66907

Inginer; RSVTI; Manager Transporturi; Gestionar la TREFO SA GALATI

engineer 2005-2007 - 2007-2012 Production Engineer - Engineering Sales Office - 2010 Sales Manager - Transportation - Safety Advisor ADR 2006 to 2012 - Manager 2006 - RVST at SC TREFO SA GALATI

 • România, Galați
 • România, Galați
 • Romania, Galați
 • Romania, Galați
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 12.03.2013
 • Numar referinta: 66907

Experienta

 • iunie 2005 - Prezent

  Inginer; RSVTI; Manager Transporturi; Gestionar, TREFO SA GALATI

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  inginer 2005-2007 - Inginer Productie 2007-2012 - Inginer Departament comercial - Desfacere 2010 - Manager Transporturi - Consilier Siguranta ADR 2006 - 2012 - Gestionar 2006 - RVSTI, SC TREFO SA GALATI, Galati
  Productie
  iun 2005 - prezent
  
  Domeniu activitate firma:
  
  Producator si distribuitor produse metalurgice, Sarma Mata, Sarma Zincata, Sarma Neagra, Cuie, Plase Rabitz, Plase Impletite, Plase Sudate Zincate
  
  Responsabilitati:
  
  a) COMP. PIATA INTERNA
  
  - Solicita si ofera sefului ierarhic superior date privind volumul de marfa de livrat/ contractat si termenele, in corelare cu capacitatile de productie a societatii.
  - Are obligatia sa realizeze integral sarcinile de serviciu pe care le are in cadrul societatii si sa indeplineasca si alte sarcini primite de la conducere;
  - Intocmeste avize de insotire a marfii pentru produsele finite sau marfurile livrate
  b) ATRIBUTII GESTIUNE
  
  - Primeste pe baza de facturi, avize de insotire a marfii sau bonuri de transfer materiile prime, materialele auxiliare, produse finite si marfuri si intocmeste actele necesare pentru intrarea in gestiune a produselor;
  - Nu are voie sa elibereze materii prime, materiale auxiliare produse finite si marfuri pe baza dispozitii verbale sau provizorii;
  - Verifica si intocmeste zilnic stocurile de materii prime, materiale auxiliare produse finite si marfuri pe care le gestioneaza;
  - Intocmeste impreuna cu reprezentantii sectiilor procesele verbale de custodie;
  - Are obligatia sa intocmeasca referate despre deficientele pe care le constata in sectorul sau de activitate;
  - Are obligatia sa comunice in scris plusurile sau minusurile pe care le constata, cat si sa anunte deprecierile, degradarile, distrugerile sau sustragerile la produsele pe care le gestioneaza;
  - Participa la inventarierea produselor din gestiune, alaturi de comisiile nominalizate prin decizie si are obligatia sa intocmeasca lucrarile specifice acestor operatiuni;
  - Are obligatia sa organizeze primirea, depozitarea si convervarea fara pierderi, degradari sau posibilitati de sustragere a produselor finite pe care le coordoneaza;
  - Elibereaza materii prime, materiale auxiliare produse finite si marfuri din gestiune numai pe baza de bonuri de consum primite si are obligatia sa respecte intocmai datele trecute pe dispozitie;
  - La primirea marfii este obligat sa verifice daca datele trecute pe bonurile de materii prime, materiale auxiliare produse finite si marfuri corespund cu datele din teren (cantitate, calitate, ambalaj, dimensiuni, denumire produs, destinatie-unde este cazul)
  - Organizeaza spatiul de depozitare conform normelor tehnice in vigoare, urmarind asezarea lor in magazie pe grupe de produse, sortiment, dimensiune, destinatie;
  - Are obligatia sa pastreze secretul documentelor pe care le intocmeste.
  c) OBLIGATII RSVTI (ISCIR) CONFORM ORDINULUI nr. 382/2009 .ART.7
  
  INSTALATII SUB PRESIUNE
  - sa cunoasca legislatia si prescriptiile tehnice specifice in vigoare care reglementeaza functionarea instalatiilor in conditii de securitate;
  - sa urmareasca elaborarea si dotarea fiecarui loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind explatarea in conditii normale precum si masurile care trebuie luate in caz de avarii, intreruperi sau dereglari in functionarea instalatiilor sau a procedeelor tehnologice in care acestea sunt inglobate;
  - sa intocmeasca planul anual de verificari si incercari pentru autorizarea functionarii in continuare a cazanelor aflate in exploatare, pe care il supune aprobarii conducerii unitatii si apoi il inainteaza la Inspectia Teritoriala ISCIR in raza careia se afla instalatiile
  - sa urmareasca folosirea instalatiilor in conditii de siguranta efectuarea reviziilor curente, a reperatiilor si a intretinerii permanente a acestora, conform reglementarilor legale si prevederilor prescriptiilor tehnice;
  - sa organizeze si sa participle la instructajele profesionale cu personalul de deservire;
  - sa asigure pregatirea instalatiilor in vederea efectuarii de catre inspectorii de specialitate ai Inspectiei Teritoriale ISCIR a verificarilor tehnice si incercarilor si sa comunice la Inspectia Teritoriala ISCIR datele la care se efectueaza acestea;
  - sa anunte la Inspectia Teritoriala ISCIR avariile si accidentele produse la instalatii si sa participe la cercetarea acestora;
  - sa colaboreze cu celelalte compartimente din unitate in vederea aplicarii si respectarii prevederilor prescriptiilor tehnice;
  - sa tina evidenta instalatiilor sis a urmareasca pastrarea corespunzatoare a autorizatiilor de functionare .
  
  INSTALATII DE RIDICAT
  - sa tina evidenta echipamentelor si sa urmareasca efectuarea la termen a verificarii teh. oficiale, fara de care acestea nu pot functiona;
  - sa urmareasca pregatirea echipamentelor si a sarcinilor de incercare, necesare pentru verificarile tehnice oficiale si sa participe la efectuarea lor;
  - sa supravegheze ca echipamentele sa fie folosite in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, instructiunilor de exploatare si normelor specifice de securitate si sanatatate in munca;
  - sa urmareasca realizarea la termen a dispozitiilor date prin procesele –verbale incheiate cu ocazia verificarii tehnice oficiale, sa examineze in mod regulat registrul de evidenta a supravegherii si sa ia masuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
  - sa urmaresca afisarea, in locurile stabilite, a instructiunilor de exploatare, a codului de semnalizare, precum si a instructiunilor pentru folosirea elementelor de prindere si legare;
  - sa interzica manevrarea echipamentelor de catre personane neautorizate;
  - sa efectueze instructajul professional si de securitatea muncii cu personalul de exploatare, o data pe semestru;
  - sa organizeze reexaminarea periodica anuala a personalului de exploatare si sa participle in comisia de reexaminare;
  - sa colaboreze la intocmirea planului de intretinere, reparatii si revizii si sa urmareasca indeplinirea lui la termenele prevazute;
  - sa intocmeasca planul anual de verificari tehnice periodice si sa-l inainteze la ISCIR-INSPECT IT, in termenul stabilit;
  - sa urmareasca efectuarea reparatiilor verificate de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, numai de catre agenti economici autorizati conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
  - sa urmareasca executarea la termenele prevazute a verificarilor cablurilor, lanturilor si ale celorlalte dispozitive de prindere si legare a sarcinilor in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice – PTR 14-2002 ;
  - sa urmareasca modul in care se asigura supravegherea echipamentelor in toate sectiile sau sectoarele de lucru si in toate schimburile de lucru;
  - sa tina evidenta echipamentelor;
  - sa aduca la cunostinta ISCIR-INSPECT IT, in cazul transferarii unui echipament, noul detinator careia ii va transmite cartea macaralei si documentatia tehnica.
  d) TRANSPORTURI
  
  - Va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern si international de marfuri;
  - circulatia legala pe drumurile publice;
  - Asigura derularea activitatilor de inmatriculari si radieri;
  - Coordoneaza si supravegheza activitatea conducatorilor auto;
  - Urmareste modul de intretinere si exploatare a masinilor, starea tehnica si de curatenie;
  - Stabileste necesarul de piese de schimb si consumabile auto;
  - Mentine relatia cu societatea de asigurari si urmareste dosarele de dauna;
  - Pastreaza legatura cu autoritatile rutiere si furnizorii relevanti;
  - Reprezentarea societatii in raport cu ARR, RAR, Politie;
  - Obtinerea licentilor de transport si a celor de executie pentru autovehicule;
  - Optimizeaza costurile legate de transport;
  - Realizarea rapoartelor de activitate si prognozarea cheltuielilor aferente departamentului;
  - Va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la seful sau ierarhic;
  - Controleaza ca soferii din subordine sa se prezinte la lucru in stare fizica si psihica normala si echipati cu echipamentul de protectie si de lucru prevazut. Controleaza si impune folosirea echipamentului de protectie;
  - Intocmeste procesele verbale privind instruirea pe linie SSM si SU. Consemneaza in fise efectuarea instructajului respectiv;
  - Are obligatia sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile legislatiei in vigoare si sa prelucreze acestea cu personalul din subordine.
  
  Realizari:
  
  Promovari de la compartimentul productie pana la nivelul de manager transporturi

 • octombrie 2003 - iunie 2005

  Inginer Proiectant,, SC ALL STEEL TRADING SRL GALATI

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Intocmire desene in Autocad + calcul de greutati la subansamble si calculul timpilor de executie ptr subansamble

 • ianuarie 2003 - august 2003

  Inginer Tehnolog, SC PROTECT CHEMICAL SRL BUCURESTI

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Coordonare activitate sectii vopseluri, vopseluri lavabile, materiale hidroizolante

 • aprilie 2002 - noiembrie 2002

  Maistru, SC AVANS UCROM SRL GALATI

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Coordonare acitvitate sectii Trefilare si Cuie

 • ianuarie 2002 - aprilie 2002

  Agent Comercial, SC REAL GRUP SRL GALATI

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Retail / Comert

  Distributie Produse alimentare si Alcoolice

 • august 1990 - august 1999

  Mecanic, SC SIDEX SA GALATI (actual Arcelor MIttal)

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Intretinere, revizii si reparatii macarale Tygler, macarale de capace cuptoare adanci.

Educatie

 • 1995 - 2000

  Diploma de facultate, Universitatea Dunarea de Jos Galati -Facultatea Metalurgie

  • Galați, România
 • 1986 - 1990

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Industrial nr 11 (Mihail Kogalniceanu)

  • Galați, România

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 12.03.2013
 • Reference number: 66907

Experience

 • June 2005 - Present

  engineer 2005-2007 - 2007-2012 Production Engineer - Engineering Sales Office - 2010 Sales Manager - Transportation - Safety Advisor ADR 2006 to 2012 - Manager 2006 - RVST, SC TREFO SA GALATI

  • Galați, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  
  Company activity field:
  
  Manufacturer and distributor of steel products, Mata wire, galvanized wire, Black Nails, rabitz Nets, Nets interlace galvanized welded mesh
  
  Responsibilities:
  
  Responsibilities:
  a) COMP. INTERNAL MARKET
  
  - Requesting and providing superior head data delivered cargo volume / contract and terms, in connection with the production capacity of the company.
  - Is required to achieve full work duties they have in the company and perform other tasks received from management;
  - Prepares notices accompanying the goods for finished products or goods delivered
  b) ADMINISTRATIVE DUTIES
  
  - Receives based invoices, notices accompanying the goods or transfer vouchers raw materials, auxiliary materials, finished goods and merchandise and prepares the necessary documents for entry into management products;
  - Not allowed to release raw materials, auxiliary materials and finished goods on the basis of verbal or provisional;
  - Check and prepares daily inventories of raw materials, auxiliary materials and finished goods they manage;
  - Draws together with representatives of departments of custody protocols;
  - Must prepare reports about deficiencies they find in its sector;
  - Is obliged to communicate in writing pluses or minuses you see, and to announce depreciation, damage, destruction or theft of products that it manages;
  - Participate in inventory management products, with committees nominated by the decision and must prepare specific papers such operations;
  - Is obliged to organize the reception, storage and convervarea without loss, degradation or possible removal of finished products that coordinate;
  - Release raw materials, auxiliary materials and finished goods from management only on consumer bills received and shall be bound by the past data available exactly;
  - Upon receipt of the goods is obliged to check whether the data written on receipts of raw materials, auxiliary materials and finished goods correspond with field data (quantity, quality, packaging, size, product name, destination-where applicable)
  - Organize storage space under the technical rules in force, following their placement in storage by product, variety, size, destination;
  - Shall keep secret documents they drafted.
  c) obligations RSVTI (ISCIR) according to Order no. 382/2009. Art.7
  
  Pressure devices
  - To know the laws and specific technical prescriptions in force governing the safe operation of the plant;
  - To pursue the development and equipping each job specific technical instruction explatarea in normal and measures to be taken in case of failure, interruption or disturbance in the functioning of technological systems or processes in which they are embedded;
  - To draft annual plan for authorization of inspection and testing of boilers still in operation, which he submits for approval management unit and then forwards it to the Territorial Inspection ISCIR in charge of the facilities
  - To follow safe installation using revisions current to reperatiilor and their ongoing maintenance, according to legal regulations and provisions prescriptions;
  - Organize and attend professional training sessions with service personnel;
  - To provide training facilities for performing the specialized inspectors of ISCIR Territorial Inspection and testing of checks and communicate the Territorial Inspection ISCIR dates on which they are made;
  - To announce the Territorial Inspection ISCIR failures and accidents to machinery and to participate in their research;
  - To collaborate with other departments of the unit in order to enforce compliance with the provisions and prescriptions;
  - Keep track of installations sis keep track proper authorization.
  
  Cranes
  - Keep records and track equipment performance verification of teh time. official, without which they can not work;
  - To pursue training equipment and testing tasks required for official technical checks and participate in their performance;
  - To supervise the equipment to be used in accordance with the technical, operational instructions and specific rules of occupational health and safety;
  - To pursue timely completion of dispositions given by the protocols signed during the official technical verification, examine on a regular register of surveillance and take immediate steps to remedy the defects noted;
  - To urmaresca display in places set, the operating instructions, the code signal, as well as instructions for using the fasteners and binding;
  - To prohibit operation of equipment by unauthorized personane;
  - To conduct professional training and job security personnel operating once per semester;
  - To organize periodic review and annual operating personnel to participate in the review committee;
  - To assist in drafting the plan maintenance, repair and overhaul and pursue it to the limits provided;
  - To prepare annual inspections of the plan and to submit it to ISCIR-INSPECT IT, in due time;
  - To follow the repairs checked by specialized inspectors of ISCIR-INSPECT IT only by authorized economic agents according to the present technical prescriptions;
  - To follow the terms stipulated execution of checks cables, chains and the other fixtures and binding of tasks in accordance with the technical prescriptions - PTR 14-2002;
  - To watch how to ensure surveillance equipment in all departments and sectors working in all shifts;
  - Keep track equipment;
  - To inform ISCIR-INSPECT IT, if an equipment transfer, the new owner that will transmit crane and technical documentation book.
  d) Transport
  
  - We know and will respect the legal provisions on public roads in domestic and international traffic of goods;
  - Legal circulation on public roads;
  - Ensures implementation activities and canceled registrations;
  - Coordinates and supravegheza business drivers;
  - Watch how the maintenance and operation of machinery, technical condition and cleanliness;
  - Assess the necessary auto parts and supplies;
  - Maintain relationship with the insurance company and aims to claims;
  - Stay in touch with the relevant road authorities and suppliers;
  - Representing the company in relation to ARR, RAR, Police;
  - Transport licensure and execution of motor vehicles;
  - Optimize transportation costs;
  - Implementation progress reports and expenditure forecasting department;
  - Shall carry out any other instructions received from the boss or hierarchical;
  - Check that drivers subordinated to report to work in normal physical and mental condition and equipped with protective equipment and work provided. Controls and requires the use of protective equipment;
  - Prepares minutes of instruction per line SSM and SU. Recorded in chip performance that briefing;
  - Is expected to know and fully implement the legislation in force and to process them with his staff.
  
  Achievements:
  
  Promoting the production department to the transport manager

 • October 2003 - June 2005

  Engineering , SC ALL STEEL TRADING SRL, Galati Engineering

  • Galați, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  
  Company activity field:
  
  Manufacturer of wire and tin containers for the EU
  
  Responsibilities:
  
  Preparing drawings in Autocad + weight calculation to compute the execution of parts and subassemblies ptr

 • January 2003 - August 2003

  tehnological engineer , SC PROTECT CHEMICAL SRL, Bucharest

  • Galați, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  
  Company activity field:
  
  Manufacturer paints and waterproofing materials
  
  Responsibilities:
  
  Coordination of sections paints, washable paints, waterproofing materials

 • April 2002 - November 2002

  Foreman, SC AVANS UCROM SRL, Galati

  • Galați, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  
  Company activity field:
  
  Manufacturer Nails, Wire Mata, braided nets
  
  Responsibilities:
  
  Coordination of sections drawing and Nails

 • January 2002 - April 2002

  Dealer, SC REAL GRUP SRL, Galati

  • Galați, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Retail / Trade

  
  Company activity field:
  
  Food and spirits distributor
  
  Responsibilities:
  
  Food & Spirits Distribution

 • August 1990 - August 1999

  Mechanical, Sidex SA Galati (now Arcelor Mittal)

  • Galați, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  
  Company activity field:
  
  Metal Products Manufacturer
  
  Responsibilities:
  
  Maintenance, overhaul and repair Tygler cranes, crane deep ovens caps.
  
  Achievements:
  
  During this period I graduated from Faculty of Metallurgy Galati

Education

 • 1995 - 2000

  Bachelor's degree, University "Lower Danube Galati" Faculty upper Metallurgy Metallurgical

  • Galați, Romania
 • 1986 - 1990

  Highschool, High School No 11 (Kogalniceanu) Galati College

  • Galați, Romania

Foreign languages

English
Intermediate
French
Beginner
Romanian
Native