7946

Consilier Juridic la Farmaciile Belladonna Bucuresti

Legal Adviser at Belladonna Pharmacies Bucharest

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 09.03.2014
 • Numar referinta: 7946

Experienta

 • aprilie 2012 - Prezent

  Consilier Juridic, Farmaciile Belladonna Bucuresti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Sanatate: Farmacii

  	Infiintare societati comerciale;
  	Infiintari / radiere sedii secundare;
  	Reprezentarea societatii in procedurile specifice institutilor ONRC National si Ilfov;
  	Comunicarea catre CASMB Bucuresti / Ilfov a adreselor de informare / modificari aduse in structura societatii, precum si catre alte institutii specializate: CASMTCT,OPSNAJ,Colegiul Farmacistilor Bucuresti / Ilfov, Ministerul Sanatatii, ITM Bucuresti / Ilfov, etc.
  	Colaboreaza cu Politia Locala, DRPCIV.
  	Obtinerea de informatii de la Primariile de sector, DITL-uri, AFP Bucuresti / Bragadiru, DGFP Bucuresti/ Ilfov
  	Declararea sediilor secundare la Administratia Financiar Fiscala Bragadiru.
  	Realizeaza dosare de contractare, acorduri de functionare si obtinere certificate fiscale.
  	Realizeaza procedura inmtaricularii / radierii, transferuri titularii, pt autovehiculele aflate in 
  parcul auto al societatii.
  	Depunere dosare acorduri de functionare precum si obtinerea acestora.
  	Realizarea dosarelor pt declararea firmelor luminoase si depunerea acestora la institutii.
  	Ridcarea imprimantelor fiscale si documentelor aferente de la sediul firmei colaboratoare.
  	Intocmirea dosarelor necesare fiscalizarii si a predarii memoriilor fiscale.
  	Programarea la AFP-urile de sector, pt predarea memoriilor fiscale.
  	Gestionarea memoriilor si a imprimantelor fiscale.
  	Incheiere de contracte si acte aditionale cu APA NOVA, RADET, ENEL, GDF Suez.
  	Informari permanente cu privire la posibile schimbari ale legislatiei;
  	Raspunde solicitarilor colegilor cu privire la problemele juridice;
  	Verificarea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;
  

 • octombrie 2011 - aprilie 2012

  Operator Prelucrare si Validare Cereri, BCR Sucursala Centrala Bucuresti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  Biroul Juridic si Vanzari Creante , din cadrul Departamentului Work & Retail Directia Managementul Riscului.

 • decembrie 2009 - decembrie 2010

  Consilier Juridic, SC.CarpaticaAsig SA Craiova

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  - reprezentarea în litigii de judecată.
  - recuperarea creanţelor
  - urmărirea apariţiei de acte normative.
  - aprobare la deciziile emise de legalitatea de management.
  -avizarea documentelor de omologare şi reglementările care guvernează activitatea de afaceri.
  - participarea la elaborarea normelor, adăugând dispoziţii privind gestionarea cunoştinţelor juridice care trebuie respectate în functie caz.
  - implicare în negocierea contractelor in care compania va deveni parte precum si dezvoltarea proiectelor de astfel de contracte.
  - respectarea legalităţii în încheiere, modificare şi de dizolvare a contractelor individuale de muncă.
  - realizarea şi operarea modificărilor în registrul general de angajaţi.
  - reprezentarea intereselor societăţii şi apararea principiilor legitime
  în faţa autorităţilor publice, instituţiilor de toate tipurile.
  - conducerea echipelor de management, a agenţilor de contact, consilierea clientilor cu privire la tipul de contracte şi produsele companiei actualizate.
  - lucrul cu echipa de vanzari pentru a crea noi produse şi servicii pentru dezvoltarea bazei de clienti.
  - etc
  

 • octombrie 2008 - decembrie 2009

  Consilier Vanzari, SC.Kimexpert SRL Bals

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  - promovarea si vanzarea produselor si serviciilor din portofoliu
  - identificarea corecta a nevoii clientului si oferirea solutiei optime
  - atingerea obiectivelor zilnice si lunare
  - incheiere si monitorizare contracte atat prin sistemul propriu al magazinului precum si realizarea acestora prin interfata speciala on line pusa la dispozite de catre societatile bancare partenere.
  - serviciu clienti intocmirea documentelor necesare vanzarii
  - intocmire rapoarte (activitate zilnica / saptamanala, activitate competitie)
  - gestionarea corecta a stocului 
   -promovarea produselor electrocasnice
  - participarea intensa/ activa la realizarea obiectivelor calitative/ cantitative ale echipei magazinului si la atingerea targetului de vanzari
  - asigurarea clientilor de servicii de consultanta tehnica si de pre/ post vanzare (rate, garantie etc.)
  - gestionarea stocului de marfa
  - promovarea imaginii si a intereselor firmei
  - implicarea in vederea solutionarii situatiilor de criza care pot afecta societatea.
  
  

 • septembrie 2007 - februarie 2008

  Gestionar, SC. Dasianas SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  - operarea in stoc a miscarilor de marfa
  - arhivarea documentele justificative legate de stocuri
  - inventarierea stocului de marfa
  - emiterea avizelor de expeditie pentru marfurile ce parasesc firma, in conditiile prevazute de lege
  - listarea documentele fiscale ce insotesc marfa si transmiterea acestora, clientilor
  - efectuarea vanzarii, prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii.
  - promovarea imaginii magazinului (punctului de vanzare)
  - mentinerea stocurilor si necesarului de monetar de rezerva
  - verificarea stocurilor cu vanzarile
  - intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare, precum si raportarea activitatii de vanzare
  - depunerea incasarilor in conturile firmei
  - realizarea de contracte de finatare on line pt clienti cu ajutorul societatilor bancare partenere.
  

 • iulie 2007 - septembrie 2007

  Lucrator Comercial, SC Omv Petrom SA Sibiu

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Serviciu clienti

  .

 • mai 2007 - august 2007

  Lucrator Comercial - Departament Birotica, METRO Cash & Carry Sibiu

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  - realizarea activitatilor necesare pregatirii articolelor pentru vanzare
  - expunerea in suprafata de vanzare a tuturor marfurilor aflate in stoc
  - oferirea la cerere,de date si detalii referitoare la produsele expuse pentru vanzare
  - realizarea comenzilor pentru produsele ce urmează a fi expuse 
  - informarea clienţilor de schimbările care au avut loc în privinţa produselor
  - adaptarea etichetelor şi afişelor în funcţie de cerinţele curente
  - prezentarea serviciilor unitatii.
  
  

 • aprilie 2006 - iunie 2006

  Operator Dispecer, SC. DragonStar SA Sibiu

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Management

  - introducerea datele noilor abonaţi în baza de date a centrului de monitorizare (adresa, tipul centralei de alarmă, telefonul obiectivului, persoane de contact, descrierea zonelor protejate, ora testului periodic etc.) şi actualizarea permanenta a bazei de date
  - stabilirea codurilor (parole) de recunoaştere a persoanelor beneficiare, de eventuala schimbare a acestora, precum şi instruirea personalului
  - întocmirea fişelor de intervenţie şi a hărţilor cu repartizarea pe echipaje a abonaţilor
  - recunoaşteri la noile obiective şi stabilirea de itinerarii de deplasare, de bază şi de rezervă, precum şi timpul maxim de ajungere la fiecare dintre acestea
  - analizarea rapoartele detaliate a activităţii de monitorizare la obiectivele care au solicitat acest lucru (armări, dezarmări, teste, alarme, probleme tehnice);
  - participarea, la solicitarea organele abilitate, la elucidarea condiţiilor în care au fost comise efracţiile
  - organizarea echipajelor de intervenţie precum si măsuri de dispunere a acestora în locuri de unde să poată interveni, în timp optim, la oricare din obiectivele monitorizate
  - planificarea serviciilor
  - răspunzator de pregătirea profesională a personalului din subordine, inclusiv a echipajelor de intervenţie.
  - sesizarea poliţiei şi a proprietarului sau a persoanei de contact desemnata, în cazul efracţiilor confirmate de agenţii de intervenţie
  - legătura permanenta cu compartimentul tehnic căruia îi transmite operativ toate defecţiunile tehnice apărute în sistem, în scopul remedierii lor în cel mai scurt timp
  - folosirea echipamentelor radio în mod corespunzător şi sustinerea pentru respectarea regulilor de către toţi participanţii la traficul radio/internet.
  

Educatie

 • 2004 - 2008

  Diploma de facultate, FACULTATEA DE DREPT SIMION BARNUTIU

  • Sibiu, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • A
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
75%
 • Last update: 09.03.2014
 • Reference number: 7946

Experience

 • April 2012 - Present

  Legal Adviser, Belladonna Pharmacies Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Health: Pharmacy

   Setting up companies ;
   Incorporation / erasers secondary offices ;
   Representing the company in specific procedures and Ilfov National Institute NTC ;
   Communication by CASMB Bucharest / Ilfov address information / changes to the structure of the company and to other specialized institutions : CASMTCT , OPSNAJ College of Pharmacists Bucharest / Ilfov , Ministry of Health, ITM Bucharest / Ilfov , etc. .
   Work with local police DRPCIV .
   Obtaining information from district mayors , DITL sites , AFP Bucharest / Bragadiru DGFP Bucharest / Ilfov
   Declaration secondary offices Financial Administration Tax Bragadiru .
   Perform contracting folders , operating agreements and obtaining tax certificates .
   Perform the procedure inmtaricularii / deletion , transfers holders , for vehicles that are in
  fleet of the company .
   submit your operating agreements and obtaining them .
   Making cases for firms declaring bright and submitting them to institutions.
   fiscal printers and related documents are lifted from headquarters collaborator .
   Preparation and delivery of files needed fiscalizarii fiscal memory .
   Programming AFP sector sites , for teaching fiscal memory .
   memory management and fiscal printers .
   Termination of contracts and addenda water NOVA, RADET , Enel , GDF Suez .
   permanent information about possible changes in legislation ;
   respond to requests colleagues on legal issues ;
   Checking legal documents and administrative received for approval;

 • December 2009 - May 2010

  Legal Adviser, CarpaticaAsig

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Judicial

  SC.CarpaticaAsig SA. 
  insurance and reinsurance company.
  
  Main activities
  - representation in court disputes.
  - follows the emergence of normative acts to inform management and the obligations required.
  - approval to the decisions issued by the management legality.
  - approval all documents nature rules and regulations governing business activity.
  - participation in drafting its rules, adding to the knowledge management legal provisions to be followed in this case.
  - involved in negotiating the contracts that the company will become part of the development of projects such contracts.
  - observance of legality in concluding, alteration and dissolution of individual employment contracts.
  - completion and operation of changes in the general registry of employees.
  - representing the interests of the company and defend the legitimate
  rights before public authorities, institutions of all kinds.
  - management teams of contact agents advise clients on the type of
  contracts and update products company.
  - worked with sales team to create new products and services for the
  development of the customer base.
  - debt recovery
  - etc.
  
  

Education

 • 2004 - 2008

  Bachelor's degree, FACULTATEA DE DREPT SIMION BARNUTIU

  • Sibiu, Romania

Skills

Driving license
 • A
 • B

Foreign languages

English
Advanced
French
Intermediate
Romanian
Native