66447

Consilier juridic la S.C.INTERACTIV RO CONSULT S.R.L. BACAU

 • România, Bacău
 • România, Bacău
 • Romania, Bacău
 • Romania, Bacău
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 14.02.2013
 • Numar referinta: 66447

Experienta

 • iunie 2011 - noiembrie 2012

  Consilier juridic, S.C.INTERACTIV RO CONSULT S.R.L. BACAU

  • Bacău, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  Consilier juridic în cadrul proiectului „Calificarea – Temelia casei tale” finantat din FSE prin POSDRU în baza contractului nr.POSDRU/108/2.3/G/79308.
  
  a) concepe, redactează şi avizează contractele civile, contractele comerciale sau alte acte juridice încheiate de firmă cu alte persoane fizice sau juridice;
  b) vizează actele de dreptul muncii (contracte individuale de muncă, decizii, etc.);
  c) organizează procedurile de achiziţii publice, realizeaza Planul Anual de Achizitii, evalueaza (in colaborare cu echipa de management al proiectului şi expertii implicati) ofertele primite primite in urma procedurilor legale desfasurate, participa la receptionarea bunurilor si serviciilor achizitionate in cadrul proiectului;
  d) reprezintă societatea în procesele aflate pe rolul instantelor
  judecătoreşti;
  e) acordă consultanţă şi consiliere în orice altă problemă de natură juridicăîn care este implicată organizatia;
  f) redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământului,a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc persoana juridică;
  h) redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc
  activitatea firmei;
  i) asigură confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor legate în legătură
  cu proiectul, conform legislaţiei în vigoare.
  j) elaboreaza / vizează contractele incheiate pe periada proiectului cu
  furnizorii de produse si servicii;
  Realizari:
  Îndeplinirea atribuțiilor cu succes, fapt cerfiticat si de controlul efectuat de finantator.
  
  

 • februarie 2010 - octombrie 2011

  Consilier juridic, Asociatia UGIR 1903 – Filiala Bacau, jud.Bacău

  • Bacău, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  Consilier juridic în cadrul proiectului “Strategie integrata pentru dezvoltarea initiativei private in sectoarele non-agricole in zonele rurale ale judetului Bacau” finantat din FSE prin POSDRU în baza contractului nr.POSDRU/52/5.2/G/38328.
  
  
  
  a) concepe, redactează şi avizează contractele civile, contractele comerciale sau alte acte juridice încheiate de firmă cu alte persoane fizice sau juridice;
  b) vizează actele de dreptul muncii (contracte individuale de muncă, decizii, etc.);
  c) organizează procedurile de achiziţii publice, realizeaza Planul Anual de Achizitii, evalueaza (in colaborare cu Managerul Proiect) ofertele primite primite in urma procedurilor legale desfasurate;
  d) reprezintă societatea în procesele aflate pe rolul instantelor judecătoreşti;
  e) acordă consultanţă şi consiliere în orice altă problemă de natură juridică în care este implicată organizatia;
  f) redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc persoana juridică;
  h) redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea firmei;
  i) asigură confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor legate în legătură cu proiectul, conform legislaţiei în vigoare. 
  j) elaboreaza / aproba contractele incheiate pe periada proiectului cu furnizorii de produse si servicii;
  k) participă la companiile de informare şi conştientizare din proiect, şi la alte activităti ale acestuia.
  Recomandari:
  Presedinte UGIR 1903 - Filiala Bacău.
  Realizari:
  Încheierea cu succes a activității prin îndeplinirea indicatorilor, la finalizarea proiectului pe care am fost angajată. Urmare controlului efectuat de Autoritatea de management nu au fost constatate deficiențe in activitatea desfășurată
  

 • februarie 2010 - mai 2011

  Consilier juridic, UAT COMUNA BRUSTUROASA, JUD. BACAU

  • Bacău, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  Consilier juridic în cadrul proiectului „Viitorul tău e în mâinile tale” finantat din FSE prin POSDRU în baza contractului nr.POSDRU/52/5.2/G/28112.
  
  a) concepe, redactează şi avizează contractele civile, contractele comerciale sau alte acte juridice încheiate de firmă cu alte persoane fizice sau juridice;
  b) vizează actele de dreptul muncii (contracte individuale de muncă, decizii, etc.);
  c) organizează procedurile de achiziţii publice, realizeaza Planul Anual de Achizitii, evalueaza (in colaborare cu Managerul Proiect si Responsabilul Financiar) ofertele primite primite in urma procedurilor legale desfasurate;
  d) reprezintă instituţia în procesele aflate pe rolul instantelor judecătoreşti;
  e) acordă consultanţă şi consiliere în orice altă problemă de natură juridică în care este implicată organizatia;
  f) redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc persoana juridică;
  h) redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea firmei;
  i) asigură confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor legate în legătură cu proiectul, conform legislaţiei în vigoare. 
  j) elaboreaza / aproba contractele incheiate pe periada proiectului cu furnizorii de produse si servicii;
  k) participă la companiile de informare şi conştientizare din proiect, bursele locurilor de muncă şi la alte activităti ale acestuia;
  l) participare ca membru în comisia de atribuire a contractului de proiectare şi execuţie lucrări finanţat prin Măsura 322.
  Recomandari:
  Primar şi Secretar comuna
  Realizari:
  Derularea proiectelor cu finantare europeana care au adus fonduri
  europene pentru organizatia in care lucrez.
  Încheierea cu succes a activității prin îndeplinirea indicatorilor, la finalizarea proiectului pe care am fost angajată. Urmare controlului efectuat de Autoritatea de management nu au fost constatate deficiențe in activitatea desfășurată.
  

 • iulie 2005 - ianuarie 2010

  Consilier juridic si Secretar comuna, UAT COMUNA FILIPESTI, JUD. BACAU

  • Bacău, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  Atribuţii specifice funcţiei de secretar comuna (avizare legalitatii actelor, intocmire contracte, dispozitii, hotarari, alte activitati specifice activitatii de secretar comuna, reprezentare in instanta a UAT Comuna Filipesti), iar din inanuarie 2007 şi până în ianuarie 2010. 
  In perioada in care am ocupat functia de consilier juridic – am desfasurat activitatile specifica functiei detinute, reprezentare în instanţă a instituţiei, întocmire contracte, eladorare documentaţii pentru procedurile de achiziţii publice conform OUG nr. 34/ 2006.
  În anul 2007 am întocmit toate documentele necesare şi am înregistrat la Judecătoria Buhuşi FILIALA JUDEŢEANĂ BACĂU a ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA.
  In anul 2007 – întocmit proiect - „Construire Cămin Cultural sat. Onişcani, com. Filipeşti, jud. Bacău” - pentru care s-a obţinut finanţare prin „Programul prioritar pentru proiectarea şi construirea de sedii pentru proiectarea şi construirea de sedii pentru aşezămintele culturale de drept public, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, din mediul rural şi mic urban”.
  În anul 2008 – întocmit proiect - „Construire Bază sportivă multifuncţională sat. Filipeşti, com. Filipeşti, jud. Bacău” pentru care s-a obţinut finanţare prin Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 71/2007, precum şi pe cele ale Hotărârii Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor.
  In decembrie 2008 – Am întocmit documentaţia de atribuire şi am fost Preşedinte al comisiei de atribuire a contractului de execuţie lucrări „Construire Bază sportivă multifuncţională sat. Filipeşti, com. Filipeşti, jud. Bacău” 
  In decembrie 2007 – Am întocmit documentaţia de atribuire şi am fost membru în comisia de atribuire a contractului de execuţie lucrări „Canalizare şi staţie de epurare sat. Filipeşti, com. Filipeşti, jud. Bacău” finanţat prin Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural.
  

 • aprilie 2004 - iunie 2005

  Referent, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău

  • Bacău, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  Efectuarea serviciilor de registratura - primirea, înregistrarea şi prezentarea corespondenţei directorului instituţiei, depunerea şi ridicarea corespondenţei de la O.P. 1 şi poşta militară, redactarea documentelor provenind de la directorul şi compartimentele instituţiei, oferirea de informaţii solicitate de publicul care se adresează instituţiei, arhivează corespondenţa directorului/ efectuarea activităţilor specifice conpartimentului resurse umane (ţinerea dosarelor de personal, carnetelor de muncă ale salariaţilor şi operarea oricăror modificări survenite conform legislaţiei în vigoare).
  Organizarea arhivei şi păstrarea acesteia în bune condiţii conform Organizarea arhivei şi păstrarea acesteia în bune condiţii conform Legii nr.16/1996, întocmirea lucrărilor de selecţionare a documentelor a căror termen de păstrare a expirat (Obţinut avizul de la Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Bacău).

 • septembrie 2003 - martie 2004

  Profesor I definitiv , Centrul de Educaţie Integrată

  • Bacău, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Educatie,Training

  Activităţile  specifice  procesului  de  învăţământ  (predare  -învăţare, evaluare). 

 • septembrie 1998 - august 2003

  Profesor I definitiv, Şcoala Specială Bacău

  • Bacău, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Training

  Profesor definitiv şi Secretar al Comisiei de Expertiză pentru învăţământ Special Bacău (1999 - 2000) 
  Activităţile  specifice  procesului  de  învăţământ  (predare  -învăţare, evaluare). 
  

 • octombrie 1997 - august 1998

  Profesor I , Centrul Şcolar Bacău

  • Bacău, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Training

  Activităţile  specifice  procesului învăţare, evaluare). 
  de  învăţământ  (preda re  - invatare- evaluare)

Educatie

 • 2011 - 2011

  Postdoctorat, Asociaţia Salvaţi Dunărea şu Delta Bucureşti

  • București, România
 • 2011 - 2011

  Postdoctorat, S.C. Interactiv Ro Consult S.R.L.

  • Bacău, România
 • 2009 - 2009

  Postdoctorat, S.C. Interactiv Ro Consult S.R.L.

  • Bacău, România
 • 2009 - 2009

  Postdoctorat, S.C. Interactiv Ro Consult S.R.L.

  • Bacău, România
 • 2007 - 2007

  Postdoctorat, Asociatia Repere

  • Bacău, România
 • 2000 - 2006

  Diploma de facultate, Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi • Facultatea de Drept

  • Filiași, România
 • 2000 - 2000

  Postdoctorat, Universitatea Bacău Facultatea de Litere şi Ştiinţe Specializarea Matematică - Fizică

  • Bacău, România
 • 2000 - 2000

  Postdoctorat, Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi • Facultatea de Psihologie

  • Filiași, România
 • 1993 - 1997

  Diploma de facultate, Universitatea Bacău Facultatea de Litere şi Ştiinţe Specializarea Matematică - Fizică

  • Bacău, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Incepator
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 14.02.2013
 • Reference number: 66447

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Beginner
Romanian
Native