61094

Inginer constructor (supervizor) la SC Kaefer Izolatii Tehnice SRL

Constructor Engineer (supervisor) at SC Kaefer Izolatii Tehnice SRL

 • România, Câmpia Turzii
 • România, Câmpia Turzii
 • Romania, Câmpia Turzii
 • Romania, Câmpia Turzii
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 04.02.2013
 • Numar referinta: 61094

Experienta

 • noiembrie 2011 - februarie 2013

  Inginer constructor (supervizor), SC Kaefer Izolatii Tehnice SRL

  • Câmpia Turzii, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  -supervizarea activitatii de executie din santier pe toate proiectele in desfasurare
  - analizarea progresului pentru proiectele in desfasurare
  -elaborea graficelor de executie pentru proiectele in desfasurare 
  - rezolvarea problemeleor de natura tehnica
  - propunerea solutiilor tehnice beneficiarului
  - gestionarea si urmarirea desfasurareii proiectului de izolatii conducte
  - coordonarea activitatii de aprobare a materialelor ce vor fi utilizate in proiectul de izolatii conducte
  - monitorizarea subcontractoriilor in proiectul de montaj izolatii pentru conducte
  - analizarea problemelor ridicate in cadrul sedintelor de progres din cadrul asociatiei impreuna cu Directorul General si propunerea de masuri ce vor fi adoptate, comunicarea masurilor, urmarirea sau participarea efectiva la rezolvarea acestora.
  - elaborea planului de inspectii si controale pentru montajul izolatiilor.
  - elaborarea formulareleorde inspectie, control, urmarire a montajului si receptie pentru activitatea de montaj izolatii.
  - gestionarea si urmarirea intocmirii cartilor tehnice pentru montaj izolatii conform cerintelor beneficiarului si a precizarilor asociatiei de montaj conducte
  - monitorizarea condcutelor ce urmeaza a fi predate la izolat si urmarirea primirii frontului de lucru in timpul cel mai scurt
  - sesizarea neconcordantele si suprapunerilor ce apar datorita intarzierilor din montajul de conducte in activitatile de montaj izolatii
  - gestionarea cantitatiilor de izolatii suplimentare pe conducte ce sunt generate de reviziile de proiect si notele de santier raportate la cantitatiile de izolatii licitate
  - elaborarea documentatiei de licitatie pentru licitatiile la care participa Kaefer.
  - coordonarea si gestionarea neconformitatiilor din montajul de schela in vederea eliberarii frontului de lucru pentru izolatii.
  - intocmirea ori verificarea situatiilor de lucrari pentru inaintare catre client
  - intocmirea contractelor de subantrepriza.

 • martie 2007 - februarie 2011

  Functionar economic, SC Black Sea Suppliers SRL

  • Câmpia Turzii, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  -atingerea si depasirea obiectivelor de vanzari prin ofertare, negociere, discount, oferirea detaliilor tehnice despre produsele comercializate
  -identificarea de potentiali noi clienti
  -identificarea perceptiilor si asteptarilor clientilor
  - logistica (aprovizionare, transfer marfa intre depozitele din tara,urmarirea permanenta a stocurilor de marfa din depozit)
  - urmarirea situatiei clientilor debitori cu scadente depasite si contactarea acestora pentru recuperarea debitelor
  - facturare in cazuri exceptionale
  - coordonarea activitatii din depozit

 • aprilie 2006 - octombrie 2006

  Bellboy, Aquis Bella Beach 5 Star Hotel

  • Câmpia Turzii, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Turism

   -intampinarea clientiilor veniti in vacanta la hotel.
  -transportarea bagajelor acestora in camere.
  -prezentarea camerei si a facilitatiilor oferite de hotel.
  -rezolvarea problemelor aparute de-a lungul sejurului care ameninta buna dispozitie a clientiilor.
   -ajutarea colegiilor de la receptie in momentul in care activitatea imi permitea. Munca   de receptie consta in realizarea profilelor noilor clienti prin programul Opera V2. Am ajuns sa ma familearizez destul de bine cu programu Opera V2.
  -aranjarea scaunelor de la piscina dupa ce era eliberata de clienti.

Educatie

 • 2002 - 2008

  Diploma de facultate, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

  • Cluj Napoca, România
 • 1998 - 2002

  Liceu / scoala profesionala, Grup Scolar Agricol Turda (Colegiul Emil Negrutiu)

  • Turda, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Italiana
Incepator
Germana
Incepator
Greaca
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 04.02.2013
 • Reference number: 61094

Experience

 • November 2011 - February 2013

  Constructor Engineer (supervisor), SC Kaefer Izolatii Tehnice SRL

  • Câmpia Turzii, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  -site supervising the execution of all ongoing projects
  - Review progress on ongoing projects
  Execution-developed graphics for ongoing projects
  - Solving technical nature problemeleor
  - Proposing technical solutions beneficiary
  - Managing and tracking project desfasurareii pipe insulation
  - Coordinate the approval of materials to be used in piping insulation project
  - Monitoring subcontractors in draft pipe insulation installation
  - Analyzing the issues raised in the progress of the association meetings with CEO and measures proposed to be adopted, communication measures, monitoring and effective participation in solving them.
  - Develop plan for installing insulation inspections and controls.
  - Development formulareleorde inspection, control, tracking and reception assembly for insulation installation work.
  - Managing and supervising preparation of technical books insulation assembly according to the specifications of the client wishes and pipe fitting Association
  - Monitoring condcutelor to be taught in isolation and following receipt of the working face in the shortest time
  - Notification of inconsistencies and overlaps that occur due to delays in the installation of pipes in insulation installation activities
  - Managing the amount of additional insulation on pipes that are generated by the project revisions and notes related to the amount of insulation construction bids
  - Development of tender documentation for auctions attended by Kaefer.
  - Coordination and management of non-compliance of the scaffold assembly to release the working face for insulation.
  - Preparing or examining the papers for submission to the client
  - Preparing subcontracts.

 • March 2007 - February 2011

  Economic operator, SC Black Sea Suppliers SRL

  • Câmpia Turzii, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  -achieving and exceeding sales targets through bidding, negotiation, discount, providing technical details about the products marketed
  -identification of potential new customers
  -identify perceptions and expectations
  - Logistics (supply, transfer goods between warehouses in the country, permanent tracking stocks of goods in the warehouse)
  - Tracking customer situation overdue debtors and contacting them for debt recovery
  - Billing in exceptional cases
  - Coordination of warehouse

 • April 2006 - October 2006

  Bellboy, Aquis Bella Beach 5 Star Hotel

  • Câmpia Turzii, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Tourism

  -meet clients come on holiday at the hotel.
  -transporting their luggage in the room.
  -presentation room and facilities offered by the hotel.
  -Solving problems during your stay threatening mood of customers.
    -helping college at the reception when my work permit. Reception work is to achieve customer profiles through the new Opera V2. I've got pretty good with the program familearizez Opera V2.
   -arranging the chairs by the pool after it was released to customers.

Education

 • 2002 - 2008

  Bachelor's degree, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

  • Cluj Napoca, Romania
 • 1998 - 2002

  Highschool, Grup Scolar Agricol Turda (Colegiul Emil Negrutiu)

  • Turda, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
Italian
Beginner
German
Beginner
Greek
Beginner
Romanian
Native