74850

Expert gr.IA la INS

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 11.06.2013
 • Numar referinta: 74850

Experienta

 • ianuarie 2013 - ianuarie 2014

  Expert gr.IA, INS

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  * editare tabele de prezentare a rezultatelor definitive ale RPL, in vederea publicarii lor
  * analiza, impreuna cu Compartimentul de metodologie, date din tabelele de prezentare a rezultatelor definitive ale RPL
  * verificare, validare si asigurare omologarii tabelelor cu rezultatele definitive ale recensamantului
  * participare la elaborarea publicatiilor RPL in diferite faze
  * participare la activitatile privind asigurarea comparabilitatii seriilor de date
  * participare din punct metodologic la dezvoltarea, generarea, verificarea si validarea hipercuburilor
  * studiu legislativ national si international, precum si documentatie internationala referitoare la recensamantul populatiei si la statistica demografica
  * asigurare respectare termene de realizare a fazelor procesului de producere a informatiilor statistice, prevazute in Programul statistic anual cuprinse in lucrarile realizate
  * raspundere privind de calitatea datelor si a informatiilor statistice cuprinse in lucrarile realizate
  * furnizare date statistice demografice utilizatorilor interni sau externi
  * punere in practica a stndardelor de control intern prevazute de legislatia in vigoare
  * indeplinire alte sarcini conform obiectului sau specific de activitate cuprinse in ROF-ul directiei
  * asigurare respectare norme de confidentialitate, stocare si de arhivare a datelor statistice, in cadrul fondului national de date statistice
  * participare la realizarea controlului logic al datelor, depistare erori si asigurare corectare, impreuna cu colectivul IT
  * participare la tehnoredactarea diferitelor lucrari de sinteza si publicatii realizate in cadrul directiei, precum si a Raportului de calitate a datelor de recensamant
  * isi insuseste si respecta procedurile operationale specifice domeniului de activitate
  * insusire prevederi din registrul de riscuri specifice domeniului de specialitate, ia masuri necesare pentru diminuarea acestor riscuri
  * respectare disciplina in munca, prezenta la program, utilizarea timpului de lucru, deontologia profesionala
  * indeplinire alte sarcini stabilite de coordonatorul Secretariatului Tehnic al CC RPL
  
  

 • februarie 2012 - noiembrie 2012

  Director economic, SC MABEC TRADING SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  • Elaborare si implementare politici economice in scopul eficientizarii economice a societatii, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare
  • Organiazare activitate departmente financiar-contabil si resurse umane
  • Gestionare documente financiar-contabile, arhivare si supervizare activitate personal din cadrul departamentului financiar-contabilitate
  • Gestionare patrimoniu societate si activitate payroll
  • Asigurare respectare legislatie fiscala la nivel de firma: organizare contabilitate societate cu respectare dispozitii legale si norme si/sau reglementari interne ale societatatii; asigurare efectuare la timp a inregistrarilor financiar-contabile
  • Intocmire bugetul general al societatii, informari si propuneri de corectie: asigurare intocmire la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturilor semestriale si anuale, precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari, a structurii generale venituri/costuri 
  • Raportare rezultatele financiare ale firmei: analize si propuneri masuri pentru cresterea rentabilitatii
  • Elaborare si implementare sistem general de evidenta a gestiunii firmei
  • Organizare activitate departament financiar - contabilitate: exercitare control financiar preventiv
  • Raspunderi directe privind organizarea, desfasurarea si inregistrarea inventarierii societatii
  • Evidenta si urmarire cash-flow cu mentinerea capacitatii de plata a societatii
  • Raspunderi privind respectarea disciplinei financiar-valutare
  • Indeplinire la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci
  • Efectuare corecta si la timp a calculului drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei, precum si a platilor privind salariile si drepturile banesti, conform contracte individuale de munca
  • Implementare, urmarire si verificare program soft pentru tinerea contabilitatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare
  • Calcul amortizari si evidenta registru mijloace fixe si obiecte de inventar
  • Suport real pentru colegi
  • Urmarire si inregistrare contracte de leasing in derulare
  • Introducere sistem de plati online
  • Indeplinire la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare
  • Supraveghere / reconciliere si inchidere conturi
  • Intocmire balante de verificare lunare, la termenele stabilite de legislatia in vigoare
  • Efectuare analiza financiar-contabila pe baza bilantului si prezentare in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor
  • Analiza structura costuri la nivel de companie, dupa natura lor si pe centre de cost
  • Raportari lunare pentru management
  

 • iunie 2010 - februarie 2012

  Director economic, SC BETA AMBIENT SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  • Intocmire, verificare si inregistrare contabila stat salarii si declaratii aferente catre administratiile financiare
  • Intocmire corecta dosar personal si transmitere in revisal modificari in termen
  • Suport direct in situatiile de control financiar-contabil efectuat inopinant sau anuntat de catre organele statului
  • Intocmire si eliberare adeverinte personal
  • Intocmire lunara declaratii catre fondul de mediu conform declaratii vamale import
  • Evidenta penalitati cu bugetul de stat si pv-uri aferente
  • Urmarire corectitudine facturi primite de la furnizori pentru activitatea de investitii si publicitate (conform contract) si inregistrare in contabilitate
  • Evidenta si inregistrare mijloace fixe, amortizari, reevaluari mijloace fixe
  • Evidenta, urmarire si inregistrare contabila contracte de leasing si modificari aduse acestora
  • Urmarire si inregistrare contabila cheltuieli in avans
  • Evidenta si intocmire op-uri la termen privind impozite si taxe catre anaf, afm, ditl s.a.
  • Calcul, evidenta si inregistrare contabila provizioane
  • Urmarire importuri-exporturi conform declaratii vamale si inregistrare contabila
  • Evidenta credite bancare pe termen scurt, mediu si lung si depozite la termen
  • Evidenta, punctaj situatii parteneri (furnizori-clienti)
  • Urmarire corectitudine intocmire deconturi / ordine de deplasare si inregistrare contabila
  • Evidenta avansuri nedecontate in lei si valuta
  • Evidenta si urmarire incasare/plata garantii de buna executie
  • Evidenta documente cu regim special si intocmire bonuri de consum
  • Urmarire obligatii catre stat (tva, impozite, taxe) si relationare pentru solutionare diferente cu organele statului
  • Suport si relationare pentru colegii din departament si din celelalte departamente (it, aprovizionare, executie lucrari etc.)
  • Evidenta, intocmire si inregistrare contabila procese verbale de compensare
  • Confirmari solduri furnizori/clienti
  • Relationare, evidenta si inregistrare declarati iimpozite si taxe aferente cladiri, mijloace publicitare (panouri, bannere etc.) conform situatii verificate cu DITL
  • Evidenta, intocmire si inregistrare contabila instrumente de plata (IP-uri: bilete la ordin, cec-uri s.a.)
  • Intocmire lunar balanta de verificare si verificare solduri
  • Intocmire bilant, cont de profit si pierdere, note la bilant
  

 • septembrie 2008 - februarie 2012

  Economist, SC DELTA DISTRIBUTION SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Contabilitate / Control si Verificare / Relationare:
  
  • Verificare stat salarii intocmit de department resurse umane si declaratii aferente catre administratiile financiare pentru fiecare punct de lucru (contracte de munca, civile, drepturi de autor s.a.)
  • Intocmire lunara declaratii catre fondul de mediu conform declaratii vamale
  • Intocmire avize si facturi pentru deseuri
  • Evidenta penalitati cu bugetul de stat si pv-uri aferente
  • Intocmire facturi pentru vanzari diverse diverse (telefoane,convorbiri tel., autoturisme, s.a.) si descarcare din gestiune
  • Urmarire corectitudine facturi primite de la furnizori pentru activitatea de investitii si publicitate (conform contract) si inregistrare in contabilitate
  • Evidenta si inregistrare mijloace fixe, amortizari, reevaluari mijloace fixe
  • Evidenta situatie garantii retinute gestionarilor 
  • Evidenta, urmarire si inregistrare contabila contracte de leasing si modificari aduse acestora (incetare, contracte novatie, daune s.a.)
  • Urmarire si inregistrare contabila cheltuieli in avans
  • Evidenta si dare spre plata la termen impozite si taxe catre anaf, afm, ditl s.a.
  • Calcul, evidenta si inregistrare contabila provizioane
  • Urmarire importuri-exporturi conform declaratii vamale si inregistrare contabila
  • Evidenta, urmarire, intocmire facturi si inregistrare angajamente de plata diverse achizitii de catre angajati 
  • Evidenta, punctaj situatii parteneri (furnizori-clienti)
  • Urmarire corectitudine intocmire deconturi / ordine de deplasare si inregistrare contabila
  • Evidenta avansuri nedecontate in lei si valuta
  • Evidenta si urmarire incasare/plata garantii de buna executie
  • Evidenta documente cu regim special
  • Urmarire obligatii catre stat (tva, impozite, taxe) si relationare diferente cu organele statului pentru solutionare 
  • Suport si relationare pentru colegii din departament si din celelalte departamente (it, aprovizionare, vanzari etc.)
  • Deschideri / inchideri puncte de lucru la anaf
  • Evidenta, intocmire si inregistrare contabila procese verbale de compensare
  • Confirmari solduri furnizori/clienti
  • Relationare, evidenta si inregistrare declaratii impozite si taxe aferente cladiri, mijloace publicitare (panouri, bannere etc.) conform situatii verificate cu DITL
  • Intocmire lunar balanta de verificare si verificare solduri
  • Intocmire facturi vanzare marfa catre clienti si angajati
  • Intocmire bilant, cont de profit si pierdere, note la bilant
  
  

 • iunie 2006 - septembrie 2008

  Sef birou financiar-contabilitate, S.C. FILIALA "CCCF-INSTALATII" BUCURESTI S.A.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  • Verificare situatii furnizori, deconturi, avansuri-furnizori, casierie, extrase bancare operate de contabili primari
  • Intocmire facturi clienti in baza contractelor de executare lucrari
  • Verificare stat de salarii, contributii si declaratii aferente catre anaf, intocmite de Departamentul Resurse Umane
  • Relationare cu celelalte departamente (aprovizionare, IT, Resurse Umane s.a.)
  • Intocmire si evidenta profit pe lucrare ( Cost / Profit pe lucrare executata)
  • Asigurare alocare si verificare inregistrari contabile pe centre de cost
  • Verificare, analiza si certificare solduri din balanta de verificare
  • Asigurare intocmire şi depunere declaraţii privind taxele şi impozitele si a situatiilor financiare semestriale si anuale
  • Asigurare elaborare balanta de verificare lunara si verificare lunara corectitudine inregistrari contabile si solduri
  • Evidenta furnizori in avans
  • Evidenta lucrari in curs de executie
  • Evidenta mijloace fixe si inregistrare lunara amortizari
  • Analiza impreuna cu Directorul economic posibilitati de promovare personal din subordine in baza unor evaluari
  • Participare la sedinte consiliu director
  

 • octombrie 2001 - iunie 2006

  Economist, SC MOBROM SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  • Inregistrare plati-incasari, procese verbale
  • Evidenta clienti-furnizori
  • Intocmire intrumente de plata
  • Intocmire si evidenta profit pe dvi si urmarire intocmire corecta dvi (impreuna cu colegii din vama)
  • Evidenta comisioane parteneri externi si facturare conform contract
  • Relationare cu anaf, garda financiara, ditl
  • Verificare stat si declaratii intocmite de contabil primar
  • Evidenta mijloace fixe si inregistrare lunara amortizari
  • Intocmire balanta de verificare lunara si bilant-cont de profit si pierdere-note
  Realizari:
  - respectarea termenlor scadente de declarare si plata printr-o evidenta clara periodica
  - aprofundarea problemelor legate de pret de cost si de export - import de mobilier
  - respectarea indatoririlor si responsabilitatilor la locul de munca
  

Educatie

 • 2013 - Prezent

  Postdoctorat, CECCAR (stagiu in paralel cu cel la auditori CAFR)

  • București, România
 • 1997 - 2001

  Diploma de facultate, ASE

  • București, România
 • 1992 - 1996

  Liceu / scoala profesionala, Liceul de informatica (actual CN Tudor Vianu)

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Incepator
Italiana
Avansat
Germana
Incepator
Spaniola
Incepator
Portugheza
Incepator
Romana
Nativ
30%
 • Last update: 11.06.2013
 • Reference number: 74850

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Beginner
Italian
Advanced
German
Beginner
Spanish
Beginner
Portuguese
Beginner
Romanian
Native