70923

IT Administrator la Smart Proiect SRL, Bucuresti

IT Administrator at Smart Proiect SRL, Bucharest

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 03.04.2013
 • Numar referinta: 70923

Experienta

 • ianuarie 2005 - Prezent

  IT Administrator, Smart Proiect SRL, Bucuresti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: IT

  –stabilirea necesitatilor hardware si a solutiilor software de utilizare locala adecvate desfasurarii acticvitatii firmei si achizitionarea acestora;
  –instalarea si mentenanta sistemului informatic la sediul firmei si la sediile firmelor asociate, instalari sisteme de operare, instalari drivere, configurari periferice;
  –proiectarea, realizarea si configurarea retelei de calculatoare, securizarea si asigurarea functionarii acesteia;
  –perfectarea contractelor cu furnizorii de servicii internet si comunicatii, mentinerea contactului cu acestia;
  –remedierea defectiunilor minore ale echipamentelor sau solicitarea interventiei firmelor de service IT, urmarirea derularii contractelor de service;
  –managementul si organizarea documentelor in cadrul firmei si promovarea serviciilor firmei prin instrumente de e-marketing.

 • ianuarie 2004 - decembrie 2004

  Tehnician Echipamente de Calcul si Retele, Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Departamentul Tehnologia Informatiei si Comunicatii, Bucuresti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: IT

  –verificari si operatii de mentenanta periodice ale statiilor de lucru din punct de vedere al functionarii hardware si configurarilor software, al instalarii si utilizarii programelor antivirus, devirusari, recuperari de date;
  –instalari /reconfigurari de statii de lucru si echipamente periferice, conexiuni de retea;
  –remedierea defectiunilor minore ale echipamentelor sau solicitarea interventiei firmelor de service IT;  
  –urmarirea derularii contractelor de service IT.

 • mai 2001 - decembrie 2003

  Programator Asistent, Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR), Bucuresti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: IT

  –asigurarea conexiunilor fizice si logice privind instalarea, configurarea si mentinerea functionarii (din punct de vedere software si hardware) a sistemului LAN bazat TCP/IP sub Windows 9x/NT/2000 in cadrul firmei, supraveghere, programe de monitorizare, antivirusi;
  –instalarea programelor software necesare desfasurarii activitatii in cadrul firmei (sisteme de gestiune a bazelor de date, aplicatii Microsoft Office, etc.);
  –suport tehnic IT, service IT.

 • martie 1996 - aprilie 2001

  IT Asistent, Banca Comerciala Romana (BCR) - Centrala, Bucuresti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: IT

  –asigurarea conexiunilor fizice si logice privind instalarea, configurarea si mentinerea functionarii (din punct de vedere software si hardware) a sistemului LAN bazat TCP/IP sub Windows 9x/NT/2000 in cadrul departamentului; 
  –implementarea sistemelor de operare bazate Windows 95/98, NT/2000 si asigurarea functionarii acestora (supraveghere, programe de monitorizare, antivirusi);
  –instalarea programelor software necesare desfasurarii activitatii in cadrul departamentului cu respectarea specificului acestuia (sisteme de gestiune a bazelor de date, aplicatii Microsoft Office, etc.);
  –asigurarea functionarii sistemului informatic existent la nivelul departamentului si coordonarea acestuia in cadrul retelei dezvoltate in ansamblul institutiei cu acces la resursele permise (Internet, intranet, posta electronica, baze de date, etc.).

Educatie

 • 2007 - 2010

  Diploma de facultate, Academia de Studii Economice (ASE), Facultatea de Management

  • București, România
 • 1991 - 1991

  Colegiu / studii postliceale, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica

  • București, România
 • 1987 - 1991

  Liceu / scoala profesionala, Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" (fost Liceul de Matematica-Fizica nr.1)

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 03.04.2013
 • Reference number: 70923

Experience

 • January 2005 - Present

  IT Administrator, Smart Proiect SRL, Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: IT

  –determining hardware requirements and software solutions for using within company and the acquisition of these solutions;
  –installation and maintenance of the IT system at company headquarter and at the offices of the associated companies, installing operating systems, installing drivers, peripheral configuration;
  –design, implementation and configuration of computer network, security and ensuring of its operation;
  –making contracts with Internet service providers and communications, maintaining contact with them;
  –fix minor breakdowns of equipment or requiring intervention of the IT service firms, monitoring of service contracts;
  –managing and organizing documents within company and promote company services through e-marketing tools.

 • January 2004 - December 2004

  Computer and Network Support Technician, Chamber of Commerce and Industry of Romania (CCIR), Information Technology and Communications Department, Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: IT

  –regular maintenance operations of workstations in terms of hardware functioning and software configuration, the installation and use of antivirus software, anti-virus operations, data recovery;
  –installation /configuration of workstations and peripheral equipment, network connections;
  –fix minor breakdowns of equipment or requiring intervention of the IT service firms;
  –monitoring of IT service contracts.

 • May 2001 - December 2003

  Assistant Programmer, Romanian National Association of Practitioners in Insolvency (NARI), Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: IT

  –ensuring physical and logical connection related to installing, configuration and maintain the functioning (hardware and software) of the LAN system in a Windows 9x/NT/2000 environment, TCP/IP based within the company, surveillance, monitoring, antivirus;
  –installing software programs necessary for carrying out the specific activity within the company (database administration systems, Microsoft Office applications, etc.);
  –IT technical support, IT service.

 • March 1996 - April 2001

  IT Assistant, Romanian Commercial Bank (BCR) - Head Office, Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: IT

  –ensuring physical and logical connection related to installing, configuration and maintain the functioning (hardware and software) of the LAN system in a Windows 9x/NT/2000 environment, TCP/IP based within the department; 
  –implementing operation systems based on Windows 95/98, NT/2000 and relative follow-up (surveillance, monitoring, antivirus);
  –installing software programs necessary for carrying out the specific activity within the department (database administration systems, Microsoft Office applications, etc.);
  –ensuring functioning of the IT system existing at the level of the department and its coordination within the network developed at head office level with access to the allowed resources (Internet, intranet, electronic mail, databases, etc.).

Education

 • 2007 - 2010

  Bachelor's degree, Academy for Economic Studies (ASE), Management University

  • București, Romania
 • 1991 - 1991

  College, National Institute for Research and Development in Informatics

  • București, Romania
 • 1987 - 1991

  Highschool, "Tudor Vianu" National College of Computer Science (former Mathematics-Physics High School no.1)

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native