74895

Coordonator calitate la SC GAMMET SRL

Quality coordinator at SC GAMMET SRL

 • România, Lugoj
 • România, Lugoj
 • Romania, Lugoj
 • Romania, Lugoj
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
95%
 • Ultima actualizare: 01.08.2017
 • Numar referinta: 74895

Obiectiv profesional

Un salariu decent, conform pregătirii și abilităților avute
Posibilitatea de a pune în aplicare cunoștințele mele, pentru a participa la bunul mers al proiectelor angajatorului.

 • Lugoj, Timișoara, Caransebeș, Arad
 • Full time
 • Domeniile urmariteIt Telecom Inginerie
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 50% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • iulie 2016 - Prezent

  Coordonator calitate, SC GAMMET SRL

  • Lugoj, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Calitate

  Analiza evenimentelor din producție pentru a detecta riscurile privind calitatea (QRQC/alarma mașină/FTQ/check list control process)
  Înregistrarea și rezolvarea neconformitatilor interne , asigurarea identificarii, izolării și tratării corespunzatoare a neconformitatilor ,analize FMEA.
  Analiza cauzelor neconformitatilor ( RCA), identificarea lor prin 8D/5why
  Planuri pentru acțiunile corective și preventive
  Punerea în aplicare a acțiunilor stabilite în aceste planur,i în termenele prevăzute, urmărirea rezultatelor in productie.
  Elaborarea rapoartelor de calitate in cazul neconformitatilor provenite de la furnizori , aplicarea măsurilor de securizare a calității care se impun
  Evaluarea si selecția furnizorilor( PPAP ,APQP).

 • octombrie 2013 - iulie 2016

  Coordonator producție, SC GAMMET SRL

  • Lugoj, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Planificarea, organizarea și conducerea procesului de producție, in acord cu parametrii de calitate și producție stabiliți.
  Conceperea și implementarea in fluxul de producție a noilor produse și tehnologii necesare lansării de noi modele sau produse.
  Organizarea și conducerea, precum și controlul activităților de investiții ale firmei, realizate în regie proprie sau cu terțe firme.Urmarirea încadrați acestor lucrări în termenele și condițiile prevăzute.
  Urmărirea procesului de producție pentru a se putea aduce corecțiile necesare din punct de vedere cantitativ si calitativ prin alocarea de resurse umane, materiale și de echipamente necesare atingerii obiectivelor stabilite.
  Aducerea de îmbunătățiri acestor procese prin utilizarea de dispozitive sau tehnici de lucru cat mai adaptate procesului de producție.Participarea la conceperea și implementarea concluziilor desprinse din analiza FMEA.
  Stabilirea necesarului de personal, echipamente și materiale necesare lansării in producție a noilor produse.
  Normarea procesului de producție, stabilirea procedurilor de lucru, verificarea in practică a celor planificate.
  Participarea la procesul de elaborare și implementarea activităților de tip 5S
  Trainingul inițial și monitorizarea procesului de adaptare a noilor angajați

 • august 2009 - martie 2013

  coordonator echipa recuperare debite restante, SC EOS KSI ROMANIA SRL

  • Lugoj, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

   Coordonarea unei echipe de 12 colectori din 5 judete arondate Biroului Regional Timisoara.
  Responsabilitati: -Selectarea si recrutarea candidatilor
  -Training-ul teoretic si practic al noilor angajati:proceduri,situatii,mod de rezolvare
  - Recuperarea efectiva a debitelor pe teren
    Am crescut gradul de colectare al sumelor restante din judetele arondate cu 60%,performante individuale in procesul de recuperare al creditelor restante 
  

 • noiembrie 2003 - august 2009

  Administrator magazin alimentar, SC TIBMALICO PANDAS SRL

  • Lugoj, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Retail / Comert

  Conducerea si administrarea unui magazin alimentar de cartier
   Responsabilitati: Stabilirea sortimentatiei si a preturilor,aprovizionarea cu marfa,contabilitatea primara,vanzare directa catre clienti
   Am condus un nr de 2 angajati,vanzarile magazinului au crescut in mod constant,ajugand la o cifra de 7500- 8000 E/luna
  

 • mai 2003 - august 2009

  Agent de vanzari, SC TTU CONCEPT SRL,TIMISOARA

  • Lugoj, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Retail / Comert

  Infiintare si conducerea firmei de distributie
  Responsabilitati: Comercializare produse,identificarea si valorificare a potentialului pietei,monitorizarea evolutiei pietei(distributie, preturi,competitie,etc),pastrarea legaturii directe(vizita) cu clientii,incasarea facturilor de la clienti,oferirea de asistenta in solutii de vanzare optime,stabilirea si implementarea strategiilor de vanzare,ofertare si promovare produse
  Dezvoltarea firmei de la nivel local pana la nivel national
  

 • mai 2008 - noiembrie 2008

  Sef echipa Montaj Hale Metalice, SC SIMFLEX SRL

  • Lugoj, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Coordonarea a doaua echipe de cate 6 muncitori,in domeniul constructiei de hale metalice
  Responsabilitati: Aprovizionare cu scule si materiale,studiul proiectului si planificarea etapelor de constructie,rezolvarea problemelor tehnice aparute pe parcursul montarii,cazarea si conducerea echipelor din punct de vedere tehnic,administrativ si financiar,receptia finala a constructiilor impreuna cu beneficiarul
   Am condus 12 oameni si am realizat 35 de hale in perioada de 6 luni cat am lucrat la aceasta firma
  

 • martie 1994 - noiembrie 2003

  Ofiter Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul de Interne

  • Lugoj, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Protectie si Paza

  Paza si supravegherea obiective,transporturi de valori,interventii
  Responsabilitati: Confidential
  Am condus efective de pana la 200 de militari
  

 • mai 1993 - martie 1994

  Sef de echipa, SC PRISMA SRL

  • Lugoj, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Am coordonat si condus echipa de intretinere a Aeroportului Traian Vuia,Tmisoara, 6 oameni
  Responsabilitati: Lucrari de extindere si modernizare a aeroportului,constructii civile,instalatii electrice,instalatii si lucrari de canalizare,zugraveli,etc
  

 • septembrie 1989 - mai 1993

  Lacatus,Sef de echipa, SC I.A.C.M.M.R. Resita

  • Lugoj, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Am coordonat si condus o echipa de 8 oameni,constructori-montatori,executand lucrari la sol si la inaltime
  Responsabilitati: Constructii linii macarale si poduri rulante,blindaje furnale,constructii cosuri evacuare CET,benzi transportoare,constructii si confectii metalice
  

Educatie

 • 1989 - 1993

  Diploma de facultate, Facultatea de Inginerie Tehnologica Resita

  • Reșița, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Comunic eficient,team player, disciplinat și organizat, atitudine pozitivă,obișnuit să ia decizii sub presiune, rezistenta la stres, adaptare la situații neprevăzute,prioritizarea sarcinilor,cunoștințe MS Office

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Mediu
Italiana
Mediu
Germana
Mediu
Romana
Nativ
85%
 • Last update: 01.08.2017
 • Reference number: 74895

Career goals


              

 • Lugoj, Timișoara, Caransebeș, Arad
 • Full time
 • Wanted work domainsIt Telecom Engineering
 • Availability for work related travelUp to 50% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • July 2016 - Present

  Quality coordinator, SC GAMMET SRL

  • Lugoj, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: QA (Quality Assurance)

  Production events analysis to detect riscks of quality (QRQC/machines alarms /FTQ/check list control process)
  Registration and resolve non-conformities, providing identification , fault isolation and appropriate treatement of quality defects (FMEA analysis)
  Corective action plans and preventive measures
  Implementation of these plans, the deadlines , monitoring results in the production process
  Quality reports in case of non-conformities how are comming to the suppliers, applying the security measures required quality and resolve this categories of problems
  Evaluation and selection of suppliers ( PPAP ,APQP)

 • October 2013 - July 2016

  Production coordinator, SC GAMMET SRL

  • Lugoj, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Planning, organizing and managing the production process in line with the quantitative and qualitative parameters required.
  Design and implementation of production flow where acquire new products and technologies in their production launch.
  Planning, organizing and conducting investment activities performed by outside companies or under license.Surveilances these activities in time schedules and planned consumption, compliance requirements and specifications negotiated.
  Tracking the production process in order to make the necessary corrections in terms of quantitative and qualitative parameters, allocation of human resources and technical equipments in order to achieve the targets.
  Bringing improve these process trough the uses devices or techniques adapted is at their (FMEA analysis action type 5S)
  Establishing the necessary equipments , materials and raw materials for the production launch of new product
  Standardization working process , establishing the procedures and working techniques, controlului them in practice.
  Initial training and monitor the colective adaptation of new employees.

 • August 2009 - March 2013

  Team Coordinator for Outstanding Debt Recovery, SC EOS KSI ROMANIA SRL

  • Lugoj, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  Coordinating a team of 12 collectors from 5 counties subordinated to Timisoara Regional Office.
  Responsibilities: - Select and recruit candidates
         - theoretical and practical training of new employees: procedures, situations, solving ways
         - Recovery actual debts field
   I increased with 60% the collection of outstanding amounts from the subordinated counties, individual performance in the overdue recovery 
  

 • November 2003 - August 2009

  Administrator of food store, SC TIBMALICO PANDAS SRL

  • Lugoj, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Retail / Trade

  The management and administration of a neighborhood food store
   Responsibilities: To establish the assortment and prices, goods supply, bookkeeping, selling directly to customers.
  I led a number of 2 employees, the store sales increased steadily reaching a turnover of 7500-8000 Euros / month
  

 • May 2003 - August 2009

  Sales Agent, SC TTU CONCEPT SRL

  • Lugoj, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  Establishment and management of a distribution company
  Responsibilities: Goods selling, identifying and exploiting the market potential, monitoring the market evolution (distribution, prices, competition, etc.), keeping the direct link with clients(visits), collecting bills from customers, offering assistance in optimal selling solutions, setting and implementing strategies in good sales and promotion offers.
  Company’s development at local and national level
  

 • May 2008 - November 2008

  Team Leader Metallic Assembling , SC SIMFLEX SRL

  • Lugoj, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  The coordination of two teams each with 6 workers in the field of construction of steel buildings
  Responsibilities: Supply of tools and equipment, project study and planning the stages of the building, solving the technical problems during assembling, accommodation and leading the teams from technical, administrative and financial point of view, final acceptance of the building together with the beneficiary.
  I led 12 men and built 35 steel buildings withing 6 months I worked at this company
  

 • March 1994 - November 2003

  Officer of the Ministry of Home Affairs, Ministry of Home Affairs

  • Lugoj, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Protection and Security

  Security and surveillance of objectives, transport of values, interventions
  Responsibilities: Confidential
  I led teams of up to 200 militaries 
  

 • May 1993 - March 1994

  Team leader, SC PRISMA SRL

  • Lugoj, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Construction / Installations / Decorations
  Responsibilities: I worked as a team leader. Building and construction, plumbing sewer, repairs and maintenance, painting, masonry work on the International Airport Traian Vuia Timisoara
  
  

 • August 1989 - August 1993

  Locksmith, team leader, SC I.A.C.M.M.R. Resita

  • Lugoj, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Construction and assembly of metal
  Responsibilities: I worked as a locksmith team leader. Managing a team of 6 people, locksmith fitters and welders. Metal, armored recovery furnaces, siting the Coke factory, assembly lines and gantry traveling cranes, assembling baskets thermal exhaust
  

Education

 • 1989 - 1993

  Bachelor's degree, Technological Engineering Faculty Department: Machine Construction Technology

  • Reșița, Romania

Skills

Driving license
 • B

Eficient comunication,team player,responsible,pozitive atitude,i easily adaptate at new and unforseen situation,able to make decizions under stress, analysis and syntesis capacity,rapid adaptation to new situation,MS Office

Foreign languages

English
Intermediate
French
Intermediate
Italian
Intermediate
German
Intermediate
Romanian
Native