75213

AGENT ASIGURĂRI la S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A FILIALA MARGHITA

INSURANCE AGENT at S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A FILIALA MARGHITA

 • România, Marghita
 • România, Marghita
 • Romania, Marghita
 • Romania, Marghita
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 02.08.2013
 • Numar referinta: 75213

Experienta

 • noiembrie 2010 - Prezent

  AGENT ASIGURĂRI, S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A FILIALA MARGHITA

  • Marghita, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Asigurari

  - Încheierea de asigurări non-viață, în special asigurări auto: RCA și CASCO;
  - Negocierea şi încheierea/reînnoirea contractelor (poliţelor) de asigurare cu terţii;
      - Încasarea primelor de asigurare aferente;
      - Întocmirea documentelor de asigurare şi încasare.
  

 • ianuarie 2012 - noiembrie 2012

  REFERENT RESURSE UMANE , SC. BECHTEL INT INC SRL RENO NEVADA SUA

  • Marghita, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Resurse umane / Psihologie

  -Revizuiește și recomandă spre aprobare diverse acțiuni pentru angajați și / sau pentru personalul candidat.
  -Efectuează administrarea resurselor umane pentru, fără a se limita însă la: controlează exactitatea formularelor de resurse umane interne transmise, revizuiește și informează persoanele corespunzătoare, când este necesar, pregătește registrele de lucru, pregătește contracte individuale de muncă suplimentare și asigură respectarea acestora cu legislația.
  -Înregistrează informații legate de angajați precum dispense, transferuri și demisii pentru a ține și actualiza înregistrările privind statele de plată. Informează cu privire la modificările legislative privind taxele și deducerile care se aplică procesului legat de statele de plată. 
  -Transmite informații angajaților, managerilor cu privire la aspectele legate de statele de plată, aspecte legate de resursele umane și orice alte aspecte. Documentare cu privire la recrutare, supraveghere privind statele de plată și rapoarte corespunzătoare către autoritățile statului în colaborare cu managerul.
  

 • ianuarie 2011 - iunie 2011

  PROFESOR SUPLINITOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, LICEUL TEORETIC ,, PETOFI SANDOR’' SĂCUIENI

  • Marghita, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Training

  Activităti pedagogice, instructiv-educative de educare a elevilor, de organizare și sprijinire a activităților școlare, dar și extrașcolare. Responsabilități principale: Predare-Învățare-Evaluare.

Educatie

 • 2011 - 2013

  Master / studii postuniversitare, Facultatea de Psihologie,Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială

  • Satu Mare, România
 • 2013 - 2013

  Postdoctorat, Curs de formare profesională INSPECTOR RESURSE UMANE, organizat de SC. PUBLIC EUROCONSULTING .SRL

  • Satu Mare, România
 • 2007 - 2011

  Diploma de facultate, Facultatea de Psihologie,Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială

  • Marghita, România
 • 2003 - 2007

  Liceu / scoala profesionala, Colegiul Naţional ,,Octavian Goga''

  • Marghita, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Maghiara
Avansat
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 02.08.2013
 • Reference number: 75213

Experience

 • November 2010 - Present

  INSURANCE AGENT, S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A FILIALA MARGHITA

  • Marghita, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Insurance

  -Sell various types of insurance policies, especially car insurance: RCA and CASCO;
  -The negotiation and selling / renewing of insurance policies for clients;
  -Perform administrative tasks, such as maintaining records and handling policy renewals;
  -Preparation of insurance documents and collections.
  

 • January 2012 - November 2012

  PERSONNEL AND ADMINISTRATION OFFICER, SC. BECHTEL INT INC SRL RENO NEVADA SUA

  • Marghita, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Human Resources / Psychology

  -Reviews and recommends for approval various employee and/or applicant personnel actions.
  -Investigates and recommends methods to improve human resources services or procedures.
  -Realizes human resources administration for, but not limited to, the following: controls submitted internal HR form’s accuracy, make revisions and informs related persons when necessary, prepares work books, prepares additional Individual Labor Agreements and realizes its accuracy with legislation.
  -Record employee information, such as exemptions, transfers, and resignations, to maintain and update payroll records. Keep informed about changes in tax and deduction laws that apply to the payroll process.
  - Provide information to employees on payroll matters, HR issues, and any other related items. Recruitment documentation, Payroll supervision and related reports to state authorities in collaboration with line manager.
  

 • January 2011 - June 2011

  ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE SUBSTITUTE TEACHER, ,, PETOFI SANDOR ’' High School SĂCUIENI

  • Marghita, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Training

  Pedagogical activities, also educate the students for support and organize extracurricular school activities. Main activities: teaching, learning and assessment.

Education

 • 2011 - 2013

  Master's degree, University of Psychology, Education and Social Sciences

  • Satu Mare, Romania
 • 2013 - 2013

  Postdoctorate, Training Course ,,Human Resources Officer'' , organized by SC. PUBLIC EUROCONSULTING. SRL

  • Satu Mare, Romania
 • 2007 - 2011

  Bachelor's degree, University of Psychology, Education and Social Sciences,

  • Marghita, Romania
 • 2003 - 2007

  Highschool, National College ,,Octavian Goga "

  • Marghita, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
Hungarian
Advanced
Romanian
Native