61761

Economist la SC PayUp Romania SA

Economist at SC PayUp Romania SA

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 21.01.2013
 • Numar referinta: 61761

Experienta

 • decembrie 2011 - noiembrie 2012

  Economist, SC PayUp Romania SA

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  - Inregistrare documente in programul de contabilitate SMARTCont:inregistrare facturi furnizori, extrase, registru de casa, deconturi, emitere facturi clienti si verificare facturilor emise automat;
  - Importul facturilor si incasarilor din sistemul ERP;
  - Inchiderea de luna pana la nivel de balanta: note contabile, intocmire situatii lunare necesare inchiderii la nivel de grup, concilierea lunara clienti intre balanta Contabilitate si fisa clientului datorita existentei a doua sisteme de evidenta contabila si financiara;
  - Raportare lunara:
  - Emitere rapoarte lunare de analiza: cashflow, analiza vanzari, rapoarte lunare de performanta, margine, incasari si datorii;
  - Calcul lunar comisioane agenti, bonus salarii, bonus vanzari clienti; 
  - Evidenta specifica: gestiune articole stocabile si chitantiere;
  - Alte activitati: mentinerea unei bune comunicari intre departamentul contabiliatea si agentii de vanzari, mentinerea si imbunatatirea fluxului de informatii intre departamente; implementarea procedurilor de lucru si dezvoltarea de noi proceduri de lucru pentru integrarea de noi produse sau activitati; evidenta reclamatiilor;
  - Verificarea creantelor, contactarea clientilor rau-platnici si intocmirea listelor de clienti ce urmeaza sa fie notificati;
  - Prelucrarea si analizarea raportului de Ageing;

 • martie 2011 - noiembrie 2011

  Economist, SC Ever Cont Mit SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  - Contabilitate primara:inregistrarea documentelor aferente jurnalului de cumparari, respectiv jurnalului de vanzari in programul de contabilitate,registru de casa,deconturi de cheltuieli,extrase de cont;
  - Verificarea corectitudinii a documentelor inregistrate in programul de contabilitate;
  - Arhivarea documentelor;
  - Intocmire declaratii fiscale, lunare/trimestriale/semestriale;
  - Mentinerea relatiei cu banca, cu Administratia Finantelor Publice;
  - Corespondenta cu clientii alocati;
  - Gestionarea relatiilor cu Administratiile Finantelor Publice si Registrul Comertului cu privire la intocmirea,depunerea si ridicarea documentatiei de obtinere a certificatelor fiscale, a certificatelor constatatoare;
  - Inchidere de luna pana la nivel de balanta;

 • februarie 2008 - martie 2011

  Economist, SC Quark Consulting SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  - Contabilitate primara:inregistrarea facturilor clienti si furnizori,registru de casa,deconturi de cheltuieli,extrase de cont in lei si valuta;
  - Tinerea evidentei,intocmirea si introducerea notele contabile de amortizare;
  - Intocmirea listelor obiectelor de inventar in folosinta,in conformitate cu inregistrarile contabile;
  - Verificarea corectitudinii a documentelor inregistrate in programul de contabilitate
  - Arhivarea documentelor;
  - Corespondenta cu clientii alocati;
  - Intocmirea declaratii fiscale,lunare/trimestriale/semestriale;
  - Colaborarea la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile;
  - Inchidere de luna pana la nivel de balanta; 
  - Alte responsabilitati date de conducerea companiei ce pot avea legatura cu activitatea postului;
  - Gestionarea relatiilor cu Administratiile Finantelor Publice si Registrul Comertului cu privire la intocmirea,depunerea si ridicarea documentatiei de obtinere a certificatelor fiscale,a certificatelor constatatoare;

 • ianuarie 2007 - septembrie 2007

  Supervisor, GB Batteries

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  - Urmarirea realizarii planului de vanzari fata de targete stabilite impreuna cu echipa pe care o coordonam;
  - Contabilitate primara; 
  - Organizarea insotirii pe teren si pregatirea echipei la standardele cerute avand in acelasi timp o documentatie de instruire;
  - Pastrarea contactului permanent cu clientii mari;
  - Organizarea cit mai eficienta a timpului echipei de vanzari,urmarirea planificarii logica a rutelor si pastrarea frecventei de vizitare a clientilor;
  - Intocmirea la timp si intocmai rapoartelor necesare activitatii departamentului;
  - Formarea si reactualizarea permanenta a bazei de date;
  - Urmarirea incasarii contravalorii facturilor emise,conform termenelor stabilite in contract;
  - Intocmirea facturilor;

 • aprilie 2006 - octombrie 2006

  Asistent manager, SC Rombiz Impex SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  - Contabilitate primara; 
  - Preluarea si directionarea apelurilor telefonice;
  - Primirea vizitatorilor si anuntarea persoanelor de contact din societate;
  - Asigurarea protocolului in cadrul intalnirilor, in conformitate cu cerintele zilnice;
  - Preluarea,inregistrarea,distribuirea la compartimentele implicate,indosariere si arhivarea corespondentei si a mesajelor primite din partea partenerilor,clientilor si a celorlalti angajati;
  - Redactarea corespondentei de afaceri necesara desfasurarii activitatii zilnice;
  - Asigurarea transmiterii documentelor prin posta,fax,e-mail;
  - Rezervari hotel parteneri externi,etc.
  - Elaborarea si redactarea documentelor si situatiilor cerute de management;
  - Suport administrativ pentru toate departamentele firmei;
  - Realizarea de referate si rapoarte diverse;

 • decembrie 2004 - martie 2006

  Office asistant, SC Prompt MBO SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  - Inregistrarea si prelucrarea informatiilor; 
  - Executare lucrari de birou si de secretariat;
  - Triarea si inregistrarea corespondentei;
  - Inregistrarea si prelucrarea datelor contabile,statistice,financiare si clasificarea documentelor; 
  - Intocmirea registrului de casa zilnic si responsabila pentru incasarea si eliberarea de numerar;
  - Intocmire facturi,avize si alte documente contabile;
  - Culegerea si ordonarea datelor necesare intocmirii pontajului lunar,in vederea transmiterii departamentului de salarizare;
  - Evidenta materialelor consumabile: inregistrarea receptiei,introducerea in stoc, descarcarea din stoc materialele consumate,tinerea evidentei stocurilor si pregatirea necesara pentru departamentul de achizitii;

Educatie

 • 2007 - 2010

  Diploma de facultate, Universitatea Spiru Haret

  • București, România
 • 2003 - 2007

  Diploma de facultate, Universitatea Hyperion

  • București, România
 • 1999 - 2003

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu

  • București, România

Limbi straine

Engleza
Mediu
Spaniola
Mediu
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 21.01.2013
 • Reference number: 61761

Experience

 • December 2011 - November 2012

  Economist, SC PayUp Romania SA

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  - Register documents accounting software SMARTCont: Registration suppliers invoices, statements, cash book, returns, issuing invoices and check customer invoices automatically;
  - Import customer invoices and receipts;
  - Closing the month to level balance: accounting notes, monthly statements are required Closing the group level Monthly reconciliation of accounting and balance sheet customer in the customer due to the existence of two systems of accounting and financial;
  - Monthly:
  - Issue monthly reports for analysis: cashflow, sales analysis reports monthly performance edge Receivables and payables;
  - Calculate monthly commission agents, bonus pay, bonus customer sales;
  - Evidence specify: stock management articles and receipt books;
  - Other activities: maintaining good communication between departments accounting, salespeople, maintaining and improving the flow of information between departments, implementation of work procedures and developing new working procedures for integrating new products or activities, record complaints.
  

 • March 2011 - November 2011

  Economist, SC Ever Cont Mit SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Finance / Accounting

  - Primary accounting: recording documents related to the purchase journal, sales journal or accounting software, cash register, expense reports, bank statements;
  - Check correctness of documents registered accounting program;
  - Archiving documents;
  - Preparing tax returns, monthly / quarterly / half-yearly;
  - Liaising with the bank, Public Finance Administration;
  - Correspondence with assigned clients;
  - Relationship Management Administration Public Finance and Trade Register on preparing, submitting documents to obtain tax certificates, certificates ascertaining;
  - Closing balance month to level;
  

 • February 2008 - March 2011

  Economist, SC Quark Consulting SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Finance / Accounting

  - Primary accounting: recording customers and suppliers invoices, cash register, expense reports, account statements in lei and foreign currency;
  - Record keeping, preparation and introduction of depreciation accounting notes;
  - Drawing up lists inventory items in use, in accordance with the accounting records;
  - Check correctness of documents registered accounting program
  - Archiving documents;
  - Correspondence with assigned clients;
  - Preparation of tax returns, monthly / quarterly / half-yearly;
  - Assist in keeping accurate and up to date financial records and accounting;
  - Closing balance month to level;
  - Other responsibilities of company management data that can be related to the work station;
  - Relationship Management Administration Public Finance and Trade Register on preparing, submitting documents to obtain tax certificates, certificates ascertaining;
  

 • January 2007 - September 2007

  Supervisor, GB Batteries

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  - Tracking sales plan to achieve the target agreed with the team that coordinated
  - Primary accounting;
  - Organizing and preparing accompaniments field team to the required standards while having training documentation;
  - Maintaining permanent contact with major customers;
  - Organizing time as efficient as possible salesforce, tracking planning preserving logical routes and frequency of visits to customers;
  - Preparation of necessary reports on time and exactly department activity;
  - Creating and updating database permanently;
  - Monitor the collection of the invoices issued, as foreseen in the contract;
  - Preparation of invoices;
  

 • April 2006 - October 2006

  Asistent manager, SC Rombiz Impex SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  - Primary accounting;
  - Answering and directing phone calls;
  - Welcoming visitors and announce the company contacts;
  - Provide protocol in meetings, in accordance with daily requirements;
  - Acquisition, recording, distribution to departments involved, filing and archiving of correspondence and messages received from partners, customers and other employees;
  - Drafting business correspondence necessary to conduct daily activities;
  - Ensuring the transmission of documents by post, fax, e-mail,
  - Hotel Reservations external partners, etc..
  - Drafting and editing documents and statements required by management;
  - Administrative support for all company departments;
  - Performing various papers and reports;
  

 • December 2004 - March 2006

  Office asistant, SC Prompt MBO SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  - Recording and processing of information;
  - Run office and secretarial work;
  - Triarea and recording correspondence;
  - Recording and processing of accounting, statistical, financial and document classification;
  - Preparation of daily cash register and responsible for the collection and release of cash;
  - Preparing invoices, notices and other accounting documents;
  - Collecting and sorting information required to draw monthly timesheets in order to submit payroll department;
  - Evidence of consumables: reception record, placing in storage, unloading the stock of consumables, inventory record keeping and training required for the purchasing department;
  

Education

 • 2007 - 2010

  Bachelor's degree, University Spiru Haret

  • București, Romania
 • 2003 - 2007

  Bachelor's degree, University Hyperion

  • București, Romania
 • 1999 - 2003

  Highschool, High School Mihail Sadoveanu

  • București, Romania

Foreign languages

English
Intermediate
Spanish
Intermediate
Romanian
Native