64038

Assistant manager at Reliable Business Solutions

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 18.08.2014
 • Numar referinta: 64038

Experienta

 • martie 2013 - septembrie 2013

  Asistent Manager, RELIABLE BUSINESS SOLUTIONS SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Consultanta,Management

  Stabilirea agendei de lucru: intalniri, vizite si aranjamente.
  Participarea la modul de lucru precum si pregatirea documentelor adecvate.
  Elaborarea rapoartelor.
  Efectuare traduceri din si in limba engleza.
  Asigurarea receptionarea si transmiterea corespondentei sub indrumarea managerului.
  Asigurarea primirii clientilor in cadrul companiei.
  Permanenta actualizare a bazei de date.
  Mentinerea relatiei cu furnizori interni si externi.
  Propunerea de solutii si modificari pentru imbunatatirea activitatii.
  Comunicarea cu celelalte departamente din cadrul companiei in concordanta cu regulamentul intern.
  Asistarea la intocmirea planului de afaceri si la negociere. 
  Organizarea de sedinte si protocol.
  Controlul si supervizarea intregii activitati in lipsa directorului. Studierea concurentei existente si a celei potentiale (politici de vanzare, preturi, discount-uri).
  Identificarea si masurarea coeficientilor de performannta.
  Urmarirea si verificarea realizarii planului de afaceri.

 • septembrie 2012 - ianuarie 2013

  Asistent Manager, S.c. Appraisal& valuation s.r.l.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Imobiliare

   Receptionarea si distribuirea mesajelor telefonice a faxurilor, a e-mailurilor corespondentei si mentinerea evidentei acestora.
  Organizarea de intalniri, sedinte, evenimente precum si pregatirea agendei impreună cu suportul de materiale pentru sedinţe, decizii si alte informaţii scrise.
  Redactarea corespondentei sau a altor documente, inregistrarea si predarea lor la persoanele desemnate.
  Crearea, mentinerea si dezvoltarea unei baze de date a clientilor.

 • mai 2011 - iunie 2011

  Consilier Fashion, SC Estilo Impex SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Marketing: Marketing

   Identificarea clientilor prin tele-marketing.
  Stabilirea intalnirilor.
  Prezentarea produselor.
  Intocmirea rapoartelor de intalniri.
  Asistenta si consultanta produselor casei de moda.
  Participarea la training de marketing direct.
   

Educatie

 • 2013 - 2014

  Master / studii postuniversitare, U.C.D.C

  • București, România
 • 2008 - 2012

  Diploma de facultate, Ush

  • București, România
 • 2007 - 2010

  Diploma de facultate, Ush

  • București, România

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Avansat
Spaniola
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 18.08.2014
 • Reference number: 64038

Experience

 • March 2013 - October 2013

  Assistant manager, Reliable Business Solutions

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Management

  Setting the agenda : meetings, visits and arrangements.
  Participation in the working and preparing appropriate documents .
  Reporting .
  Perform translations from and into English .
  Ensure receiving and sending correspondence under the guidance of manager.
  Assurance of the company's clients .
  Permanent updating of the database.
  Maintaining relationships with internal and external suppliers
  Propose solutions and modifications for improvement.
  Assistance in preparing business plan and negotiation.
  Organizing meetings and protocol .
  Control and supervision of all activities in the absence of the Director. 
  Studying existing and potential competition policies( sale, prices, discounts ) .
  Identifying and measuring performant coefficients .
  Tracking and verification of the business plan.
  

 • September 2012 - January 2013

  Assistant manager, S.c. Appraisal& valuation s.r.l.

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Real Estate

  Receiving and distributing faxes telephone messages, e-mail correspondence and maintenance of them. 
  Organizing meetings, conferences, events and training agenda with support materials for meetings, decisions and other written information. 
  Drafting correspondence and other documents, recording and teaching their designees. 
  Create, maintain and develop a database of clients.
  

 • May 2011 - June 2011

  Fashion consouler, S.c Estilo Impex SRL, Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Marketing: Marketing

  Consulting, Sales 
  Identifing customers through telemarketing. 
  Setting meetings. 
  Presentation of. 
  Preparing reports of meetings. 
  Assistance and fashion house products. 
  Participation in training of direct marketing.
  

Education

 • 2013 - 2014

  Master's degree, U.C.D.C.

  • București, Romania
 • 2008 - 2012

  Bachelor's degree, U.S.H

  • București, Romania
 • 2007 - 2010

  Bachelor's degree, Ush

  • București, Romania

Foreign languages

English
Advanced
French
Advanced
Spanish
Beginner
Romanian
Native