72681

Director Comercial la MEDIA PROD ROMANIA CO

Commercial Manager at MEDIA PROD ROMANIA CO

 • România, Constanța
 • România, Constanța
 • Romania, Constanța
 • Romania, Constanța
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 11.10.2013
 • Numar referinta: 72681

Experienta

 • aprilie 2012 - aprilie 2013

  Director Comercial, MEDIA PROD ROMANIA CO

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Marketing: Publicitate

  -prospectarea, negocierea, intocmirea, incheierea si supervizarea derularii contractelor
  -organizarea pe criterii de cost efficiency, in vederea optimizarii activitatii
  -prospectarea pietei de profil si a conditiilor de achizitii respectiv livrare, in vederea optimizarii si realizarii de profit
  -urmarirea zilnica a activitatii personalului aflat in subordine, pentru a asigura aplicarea corecta a procedurilor operationale de achizitii si aprovizionare respectiv livrare a produselor finite (ceea ce tine de productie)
  -recuperare creante pe cale amiabila pana la intocmirea dosarului de inaintare in instantele judecatoresti, urmarirea actiunilor in instanta pana la stadiul de executare inclusiv
  -directionarea si atragerea clientilor catre firma si stabilirea unor relatii bune cu furnizorii / clientii

 • aprilie 2009 - aprilie 2012

  Manager Contracte, MEDIA PROD ROMANIA CO

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Marketing: Publicitate

  -prospectarea, negocierea,intocmirea, supervizarea si derularea contractelor
  -directionarea si atragerea clientilor catre firma
  -recuperare creante
   

 • iulie 2003 - iulie 2008

  Sef retea magazine / Sef transporturi, PISCICOLA TOUR JURILOVCA / ECOFISH

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  -derularea contractelor 
  -crearea, dezvoltarea si exploatarea magazinelor
  -implementarea IS0 22000, ISO 9001 si sistemului HACCP
  -stabilirea,implementarea si derularea politicilor în cadrul magazinelor pentru a eficientiza şi a rǎspunde imediat cerinţelor pieţei
  -monitorizarea pieţei concurenţiale locale 
  -contabilitatea primara pana la Raport de Gestiune inclusiv
  -recuperari creante
  -diversificarea sortimentelor de produse comercializate, achizitionarea lor şi urmǎrirea pânǎ la ieşirea din flux
  -controlul permanent al produselor din punct de vedere sanitar veterinar (conform HACCP)
  -urmarirea tehnicii de poziţionare la raft a produselor, în funcţiede: preţ, valabilitate, marfǎ stocatǎ,etc. 
  -crearea unei imagini pozitive a societǎţii prin contacte cu furnizorii, clienţii, partenerii, oficialitǎţi.
  -dirijarea clienţilor cǎtre alte activitǎţi ale societatii (ex: turismul, prelucrarea stufului, prelucrarea peştelui prin fabricile proprii).

 • septembrie 1991 - octombrie 1999

  AB SEAMAN , PETROKLAV - NORVEGIA

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Turism

  Sarcini si responsabilitati specifice transportului naval maritim.

 • septembrie 1982 - septembrie 1991

  TIMONIER, IEFM NAVROM CONSTANTA

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Turism

  Sarcini si responsabilitati specifice transportului naval maritim.

Educatie

 • 2013 - 2013

  Postdoctorat, Centrul Regional de Formare Continua pentru Administrare Publica Bucuresti

  • București, România
 • 2013 - 2013

  Postdoctorat, CRFPA

  • Brașov, România
 • 2003 - 2008

  Diploma de facultate, UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR

  • București, România
 • 1978 - 1982

  Liceu / scoala profesionala, LICEUL DE MARINA NAVROM

  • Constanța, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Mediu
Rusa
Mediu
Romana
Nativ
75%
 • Last update: 11.10.2013
 • Reference number: 72681

Experience

 • April 2012 - April 2013

  Commercial Manager, MEDIA PROD ROMANIA CO

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Marketing: Advertisement

  Main activities and responsibilities
  -prospecting, negotiation, preparation, completion and supervision of the contracts
  organization based on cost-efficiency in order to optimize business
  profile, market research and delivery conditions such acquisitions in order to optimize and achieve profit
  -tracking daily activity subordinate staff to ensure correct implementation of operational procedures that supply procurement and delivery of finished products (which you manufacture)
  -recovery claims amicably to file preparation advancing in the courts, criminal court actions to the stage of implementation including
  -targeting and attracting customers to the company and establishing good relationships with suppliers / customers

 • April 2009 - April 2012

  Contracts Manager, MEDIA PROD ROMANIA CO

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Marketing: Advertisement

  Main activities and responsibilities
  -prospecting, negotiation, preparation, supervision and implementation of contracts
  -targeting and attracting customers by company
  -recovery claims
  

 • July 2003 - July 2008

  Head shops / Director Transport, PISCICOLA TOUR JURILOVCA / ECOFISH

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  Main activities and responsibilities
  -run on
  -creation, development and exploitation stores
  -implementation of IS0 22000, ISO 9001 and HACCP
  -establishing, implementing and developing policies to streamline the stores and immediately responds to market requirements
  local competitive-market monitoring
  -primary accounts to the annual report including
  -Debts
  -diversification of varieties of products sold, their purchase and urmǎrirea pânǎ out of the stream
  continuous monitoring of product-speaking veterinary (HACCP)
  -tracking technique for positioning the shelf products in funcţiede: price, availability, marfǎ stocatǎ, etc..
  -create a positive image of societǎţii through contacts with suppliers, customers, partners, oficialitǎţi.
  cǎtre other activi-directing clients of the company (eg tourism, reed processing, fish processing by own factories).
  

 • September 1991 - October 1999

  AB SEAMAN, PETROKLAV - NORVEGIA

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Tourism

  Specific duties and responsibilities maritime shipping.

 • September 1982 - September 1991

  AB SEAMAN, NAVROM CONSTANTA

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Tourism

  Specific duties and responsibilities maritime shipping.

Education

 • 2003 - 2008

  Bachelor's degree, Dimitrie Cantemir University

  • București, Romania
 • 1978 - 1982

  Highschool, Highschool NAVROM

  • Constanța, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
French
Intermediate
Russian
Intermediate
Romanian
Native