73698

Inspector de specialitate, gradul II la Inspectoratul de Stat in Constructii

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 04.05.2013
 • Numar referinta: 73698

Experienta

 • aprilie 2012 - decembrie 2013

  Inspector de specialitate, gradul II, Inspectoratul de Stat in Constructii

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Activitati de control si inspectie specifice functiei.

 • ianuarie 2005 - decembrie 2012

  Coordonator proiect, S.C. Monolit Development S.R.L.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Obiective realizate in cadrul firmei:
  -executia consolidarii cu extindere pe verticala(subsol si un etaj)-prin metoda „top&down” a unui imobil amplasat in „zona protejata istoric” – S+P+2E in cartierul Primaverii:
  -fundatii speciale de tip pereti mulati pentru o structura 2S+P+7E in cartierul Primaverii, dupa demolarea in prealabil a imobilului existent S+P+4E
  

 • ianuarie 2010 - aprilie 2012

  Director Tehnic si de Productie, S.C. Garden Center Grup S.R.L.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Management

  Analizarea, negocierea si incheierea contractelor.Implementarea si supravegherea respectarii procedurilor si documentatiilor specifice procesului de c-tii, referitoare la trasabilitatea lucrarilor: procese verbale, PACC, PCCVI, etc.
  Evaluarea bugetelor pt.lucrari si intocmirea graficelor de executie.Urmarirea respectarii acestora de catre sefii de santiere.
  Solutionarea problemelor tehnice survenite in cadrul santierelor si clarificarea neconcordantelor dintre proiectare si executie.
  Mentinerea unei excelente colaborari cu beneficiarii, respectiv autoritatea contractanta precum si cele de control.
  Obtinerea certificarii Marcii de Calitate in Constructii, acreditata de AJA Romania.
  Implementarea unei structuri ierarhizate de control in executie precum si a unor proceduri specifice de tinerea evidentelor costurilor in cadrul activitatii de executie proiecte.
  

 • ianuarie 2007 - decembrie 2009

  Project Manager, S.C.Terra Gaz Construct S.R.L.,

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Management

  -coordonarea subcontractorilor si corelarea acestora pe fronturile multiple de lucru,urmarirea detaliilor tehnice de executie,a respectarii tehnologiilor specifice precum si verificarea decontarilor,
  -mentinerea relatiei dintre proiectant,constructor si beneficiar,urmarirea si respectarea graficului de executie.
  Obiective realizate-n cadrul firmei:
  -in calitate de Sef santier: executarea a 21 de structuri (pt.19 – P+2E si pt.2 – S+P+4E) in cadrul ansamblului rezidential „Green Lake”, strada GH. Pop de Sisesti, zona Baneasa;
  -in calitate de Project Manager: consolidare spital, extindere si reamenajare spatii functionale la „Spitalul Sf.Maria”,sect.1, Bucuresti;
  -demolare noua corpuri auxiliare(spalatorie, bucatarie, centrala termica, magazii si anexe) care deserveau spitalul in trecut;
  -executie finisaje la Pavilion 3 si Galerii Pietonale-obiective din cadrul D.G.A.S., sect.1, incadrate in categoria monumentelor istorice.
  

 • februarie 2003 - ianuarie 2005

  Sef santier, S.C.MB Consecom S.R.L

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Obiective realizate:
  -execuţia structurii pentru 9 vile S+P+1 în cadrul unui complex rezidenţial situat in cartierul Pipera, str.Drumul Bisericii
  - inginer in cadrul departamentului tehnic – atribuţii: întocmire devize – oferte pentru licitaţii, întocmire ataşamente si situatii de lucrari, analizare si urmarire contracte şi subcontracte până la finalizarea lor, selectarea bazei de furnizori rezultaţi în urma negocierilor severe cu aceştia.
  

 • ianuarie 2002 - ianuarie 2003

  Inginer constructor, Pazarbas Construction Romania

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Departamentul tehnic:
  -urmărire derulare contract , întocmire situaţii de plată şi extrase de cantităţi de lucrări, detaliate pe axele proiectului şi redactate în limba engleză pentru obiectivul Mall, situat pe Bd.Timişoara.
  

 • februarie 2000 - ianuarie 2002

  Inginer constructor, Ozer Construction Romania

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Executarea structurii 2S+P+7E reprezentând sediul firmei “MECANOEXPORTIMPORT S.A.”, situat în Calea Dorobanţi, lucrare realizată în cadrul firmei “OZER CONSTRUCTION ROMÂNIA”, precum şi întocmirea Cărţii Tehnice a Imobilului şi a situaţiilor de lucrari, necesare decontării lucrării.

Educatie

 • 1997 - 2002

  Diploma de facultate, Universitatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole , BUCURESTI

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 04.05.2013
 • Reference number: 73698

Experience

 • April 2012 - April 2013

  Specialty Inspector, State Inspectorate in Constructions

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Consulting,Management

  Specific control and inspection activities during the execution of construction works.

 • January 2005 - December 2012

  Civil engineer , Monolit Development Ltd

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Points made in the company:
  -execution of consolidation with vertical extension (basement and one upstairs)-by the "top & down" method of a building located in the "historical protected area" - B + 2F, in Spring Quarter;
  -execution of type-specific foundations for a structure of moulded/curved walls 2B + G +7 F in Spring Quarter after demolition of previously existing building 1B + G +4 F 
  

 • January 2010 - April 2012

  Technical Manager, Garden Center Grup

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Management

  Points made in the company:
  Analysing, transacting the terms of the construction contracts and sign the contracts.
  Assessing the sites work activities; preserving the budget’s limits and keeping the deadlines mentionated in the executions graphics.
  Accounting of technical documents of the project and finding solutions that’s are compatible with the project, beneficiary requests, also in according with romanian legislation in constructions field.
  Following laying down of the technical reference materials regarding to the works traceability and control, respectively the PCCVI and the PACC control programs in constructions field.
  

 • January 2007 - December 2009

  Project Manager, Terra Gas Construct

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Management

  -coordination of subcontractors and their linking work on multiple fronts, tracking the technical details of execution, compliance with specific technologies and verification of settlements,
  -maintaining excellent relationships between designer, manufacturer and beneficiary tracking and compliance schedule for execution.
  Point taken-n the company:
  -execution of 21 structures (for 19 of them – Ground Floor +2 F and for 2of them – 
  1 B + G+ 4 F) in the residential "Green Lake", GH. Pop Sisesti street, Baneasa area; Bucharest
  -hospital consolidation, expansion and redevelopment of functional spaces "Saint Maria Hospital, district.1, Bucharest;
  -demolition new subsidiary bodies (laundry, kitchen, central heating, storage and annexes) serving the hospital in the past;
  -execution finishes at Pavilion 3 and Galleries objectives of the pedestrian-DGAS, distict.1, framed in the category of historical monuments. 
  

 • February 2003 - January 2005

  Chief of Site , MB Consecom Ltd

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Points made in the company:
  -construction of structures for 9 villas – G+1F in a residential complex located in the Pipera area, Church Road street, 1 district, Bucharest
  - engineer in the technical department - responsible for: drawing up currency - offers tender, drawing attachment and work situations, analyzing and tracking contracts and subcontracts to their completion, selecting suppliers base resulting in serious negotiations with them. 
  

 • January 2002 - January 2003

  Civil engineer, Pazarbas Construction Romania

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Points made in the company:
  -watch the contract, payment preparers and extracted quantities of works, detailed by design axes and written in English for the purposed Mall,named Plaza Romania, located on Timişoara Bd. 
  

Education

 • 1997 - 2002

  Bachelor's degree, "University of Civil Engineering, Industrial and Agricultural”

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
Romanian
Native