supervising the VAT reimbursement process
  •	Recruit, train, supervise, and evaluate department staff
  •	Establish and develop the structure and internal procedures for all areas of finance department
  

 • May 2007 - January 2008

  Accountant, DADA DESIGN

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Finance / Accounting

  -

 • October 2001 - August 2007

  MANAGER , MC DONALD'S ROMANIA S.R.L

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Restaurants

  =

 • August 2006 - May 2007

  MANAGER DEPARTAMENT , Kaunfland

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  =

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native