78605

economist la Fairwind Securities SA

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 16.05.2013
 • Numar referinta: 78605

Experienta

 • martie 2009 - Prezent

  economist, Fairwind Securities SA

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  SEF CONTABIL (Full time)
  Perioada: 2009-03 <> prezent
  Firma, localitate: FAIRWIND SECURITIES SA/ FAIRWIND CONSULTING SRL,
  BUCURESTI
  Ocupatia / Domeniul jobului: Back Office, Consultanta, Financiar / Contabilitate,
  Management
  - Coordonez si controlez departamentul financiar contabil ( 2 contabili si un
  economist);
  - Elaborez si urmaresc respectarea principiilor contabile si ale evaluarii
  patrimoniului;
  - Organizez si coordonez controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si
  documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele
  care exercita acest control;
  - Organizez si particip la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiarcontabil,
  la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de
  valorificare a rezultatelor inventarierii;
  - Raspund de evidenta formularelor cu regim special;
  - Asigur si raspund de indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul
  statului si terti, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
  - Efectuez analiza financiar contabila pe baza bilantului si a contul de profit si
  pierdere, pe care o prezint in consiliul de administratie, lunar conducerii societatii;
  - Reprezint societatea in cazurile incredintate prin delegare;
  - Intocmesc rapoarte financiare saptamanale, lunare, trimestriale si anuale catre
  CNVM ( Comisia Nationala de Valori Mobiliare);
  - Pregatesc si urmaresc bugetul, planul financiar pe cinci ani, estimari si simulari de
  buget;
  - Intocmesc si semnez electronic declaratiile lunare, trimestriale
  (100,112,300,390,394);
  - Intocmesc declaratia impozitului pe profit (101);Intocmesc si semnez bilantul contabil;
  Efectuez operatiuni de contabilitate primara la doua PFA-uri.
  

 • octombrie 2005 - februarie 2009

  SEF CONTABIL, EFG EUROBANK FINANCE

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Consultanta,Management

  Organizez si coordonez contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea
  imobilizarilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea
  cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, in conformitate cu legislatia in vigoare;
  - Supraveghez inregistrarea extraselor bancare;
  - Coordonez intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiilor financiar-contabile;
  - Particip la comunicarea cu partenerii companiei ( auditori, consultanti, banci,
  clienti, furnizori, autoritati publice;
  - Urmaresc efectuarea Dispozitiilor de Plata Valutara Externa si Dispozitiilor de
  Incasare Valutara pentru justificarea platilor si incasarilor externe la banci;
  - Verific inregistrarea lunara a registrelor jurnal pentru cele doua companii din grup
  si anual a registrelor inventar;
  - Coordonez pregatirea documentatiei necesara pentru deschiderea de conturi si
  carduri bancare;
  - Particip la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale angajatilor
  din subordine;
  - Propun recompensarea /sanctionarea personalului din subordine;
  - Aprob planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine;
  - Sunt loctiitorul directorului financiar pe perioadele in care acesta nu este
  disponibil;
  - Semnez toate documentele financiar - contabile care necesita semnatura
  Contabilului-Sef, precum si actele in relatia cu bancile;
  Raportari in cadrul grupului:
  - Intocmesc impreuna cu conducerea companiei bugetele anuale;
  - Urmaresc si raportez variatiile fata de buget ( raportari catre managementul
  companiei si la nivel de grup), lunar;
  - Raportari privind resursele umane, catre coordonatorul de tara si la nivelul
  grupului;
  - Intocmesc situatii financiare in conformitate cu standardele internationale de
  contabilitate;
  - Rapoarte solicitate de catre management( raportul administratorilor),intocmesc
  situatiile financiare pentru auditul financiar.

Educatie

 • 2010 - 2012

  Master / studii postuniversitare, TITU MAIORESCU

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Spaniola
Mediu
Romana
Nativ
30%
 • Last update: 16.05.2013
 • Reference number: 78605

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
Spanish
Intermediate
Romanian
Native