75116

Coordonator parc auto, Lucrator SSM la SC Romlux Lighting Co SA Targoviste

 • România, Târgoviște
 • România, Târgoviște
 • Romania, Târgoviște
 • Romania, Târgoviște
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 14.05.2013
 • Numar referinta: 75116

Experienta

 • mai 2009 - septembrie 2012

  Coordonator parc auto, Lucrator SSM, SC Romlux Lighting Co SA Targoviste

  • Târgoviște, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Coordonarea, intretinerea si analiza activitatii parcului auto:
  -	 reprezentarea societatii in raport cu ARR, RAR si Politie si impunertea respectarii legislatiei cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern si international, a personalului din subordine, precum si constientizarea celor implicati asupra necesitatii respectarii legislatiei,
  -	obtinerea licentelor de transport si a celor de executie pentru autovehicule,
  -	planificarea, organizarea si controlul activitatile legate de transport
  -	administrarea flotei auto,
  -	 intocmirea tuturor documentelor si obtinerea actelor necesare pentru circulatia legala pe drumurile publice,
  -	asigurarea activitatilor de inmatriculari si radieri
  -	coordonarea si supravegherea activitatii conducatorilor auto
  -	programarea si optimizarea rutelor,
  -	urmarirea modului de intretinere si exploatare a masinilor, starea tehnica si de curatenie
  -	constatarea defectiunilor si stabilirea necesarului de piese de schimb si consumabile auto
  -	mentine relatiei cu societatile de asigurari si urmarirea dosarelor de dauna,
  
  -	analiza permanenta a activitatii masinilor si verificarea incadrarii in nornele de consum de carburanti
  
  
  
  
  
  
  -	Realizarea rapoartelor de activitate si prognozarea cheltuielilor aferente departamentului.
  Gestionarea activitatii pe linie de protectia muncii la nivelul societatii:
  -	 identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, echipamente de munca si mediul de munca.
  -	 intocmirea si actualizarea planului de prevenire si protective si asigurarea monitorizarii indeplinirii acestui plan,
  -	elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca,
  -	verifica insusirii si aplicarii de catre toti angajatii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
  -	intocmirea necesarului de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a angajatilor cu responsabilitati de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
  -	elaborarea de tematici pentru toate fazele de instruire si stabilirea, periodicitatii instruirilor pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii,
  
  
  
  
  
  
  
  -	elaborarea programului de instruire si testare la nivelul societatii,
  -	 tinerea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific de accidente,
  -	evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor,
  -	evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare,
  -	efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea directorului general, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si a masurilor propuse pentru remedierea lor,
  -	evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile si incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente,
  -	efectuarea, comunicarea si cercetarea evenimentelor si accidentelor de munca, in conformitate cu legislatia in vigoare,
  -	intocmirea: registrului unic de evidenta a accidentatilor in munca, registrului unic de evidenta a incidentelor periculoase, registrului unic de evidenta a accidentelor usoare, registrului unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru,
  -	propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de lucrari sau colaborari cu alti angajatori,
  
  

 • iulie 2008 - aprilie 2009

  Director Administrativ, SC Daniel SRL Targoviste

  • Târgoviște, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  Infiintari si restrangeri de magazinespecializate in vinzarea de produse IT, electronice si electrocasnice:
  -	preluarea spatiului, securizarea lui si refacerea instalatiei electrice conform cerintelor necesare desfasurarii activitatii specifice, 
  -	preluarea sistemului de protectie la incendii si antiefractie de la firma specializata,
  -	pregatirea spatiului si instalarea mobilierului adecvat de prezentare si depozitare,
  -	pregatirea si instalarea firmelor luminoase,
  -	asigurarea contractelor noi pentru utilitati si furnizarea de servicii,
  -	interventii si remedieri in magazinele existente in vederea eliminarii unor deficiente sau a modernizarii lor.
  Coordonare parc auto propriu.
  

 • octombrie 2004 - iunie 2008

  Inginer mecanic, SC Rimag Exim SRL Targoviste

  • Târgoviște, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Asigurarea mentenantei utilajelor si echipamentelor din dotare:
  -	intocmirea planului de mentenanta preventiva al echipamentelor de productie si monitorizeaza implementarea lui,
  -	monitorizarea si participarea la activitatile de reparatii si intretinere zilnice cu scopul de a maximiza utilizarea echipamentelor si utilajelor,
  -	propunerea necesarului de piese de schimb si consumabile pentru echipamentele de productie,
  -	participarea la procesul de instalare a utilajelor si echipamentelor noi, conform prescriptiilor tehnice oferite de producator,
  -	elaborarea instructiunilor de lucru si intretinere a utilajelor si instalatiilor,
  -	elaborarea de programe specifice pentru realizarea elementelor de productie utilizate frecvent,
  -	proiectarea si executia de matrite si dispositive necesare executarii de elemente specifice.
  Proiectarea si executia de lucrari din fier forjat (porti, garduri, balustrazi),
  - preluarea comenzilor, consilierea clientilor, efectuarea antemasuratorilor si pregatirea ofertelor de pret si design,
  - prezentarea ofertelor clientilor si negocierea directa a pretului si conditiilor de executie,
  - proiectarea, executia si montajul proiectului final.
  

 • februarie 2001 - martie 2004

  Inginer mecanic, SC Corint SA Targoviste

  • Târgoviște, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Reparatii instalatii (preluare instalatii, constatare tehnica, stabilire deviz calculatie pret, supraveghere operatiuni reparatii),
     Confectii piese schimb (preluare comenzi, intocmire oferta pret, supraveghere executie), 
     Confectii metalice executie si montaj (preluare comanda, analiza sau executie proiect tehnic calculatie pret, supraveghere executie si montaj)
  

 • iunie 2000 - septembrie 2000

  Consultant asigurari, SC Interamerican RomaniaInsurance Company SA Bucuresti,

  • Târgoviște, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Asigurari

  -	prezintarea, evaluarea si preluarea in asigurare a riscurilor specifice tipurilor de asigurari ale societatii,
  -	contractarea, incheirea si reinnoirea contractelor de asigurare pentru asigurarile societatii,
  -	incasarea la scadenta a ratelor de prima,
  -	tinerea evidentelor ratelor de prima, la contractele de asigurare incheiate personal
  

 • iunie 1997 - mai 2000

  Sef Serviciu Aprovizionare, SC Constructii Muntenia SA Targoviste

  • Târgoviște, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Asigurarea bazei tehnico-materiale a societatii intr-o ritmicitate care sa permita desfasurarea activitatii in conditii optime, analiza si pregatirea contractelor incheiate cu furnizorii de materii, materiale si piese de schimb,
  - urmarirea zilnica a activitatii personalului aflat in subordine pentru asigurarea aplicarii corecte a procedurilor operationale de achizitii si aprovizionare,
  - stabilirea impreuna cu managerul general a prioritatilor in vederea atingerii target-urilor stabilite,
  - asigurarea buclei de feed-back in urmarirea aplicarii procedurilor comerciale si a stocurilor optime,
  - stabilirea unor relatii bune cu furnizorii, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale,
  - prospectarea pietei de profil si a conditiilor de achizitii in vederea optimizarii continue a stocurilor, - responsabilitatea pentru calitatea negocierii contractelor si a actelor aditionale cu furnizorii, 
  - propunerea de noi furnizori, dupa verificarea acestora
  

 • aprilie 1986 - iunie 1997

  Sef Sectie Mecanizare, RA Drumuri si Poduri Dambovita

  • Târgoviște, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Sef Birou Aprovizionare: asigurarea finalizarrii concrete a planurilor de investitii si         aprovizionarea cu marfurile/echipamentele/piese schimb comandate.
  - Negocierea conditiilor comerciale (si in special a preturilor si termenelor de livrare) cu furnizorii,
  - Urmarirea confirmarilor de comanda si a livrarilor de la furnizori pina la intrarea marfurilor in depozitul firmei,
  - Informarea departamentelor vizate asupra sosirii marfurilor comandate,
  - Emiterea comenzilor catre furnizori pentru bunurile comandate si urmarirea lor pina la livrarea- receptia lor si, dupa caz pina la punerea in functiune.
  Sef Sectie Mecanizare: mentinerea in stare functionare a instalatiilor, utilajelor si parcului auto din dotarea societatii, asigurarea unor interventii de reparatii de calitate, si a unei expoatari eficiente:
  - asigurarea predarii conducatorilor auto si mecanicilor de instalatii si utilaje, pe baza de procese verbale , echipamentelor pe care urmeaza sa le lucreze,
  - verifica periodica a modului cum se fac operatiile de intretinere si daca acestea sunt exploatate corespunzator,
  - verificarea periodica a pregatirii profesionale a personalului subordonat,
  - intocmirea impreuna cu conducerea societatii a planului de investitii masini si instalatii,
  - asigurarea conditiilor optime punerii in functiune a instalatiilor si masinilor nou achizitionate,
  - asigurarea asistentei tehnice necesare asigurarii cu piese de schimb si mentinerea relatiei cu furnizorii acestora
  		Sef formatie mecanizare Sectia Dragomiresti
  -	responsabilitatea pentru integritatea tuturor utilajelor si instalatiilor, alaturi de cei ce au fost nominalizati sa le aiba in grija, in ceea ce priveste folosirea rationala si intretinerea acestora,
  -	predarea utilajele si instalatiilor, cu proces verbal de predare - primire, operatorilor,
  -	implementeaza si urmareste executia procesului de intretinere si revizie a utilajelor si masinilor conform programului de mentenanta,
  -	planificarea si urmarirea activitatii de intretinere periodica, reglajele utilajelor si instalatiilor de productie si se asigurarea ca acestea functioneaza in parametrii normali,
  -	verificarea periodica a incadrarii in normele de consum specific a utilajelor si masinilor din dotare,
  -	efectuarea reparatiilor accidentale si celor periodice in regie proprie atunci cind aceasta era posibil.
  

Educatie

 • 1977 - 1982

  Diploma de facultate, Universitatea Brasov, Facultatea de Mecanica,

  • Brașov, România
 • 1972 - 1976

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Teoretic ,,George Enescu”

  • Sinaia, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • C

Limbi straine

Franceza
Avansat
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 14.05.2013
 • Reference number: 75116

Skills

Driving license
 • B
 • C

Foreign languages

French
Advanced
Romanian
Native