82215

Asistent Manager, Educational Trainer la RIAS Excelsior Center

Assistant Manager, Educational Trainer at RIAS Excelsior Center

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 05.07.2013
 • Numar referinta: 82215

Experienta

 • ianuarie 2013 - martie 2013

  Asistent Manager, Educational Trainer, RIAS Excelsior Center

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Training

   RIAS EXCELSIOR CENTER este un centru specializat in invatarea de limbi straine, ce ofera cursuri semi-individuale si individuale programate intr-un ritm flexibil, la standarde psiho-pedagogice de calitate ridicate, mizand pe cadre didactice si traineri cu experienta. (http://www.excelsiorcenter.ro)
  
  
  Responsabilitati
  
  - Gestionarea si organizarea documentelor firmei
  - Actualizarea bazei de date
  - Verificarea corectitudinii documentelor completate de clienti si inregistrarea datelor in baza de date
  - Indosarierea si arhivarea documentelor
  - Preluarea apelurilor telefonice
  - Incasarea platilor cursantilor si scoaterea de bonuri la casa de marcat
  - Actualizarea sistemului de plata
  - Gestionarea bugetului
  - Achizitionarea de consumabile si evidenta acestora
  - Gestionarea problemelor curente
  - Primirea cursantilor si indrumarea acestora catre sala de curs
  - Prezentarea ofertelor si informatiilor legate de durata cursurilor, continutul modulelor si nivelul de cunostinte aferent modulului
  - Predare curs limba engleza
  
  
  Realizari
  
  - imbunatatirea modului de organizare in cadrul centrului, facilitandu-se astfel desfasurarea activitatilor managerilor si trainerilor
  
  - rezolvarea cu promptitudine a tuturor cerintelor managerului si a managing partener-ului
  
  

 • iulie 2011 - octombrie 2011

  Operator Procesare Date, CCSB- Compania de Cercetare Sociologica si Branding

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Muncitori

   CCSB este o companie de cercetare sociologica, care activeaza in Romania din anul 2003, avand o vasta expertiza in toate sectoarele de piata, de la companii private la institutii publice si organizatii politice.(www.ccsb.ro)
  
  
  Responsabilitati
  
  - Contactarea telefonica a persoanelor dintr-o baza de date
  - Introducerea datelor furnizate de respondent in aplicatia informatica in timp ce acesta raspundea la intrebari
  - Verificarea corectitudinii datelor din chestionar inaintea introducerii in baza de date
  
  
  Realizari
  
  - Completarea chestionarelor in intervalul de timp alocat (maxim 30 de minute, chiar si atunci cand chestionarul avea peste 100 de intrebari)
  - Indeplinirea si depasirea obiectivului inainte de termenul stabilit
  
  

Educatie

 • 2009 - 2012

  Diploma de facultate, Universitatea Bucuresti - Facultatea De Limbi Si Literaturi Straine

  • București, România
 • 2005 - 2009

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Teoretic Ioan Petrus

  • Otopeni, România

Limbi straine

Engleza
Avansat
Spaniola
Mediu
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 05.07.2013
 • Reference number: 82215

Experience

 • January 2013 - March 2013

  Assistant Manager, Educational Trainer, RIAS Excelsior Center

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Training

   RIAS EXCELSIOR CENTER is a specialized foreign languages training center, that offers semi-individual and individual courses, programmed at a flexible rate and high quality psycho-pedagogical standards, relying on experienced teachers and trainers.
  (http://www.excelsiorcenter.ro)
  
  
  Responsibilities:
  
  - Managing and organizing the documents of the company
  - Updating the database
  - Verifying the accuracy of the documents filled in by clients and then filling in the data in the database
  - Filing and archiving of documents
  - Answering phone calls
  - Receiving payments from clients and recording them using the cash register
  - Updating the payment system
  - Budget management
  - Purchasing supplies and keeping record of them
  - Managing current issues
  - Welcoming and guiding clients to classroom
  - Presenting offers and information about course duration and content and the afferent knowledge for the respective module
  - Teaching English course
  
  Accomplishments:
  
  - Improving organization within the center, thus facilitating activities for the managers and trainers
  - Promptly and efficiently solving all requests from the manager and managing partner
  

 • July 2011 - October 2011

  Data Processing Operator, C C S B - Sociological Research And Branding Company

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Workers

   CCSB is a full-service research company, operating in Romania since 2003, managing an extensive expertise of all the sectors on the market, from private companies to public institutions and political organizations (http://www.ccsb.ro).
  
  
  Responsibilities
  
  - Initiating phone calls to persons from a database
  - Entering provided data in the software while the respondent was answering the questions
  - Verifying data accuracy [from questionnaire] before submission into the database
  
  
  Accomplishments
  
  - Successful submission of questionnaires in the allocated time interval (max 30 minutes, even if the questionnaire was over 100 questions long)
  - Fulfilling and exceeding the target before the established deadlines
  

Education

 • 2009 - 2012

  Bachelor's degree, Bucharest University - Faculty Of Foreign Languages And Literature

  • București, Romania
 • 2005 - 2009

  Highschool, Ioan Petrus Highschool

  • Otopeni, Romania

Foreign languages

English
Advanced
Spanish
Intermediate
Romanian
Native