79338

Mulgator la Werk b.v.

Milker at Werk b.v.

 • România, Botoșani
 • România, Botoșani
 • Romania, Botoșani
 • Romania, Botoșani
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 27.11.2016
 • Numar referinta: 79338

Obiectiv profesional

Angajat cu contract de munca permanent, full-time.

 • Anglia, Olanda, Germania
 • Full time
 • Domeniile urmariteMuncitori Tehnicieni Agricultura, Muncitori Tehnicieni Constructii
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 100% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • noiembrie 2014 - Prezent

  Mulgator, Werk b.v.

  • Oldeberkoop, Olanda
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Agricultura

  Contract de munca temporar ful time "melker". Muls mecanic(westfalia2x15), tratamente medicamentoase la cele bolnave,tuns copite, asistenta la fatare, condus tractor ,incarcator frontal si altor masini si instalatii zootehnice. Mici lucrari de reparatii si constructii; Lucru cu drujba,(Dolmar 5105), fasonarea copacilor pe drumurile de acces, doborat copaci pt lemn de foc. Efectuarea tuturor sarcinilor trasate de fermier.

 • octombrie 2008 - noiembrie 2014

  Muncitor Insamantari Artificiale la Animale, Primaria Mihalaseni

  • Botoșani, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Agricultura,Muncitori

  Insamantari artificiale la speciile: bovine, porcine, ovine; monta dirijata la cabaline. Controlul oficial al productiei de lapte, intocmirea evidentelor si raportarea acestora. In perioada august 2009 ; mai 2013 am avut colaborare cu SC CHILIA SRL. Ferma Ripiceni, unde am efectuat urmatoarele lucrari :efectuarea tratamentelor, prescrise de medic, la vacile si viteii bolnavi, fasonat copite, diagnostic de gestatie, a tulburarilor de reproductie si tratamentul acestora (prin programe specifice de tip Ovsinchy), inseminari artificiale, asistenta la fatare si remedierea eventualelor distocii. Starea fiziolgica a efectivelor, in programe PC Dairy-Max si inventarierea pe categorii de varsta. Condus tractor, buldozer,incarcator frontal,in sezonul de fan sau insilozat porumb.Ocazional muls mecanic(Bou Matic 2x12).

 • mai 2007 - august 2008

  Drujbist, IL TRONCO SRL C.F.02275010789

  • CD33A CASALINELLA 151 87041 ACRI(CS), Italia
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Piscicultura / Silvicultura

  doborit copaci in unghiul dorit, sectionare la dimensiunile stabilite in functie de destinatia lemnului, intreinerea drujbei. Condus buldozer(Fiat Alice 10C), tractor forestier(New Holland 85).

 • februarie 2005 - mai 2007

  Fierar betonist,Dulgher, PF Abruzzese Gianni

  • Chimento fr d'Acri, Italia
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Fasonarea fier-betonului la dimensiunile, cerute in proiect, cu masina speciala de indoit fierul; executarea cofrajelor, montarea fierului in cofraje; turnarea betonului si vibrarea acestuia, montarea schelelor metalice; montarea euro planseelor;tencuit, montat placi ceramice, instalatii sanitare; si alte lucrari specifice de santier impreuna cu ceilalti membri ai echipei.

 • februarie 2000 - ianuarie 2005

  Agent postal, temporar, CN POSTA ROMANA

  • Botoșani, România
  • Full time
  • Domeniu - Marketing: Marketing

  Prezentarea si distribuirea efectelor postale.

 • iunie 1990 - ianuarie 2000

  Tehnician inseminari artificiale, Oficiul Județean de Reproducție şi Selecție a Animalelor.

  • Botoșani, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  Inseminari artificiale la speciile: taurine, suine, ovine; potrivirea imperecherilor si monta dirijata la speciile ovine si cabaline. Consemnarea tuturor evelimentelor, zilnic, pe fiecare specie si categorie de vârsta, stare fiziologica; în Registre unice de Selectie.Controlul Oficial al Productiei de lapte, individualizarea si bonitarea produşilor. Intocmirea de informări lunare şi raportarea acestora la structurile ierarhice ale instituței.

 • ianuarie 1989 - aprilie 1990

  Soldat, Ministerul Apărării Nationale UM 02647

  • Constanța, România
  • Practica / Voluntar
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

  Militar în termen, arma genist; specializarea construcții militare. După încheierea perioadei de instrucție şi depunerea Jurământului Militar, am fost detaşat cu compania la şantierul "Spitalului Militar" din Constanța. Pe acest şantier am obținut specializare in: dulgher, fierar betonist, zidar, montat schele.

Educatie

 • 1984 - 1988

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Agro-Industrial

  • Agricultura
  • Botoșani, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Capacitate de a munci in echipa
 • Spirit practic
 • Flexibilitate si adaptabilitate

Execut tot felul de reparații care apar într-o gospodarie, îmi place să gătesc, pentru mine, sau câteodată si pt familie, dar prefer şi calatoriile, filmele documentare si muzica bună. Am cunostințe elementare de limbă rusă şi franceză.

Limbi straine

Italiana
Mediu
Romana
Nativ
Engleza
Mediu

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

Familist, am 25 de ani de casatorie, tată a doi copii si îmi dau silința ca prin tot ceea ce fac şi spun sa dau dovadă de un, părinte şi soț iubitor, un muncitor harnic şi serios şi nu în ultimul rând, creştin adevărat.

Care sunt telurile tale in viata?

Sa asigur bunastarea familiei mele.

Descrie jobul ideal pentru tine.

Un job unde să-mi dăruiesc toată energia şi cunoştințele mele, dar să nu fiu luat drept "donkey" şi sa fiu retribuit, onest şi la timp.

Care sunt scopurile pe care ti le-ai stabilit in cariera ta?

Să fac față provocărilor.

Esti mai motivat lucrand in echipa sau in mod individual?

Desigur în echipă.

Ce job ti-ar place sa ai peste 5 ani?

Operator excavator.

La actualul sau fostul loc de munca, care au fost/sunt cele mai importante 5 realizari?

Am dodândit cunoştințe noi in domeniul inseminarilor, accesul rapid la informații cu ajutorul pc-ului, in domeniul instalațiilor de muls, tehnica mulsului, cunostințe de operare a ecografului şi interpreare a rezultatelor, limbă engleză, condus tractoare şi lucru cu tehnică modernă.

Ce fel de salariu meriti?

Un salariu decent, în funcție de ore şi specificul job-ului.

Poti lucra dupa termene limita, sub presiune, etc?

Da.

Care a fost ultima carte pe care ai citit-o?

Cărarea Împărăției de părintele Arsenie Boca.

100%
 • Last update: 27.11.2016
 • Reference number: 79338

Career goals

Employed labor contract permanent , full-time .

 • Anglia, Olanda, Germania
 • Full time
 • Wanted work domainsTechnicians Agriculture, Technicians Construction
 • Availability for work related travelUp to 100% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • November 2014 - Present

  Milker, Werk b.v.

  • Oldeberkoop, Netherlands
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Agriculture

  Contract temporary work ful time " Melker " . Mechanical milking ( westfalia2x15 ) drug treatments to the sick , trimming hooves, calving assistance , driven tractor , loader and other machinery and livestock equipment . Small repair and construction ; Working with a chainsaw ( Dolmar 5105 ) , trimming trees on access roads , felled trees for firewood. Perform all tasks set by the farmer.

 • October 2008 - November 2014

  Animals worker artificial insemination, Hall Mihalaseni

  • Botoșani, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Agriculture,Workers

  Artificial insemination species : cattle , swine, sheep ; directed mount horses. Official control of milk production , preparing records and reporting. Between August 2009; May 2013 we had collaboration with SC CHILIA SRL . Farm Ripiceni , where we performed the following works : following the treatments prescribed by a doctor, cows and calves sick shaped hooves, diagnostic gestation , a reproduction disorder and their treatment ( through specific type Ovsinchy ) , artificial insemination , assistance calving and correct any dystocia . Fiziolgica Status of posts in Dairy -Max and software inventory by age . Led tractor , bulldozer , loader , hay or silage season in porumb.Ocazional mechanical milking ( Bou Matic 2x12 ) .

 • May 2007 - August 2008

  forest worker, IL TRONCO SRL C.F.02275010789

  • CDA CASALINELLA 151 87041 ACRI(CS), Italy
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Fishery / Forestry

  felling desired angle, sectioning sizes depending on the destination set in wood, maintenance chainsaw. Led bulldozer (Alice Fiat 10C) forestry tractor (New Holland 85).

 • February 2005 - May 2007

  Smiths , carpenters, PF Abruzzese Gianni

  • Chimento fr d'Acri, Italy
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Forming iron - concrete dimensions , required in the project, with special machine bending iron ; execution casings , mounting iron into forms ; concreting and vibrate , scaffolding metal; mounting euro floors , plastered mounted ceramic tiles, plumbing ; and other site specific works together with other team members .

 • February 2000 - January 2005

  Agent post temporarily, CN ROMANIAN POST

  • Botoșani, Romania
  • Full time
  • Work domain - Marketing: Marketing

  Presentation and distribution of postal effects .

 • June 1990 - January 2000

  Artificial insemination technician occupied, Breeding and Selection County Office of Animal

  • Botoșani, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Workers

  Documentation of all evelimentelor , daily, by species and age , physiological condition ; Registry Selectie.Controlul single official production of milk products individualization and evaluation marks . Preparation of monthly briefings and reporting to hierarchical structures of the institution

 • January 1989 - April 1990

  Soldier, Ministry of Defence UM 02 647

  • Constanța, Romania
  • Volunteer
  • Work domain - Technicians: Workers

  Time military , sapper weapon ; specialization military construction . After the period of training and Oath , I was seconded to the company from the site " Military Hospital " in Constanta . On this site we have achieved specialization in: carpenters , smiths , masons , mounted scaffolding .

Education

 • 1984 - 1988

  Highschool, Agro - Industrial High School

  • Agriculture
  • Botoșani, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • Ability to work in team
 • Practical spirit
 • Flexibility and adaptability

Execute all kinds of repairs that occur in a household , I like to cook for me , or for family and sometimes , but I prefer and travel , documentary films and good music . I have basic knowledge of Russian and French .

Foreign languages

Italian
Intermediate
Romanian
Native
English
Intermediate

Pre-interview

How would you describe your personality?

Family man , am 25 years of marriage , the father of two children and I can devote that through everything they do and say to exhibit a , father and loving husband , a hard worker and seriously and not least , true Christian .

What are your goals in life?

The well-being of my family.

Describe your ideal job.

A job where to devote all my energy and my knowledge , but not to be taken as " donkey " and to be remunerated , honest and timely .

What are the goals set for your career?

To meet the challenges

Are you able to work effectively in a team or independently?

Of course the team

What job would you like to be doing in 5 years?

Excavator operator .

What are/were your most important 5 achievements in your current/past workplace?

I gained new knowledge in the field of insemination , quick access to information using your PC in the milking machine , the technique of milking , knowledge of operating ultrasound and interpreare outcomes , English, driving tractors and working with modern equipment .

What is your monthly salary expectation?

A decent salary , depending on hours and specifics of the job .

Can you work according to deadlines, under pressure, etc?

Yes

What is the last book you have read?

Fr Arsenie Boca path Kingdom .