76321

Web si graphic designer la Freelancer

Web and Graphic Designer at Freelancer

 • România, Ploiești
 • România, Ploiești
 • Romania, Ploiești
 • Romania, Ploiești
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 27.02.2016
 • Numar referinta: 76321

Obiectiv profesional

Dezvoltarea unei cariere in domeniul IT sau in domeniul juridic.

 • Ploiesti, Bucuresti, Valenii de Munte
 • Full time
 • Domeniile urmariteInstitutii / Profesii liberale Juridic, It Telecom Internet / New Media, It Telecom Webdesign
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 50% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • noiembrie 2013 - Prezent

  Web si graphic designer, Freelancer

  • Volos, Grecia
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Webdesign

  Responsabilitati:
  - Adobe Photoshop CC: Selectia, Refine Edge, Straturi si masti, Hue and Saturation Changes, Corectarea luminozitatii si a culorii în fotografii, Retusarea, Warp Transform, Designul iconitelor iOS7, Design unei coperte de revista, Prelucrarea fotografiilor in formatul RAW si utilizarea lui Filter, Designul paginii de titlu a unei carti, Designul unui poster, etc. 
  - Adobe Illustrator CC: Crearea de noi documente, Desenarea cu instrumentul PEN, Width Tool, Analiza simbolului, Crearea simbolului pentru aplicarea prognozei meteo, Clipping Mask Illustrations, Crearea Inelelor Olimpice, Gradient Mesh, etc
  - Adobe Dreamweaver CC: Crearea paginilor textuale, Bazele unui site, Stilizarea CSS, Creare pagina de contact, Crearea unui site complet.
  - Adobe Flash CS5.5 (Animation): Crearea sectiunilor textuale, Crearea simbolurilor, Crearea unei animatii si adaugarea fisierului audio in proiect, Crearea unui banner multimedia.
  - Advanced HTML and CSS: Responsive Base, Crearea navigarii Sprite etc.
  - Search Engine Optimization: Planificarea şi crearea cuvintelor cheie, On-site SEO, Off-site SEO, Analiza performantelor SEO a site-ului.

 • martie 2010 - mai 2013

   Administrator, Stichting Popcollectief The Note

  • Rotterdam, Olanda
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Fundatii / Asociatii / ONG

  Responsabilitati:
  - Coordonarea activitatii si resurselor logistice studioului de muzica;
  - Management-ul salilor de repetitii si inregistrare a studioului (inchirieri, parteneriate);
  - Management-ul proiectelor, stabilirea calendarului de evenimente;
  - Crearea conceptelor evenimentelor studioului, a scenariul pe baza caruia se punea in scena intreaga desfasurare de activitatii artistice;
  - Legatura directa cu clientii si intalniri cu potentialii clienti ai studioului;
  - Organizarea, supervizarea evenimentelor si coordonarea voluntarilor pentru evenimente;
  - Organizare unor evenimente anuale pentru strangere de fonduri in vederea participarii la diverse concerte in aer liber a formatiilor membre studioului.

 • aprilie 2009 - decembrie 2009

   Consilier juridic, S.C. Raisa Trading S.R.L.

  • Ploiești, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  Responsabilitati:
  - Participarea la recrutarea si dezvoltarea echipei de productie; 
  - Promovarea muncii in echipa, reducerea situatiilor conflictuale, rezolvarea starilor de conflict, asigurarea unei imagini favorabile firmei;
  - Redactarea, avizarea si contrasemnarea actelor juridice;
  - Promovarea nevoilor clientilor urmarind rezolvarea tuturor problemelor aparute in relatia cu acestia;
  - Intocmirea, verificarea si actualizarea documentele legale ale firmei si modificarile acestora (modificare Act Constitutiv, decizii, regulamente, proceduri interne, precum si alte acte de natura juridica specifice);
  - Reprezentarea societatii in relatia cu tertii: institutii si autoritatii publice, regii autonome, clienti, furnizori, etc.

 • septembrie 2007 - decembrie 2008

   Consilier juridic, S.C. Giulia Cafe Pizzerie S.R.L.

  • Ploiești, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  Responsabilitati:
  - Supervizarea dezvoltarii comunicarii in firma, supervizarea activitatii de selectie si promovarea de personal, asigurarea suportului echipei din punct de vedere administrativ si promovarea politicii interne a firmei;
  - Acordarea de asistenta si consultanta juridica firmei si angajatilor acesteia;
  - Redactarea, avizarea si contrasemnarea actelor juridice;
  - Medierea relatiilor cu institutii si autoritatii publice de control, clienti, furnizori.

 • martie 2006 - iunie 2007

   Consilier juridic, S.C. Logiconrom S.R.L.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  Responsabilitati:
  - Incheierea contractelor de consultanta in domeniul fondurilor nerambursabile – programele de finantate ale Uniunii Europene – PHARE, SAPARD;
  - Acordarea de asistenta, consultanta juridica clientilor;
  - Supervizarea derularii contractelor;
  - Efectuarea inregistrarilor la Oficiul Registrului Comertului si tinerea legaturii cu diverse institutii (ANAF, ORC, Tribunal, etc.) pentru clientii societatii;
  - Redactarea si inregistrarea inscrieriilor mentiunilor care privesc modificari ale documentelor la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii ale statului.

Educatie

 • 2004 - 2005

  Master / studii postuniversitare, Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza

  • Drept
  • București, România
 • 2000 - 2004

  Diploma de facultate, Universitatea Bioterra

  • Drept
  • București, România
 • 1996 - 2000

  Liceu / scoala profesionala, Liceul teoretic NICOLAE IORGA

  • Vălenii de Munte, România

Aptitudini

 • Experienta in management
 • Capacitate de a munci in echipa
 • Flexibilitate si adaptabilitate

Responsive web design, HTML 5 & CSS 3, S.E.O., Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Dreamwever CC, Adobe Flash Professional CS5.5., NIBOSOFT - program de contabilitate primara.

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Romana
Nativ

Distinctii

Cursuri / traininguri
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, Bucuresti, Octombrie 2004 - Ianuarie 2005, Departamentul pentru pregatirea personalului didactic - Cursuri de psihopedagogie.
International Computer School, Bucuresti, Februarie 2005 - Martie 2005, Program de perfectionare: Operare calculator electronic si retele.
A.S.S.D., Targoviste, Mai 2009 - Iunie 2009, Program de perfectionare: Manager Resurse Umane.
Certificari
Web Designer Certificat, Link Academy, Timisoara, Noiembrie 2013 - Decembrie 2014, Departamentul Design & Multimedia, Specializare Web Design.
Un an de educatie (program on-line) finalizat cu succes, dobandind competenta de Web Designer Certificat.
100%
 • Last update: 27.02.2016
 • Reference number: 76321

Career goals

Developing a career in IT or in the legal field.

 • Ploiesti, Bucuresti, Valenii de Munte
 • Full time
 • Wanted work domainsInstitutions / Liberal professions Judicial, It Telecom Internet / New Media, It Telecom Webdesign
 • Availability for work related travelUp to 50% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • November 2013 - Present

  Web and Graphic Designer, Freelancer

  • Volos, Greece
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Webdesign

  Responsibilities:
  - Adobe Photoshop CC: Selection, Refine edge, Layers and masks, Hue and Saturation changes, Brightness and color corrections in photos, Photos retouching, Warp Transform, iOS7 icons design, Cover magazine design, Processing images in RAW format and Filter use, The title page of a book design, Poster design, etc.
  - Adobe Illustrator CC: Creating new documents, Drawing with Pen tool, Width tool, Symbol analysis, creation symbol for applying weather forecast, Clipping mask illustrations, Creating the Olympic Rings, Gradient mesh, etc.
  - Adobe Dreamweaver CC: Creating textual pages, Site bases , CSS styling, Create contact page, Create a site completely.
  - Adobe Flash CS5.5 (Animation): Creating sections textual, Creating symbols, Creating an animation and adding audio file in the project, Creating a multimedia banner.
  - Advanced HTML and CSS: Responsive Base, Creating Sprite navigation, etc.
  - Search Engine Optimization: Planning and creating keywords, On-site SEO, Off-site SEO, Performance SEO site.

 • March 2010 - May 2013

  ADMINISTRATOR, Stichting Popcollectief The Note

  • Rotterdam, Netherlands
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Foundations / Associations / NGOs

  Responsibilities:
  - Studio activities and logistical coordination;
  - Management of rehearsal rooms and recording studio (rentals, partnerships);
  - Management of projects, scheduling events;
  - Creating concepts for the studio events, a scenario based on which stages the entire unfolding of artistic activity;
  - Direct connection and meetings with existing clients and potential clients of the studio;
  - Organization, supervision and coordination of the volunteers for events;
  - Organization of the annual fundraising events to participate in various outdoor concerts of the studio bands members.

 • April 2009 - December 2009

  Legal adviser, S.C. RAISA TRADING S.R.L.

  • Ploiești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Judicial

  Responsibilities:
  - Participating in the recruitment and development of the production team;
  - Promoting teamwork, reducing conflict situations, solving the conflicts, ensuring a favorable image of the company;
  - Drafting, approving and countersigning legal acts;
  - Promoting customer needs aiming to resolve the problems arising in relation to them;
  - Preparing, checking and updating the legal documents of the company and their amendments (change of Incorporation, decisions, regulations, internal procedures, and other acts of specific legal nature);
  - Representing the company in relation to third parties: institutions and public authorities, autonomous, customers, suppliers, etc.

 • September 2007 - December 2008

  Legal adviser, S.C. GIULIA CAFÉ PIZZERIE S.R.L.

  • Ploiești, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Judicial

  Responsibilities:
  - Supervising communication company, supervising the selection and promoting the staff, providing support to the administrative team and promoting internal policy of the company;
  - Providing legal assistance and consultancy to the company and its employees ;
  - Drafting, approving and countersigning legal acts;
  - Mediating relations with institutions and public authority control, customers, suppliers.

 • March 2006 - June 2007

  Legal adviser, S.C. LOGICONROM S.R.L.

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Judicial

  Responsibilities:
  - Closing contracts for consultancy grants - funded programs of Europenean Union - PHARE, SAPARD;
  - Providing assistance, legal counseling clients;
  - Supervising the contracts;
  - Making the Trade Register records and keeping in touch with various institutions (ANAF, ORC, Tribunal, etc.) for its customers;
  - Writing and recording registration document mentions concerning changes in the Trade Register Office and other state institutions.

Education

 • 2004 - 2005

  Master's degree, Police Academy Alexandru Ioan Cuza

  • Law
  • București, Romania
 • 2000 - 2004

  Bachelor's degree, Bioterra

  • Law
  • București, Romania
 • 1996 - 2000

  Highschool, Nicolae Iorga

  • Vălenii de Munte, Romania

Skills

 • Management experience
 • Ability to work in team
 • Flexibility and adaptability

Responsive web design, HTML 5 & CSS 3, S.E.O. Adobe Photoshop CC Adobe Illustrator CC, Adobe Dreamweaver CC, Adobe Flash CS 5.5., NIBOSOFT - primary accounting program.

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
Romanian
Native

Achievements

Courses / training
University of Science Agronomy and Veterinary Medicine, Bucharest, October 2004 - January 2005, Department of Teacher Training - Psycho-pedagogy Courses.
International Computer School, Bucharest, Feb 2005 - March 2005, PC Fundamentals.
A.S.S.D., Targoviste, May 2009 - June 2009, HR Manager - Human resources manager program.
Certificates / diplomas
Certified Web Designer, Link Academy, Timisoara, November 2013 - December 2014, Design & Multimedia Department, Web Design Specialization. 
Successfully completed one year education program (online) acquiring the competence of a Certified Web Designer.