602

SEF DEPARTAMENT PSInd(Sef Sector Mecanic) la SC ELCOMEX IEA CERNAVODA SA, Constanta

Chief MECHANIC DEPARTAMENT at SC ELCOMEX IEA CERNAVODA SA, Constanta

 • România, Constanța
 • România, Constanța
 • Romania, Constanța
 • Romania, Constanța
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 18.04.2011
 • Numar referinta: 602

Experienta

 • iunie 2011 - Prezent

  SEF DEPARTAMENT PSInd(Sef Sector Mecanic), SC ELCOMEX IEA CERNAVODA SA, Constanta

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Energie / Industrii extractive

  DOMENIU DE ACTIVITATE:Elcomex IEA SA ofera servicii de proiectare,executie,reparatii si intretinere
  consultanta,service si expertizare pentru:
  -centrale termice
  -linii electrice de joasa,medie si inalta tensiune
  -statii si posturi de transformare
  -instalatii din industria prelucratoare si a constructiilor de masini
  -instalatii aferente utilitatiilor publice
  -instalatii aferente cailor de comunicatie
  -instalatii aferente constructiilor civile social edilitare
  -tablouri electrice si confectii metalice suport
  Activitatea Departamentului PSInd(productie secundara industriala) se axeaza pe urmatoarele lucrarii:
  1.	confectii metalice:
  #pentru montaje electrice
  -trasee metalice (electrice)
  -cleme
  -bride
  -juguri
  -stalpi metalici
  -racorduri
  #pentru instalatii industriale
  -hale de productie
  -structuri de rezistenta cladiri(schelete metalice)
  -izometrii
  -imprejmuiri de securitate
  2.	vopsitorie profesionala
  3.	prelucrari prin aschiere
  4.	reparatii masini electrice rotative-bobinaj
  5.	echipare tablouri electrice
  
  Coordonez productia din cadrul Departamentului PSInd bazata pe activitatiile din urmatoarele grupuri:
  1.	Atelierul mecanic si de prelucrari prin aschiere compus din:
  -1- maistru mecanic 
  -3-strungari
  -2- frezori
  -7-lacatusi mecanici
  -6-sudori
  -2-vopsitori
  2.	Atelier electric si bobinaj compus din:
  -1-maistru electric
  -3-electricieni
  -2-bobinatori
  3.	Compartiment tehnic compus din:
  -1-inginer RTS
  -1-inginer tehnolog
  RESPONSABILITATI :
  Indeplinesc functia de Manager de Proiect pe activitatea de confectionare si montaj a: izometriilor de nivel ,presiune si debit precum si de montare a aparatelor AMC aferente acestor izometrii,in Punctul de Lucru Rafinaria Midia Navodari-pentru instalatiile noi construite:fabrica de hydrogen si MHC cu urmatoarele responsabbilitati:
  -coordonez activitatea de confectie a izometriilor de nivel ,presiune si debit executata PSInd,de catre personal 
  calificat si autorizat;
  -intocmesc grafice de executie a izometriilor respectand termenele si conditiile impuse de contract 
  -intocmesc grafice de montaj a izometriilor respectand termenele si conditiile impuse de contract 
  -identific in planurile de amplasare pe arii a izometriilor de nivel ,presiune si debit si aparatelor AMC aferente
  acestora;
  -verific conformitatea planurilor de montaj a izometriilor si AMC-urilor cu situatia existenta in teren.In situatia
  in care apar inatvertente intre planuri(proiect) si situatia reala din teren dupa caz situatia se analizez impreuna 
  cu proiectantul sau supervizorul AMC si stabilim o solutie viabila de executie si sau montaj;
  -coordonez activitatea de montaj a izometriilor de nivel ,presiune si debit executata din echipe mixte de sudori 
  si lacatusi AMC;
  -controlez respectarea, de catre executantii lucrarilor de confectie a izometriilor , conditiilor cerute de catre 
  proiectantul instalatie referitoare la materialele,tratamentele termice si a controlului nedistructiv impuse prin
  proiect;
  -verific corectitudinea montajelor executate
  -coordonez activitatea de montaj a aparatelor AMC aferente izometriilor de nivel ,presiune si debit 
  -verific calitatea conexiunile dintre izometrii si aparatele AMC executate prin tubing,teava sau capilare
  -efectuez probe de etanseitate si presiune izometriilor montate pe vase sau conducte
  Raspund de utilizarea in cadrul Grupului PSInd numai de personal calificat si instruit.
  Asigur elaborarea,revizia/actualizarea si implementarea documentelor de management al calitatii si mediului
  (proceduri de montaj si control,proceduri tehnice de executie,planurile calitatii,fise de controlsi urmarire) si urmaresc avizarea lor interna si externa.
  Raspund de instruirea personalului din subordine cu instructiunile/procedurile la ultima revizie aplicabila specifice lucrarii/comenzilor de executat.
  Asigur analiza si evidenta documentatiei tehnice de executie.
  Raspund, de intocmirea necesarelor de materiale pe fiecare comanda ,si de difuzarea acestuia catre Serviciul Aprovizionare.
  Raspund de calitatea produselor executate si de confirmarea inregistrarile de calitate in documentele aplicabile(planuri ale calitatii,fise de control)
  Asigur transmiterea si pastrarea identificarii produselor pe toata perioada fabricarii pana la predarea la client sau la santierul de montaj.
  Asigur conditiile pentru efectuarile verificarilor ,inspectiilor si testarilor conform cerintelor planului de calitate aprobate in vederea confirmarii calitatii produselor fabricate.
  Particip la analiza si stabilirea cauzelor eventualelor defecte in executarea lucrarilor si iau masuri pentru evitarea lor in viitor.
  Implementez la timp si efficient programele de actiuni corrective determinate de deficientele constatate in urma evaluarilor,auditurilor,inspectiilor,supravegherilor sau verificarilor.
  

 • octombrie 2009 - aprilie 2011

  MANAGER DE PROIECT-SEF COMP.SPALARI INDUSTRIALE, SC OIL DEPOL SERVICE SRL CONSTANTA ,SC ENVIROTECH SRL CONSTANTA

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Curatari si spalari industriale in rafinarii(Rompetrol-Midia,Petrom-Brazi,Luck Oil-Teleajen)-schimbatoare de caldura,calorifere,coloane de instalatii,spalari industriale si curatarii de rezervoare de petrol,benzina,motorina (Conpet,Rompetrol,Petrom,SN CFR) etc,ecologizari de terenuri infestate,desfundari canalizarii,vidanjari produse periculoase sau nepericuloase pentru mediu.
  RESPONSABILITATI :
  Planific,coordonez si monitorizez procesele de productie pentru asigurarea realizarii obictivelor departamentului
  monitorizarea cheltuielilor pentru a asigura mentinerea in bugetul propus pentru lucrarea desfasurata;
  Stabilesc prioritatii standarde si proceduri de munca pentru asigurarea unei distributii eficiente a resurselor si a calitatii
  Planific ,monitorizez si evaluez performanta subordonatiilor pentru stimularea performantei individuale si realizarea rezultatelor echipei;
  Operez,exploatez,intretin urmatoarele tipuri de pompe de inalta presiune:HAMMELMANN(hdp172-s1100-17,hdp 252-s1100-25,hdp362-1200-36),WOMA ECOTHERM-600;echipamente de spalare 5-IBC(inside bundle cleaning),OBC(outside bundle cleaning),1-LTC(single lance),3-TLE ,pistol hp 1500 MBE,echipamente oferite de HAMMELMANN ,PEINNEMANN,WOMA.
  Distribui sarcinile in cadrul echipei in functie de rolul si capacitatiile fiecarui angajat pentru a asigura o realizare in timp si la standardele asteptate a obiectivelor echipei;
  Sustin instructajul periodic de PROTECTIA MUNCII si PSI conform legislatiei si procedurilor in vigoare;
  Coordoneaz şi răspund de efectuarea lucrărilor de hidrocurăţare, ecologizari,vidanjari etc. conform graficelor stabilite cu clienţii finali.
  Instruiesc şi îndrum operatorii pentru efectuarea profesională a lucrărilor de hidrosablare în conformitate cu practica companiei;
  Ma asigur ca la începutul fiecărei lucrări tot personalul care deserveşte instalaţia cu pompă de înaltă presiune să semneze fişele de protecţie a muncii, după instruirea conform normativelor urmăresc efectuarea de către operatori a lucrărilor conform practicii şi procedurilor companiei, precum şi a indicaţiilor specialiştilor furnizorului instalaţiei cu pompa de înaltă presiune. 
  Sunt permanent la curent cu prevederile legale în ROMÂNIA privind protecţia muncii în domeniile în care compania prestează servicii şi instruieşte operatorii cu privire la normele de protecţie a muncii generale sau proprii (specifice) şi urmăreşte ca acestea să fie respectate în timpul lucrărilor, în vederea evitării accidentelor sau deteriorării anormale şi accidentale a instalaţiei pompei şi accesoriilor. 
  Răspund de întreţinerea instalaţiei şi accesoriilor pentru asigurarea bunei funcţionări şi a unei durate de viaţă corespunzătoare standardelor internaţionale şi indicaţiilor furnizorilor HAMMELMANN, PINNEMANN , SALOTECH, CATERPILLAR,DEUTZ,ETC.
  Pe baza urmăririi în mod corespunzător a funcţionării instalaţiei şi accesoriilor, fac în timp util propuneri pentru achiziţionarea de piese de schimb sau de uzură atunci cînd este cazul.
  Efectueaz înlocuirea pieselor uzate cu piesele de schimb sau de uzură existente sau aprovizionate ad hoc. 
  Efectueaz sau după caz urmăreşte corespunzător efectuarea reparaţiilor necesare în cazul în care se înregistrează defecţiuni.
  Coordoneaz membrii echipei de lucru, atat în cadrul lucrărilor de hidrosablare angajate, cat şi pentru operaţiunile de întreţinere, reparaţii; 
  Ţin legătura cu furnizorul instalaţiei (cu pompă de înaltă presiune) pentru rezolvarea unor probleme care privesc exploatarea optimă, întreţinerea, menţinerea în bună stare de funcţionare şi, după caz, repararea pompei, instalaţiei sau accesoriilor.
  Aplic şi răspund pentru respectarea de către personalul operativ a procedurilor de pornire, oprire şi exploatare a instalaţiei pompei şi accesoriilor cu care se lucrează. 
  Efectueaz reglajele necesare ale instalaţiei şi accesoriilor, conform indicaţiilor furnizorului HAMMELMANN ,PEINNEMANN şi respectiv necesităţilor lucrărilor programate. 
  Ma instruiesc permanent pentru a cunoaşte echipamentele cu care lucrez în domeniul postului, pentru a putea să le foloseasc în mod eficient în activitatea depusă şi aduce angajatorului aportul scontat. 
  Folosesc toate cunoştinţele mele tehnice şi fizice pentru aplicarea celor mai bune soluţii / metode pentru executarea corectă, dar şi economică a lucrărilor efectuate şi a măsurilor conexe necesare în acest sens .
  Colaboreaz cu beneficiarii de lucrări pentru realizarea acestora în spiritul contractului, cu grija necesară pentru apărarea intereselor companiei, atat ca termene, cat şi din punct de vedere economic şi cu respectarea legalităţii. 
  Stabilesc materialele consumabile de orice fel necesare pentru desfăşurarea activităţii şi ma îngrijesc de aprovizionarea lor, conform propunerilor aprobate de conducerea şi în limita fondurilor alocate de aceasta.
  

 • mai 2009 - septembrie 2009

  INGINER SEF PRODUCTIE(DIRECTOR PRODUCTIE) , SC VANDOR INDUSTRY SRL CONSTANTA

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  Firma producatoare: de cabluri de legatura matisate si presate in mansoane,sisteme de ridicat si transportat, vanzari scule si dispozitive de lucru pentru instalatiile de ridicat si transportat(chei tachelaj,chingi textile si de amaraj, palane ,lanturi,cabluri de legatura,parame etc). 
  Angajati 14 lucratori.
  RESPONSABILITATI :
  Executarea comenzilor de productie cu personalul din subordine: confectie cabluri de legatura ,sisteme de lucru, parame etc. Stabilirea necesarul de materiale si manopera ce trebuie utilizat la executarea comenzii de lucru, verificarea calitatii lucrarilor efectuate in conformitate cu normele si STAS-urile in vigoare.
  Intocmesc devizele pe lucrarile executate. Stabilesc si intocmesc necesarul de aprovizionare cu materiale pentru departamentul productie.
  Intocmesc planurile de mentenanta(mentenanta planificata) a utilajelor aflate in gestiunea si exploatarea firmei,intocmesc bugetul pentru mentenanta utilajelor. Urmaresc aplicarea intocmai a planului de mentenanta verificand respectarea planificarilor in functie de orele de functionare.
  Urmaresc respectarea si incadrarea in bugetul alocat a operatilor de mentenanta.
  Intocmesc pontajul lunar al angajatiilor aflatii in subordine.
  Detin magazia de obiecte de inventar si materiale a firmei intocmind contabilitatea primara (NIR-uri, bonuri de consum, bonuri de transfer,evidenta pe fise de magazie si Pc),asigurarea aprovizionarea magaziei cu materiale, produse finite si materii prime in functie de comenzile primite, contracte incheiate si previziuni lunare a activitatii.
  Instruirea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca si psi ,intocmind si fisele individuale de protectia muncii si psi,personalului din subordine.
  

 • iulie 1999 - mai 2009

  SEF COMPARTIMENT Scule, Dispozitive Portuare si Amarari Marfuri , SC SOCEP SA CONSTANTA

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Service / Instalare

  ATRIBUTII RESPONSABILITATI, SARCINI
  In cadrul companiei, Compartimentul Scule,Dispozitive si Amarari pe care l-am coordonat desfasoara doua activitati principale: proiectare,confectionare, mentenanta si distribuire scule si dispozitive portuare si amarare marfuri, iar complementar am raspuns de organizarea si gestiunea magaziei centrale a societatii Socep Sa Constanta (gestiunea echipament de lucru si protectie,materiale si materii prime,scule si dispozitive de lucru) si de coordonarea centralei Termice a SOCEP SA ;
   In functie de marfurile ce trebuie incarcate /descarcate ,in/din nave stabilesc sculele si dispozitivele portuare utilizate in aceste operatiuni Sculele si dispozitivele de lucru se aleg in asa fel incat sa satisfaca norma de productie a echipei si pentru realizarea normei navei pe 24 de ore conform tipului de contract stabilit.
  Rolul meu in prima activitate ,asigurarea sculelor si dispozitivelor portuare echipelor de docheri (15echipe de docheri) pentru manipulat marfuri generale si containere, este de a sustine aceasta activitate prin:
   - proiectarea si confectionarea de scule si dispozitive portuare noi (prototip) in functie de tipul de marfa manipulata;
  - modificarea si imbunatatirea sculelor si dispozitivelor portuare existente pentru a asigura o productivitate ridicata a muncii;
  - intocmirea documentatie tehnice pentru proiecte conform procedurilor impuse de iso 9001/2000;
  - asigurarea aprovizionarii cu materiale si materii prime pentru procesul de executie a sculelor si dispozitivelor.
  Stabilesc tipurile de graifere utilizate in operatii de manipulare marfuri vrac in functie de tipul de marfa lucrat.
  Pentru marfa prafoasa lin curgatoare graifere cu garnitura(alumina,fosfat,zahar),pentru cereale,sroturi si chimicale
  graifere cu cutit si garnitura,pentru fier vechi polipi etc.
  Intretinere,reparatii si exploatare a parcului de graifere pentru marfuri vrac (zahar,cereale,alumina,etc.) Si a graiferelor polip pentru manipularea fierului vechi.
  Intretinere,reparatii si exploatare benzii transportoare si buncare pentru marfa vrac.
  Intocmirea planului de mentenanta lunar si anual a sculelor si dispozitivelor portuare, a graiferelor pentru marfa vrac,graiferelor pentru fier vechi(polipi), benzi transportoare si bunkere pentru marfa vrac in functie de timpul normat de lucru efectuat de fiecare echipament in parte.
  Intocmirea planului de verificare nedistructiva a sculelor si dispozitivelor portuare prin metode consacrate (verificare cu raze X,verificari cu vopsea penetranta, etc.) ;
  
  RESPONSABILITATI PRINCIPALE
  - verificarea zilnica si periodica a starii tehnice a sculelor si dispozitivelor portuare prin intocmirea planului de mentenanta a SD-urilor (reparatii curente,periodice si capitale);
  - verificarea zilnica si periodica a starii tehnice a graiferelor si polipilor si intocmirea planului de mentenanta a acestora(reparatii curente,periodice si capitale);
  - sunt specialistul companiei in activitatea de manipulare a coletelor grele si cu grad mare de dificultate in manipulare;
  - in functie de procesul tehnologic de manipulare executat- stabilesc sculele si dispozitivelor necesare procesului de munca;
  - sunt responsabilul tehnic, autorizat cu autorizatie ISCIR , pentru confectionarea organelor de ridicat (springuri, sapane de relon) si dispozitive de ridicat;
  Cele mai recente scule si dispozitive proiectate de mine si executate de echipa tehnica a atelierului sub supervizarea mea:
  - dispozitiv containerizat tevi de lungime 6-12metri in containere de 20''-40'' adaptat stivuitoarelor specializate pentru containere (tip caterpilar ,kallmar). acest dispozitiv a crescut productivitatea muncii , prin micsorarea formatiei de lucru si scaderea timpului de containerizare a unui container ;
  - dispozitiv manipulat saci tip big-bags.prin marirea numarului de puncte de cotare de la 4 la 9,crescand productivitatea muncii.
  - am proiectat si executat un sistem foarte eficient de etansare a graiferelor pentru marfa vrac: sistem garnitura celulara-cutit pretabil la orce marfa prafoasa: zahar, alumina, cereale, sroturi, chimicale ,reducand pierderile la operare spre zero.
  - intocmesc strategia de executie a lucrarilor de amaraj primite prin comanda, hotarasc formatia de lucru si materialele necesare efectuarii lucrarii. La terminarea amarajului intocmesc procesul verbal de receptie si devizul de executie a lucrarilor catre beneficiar.
  In activitatea de organizare a gestiunii magaziei centrale a SC SOCEP SA Constanta am avut urmatoarele responsabilitatii :
  - la primirea de bunuri controlez daca acestea sunt insotite de,acte, facturi,avize de expeditie si dupa caz, certificate de calitate si garantie si daca corespund comenzii SOCEP SA ;
  - identific viciile aparente si sa semneze primirea bunurilor ingestiune prin intocmirea notei de intrare receptie intocmita conform dispozitiilor in vigoare ;
  - asigur conditii optime de depozitare a bunurilor si luare unor masuri tehnico-organizatorice cum ar fi :alegera celui mai potrivit sistem de depozitare,repartizarea bunurilor in magazie dupa natura acestora ,asezarea bunurilor astfel incat sa fie posibila efectuarea diferiteloroperatii necesare,fie conservarii bunurilor , fie eliberarii lor din depozit,asigurarea securitatii bunurilor impotriva sustragerilor,degradarii si a incendiului ;
  - verificalunar inventarul gestiunii prin metoda verificarii selective si anual al inventarierii prin verificarea in intregime a gestiunii cu numarare 100%.
  

Educatie

 • 1994 - 1999

  Diploma de facultate, UNIVERSITATEA”OVIDIUS” Constanta FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA

  • Constanța, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • BE
 • C
 • CE

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ
75%
 • Last update: 18.04.2011
 • Reference number: 602

Experience

 • June 2011 - Present

  Chief MECHANIC DEPARTAMENT, SC ELCOMEX IEA CERNAVODA SA, Constanta

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Energy / Extractive Industries

  Company activity field:Elcomex IEA SA offers design, manufacturing, repair, maintenance,      consultancy, service and expertise for: 
  • Power Plants 
  • Power lines of low, medium and high voltage and transformer stations 
  • low current systems 
  • Water from manufacturing and machine building for public utilities 
  • Plants for ways of communication for social civil construction - utilities 
  • Electric and metal support 
  • Power Supply
  
  Activities performed: 
  Midia refinery Navodari revision made, installed and sampled isometric flow and pressure installations 
  SRU(sulphur recover unit), aromatic and Parex. 
  We organized manufacturing isometric, as in the designer department plans they manage, by teams of 
  welders and locksmiths
  I held their installation on vessels or pipes thereto as PID(pipe,instalation diagram), by teams of locksmiths 
  AMC. I supervised the installation of the equipment AMC (measurement control divice). action, and checked 
  the accuracy of hydraulic connections between isometric and AMC. 
  Cernavoda Nuclear Power Plant Unit 1.2: I made the mechanics of the DICA project (spent fuel storage), 
  and supports for transformers 440MW/440KV extacade.
  
  Responsibilities:
  Coordinate activities within PSIND(mechanic departament)composed by:
  - workshop machine tools(3 lathes, 1 mill) 
  -metal workshop with members: 1 master mechanic, 3 lathe, 7 locksmiths ,2 milling , 2 painters and 6 welders.
  -electric workshop consists of: a master electrical, 3 electricians and 2 winder
  -technical department consists of two engineers (technologist + responsible technical welding ).
  -responsible for determining the organizational structure and organizational preparation for subordinate staff 
  Since October I operate in point-Navodari Midia refinery where it holds the position of Manager of project execution, installation isometric levels, pressure, differential pressure and flow assembly also AMC 
  (measuring and control devices) to the newly constructed section hydrogen plant and MHC(Mild 
  Hydrocracking), and I following tasks and responsibilities:
  The isometric coordinate manufacturing activity, levels, pressure and flow, performed by welding workshop 
  team consists of: welding engineer, engineering, master mechanics, welders, locksmiths, mechanics, turners.
  Offers solutions in making isometric conceptual design harmonizes with the situation on the ground.
  Establish priority of execution of isometric depending on the beneficiary's requirements.
  Prepare isometric execution schedule, following the deadlines and conditions imposed by contract.
  At the reception on site check isometric, isometric line shop welding performed in the project execution. Also check with the quality of materials used in isometric performance of those imposed by the project execution.
  Check the technical documentation accompanying the executed isometric welding shop: certificates of 
  conformity of the materials used in their execution, certified check welding, heat treatment after welding.
  The occurrence of problems in making isometric and their installation can not be executed according to 
  project execution provides the interface between the company and designer, established this project 
  solutions that change the Notes site.
  Staff coordinate the assembly of izometiilor containers, tanks or pipes, organize them in teams consisting of 
  team leader, welders and locksmiths depending on the volume of work executed.
  Editing team coordinate AMC(measurement control divice)-FT(flow transmitter), PDT(pression diferential transmitter), PT(pression transmitter),PI(pression indicator), TT(temperature , transmitter LT, LG, preceding 
  the assembly teams isometric levels, pressure, differential pressure,flow rates.
  Track compliance with project execution coupled with isometric divice AMC mounted by: tubing, pipes or hoses.
  Prepare graphs and isometric assembly of AMC
  -responsible for the utilization in the PSInd only qualified and trained.
  -ensure the development, revision / updating and implementing document management quality (mounting and control procedures, technical procedures execution, general and specific quality plans, control files, tracking files) and follow their endorsement and approval of internal and external.
  -are responsible for training subordinate staff with instructions / procedures, the latest revision applicable to specific work / command performed. 
  -provides analysis of technical documentation and records. Based on execution documentation, if required, coordinate the preparation of tender price.
  -ensures all production activities on the basis of design documentation, responsible for drawing up the necessary material and its dissemination to the Purchasing Department. 
  -analysis and workshops with the heads of the order of execution of works.
  -responsible for the quality in manufactured products and records as confirmation of the execution in accordance with the applicable documents. 
  -ensure the transmission and storage products throughout the manufacturing identification to delivery to customer or site of installation.
  -ensure the conditions for carrying out checks, inspections and testing as required by the approved quality plan in order to confirm the quality of products. 
  -participate in analyzing and determining the causes of defects in execution and take steps to avoid them in future
  -implement timely and effective corrective action programs due to deficiencies found in evaluations, audits, inspections, surveillance and inspections. 
  -prepare self-evaluation report of effectiveness of processes and activities.
  

 • October 2009 - April 2011

  PROJECT MANAGER CHIEF INDUSTRIAL CLEANING/ WASHING, SC OIL DEPOL SERVICE SRL CONSTANTA ,SC ENVIROTECH SRL CONSTANTA

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  CLEANING AND WASHING THE REFINERY INDUSTRIAL (ROMPETR0L-MIDIA, PETROM-BRAZI, LUCK OIL-TELEAJEN) HEAT-EXCHANGERS, RADIATORS, COLUMNS OF EQUIPMENT, WASHING AND CLEANING OF INDUSTRIAL OIL TANKS, GASOLINE, DIESEL ETC, LAND GREENING INFECTED.150 WORKERS.
  Responsibilities:PLAN, COORDINATE AND MONITOR PRODUCTION PROCESSES TO ENSURE THE IMPLEMENTATION OBICTIVELOR DEPARTMENT EXPENDITURE MONITORING TO ENSURE THE MAINTENANCE OF THE PROPOSED BUDGET FOR WORK CARRIED OUT; 
  ESTABLISH PRIORITY OF WORK STANDARDS AND PROCEDURES FOR PROVIDING AN EFFICIENT DISTRIBUTION OF RESOURCES AND PLAN OF QUALITY, PERFORMANCE MONITORING AND EVALUATED SUBORDINATES PERFORMANCE INCENTIVES FOR INDIVIDUAL AND TEAM PERFORMANCE RESULTS;
  WORKS EXPLOITED FOLLOWING TYPES OF MAINTENANCE OF HIGH PRESSURE PUMPS: HAMMELMANN (HDP172-S1100-17 S1100-25 HDP-252, HDP362-1200-36), WOMA ECOTHERM-600 5-IBC WASHING EQUIPMENT (INSIDE CLEANING BUNDLE ), OBC (OUTSIDE BUNDLE CLEANING) 0.1-LTC (SINGLE LANCE) ,3-TLE, HP 1500 MBE GUNS, EQUIPMENT PROVIDED HAMMELMANN, PEINNEMANN, WOMA.
  TASKS TO DISTRIBUTE IN FALL TEAM ROLE AND FUNCTION OF EACH EMPLOYEE TO ENSURE CAPACITY FOR A WHILE MAKING THE STANDARDS AND OBJECTIVES TEAM EXPECTED, SAYS INSTRUCTIONS PERIODIC AND FIRE SAFETY IN ACCORDANCE WITH CURRENT LEGISLATION AND PROCEDURES;
  COORDINATES AND IS RESPONSIBLE HIDROCLEANING WORKS OF MAKING, ACCORDANCE WITH ESTABLISHED CUSTOMERS END GRAPHICS. INSTRUCT AND GUIDE OPERATORS FOR PROFESSIONAL CONDUCT OF BUSINESS IN ACCORDANCE WITH PRACTICE HIDROCLEANING COMPANY;
  AT THE BEGINNING I ENSURE THAT ALL PERSONNEL SERVING INSTALLATION WORKS WITH HIGH PRESSURE PUMP TO SIGN SHEETS FOR PROTECTION OF WORK, AS A RESULT OF CONDUCT TRAINING ACCORDING TO THE NORMS FOR OPERATORS TO WORK ON PRACTICE AND PROCEDURES OF THE COMPANY AND THE INDICATIONS OF SPECIALISTS FACILITY PROVIDER HIGH-PRESSURE PUMP.
  TRAIN OPERATORS ON GENERAL RULES FOR PROTECTION OF LABOR OR EQUITY (SPECIFIC) AND SEEKS THEM DURING WORK, TO PREVENT ACCIDENTS OR DAMAGE INCIDENTAL ABNORMAL AND INSTALLATION OF PUMP AND ACCESSORIES.
  MEET THE MAINTENANCE FACILITY AND ACCESSORIES FOR THE OFFICIALS AND A GOOD LIFE INTERNATIONAL STANDARDS INDICATIONS AND SUPPLIERS HAMMELMANN, PINNEMANN, SALOTECH, CATERPILLAR, DEUTZ, ETC.
  BASED ON THE PROSECUTION DUE TO INSTALLATION AND OPERATION OF ACCESSORIES, MAKE TIMELY PROPOSALS FOR THE PURCHASE OF SPARE PARTS OF WEAR AND THEN WHEN.
  CARRIES REPLACEMENT PARTS REPLACEMENT PARTS PLANT WITH EXISTING OR WEAR OR SUPPLY STOCK. MAKES OR REPAIRS IF NECESSARY WHERE TO REGISTER DAMAGES. FACILITATES TEAM MEMBERS BOTH WITHIN HIDROCLEANING COMMITTED WORKS, HOW AND OPERATIONS MAINTENANCE, REPAIR,
  CARRIES THE FACILITY AND ACCESSORIES NECESSARY ADJUSTMENTS IN ACCORDANCE WITH SUPPLIER HAMMELMANN INDICATIONS, AND WITH THE NEEDS OF BUSINESS SCHEDULED PEINNEMANN.
  I’ INSTRUCT WITH PERMANENT EQUIPMENT TO KNOW JOB WORKING IN ORDER TO USE THEM EFFECTIVELY ACTIVITY REPORT FILED AND BRING EMPLOYERS EXPECTED.
  USE MY KNOWLEDGE ALL TECHNICAL AND PHYSICAL BEST SOLUTIONS FOR IMPLEMENTATION / EXECUTION ARRANGEMENTS FOR CORRECT, BUT ECONOMIC MEASURES AND ASSOCIATED WORKS TO BE CARRIED OUT IN THIS WAY.
  COLLABORATE WITH BENEFICIARIES OF WORKS CONTRACT FOR THEIR SPIRIT, WITH DUE DILIGENCE TO DEFEND THE COMPANY, BOTH AS TIME, HOW AND ECONOMICALLY AND LAWFULLY
  SETTING OUT OF ANY MATERIALS NEEDED SUPPLIES FOR PURSUIT AND CARE OF SUPPLY MA THEIR PROPOSALS APPROVED UNDER THE LEADERSHIP AND THE EXTENT OF FUNDS ALLOCATED FOR THIS.
  

 • May 2009 - September 2009

  CHIEF PRODUCTION , SC VANDOR INDUSTRY SRL CONSTANTA

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  THE COMPANY PRODUCES: CONNECTION CABLE AND PRESS SPLICE SLEEVES, LIFTING AND TRANSPORTATION SYSTEMS, SALES TOOLS AND DEVICES WORK FOR MATERIAL HANDLING AND TRANSPORTATION (KEY RIGGING, WEBBING TEXTILE AND AMARAJ, HOISTS, CHAINS, CABLES NOW, PARAM ETC.). EMPLOYEES 14 WORKERS.
  Responsibilities:RESPONSIBILITIES: EXECUTION OF ORDERS FOR PRODUCTION WITH HIS STAFF: CABLES CONNECTING MANUFACTURING SYSTEMS WORK, PARAM ETC.. ESTABLISHING THE NECESSARY MATERIALS AND LABOR TO BE USED TO ORDER EXECUTION OF WORK, CHECKING THE QUALITY WORK PERFORMED IN ACCORDANCE WITH THE RULES AND STAS SITES IN FORCE. PREPARE ESTIMATES ON WORKS EXECUTED. DETERMINE AND PREPARE FOR THE SUPPLY OF MATERIALS FOR PRODUCTION DEPARTMENT. PREPARE MAINTENANCE PLANS(PLANNED MAINTENANCE) OF EQUIPMENT THAT ARE IN MANAGEMENT AND BUSINESS OPERATION, PREPARE THE BUDGET FOR EQUIPMENT MAINTENANCE. FOLLOW EXACTLY THE PLAN APPLICATION COMPLIANCE CHECKING MAINTENANCE SCHEDULES DEPENDING ON THE HOURS OF OPERATION. WATCH COMPLIANCE AND CLASSIFICATION IN THE OPERATIONAL BUDGET FOR MAINTENANCE. I OWN WAREHOUSE INVENTORY ITEMS AND PACKAGING MATERIALS COMPANY COMPILING ACCOUNTS (NIR'S, CONSUMER BILLS , TRANSFER VOUCHERS, EVIDENCE ON THE STOCK RECORDS AND PC) ENSURING SUPPLY LOCKERS MATERIALS, FINISHED GOODS AND RAW MATERIALS ACCORDING TO ORDERS RECEIVED, CONTRACTS SIGNED AND MONTHLY ESTIMATES OF ACTIVITY. MAKE MONTHLY INVENTORIES OF STOREROOMS AT THE CONCLUSION OF MONTHS AND ANNUAL INVENTORY AT YEAR END. RESPONSIBLE FOR THE MANAGEMENT COMPANY PERFORMING AT THE SAME TIME BUILDING WORKS REPAIR AND MAINTENANCE (SANITARY, THERMAL PLANT, ELECTRICAL INSTALLATION, PAINTING) WITH HIS STAFF, WHEN NEEDED. 
  TRAINING IN TERMS OF SECURITY AND HEALTH AND PSI PREPARED AND INDIVIDUAL RECORDS OF EMPLOYMENT PROTECTION AND PSI, SUBORDINATE STAFF.
  Achievements:ACHIEVEMENTS:ACHIEVEMENTS: I HAVE MADE SAVINGS OF AROUND 15% PER ORDER EXECUTED BY REDUCING THE INTAKE OF RAW MATERIAL (CABLE TRACTION, PARAMA, CHAIN) IN A VERY PRECISE MEASUREMENT OF ITS FORMATION AND REDUCING THE DEFAULT EXECUTION.

 • July 1999 - May 2009

  CHIEFF OF HARBOUR TOOLS AND DEVICES / LASHING , SOCEP SA Constanta

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Service / Installation

  RESPONSIBILITIES:DEPARTMENT TOOLS, DEVICES AND LASHING DEVELOP TWO PRINCIPAL ACTIVITIES:
  - DESIGN, CONFECTION, MAINTENANCE OF TOOLS AND DEVICES FOR LOADING / UNLOADING GENERAL CARGO & CONTAINER VESSELS AND FOR LASHING CARGOES
  - DISTRIBUTE THOSE TOOLS AND DEVICES
  MY ROLE IN THE FIRST ACTIVITY:, IS TO SUSTAIN THIS ACTIVITY BY: 
  - DESIGN AND MANUFACTURE OF HARBOUR TOOLS AND DEVICES PROTOTYPE, DEPENDING ON THE TYPE OF GOODS HANDLED; 
  - MODIFICATION AND IMPROVEMENT OF HARBOUR TOOLS AND DEVICES EXISTING TO ENSURE HIGH PRODUCTIVITY OF LABOR; 
  - DRAWING TECHNICAL DOCUMENTATION FOR PROJECTS UNDER THE PROCEDURES REQUIRED BY ISO 9001/2000; 
  - SUPPLYING OF MATERIALS AND RAW MATERIALS FOR THE EXECUTION OF TOOLS AND DEVICES.
  I WAS INCHARGE WITH COORDONEITING FOLLOWING REPAIRS AND MAINTENANCE TEAMS:
  -GRABS FOR GENERAL CARGOES BULK(SUGAR,CHEMICALS,GRAINS) AND POLIP GRABS FOR IRON SCRAPS;
  -CONVEYOR BELT;
  -BUNKER LOADING/UNLOADING CARGOES.
  SECOND MAIN ACTIVITY PERFORMED IS LASHING / UNLASHING OF GENERAL CARGOES AND CONTAINERS ON SHIPS AND RIVER VESSELS, RAILWAY WAGONS AND GOODS INTO CONTAINERS.
  I PLAN THE LASHING OPERATIONS REQUIRED, CHOOSING THE BEST TECHOLOGY IN ORDER TO DIMINUATE THE LABOUR AND MATERIALS COSTS.
  I LEAD TECHNICAL TEAM OF SCAFFOLDING MADE OF 3 CARPENTERS AND 3 STEVEDORS, USED IN MANUFACTURING WOOD OR METAL SCAFFOLDING.
  I MADE SCAFFOLDING FOR REPAIRS TO HEAVY LIFTING AND TRANSPORTATION EQUIPMENT (QUAY CRANES, BRIDGES TRANSSHIPPED CONTAINERS) FOR SHIP REPAIR AND BUILDING REPAIRS:
  ESTABLISH THE NECESSARY MATERIALS TO USE (NYLON ROPES, WOOD, NAILS, ETC.) AND LABOR FOR EACH WORK PART:
  I SUPERVISE THE LASHING / UNLASHING OPERATIONS; LASHING IS PERFORMED TO COMPLY THE SAFETY OF CARGOES DURING TRANSPORT
  I ISSUE ALL DOCUMENTS REQUIERD FOR THIS ACTIVITY.

Education

 • 1994 - 1999

  Bachelor's degree, University Ovidius Constanta

  • Constanța, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • BE
 • C
 • CE

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native