72657

Consilier economic la SC STAGEE VENTS CONSTRUCT SRL

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 21.03.2013
 • Numar referinta: 72657

Experienta

 • decembrie 2012 - martie 2013

  Consilier economic, SC STAGEE VENTS CONSTRUCT SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Asigură elaborarea în termen util a situaţiilor solicitate de Directorul Economic.
  Participă la analize economice complexe iniţiate de Directorul Economic.
  Participă la fundamentarea strategiei şi politicii financiare.
  Furnizează informaţii necesare unor situaţii specifice tabloului de bord al conducerii firmei.
  Asigură evidenţa acţionarilor, determinarea şi acordarea dividendelor cuvenite acestora.
  Colaborează cu specialiştii Biroului Buget pentru defalcarea indicatorilor financiari prin intermediul bugetelor.
  Asigură determinarea, evidenţa şi urmărirea datoriilor faţă de bugetul statului, bugetele locale, furnizori, salariaţi.
  Face propuneri de componente bugetare (obiective, venituri, cheltuieli, rezultate) pe centre de gestiune şi răspunde de realismul şi oportunitatea unor astfel de propuneri.
  

 • august 2012 - februarie 2013

  Consilier , Guvernul României

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  Asigură consilierea, consilierului de stat pe problematica romă; Asigură corespondența cu delegația Comisiei Europene de la Bruxelles, cu reprezentanții Ambasadelor din România, etc...
  Asigură fundamentarea complexă a deciziilor de conducere;
  Realizează materiale documentare pentru problemele complexe ce necesită o documentație voluminoasă, în vederea prezentării consilierului de stat pe problematica romă;
  Întocmește note de prezentare a unor lucrări/documente pentru a fi prezentate consilierului de stat pe problematica romă; Realizează punctajul tuturor întâlnirilor pe care le are Consilierul de Stat;
  Analizează și sintetizează informațiile referitoare la activitatea compartimentelor și unităților coordonate de consilierul de stat, în scopul realizării de rapoarte și statistici;
  Colectează și prelucrează date în vederea informării eficiente a consilierului de stat;
  Participă, informează și efectuează rapoarte către consilierul de stat cu privire la audiențele care au loc în cadrul cabinetului propriu de lucru;
  Menține legătura cu Comisia Ministerială pentru Romi și cu Grupul Tehnic de lucru în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minoritățiilor romilor pentru perioada 2011 – 2020, cât și cu alte instituții din administrația publică;
  Studiază și își însușește conținutul actelor normative care reglementează activitatea structurii.
  

 • mai 2003 - mai 2004

  Șef birou achiziții și licitații, Direcția Generală de Protecție Socială Sector 3,

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Conduce și coordonează întreaga activitate din cadrul Biroului de Achiziții și Licitații;
  Întocmește necesarul de bunuri și servicii anual pentru întreaga direcție;
  Elaborarea documentațiilor, instrucțiunilor pentru ofertanți, necesare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice;
  Elaborarea dosarelor de achiziții publice și a contractelor aferente acestora în colaborare cu Direcția Juridică;
  Organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări/servicii/produse;
  Asigură transparența atribuirii contractelor de achiziție publică prin publicarea, în conformitate cu prevederile legii, a anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire și urmăresc respectarea termenelor de organizare a licitațiilor, în concordanță cu prevederile legii;
  Întreprind măsuri necesare pentru evitarea situațiilor de natură să determine apariția unui conflict de interese sau manifestarea concurenței neloiale;
  Organizez licitații publice pentru concesionare și/sau închiriere;
  Organizarea sistemului de selecție al societăților comericale care execută (produce, prestează) lucrări (produse, servicii), constituind o bază de date privind evoluția prețurilor pe piața materialelor, forței de muncă, transporturi, etc..;
  Preselecția (agrearea) societăților comerciale care au ca obiectiv de activitate execuția de lucrări (produse, servicii);
  Informez candidații/ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică;
  Încheierea acordurilor cadru și stabilirea clauzelor contractuale sau anularea procedurii și eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri prin fax sau mijloace electronice, etc..
  Semnarea contractelor de achiziție publică (lucrări, servicii, produse);
  Păstrarea și arhivarea corespunzătoare a documentelor intrate, ieșite sau întocmite pentru uzul intern al Biroului de Achiziții și Licitații, în conformitate cu prevederile legii;
  

 • noiembrie 2002 - mai 2003

  Șef serviciu administrativ, Direcția Generală de Protecție Socială Sector 3

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Conduce, coordonează întraga activitate, precum și gestionează resursele materiale, umane, financiare ale Serviciului Administrativ;
  Asigură funcționarea și exploatarea în condiții optime a mașinilor de multiplicat, a faxurilor, a telefoanelor fixe, și/sau mobile, a computerelor, scannerelor, echipamentelor de climatizare, etc..;
  Asigură derularea contractelor de service;
  Urmarește efectuarea reparaților la instalațiile electrice, sanitare ale DGPS;
  Gestionează bunurile mobile și imobile ale patrimoniului instituției;
  Face parte din comisia care se ocupă cu efectuarea inventarelor periodice;
  Propune încheierea unor contracte ce cuprind prestări servicii și utilități necesare pentru o mai bună desfășurare a activităților din cadrul instituției;
  Asigură predarea deșeurilor refolosibile rezultate în urma casării;
  Analizează și centralizează referatele cu privire la necesarul de materiale rechizite, consumabile pentru aparatura de birou, precum și a obiectelor de inventar propuse a fi achiziționate și întocmește note de fundamentare către Direcția Economică;
  Adiminstrază autoturismele aparținând direcției și pe cele aflate în folosința acesteia;
  Gestionează foile de parcurs și completează FAZ-urile;
  Rezolvă problemele legate de asigurarea auto obligatorie a mașinilor, precum și a efectuări schimbului de ulei, a reviziilor tehnice periodice, a reparaților curente și a exploatării lor conform destinației acordate;
  Se asigură că personalul care are dreptul de a conduce mașinile direcției să aibă testarea periodică și analizele medicale la zi;
  

 • noiembrie 2001 - noiembrie 2002

  Secretara/Asistent manager, Direcția Generală de Protecție Socială Sector 3

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Asigurarea repartizării informațiilor de la directorul general către toate departamentele instituției, precum și în sens invers;
  Asigurarea transmiterii informațiilor primite din afara instituției, precum și a celor către exteriorul instituției, persoanelor cărora li se adresează;
  Tehnoredactarea diferitelor materiale și redactarea corespondenței zilnice.
  Promovarea imaginii instituției prin activitatea pe care o desfășoară;
  Sortează și înregistrează corespondența primită în registrul de intrari-ieșiri (număr, dată, denumirea instituției, telefon, conținutul mesajului, alte informații considerate necesare).
  Preia și direcționează apelurile telefonice, iar dacă persoana solicitată este ocupată/lipsește, preia eventualele mesaje și le transmite ulterior sau direcționează apelul către persoanele care ar putea să cunoască problema;
  Înainte de transferarea mesajului află cine sună și eventual în ce problemă; transmite aceste informați persoanei interesate înainte de a transfera efectiv legatura; 
  Primește persoanele din afară (colaboratori, parteneri, etc.), îi informează pe cei interesați despre sosirea acestora după care conduce vizitatorii la persoanele respective, asigurând protocolul aferent;
  În cazul, în care, persoana care primește vizita este ocupată/lipsește, secretara pune oaspeții în legatură cu altcineva care cunoaște problema;
  Menține evidența primirii faxurilor, se ocupă de copierea și înregistrarea lor (conținutul mesajului, număr, dată), îndosarierea lor în bibliorafturi (primite, trimise); 
  Menține legatura cu agenții de turism, de voiaj, etc..., pentru a asigura transportul și cazarea, la nivelul solicitat, în cazul deplasărilor în interes de serviciu ale angajaților instituției.
  Completează borderourile pentru Priori - post, plicurile trimise recomandat (prin curierat rapid sau poșta normală), completează adresele pe plicuri, împachetează coletele, înregistrează plicurile trimise; Programează interviurile și audiențele; Copiază/redactează/tehnoredactează diferite materiale; Primește și transmite e-mail-uri și memo-uri;
  

Educatie

 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, European Project Consulting / Dairs

  • București, România
 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, European Project Consulting / Dairs

  • București, România
 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, European Project Consulting / Dairs

  • București, România
 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, European Project Consulting / Dairs

  • București, România
 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, European Project Consulting / Dairs

  • București, România
 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, European Project Consulting / Dairs

  • București, România
 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, Euro Best Team

  • București, România
 • 2012 - 2012

  Postdoctorat, Zonoterapia și AJOFM Ploiești

  • Ploiești, România
 • 2011 - 2011

  Postdoctorat, Universitatea Populară N. Iorga

  • Dej, România
 • 2003 - 2004

  Postdoctorat, Internațional Computer School

  • București, România
 • 1998 - 1998

  Postdoctorat, Christine Valmy

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • A

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Incepator
Romana
Nativ
30%
 • Last update: 21.03.2013
 • Reference number: 72657

Skills

Driving license
 • A

Foreign languages

English
Intermediate
French
Beginner
Romanian
Native