63578

Operator depozit la Transline-UK

Picker at Transline-UK

 • România, Luduș
 • România, Luduș
 • Romania, Luduș
 • Romania, Luduș
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 05.06.2015
 • Numar referinta: 63578

Experienta

 • martie 2014 - septembrie 2014

  Operator depozit, Transline-UK

  • Barnslay, Anglia
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Retail / Comert

  Preluare liste comenzi online, cautare produse pe rafturi, scanare coduri produs preluta de pe raft, plasarea lui intr-o boxa anume de peun carucior, scanarea codului pozitiei boxei de pe carucior, plasarea caruciorului la sectia impachetare dupa incheierea preluarii tuturor produselor din lista comandata online.

 • ianuarie 2013 - decembrie 2013

  Sofer, Ajgajat pe cont propriu

  • Târgu Mureș, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Fundatii / Asociatii / ONG

  Preluare comenzi clienti, deplasare la locul de incarcare marfa, incarcare marfa, deplasarea la locatia    ceruta de client, descarcare marfa, incasare pret transport marfa.

 • iunie 2012 - noiembrie 2012

  Taximetrist, Tony Bean

  • Wellinborough, Anglia
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Soferi

  Preluarea comenzilor de la dispecerat, deplasarea la adresa ceruta de client, preluarea clientului si transportul lui la adresa ceruta de dansul in conditii optime si in deplina siguranta. Intretinerea masinii de taximetrie.

 • ianuarie 1996 - iunie 2012

  operator, S.N.T.G.N Transgaz S.A Cluj

  • Luduș, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Instalatii / Amenajari

  Ca un mecanic de întreținere la Transgaz am realizat mai multe lucrări specifice calificarii mele. Dintre aceste lucrari cea mai importatnta în acest sector a fost de întreținere și reparații statii de măsurare și reglare. La aceste stații, am lucrat la întreținerea și repararea de controlere servo, filtre si separatoare de impurități, clapete si supape de siguranta. Pentru a realiza toate aceste operațiuni a trebuit să iau în considerare natura defecțiuni, izolarea ansamblului defect, demontarea, găsirea piesei defecte și schimbarea ei, repunerea in functiune a statiei de reglare și de a o aduce la parametrii de funcționare. Am lucrat la întreținerea și repararea stațiilor de comprimare a gazelor. Am avut grijă de funcționarea compresoarelor, lubrifierea tuturor pieselor mobile si subansamblelor, repararea și întreținerea pompelor de apă folosite pentru răcire. Reparațiile constau în intretinerea sau schimbarea supapelor compresorului, demontarea și compresorului si segmentarea pistoanelor, dezasamblarea și repararea altor componente. Am participat la întreținerea altor echipamente de transport și efectuarea altor activități specifice în transportul de gaze. Am facut construcții metalice și sudură cu arc electric. Am participat la un curs și am obținut o calificare ca operator de extracție, tratarea și distribuția de gaze naturale.

 • decembrie 1995 - octombrie 1996

  operator, S.C COMPDESKTOP S.A

  • Târgu Mureș, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: IT Hardware

  Preluare computere clienti, inregistrare cerere de upgrade, solutionate probleme. Constatare defect, solutionare defect, refacere sistem de operare eventual o noua reinstalare dupa recuperare date client. Instalare soft de securita, antivirus, firewall si configurarea lor. Upgrade total sau partial in functie de necesitatile clientului, montarea unei noi placi de baza, memorii, hard disk, unitate optica, placa video, placa de retea, surse de alimentare, cabluri si conectica etc.Upgrade BIOS. Instalare drivere necesare, optimizare. Reincarcare cu cerneala a cartuselor de imprimanta. Conceperea, achizitionarea de divice-uri pentru retele locale: routere, switch-uri, cablu retea, mufe, mufare cabluri etc. Instalare si configurare retele.

 • ianuarie 1995 - septembrie 1995

  Fermier, Henning Ager

  • Nissum, Danemarca
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Agricultura

  Hranit si ingrijit vaci. Preparare hrana cu mixerul dupa reteta, muls vacile mecanizat in camera de muls, ducerea si aducerea vacilor in parcelele pentru pascut, verificat peste zi daca au apa de baut in parcela de pascut, lucrat pe tractor la cosit iarba, uscat, balotat, arat, discuit, transportat grau si diferite plante tocate pentru siloz. Asistare vaci la nastere, arderea cu fierul inrosit a locului in care cresc coarnele la vitei pentru a impiedica cresterea lor ulterioara. Pregatirea saivanului in care ierneaza vacile, respectiv imprastierea unui strat de paie foarte gros din balotii de paie adusi de la camp.

 • noiembrie 1990 - iulie 1994

  Mecanic intretinere, Romvelo S.A Ludus

  • Luduș, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Instalatii / Amenajari

  Aici am lucrat la intretinerea si repararea statiei de compresoare care produce aer comprimat pentru instalațiile care funcționează cu aer sub presiune. A trebuit să am grijă de funcționarea compresoarelor, lubrifirea tututror pieselor mobile si subansamblelor, repararea și întreținerea pompelor de apă folosite pentru răcire. Reparatiile constau in schimbarea sau corectarea supapelor compresorului, demontarea și segmentarea pistoanelor compresorului, dezasamblarea și repararea altor componente. Un alt lucru în această companie a fost menținerea stației de pompare a apei. Aici m-am ocupat de repararea și întreținerea pompelor centrifugale din această stație de pompare. Reparatiile constau în cautarea și înlocuirea pieselor defecte ale pompelor, etanșări, schimbare simeringuri, instalare și punere în funcțiune.

Educatie

 • 1985 - 1989

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Industrial Ludus

  • Mecanica
  • Luduș, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 05.06.2015
 • Reference number: 63578

Experience

 • March 2014 - September 2014

  Picker, Transline-UK

  • Barnslay, England
  • Full time
  • Work domain - Sales: Retail / Trade

  Retrieving items from the shelves according to the list received at hand device, scan and placing them in a trolley in the order required by the list, when all goods are collected, delivery trolley to distribution.

 • January 2013 - December 2013

  Van Driver, Self employed

  • Târgu Mureș, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Foundations / Associations / NGOs

  Shipped goods in good condition and on time to your destination, discharge goods from van, transport price collection, taking other orders.

 • June 2012 - November 2012

  Taxi driver, Tony Bean

  • Wellinborough, England
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Drivers

  Taking orders from the dispatcher, travel at address of the client, take the client and transport it to the address requested by him in optimal conditions and secure. Taxi car maintenance.

 • January 1996 - June 2012

  locksmith and mechanic, S.N.T.G.N Transgaz S.A Cluj

  • Luduș, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Installations / Decorations

  Main activities and responsibilities	As a maintenance mechanic at TRANSGAZ I performed several specific works my purview. Of these the most importatnt in this sector was the maintenance and repair measuring and regulating stations. At these stations, I worked at the maintenance and repair of servo controllers, filters and separators impurities, the valves and safety valves. To perform all these operations should consider the nature of malfunction , isolate assembly, dismantling it, finding the defective part and its change, reinstatement of regulating stations and bringing them in operating parameters. I've worked at maintenance and repair of gas compression stations. I had take care of the operation of compressors, lubricate all moving parts and subassemblies, repair and maintenance of water pumps used for cooling.  Repairs consist in changing or correcting the compressor valves, dismantling and segmentation piston compressor, disassembly and repair of others components. I participate at maintenance other transport equipment and perform work activities specific in gas transport. I've done metal constructions and electric arc welding. I attended a course and I obtained a qualification as operator extraction, treatment and distribution of gas.

 • December 1995 - October 1996

  Operator computer repair, COMPDESKTOP S.A

  • Târgu Mureș, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: IT Hardware

  Retrieve client computers, recording application upgrade, solved problems. Finding fault, defect solutioned, operating system recovery, installs an fresh operating sistem after client data recovery. Install security software, antivirus, firewall and configure them. Upgrade totally or partially depending on customer needs, installing a new motherboard, memory, hard drive, optical drive, video card, network card, power supply, cables and connectors etc.Upgrade BIOS. Installs all necessary drivers, optimizations for all software. Refill printer ink cartridges. Design, acquisition of devices for local networks: routers, switches, network cable, connectors, cable sleeve, etc.. Installing and configuring networks.

 • January 1995 - September 1995

  Farmer, Henning Ager

  • Nissum, Denmark
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Agriculture

  Fed and cared for cows. Preparing food with mixer, mechanized milking cows in the milking room, displacement and bringing cows in the pasture plots, check if they have drinking water in the pasture plot, worked on the tractor mowing the grass, dry bales, plowing, disking, transported grain and various plants chopped silage. Assist cows at birth, burning with a hot iron horns grow to the place where cattle to prevent their further growth. Preparation of winter stables in wintering cows or spreading a very thick layer of straw, straw bales brought from the field.

 • November 1990 - July 1994

  Mechanic, S.C. ROMVELO S.A LUDUS

  • Luduș, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Installations / Decorations

  Here I worked at maintenance and repairs compressor station that produce compressed air necessary for installations that work with pressure air. I had to take care of the compressors operation , lubricate all moving parts and subassemblies, repair and maintenance of water pumps used for cooling. Repairs consist changing or correcting the compressor valves, dismantling and segmentation pistons compressor, disassembly and repair of others components. Another work in this company was maintaining water pumping station. Here I repair and maintain centrifugal pumps in this pumping station. The repairs consist of removing and replacing defective parts pumps, replacement seals, installation and commissioning.

Education

 • 1985 - 1989

  Highschool, Liceul Industrial Ludus

  • Mechanical
  • Luduș, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native