5939

Analist Credite IMM la ALPHA BANK ROMANIA S.A.

Credit Analyst SME at ALPHA BANK ROMANIA S.A.

 • România, Arad
 • România, Arad
 • Romania, Arad
 • Romania, Arad
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 24.08.2011
 • Numar referinta: 5939

Experienta

 • decembrie 2007 - Prezent

  Analist Credite IMM, ALPHA BANK ROMANIA S.A.

  • Arad, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  Analizarea solicitărilor de credit aferente clienţilor persoane juridice IMM conform normelor interne în vigoare şi în strânsă corelaţie cu condiţiile aplicabile fiecărui tip de facilitate de credit;
  Analizarea documentaţiei prezentate de client - juridică, financiară, precum şi informaţiile nefinanciare relevante - în vederea fundamentării analitice concise a deciziei de creditare;
  Evaluarea tranzacţiei / fundamentării economice şi a fezabilităţii proiectului propus a fi finanţat;
  Analizarea capacităţii de plată şi bonitatea debitorilor şi garanţiilor acestora, pe baza situaţiilor financiare ale acestora şi a altor informaţii financiare pertinente;
  Analizarea capacităţii de rambursare viitoare prin elaborarea de proiecţii care iau în calcul ipoteze financiare şi non-financiare;
  Revizuirea studiilor de fezabilitate şi/sau altor informaţii de piaţă relevante pentru stabilirea limitei de expunere în raport cu valoarea garanţiilor şi cu alte elemente de risc de piaţă;
  Transpunerea situaţiilor financiare ale debitorilor în formatul financiar standard al Băncii, analizarea indicatorilor financiari rezultaţi, a relaţiei cu clienţii şi furnizorii, etc., întocmirea loan memorandum-ului şi a propunerii de credit care se înaintează spre aprobare comitetelor competente;
  Asigurarea consultanţei pe linie de acordare credite către unităţile arondate sucursalei;
  Implementarea creditelor aprobate şi monitorizarea evoluţiei acestora, cât şi a creditelor restante şi neperformante aferente portofoliului de companii IMM.
  

 • octombrie 2006 - decembrie 2007

  Contabil de Gestiune, SAFILAR S.A ARAD

  • Arad, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Evidenţa stocurilor din depozitul central cât şi din cele 7 depozite din ţară;
  Participarea la inventarierea lunară a stocurilor din depozitul central Arad şi întocmirea documentaţiei aferente inventarierii; 
  Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar de la nivelul depozitului central şi al depozitelor din
  ţară; 
  Cooperarea cu personalul angajat la depozitele din ţară privind gestiunea stocurilor; 
  Înregistrarea în programul contabil a codurilor aferente produselor noi sau promoţiilor în vigoare; 
  Calculul preţurilor promoţiilor aferente fiecărui client în parte si introducerea acestuia in programul informatic; 
  Cooperarea cu gestionarii depozitelor din ţară, merchandiserii şi reprezentanţii firmelor cliente privind eventualele lipsuri ale produselor de la livrări; 
  Monitorizarea departamentului facturare privind corectitudinea întocmiriii facturilor.
  

 • decembrie 2003 - octombrie 2006

  CONTABIL, VECONTEX SRL

  • Arad, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Înregistrarea în programul de contabilitate a facturilor clienţilor şi a furnizorilor;
  Inregistrarea extraselor de cont în lei şi valută în programul contabil;
  Evidenţa registrului de casa în lei şi valută;        
  Întocmirea notelor de recepţie şi constatare de diferenţe.
  

Educatie

 • 2006 - 2008

  Master / studii postuniversitare, Universitatea de Vest Timisoara - Facultatea de Stiinte Economice

  • Roman, România
 • 2002 - 2006

  Diploma de facultate, Universitatea de Vest Timisoara - Facultatea de Stiinte Economice

  • Roman, România
 • 1998 - 2002

  Liceu / scoala profesionala, Colegiul Economic Arad

  • Arad, România
 • 1990 - 1998

  Scoala generala, Scoala Generala nr. 22 Arad

  • Arad, România

Limbi straine

Engleza
Avansat
Italiana
Incepator
Germana
Incepator
Spaniola
Incepator
Romana
Nativ
75%
 • Last update: 24.08.2011
 • Reference number: 5939

Experience

 • December 2007 - Present

  Credit Analyst SME, ALPHA BANK ROMANIA S.A.

  • Arad, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  Analyzing the credit requests related to SME corporate clients, according to bank’s current regulations and in close correlation with the conditions applicable for each type of credit facility;
  Evaluating the transaction and the economic justification and feasibility of the project to be financed;
  Analyzing the creditworthiness and clients’ payment capacity, based on the financial statements and other relevant financial information;
  Analyzing future repayment capacity of the clients by developing projections, taking into account financial and non-financial assumptions;
  Reviewing the feasibility studies and other relevant market information for determining the exposure limit in relation with the collaterals proposed and other elements of risk market;
  Structuring the financing, the utilizations of the funds, the repayment terms according to the client’s expectations, but also by minimizing bank’s risks;
  Transferring the financial statements of the clients in the bank’s standard financial format, analyzing the resulted financial ratios, completing the loan memorandum and submitting it for approval to the competent Credit Committee;
  Providing advice regarding the activity of credit granting to the units subordinated to the branch;
  Supervising the implementation of the approved loans and monitoring the evolution of the credit facilities, as well as of the overdue loans for all SME customers
  

 • October 2006 - December 2007

  Economist, SAFILAR S.A ARAD

  • Arad, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Finance / Accounting

  Keeping stock accounts from the main company's warehouse as well as from all the other 7 warehouses from all over the country;
  Participating at stock inventories from the main warehouse at the end of every month and preparing the afferent inventory related files; 
  Keeping the fixed asset and inventory accounts; 
  Assisting the personnel from the company's warehouses in what concerned stock related issues; 
  Registering into accounting new product or promotion codes; 
  Product price calculation for our key account customers; 
  Cooperating with our warehouse managers, merchandisers and customers regarding the missing products from deliveries; 
  Monitoring the accuracy of invoice issuing.
  

 • December 2003 - October 2006

  Accountant, VECONTEX SRL

  • Arad, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Finance / Accounting

  Registering into accounting the companies' clients and suppliers invoices;
  Registering into accounting the national and foreign currencies statements regarding companies' banking activity;
  Keeping the companies' national and foreign cash accounts;        
  
  

Education

 • 2006 - 2008

  Master's degree, West University Timisoara - Faculty of Economic Sciences

  • Roman, Romania
 • 2002 - 2006

  Bachelor's degree, West University Timisoara - Faculty of Economic Sciences

  • Roman, Romania
 • 1998 - 2002

  Highschool, Economic College Arad

  • Arad, Romania

Foreign languages

English
Advanced
Italian
Beginner
German
Beginner
Spanish
Beginner
Romanian
Native