69292

Mecanic tehnic de intretinere si reparatii la S.c. Pamiga Est S.R.L Napoly ,Italy

 • România, Galați
 • România, Galați
 • Romania, Galați
 • Romania, Galați
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
55%
 • Ultima actualizare: 27.03.2013
 • Numar referinta: 69292

Experienta

 • august 2011 - octombrie 2012

  Mecanic tehnic de intretinere si reparatii, S.c. Pamiga Est S.R.L Napoly ,Italy

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Energie / Industrii extractive

  - montari si demontari instalatii,
  - spalari instalatii -hidraulice.
  - control si verificari a instalatiilor in probe
  -prese
  - si alte domenii in care nu cuprindea meseria mea.

 • august 2011 - octombrie 2012

  Mecanic tehnic de intretinere si reparatii, S. C. Pamiga est. S. R. L. Napoli, Italia

  • Galați, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Energie / Industrii extractive

  - Menţinerea permanentă a locului de muncă şi utilajelor cu care lucrează în perfectă ordine şi curăţenie; 
  - Nu părăseşte locul de muncă fără ştirea şefului ierarh;
  - Participarea la toate instructajele de securitate şi sănătate în muncă;
  - Respectatea tehnologiei de lucru stabilită de societate şi disciplinarea la locul de muncă;
  - Evacuarea deşeurilor rezultate din procesul tehnologic folosind sculele corespunzătoare; 
  - Efectuarea cu responsabilitate, profesionalism, corectitudine şi promptitudine a următoarelor activităţi de: montarea agregatelor şi mecanismelor aferente instalaţiilor navale de bord, montarea de accesorii ale corpului navei; montaj şi reparaţii navale;
  - Sesizarea în timp util a oricărei nereguli;
  - Răspunderea disciplinară, civilă sau penală pentru perturbările produse activitatilor S.N.D.G;
  - Răspunderea pentru pierderi produse companiei, prin:
  • Neîndeplinirea cu conştiinciozitate integrală şi la termenul stabilit a atribuţiilor postului;
  • Transmiterea de informaţii eronate care, stau apoi la baza unor decizii eronate a funcţiilor de management cărora le-au fost destinate;
  • Nefolosirea integrală a timpului de lucru, exclusiv în scopul realizării atribuţiilor postului;
  

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 27.03.2013
 • Reference number: 69292

Experience

 • August 2011 - October 2012

  mechanics, maintenance mechanics and renovation technique, S. C. Pamiga est. S. R. L. Napoli, Italy

  • Galați, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Energy / Extractive Industries

  - Maintaining the permanent place of work and machinery that works in perfect order and cleaning;
  - Doesn’t leave the work place without permission;
  - Participation in all safety an health training;
  - Observance of work established by the society and discipline in the workplace;
  - Waste disposal resulting from technological process using appropriate tools; 
  - Performing with responsability, promptitude and fairness of the following activities: assemblies and mechanisms relating to the fitting of the naval board, fitting of accessories of the hull; installation and repair of ship;
  - Notification in good time of any irregularity;
  - Disciplinary, civil or indictable liability for the disturbances brought to S.N.D.G. activities;
  - Liability for the damages brought to the company:
  • Neglecting to fulfill with conscientiousness of job responsabilities;
  • Passing over of wrong information which stand by at the foundation of an wrong decision regarding the management functionality which they were assigned to;
  • Neglecting the work time in the purpose of accomplishment of job duties;
  

Education

 • 2005 - 2008

  Highschool, Traian Technical College

  • Galați, Romania

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native