83498

Site Engineer la Maxtif SRL

Site Manager at MAXTIF SRL

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 26.04.2015
 • Numar referinta: 83498

Obiectiv profesional

Obtinere de valori materiale si spirituale intr-o buna relatie angajat-angajator.

 • Bucuresti, Nurnberg, Stuttgard
 • Full time
 • Salariul dorit1400 €
 • Domeniile urmariteFinante Consultanta, Inginerie Constructii, It Telecom Inginerie
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 50% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • decembrie 2013 - Prezent

  Site Engineer, Maxtif SRL

  • Tubingen, Nurnberg, Germania
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  -mentinerea legaturii pe linie de executie cu partea germana implicata in realizarea proiectului;
  -organizarea activitatii echipelor din subordine prin trasarea sarcinilor de munca zilnic, saptamanal, verificarea si evaluarea acestora;
  -efectuare de activitati administrative referitoare la cazare, reprezentare la primarie, politie, spital etc.
  -intocmirea situatiilor lunare de lucrari si supunerea acestora verificarii impreuna cu responsabilul german al lucrarilor;
  -intocmirea planning-ului si efectuarea update-urilor saptamanale, lunare, dupa caz (MsProject);
  -intocmirea listelor de materiale necesare pentru activitatile programate;
  -indeplinirea activitatilor referitoare la capitolul de securitate si sanatate in munca (insusirea si respectarea planului de securitate si sanatate in munca elaborat de partea germana + verificarea cunostintelor si aplicarea ultimelor instructiuni in materie de ssm, functie de natura proceselor de productie, efectuarea de instructiuni practice de salvare in anumite situatii potential posibile, prezentarea principalelor metode de salvare si acordare de prim ajutor, efectuarea de manevre practice de stingere incendii;

 • august 2013 - decembrie 2013

  Site&Office Engineer, Pekado Group Gmbh

  • Limburg, Boblingen, Germania
  • Project based
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Activitati indeplinite - santier Schaeffer Kalk Hahnstatten:
  -urmarirea derularii lucrarilor contractate, lucrari de constructii civile si industriale - structuri din beton armat;
  -organizarea echipelor din subordine pentru indeplinirea obiectivelor contractuale prin trasarea sarcinior de lucru zilnic si saptamanal;
  -mentinerea legaturilor cu partea germana referitor la executia lucrarilor;
  -controlul executiei lucrarilor pe santier (calitate, cantitate, proceduri de lucru);
  -elaborarea graficelor de lucru si urmarirea indeplinirii realizarii lor cat si efectuarea actualizarilor saptamanale, studii de impact;
  -evaluarea pericolelor si adoptarea de solutii mai putin periculoase referitoare la tehnologia de constructii;
  -verificarea materialelor primite la punctul de lucru si sesizarea neconformitatilor aparute;
  -efectuarea instructajului de securitate si sanatate in munca conform legii romane;
  -efectuarea de demonstratii practice legate de procedurile de ssm (montare schele de protectie, purtare echipamente de protectie, metode de salvare, proceduri de evitare a accidentelor);
  -rezolvarea diverselor probleme legate de colonie (reprezentarea lucratorilor la autoritati, spitale etc.)
  -efectuarea masuratorilor pentru elaborarea situatiilor de lucrari (aufmass)-MallMercaden - Boblingen Stuttgard prin lucru direct si verificare loco – santier;

 • martie 2013 - august 2013

  HSEQ Engineer, IREM SERVICII

  • București, România
  • Project based
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  -identificarea riscurilor si analizarea acestora;
  -propunerea de masuri preventive si corective pt. inlaturarea sau diminuarea efectelor negative a potentialilor factori de risc;
  -intocmirea, analizarea si imbunatatirea planului de prevenire si protectie; -propunere si urmarirea executarii de masuri corective;
  -efectuarea instructajelor de sanatate si securitate in munca;
  -propunerea de tematici adaptate riscurilor specifice si tehnologiilor de lucru;
  -urmarirea activitatilor si intocmirea diverselor acte referitoare la ssm;
  -urmarirea fizica a desfasurarii activitatilor din punct de vedere al sigurantei;
  - evidenta permiselor de lucru si incidenta locurilor periculoase;
  - instructii practice de salvare la inaltime, stingere incendii, prevenire alte accidente theoretic posibile – on site;

 • iulie 2012 - februarie 2013

  Junior Site Manager, KOMPAKT ROHBAU

  • Frankfurt, Germania
  • Project based
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Ocupatia / Domeniul jobului: Inginerie
  -supervizare activitati constructii in santier;
  -planificare si urmarire derulare lucrari;
  -indeplinire sarcini pe linie administrativa;
  -efectuare planning si dezbaterea acestuia impruna cu partea germana;
  -implicare in elaborarea si aplicarea masurilor de eficientizare a muncii;
  -intocmire situatii de lucrari;
  -verificarea calitatii lucrarilor executate;
  -efectuarea instructajelor de securitate si sanatate in munca;
  -perticipare la sedinte, inspectii de santier si aducerea la indeplinire a masurilor dispuse;
  -indeplinirea masurilor administrative la nivel de organizare sociala (colonie);

 • noiembrie 2011 - august 2012

  Inginer HSEQ, SIKKER SPA Italia

  • București, România
  • Project based
  • Domeniu - Inginerie: Calitate,Protectia mediului

  -efectuare instructaje SSM;
  -participare la curs de c-tii schele, alpinism si training cu implicare in SSM - Cazago San Martino - Italia;
  -elaborare scheme de training pt. SSM;
  -sustinere cursuri de ssm nivel basic si medium in santiere interne si externe.
  - demostratii practice referitoare la salvarea pe coarda, transport persoane accidentate, stingerea si limitarea incendiilor;
  - evidenta permiselor de lucru cu foc deschis;
  - aprobarea din punct de vedere ssm a tehnologiilor cu potential periculos prin efectuarea de rapoarte specific si exprimarea punctelor de vedere;
  - urmarirea on site a procedurilor de lucru de risc mediu si ridicat;
  - alarmarea in caz de necessitate si luarea de masuri de limitare a pericolului, acordare prim ajutor, anuntare sefi ierarhici, conform procedurilor interne;

 • martie 2011 - noiembrie 2011

  INGINER INSTALATII, GARDEN GRUP

  • București, România
  • Project based
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  -coordonarea tehnica si fianciara a santierelor repartizate (Amenajare baza sportiva si Parc - Oltenita, jud. Calarasi + proiect de amenajare hala productie MLP - Popesti Leordeni)
  -conducerea directa a lucrarilor (necesar de materiale, planning, coordonare directa a personalului, salarizare, relatii cu autoritatile publice), propunere si adoptare solutii tehnice;
  -reprezentarea companiei in relatiile cu autoritatile publice de orice fel pt. santierele in cauza;
  -elaborare situatii de lucrari;
  -monitorizare proiect;
  -verificarea antemasuratorilor;
  -mentinerea relatiei cu proiectantii de specialitate pe instlatii (gaze naturale, apa canal, sprinklere, hidranti interiori si exteriori);
  -gasirea si negocierea contractleor cu subantreprenorii de specialitate;
  -supervizarea lucrarilor de terasamente (regie proprie);
  -intocmirea "cartii constructiei"
  - alte responsabilitati nespecifice postului;

 • septembrie 2010 - martie 2011

  Site Manager, PROCONEX SRL

  • Pforzheim, Germania
  • Project based
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Coordonarea activitatilor de c-tii prin implicarea directa si indirecta in procesul dec-tii - Imobil de apartamente si birouri Carl Scutz Strasse - Pforzheim.
  -organizarea echipei (echipelor) din subordine;
  -stabilirea prioritatilor in materie de executie pe termen scurt si mediu;
  -efectuarea graficelor de lucrari (in legatura si cu celelalte specialitati);
  -elaborarea situatiilor de lucrari (Aufmass) si sustinerea acestora in fata directorului executiv;
  -identificarea si rezolvarea diverselor situatii de santier (relatii intre subcontractori, diverse alte aspecte);
  -efectuarea instructajului SSM la locul de munca;
  -supervizarea aplicarii masurilor de sanatate si securitate in munca (SSM);
  -implicare in rezolvarea problemelor de natura administrativa (cazare muncitori, relatii cu autoritatile);
  -elaborare situatii de lucrari (aufmass);
  -sustinerea situatiilor in fata bauleiter-ului.
  - planning lucrari in Ms Project + update saptamanal;

 • decembrie 2007 - septembrie 2010

  Inginer coordonare constructii civile, SISTEM YAPI

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Constructia si mentenanta statiilor de tratare ape uzate si apa potabila, cat si a retelelor aferente
  Responsabilitati:
  -mentinerea relatiei din punct de vedere tehnic (inginerie civila) dintre punctele de lucru si biroul central din Istanbul-Turcia prin oferirea de suport tehnic pt. proiectare, executie, expertizare;
  -traduceri de ordin tehnic in si din limba engleza;
  -cereri si analize de oferte pt. participare la licitatii si achizitii;
  -analiza oferte de pret si desemnarea ofertantului castigator, urmatata de negocierea
  ofertei(ofertelor);
  -vizite in santiere pt. solutionarea diverselor probleme de natura tehnica;
  -participarea la procesul de licitare;
  -rezolvarea diferitelor aspecte din santiere;
  -implicare in domeniul SSM din cadrul santierelor prin oferire de support in cercetarea accidentelor de munca (intocmirea dosarului de cercetare, relatia cu inspectorii ssm etc.)
  -asigurarea de suport tehnic pt. intocmirea cartii constructiei;
  -participarea la sedinte din partea constructorului si rezolvarea diverselor neconformitati atat din proiectare cat si din executie;
  -propunere si sustinere de solutii tehnice in cadrul santierului (pe partea de c-tii civile);
  Realizari:
  -traduceri variate de natura tehnica (inclusiv a unei parti > 50% din normativul de protectie antiseismica P100-2006 si a castigarii licitatiei pt. statia de epurare Braila - valoare a proiectului aprox. 50 mil. euro);
  -oferire de suport tehnic actualizat in materie de legi tehnice pe latura de inginerie civila cu rezultate bune;
  -traduceri in si din limba engleza pt. documentatii de licitatie (inclusiv prin deplasari temporare in Turcia).
  -inlesnirea proceselor de natura tehnica (am facilitat executarea expertizelor tehnice pt. statiile de epurare Deva si Craiova prin selectionarea companiilor de profil).

 • august 2006 - decembrie 2007

  Junior Planning Engineer&Schedeuler (PRIMAVERA), Techno Engineering SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Software / Programare

  CONSULTANTA (CLAIM MANAGEMENT) IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII - DRUMURI SI PODURI
  Responsabilitati:
  -analize de cost;
  -inregistrare date aferente santierelor pt. efectuarea actualizarii lucrarilor;
  -calcul cantitati de lucrari executate si de executat – (quantity surveying);
  -activitate de planning - la diferite niveluri in programul primavera project planner – P5
  -verificarea tehnologiilor de lucru;
  -compararea cantitatilor real executate cu cele din antemasuratori;
  -vizite in santiere pt. insusirea si verificarea tehnologiilor de lucru;
  -alte activitati specifice postului;
  -efectuarea programelor de lucrari si a update-urilor aferente.
  - studii de impact pe proiectul alocat;
  - elaborare diverse rapoarte cerute de alte departamente;

 • februarie 2006 - august 2006

  Inginer departament tehnic, KIRCHNER ROMANIA

  • București, România
  • Project based
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Responsabilitati:
  
  -monitorizarea proiectelor de constructii;
  -management de proiect (activitate mixta birou - santier);
  -studiu al proiectelor de c-tii pt. identificarea si rezolvarea eventualelor neconformitati de ordin tehnic;
  -identificare si contact diversi furnizori de materiale si servicii;
  -intocmire oferte si analize de pret catre beneficiari;-intocmire situatii de lucrari (lunare, trimestriale);
  -negocieri ale diverselor posibile contracte pt. realizarea obiectivelor;
  -monitorizare activitate de constructii, prin stagii de lucru in santier (supervizare), si rezolvare eventuale neconformitati;
  -verificarea calitativa si cantitativa a lucrarilor;
  -propunerea deciziilor diverse pt. eficientizarea activitatii;
  -completare si evidenta "cartea constructiei”;
  - efectuare de Planning lucrari + actualizari (saptamanale, lunare)- MsProject;
  - preluare noi santiere si elaborare strategie de incepere lucrari;
  Referinte, Alte observatii
  IGNAT STELIAN - DIR. TEHNIC
  0040723560895

 • iunie 2005 - februarie 2006

  Inginer Proiectare, ROMEDIL PROIECT

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Responsabilitati, Realizari
  -Intocmirea calculelor si desenelor de rezistenta + memorii aferente pt. de case P+1, P+2.
  -efectuarea modificarilor si analiza oportunitatii acestora, inclusiv a implicarilor aferente;
  -calculul cantitatilor si devizului oferta in soft dedicat (windev);
  - calcul structural in Axis VM, SAP 2000;
  - elaborare planse de rezistenta in AutoCad ;
  - mentinerea legaturii si cu celelalte specialitati – instalatii, arhitectura (efectuarea eventualelor modificari, adaptare de solutii constructive);
  Realizarile mele:
  -am asigurat proiectarea de rezistenta timp de 9 luni a cladirilor P†1, si P†2 apartinand Ansamblului rezidential "Casa din vis 1 si 2" - Gulia jud. Ilfov, in calitate de singur inginer structura.

 • iulie 2004 - iunie 2005

  Inginer - sef punct de lucru, Tungal Metrou

  • București, România
  • Project based
  • Domeniu - Inginerie: Constructii

  Responsabilitati:
  
  - supervizarea lucrarilor de executie si proiectare;
  -mentinerea relatiei cu proiectantul;
  -mica aprovizionare;
  -intocmire necesar de materiale;
  -plata diurnelor si a salariilor;
  -intocmirea rapoartelor de activitate;
  -responsabil evidenta cantitati lucrari;
  -monitorizare si control activitati constructii;
  -participare la sedintele de lucru, insusirea deciziilor, implemntarea acestora si rezolvare eventuale neconformitati;
  -propunere si sustinere tehnologii de executie eficiente;
  -completare si evidenta "cartea constructiei".

Educatie

 • 2010 - 2010

  Master / studii postuniversitare, SMART HR

  • Constructii
  • București, România
 • 2009 - 2009

  Master / studii postuniversitare, ABSOLUTE SCHOOL

  • Drept
  • București, România
 • 2007 - 2009

  Master / studii postuniversitare, Institutul de Constructii

  • Constructii
  • București, România
 • 2006 - 2007

  Master / studii postuniversitare, TOTAL SOFT

  • Cibernetica
  • București, România
 • 1999 - 2004

  Diploma de facultate, Institutul de Constructii

  • Constructii
  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Experienta in management
 • Spirit practic

- deschis spre orice este moral, legal, linistit, care aduce plus valoare...

Limbi straine

Engleza
Avansat
Germana
Avansat
Romana
Nativ

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

- ma consider o persoana dinamica, muncitoare, loiala si corecta

Care sunt telurile tale in viata?

- un trai normal si civilizat alaturi de o familie implinita

Descrie jobul ideal pentru tine.

- cel in care conlucrarea job-familie se apropie de perfectiune

Care sunt scopurile pe care ti le-ai stabilit in cariera ta?

- scopurile mele referitoare la cariera au fost indeplinite (ma refer la telurile propuse din timpul scolii)

Esti mai motivat lucrand in echipa sau in mod individual?

- depinde de situatii (am avut situatii cand a trebuit sa lucrez atat individual cat si in echipa), am avut succese in ambele situatii

Ce job ti-ar place sa ai peste 5 ani?

- un job alaturi de familie

La actualul sau fostul loc de munca, care au fost/sunt cele mai importante 5 realizari?

- toate realizarile au fost importante

Ce fel de salariu meriti?

- in Romania de la 1400 eur.
 - in Germania de la 3000 eur.

Poti lucra dupa termene limita, sub presiune, etc?

- da, insa daca va trebui sa lucrez cu pistolul la tampla...nu mai pot garanta randamentul situatiei in care lucrez relaxat...

Care a fost ultima carte pe care ai citit-o?

- Codul civil, muncii, penal al Romaniei

100%
 • Last update: 26.04.2015
 • Reference number: 83498

Career goals

Supling for the spiritual and material values.

 • Bucuresti, Nurnberg, Stuttgard
 • Full time
 • Salary wanted1400 €
 • Wanted work domainsFinance Consulting, Engineering Construction, It Telecom Engineering
 • Availability for work related travelUp to 50% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • December 2013 - Present

  Site Manager, MAXTIF SRL

  • Nurnberg, Germany
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Construction

  - monitoring the sites activity - quality, duration, costs;
  -elaborating the work program for the site;
  -making proposals for the improvement of the works procedures on site;
  -managing the site activity including trainings for works security and managing the emergency situations;
  - safety procedures training on site;
  - Preparing of HSE Plans, analising and method statements proposals;
  - Training Schedule;
  - Making Daily, Weekly and Monthly Reports basis;
  - elaborating the corrective measurements for avoiding the injuries on site;
  - Ensure that our customer's standards are met and that local regulations are used as a guideline;
  - Analise all the accident reports, near misses and first aid, medical treatment statistics and make recommendations for improvement. Review the current procedures and if there is a need to change the procedure, suggest for it.
  Troubleshoots problems and provides advice and assistance aimed at reducing accidents and/or the consequences of accidents;
  -Coordinates and assists HSE Manager in developing necessary HSE documentations to raised operational HSE practices;
  -Compiles weekly and monthly HSE Statistics and Reporting, which shall includes not less than: Risk management, Near Miss/Hazards/Observation Reports, Accidents/Incidents Reports and Corrective actions, Environmental Management reports and other related issues.
  -Takes necessary measures to enhance and enforce all company staffs and contractors to comply with HSE Management system;
  - proposal and application for the safety work procedures and monitoring the safety work measurements for structural erection - safety officer activity;
  -elaborating the safety plan for the german part including the risk analises, proposal for the safety measurements;
  
  -elaborate the work situations - Aufmass (bill of quantities - BOQ);
  -making the planning for civil structural activities such as critical path, updates for the works program, monthly reports-MsProject ;
  - detailing the activity in Planning Program as per German Team Request (WBS);
  - taking part at meetings between Teammembers for sustaining the Work Programe, ckecking for errors, establisch for the Resource allocated, in order that all the Project Parammeteres to be well established;
  -miscellaneous translations (german - romanian and reverse);
  -taking part for the specific sites meetings (schedeuling, safety, planning etc.) as subcontractor teamleader;

 • August 2013 - December 2013

  Site & Office Engineer, Pekado Grup Gmbh

  • Limburg, Boblingen, Germany
  • Project based
  • Work domain - Engineering: Construction

  -site management at all levels (elaborating the work programs, safety work procedures, inspections for all activities on site);
  -technical support for site invoices;
  -elaborating the calculations, bill of quantities;
  -Schedeuling in MS Project (update, impact analises), during the projekt + miscellaneous site activity reports asked by site management department;
  - Job Hazard Analysis/ Job Risk Analysis/ Job Safety Analysis.
  - Accident/ Incident investigation and reporting
  - Keeping the accident record system, making necessary reports, personnel;
  - investigation of fatal or serious accidents, security supervisor's reports and checking the corrective actions to be taken;
  - Making reports for all the safety violations and giving reports to the responsible managers of that department and also to the safety departments.
  - Supervising and appointing the lists of workers, risk assessments, work method statements, isolation certificates;

 • March 2013 - August 2013

  HSEQ Engineer, IREM SERV

  • București, Romania
  • Project based
  • Work domain - Engineering: Construction

  - ensures that Safety Procedures and Instructions are complied
  -risk evaluation and risk analises;
  -preparation of the protection and prevention plan, improvement and analisation of this; 
  -proposal for the prevention and corrective actions against potentials risks factor; 
  -proposal and monitoring of the proposed corrective actions;
  -taking part for the technical and safety measurements meetings; -preparation of the safety reports;
  -instrumentation of the works accidents (together with the team);
  -making the proposal for emergencies situations including leading of the emergencies exercises (trainings);
  - monitors the "Permit to Work" system and checks for compliance
  - Conduct pre-operational risk assessments on new sites and design risk mitigation
  measures;
  - Supervises the regular inspection of fire fighting, safety and emergency response
  equipment;
  - Assist in developing and implementing field location emergency response procedures
  and evacuation plans;
  - Safe Documents Controlling, proofing for Rightness of Technical Aspects;
  - Supervise on-site doctors and medical emergency response preparation and
  implementation;

 • July 2012 - February 2013

  Junior Site Manger & Schedeuler, KOMPAKT ROHBAU

  • Frankfurt, Germany
  • Project based
  • Work domain - Engineering: Construction

  - supervising for all activities on site (quality,quantities, deadlines);
  - making the planning and supervising for the fullfilment of the building;
  - involving in elaboration for the work situation;
  - making the instruction for works security activities (for the workers);
  - solving the administrative problems according accomodation, trucks maintainance,
  medical assistance;
  -marking out for the structural elements;
  -checking the quality of the construction materials and report the non-conformity to the german part;
  -monitoring the site activity;
  -proposal of the local technology (for aprooving by the site manager);
  -Schedeuling for the Site Activities;
  - Making the Weekly & Monthly Work Programe;
  -erecting of an important technichal building (DFS = Deutsche Flugsicherung) in Langen Frankfurt

 • November 2011 - August 2012

  HSEQ Engineer, SIKKER SPA ITALY

  • București, Romania
  • Project based
  • Work domain - Engineering: QA (Quality Assurance),Environmental protection

  -supervising the safety activity on site;
  -taking part for an alpinism, scaffolding and training course for sites abroad;
  -involving in safety progress, by proposing of the ergonomic situations, collective protections, avoiding injuries etc;
  -trainings for scaffoldings erecting, safety procedures, work at height;
  -risk evaluation, adopting the safety measurements on site, according with the evaluation reports;
  -safety works instruction;
  -direct involving for solving, limited and stopp for the dangerous situations on site;
  -weekly reporting for safety activity;
  -support training, toolbox;
  -support for risk assessments;
  -support for investigation various incidents, accidents and reporting specific information about;
  -weekly and monthly statistics about the incidents, injuries, accidents;
  - providing support and advice to all project and worksite personnel on matters related to HSE.
  -support for creating a safe work environment;
  -eliminating or reducing risks and hazards;
  -compliance with safety procedures of the client;
  -procedures, internal audits, safety instructions at work;
  -creation, maintenance and development of training programs and inspection;
  -work-permits issue;
  -Troubleshoots problems and provides advice and assistance aimed at reducing accidents and/or the consequences of accidents;
  -Coordinates and assists HSE Manager in developing necessary HSE documentations to raised operational HSE practices;
  -Compiles weekly and monthly HSE Statistics and Reporting, which shall includes not less than: Risk management, Near Miss/Hazards/Observation Reports, Accidents/Incidents Reports and Corrective actions, Environmental Management reports and other related issues.
  -Takes necessary measures to enhance and enforce all company staffs and contractors to comply with HSE Management system.

 • March 2011 - November 2011

  Instalation Engineer (Sprinklers&Hydrants, HVAC, Gas, Sewage and Water Feeding), GARDEN GRUP

  • București, Romania
  • Project based
  • Work domain - Engineering: Construction

  -checking for the project quantities;
  -seraching and checking for the potential subcontractors and propose the draft contracts;
  -monitoring the instalations activities (water feeding, sewage, sprinklers, interior hydrants);
  -making the works situations (IPC- Interim payment certificate);
  -making the corrective actions for these type of activities, including earth works - excavations;
  - Checking for the Working Documents, and solving the missunderstandings (regarding technical aspects);
  - Making the Work Programe, planning, updating and reporting in Ms Project for the allocated works;
  -monitoring the site activities - and making the "construction folder"

 • September 2010 - March 2011

  Site Manager, PROCONEX Gmbh

  • Pforzheim, Germany
  • Project based
  • Work domain - Engineering: Construction

  Responsabilities:
  -ensure the labour resources for the site (execution part);
  -managing the execution activity (right made, duration, costs, making the program of works etc.);
  -making proposals for the improvement of the works procedures;
  -managing the site activity including trainings for works security and managing the emergency situations as a subcontractor;
  -Troubleshoots problems and provides advice and assistance aimed at reducing accidents and/or the consequences of accidents;
  -Coordinates and assists HSE Manager in developing necessary HSE documentations to raised operational HSE practices;
  -making the planning of works – (Ms Project) 
  - making the weekly update of the works + impact analyses;
  -any types of translations (german - romanian and reverse);

 • December 2007 - September 2010

  Civil Engineer (Head of Civil Romanian Dept.), SISTEM YAPI

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Construction

  Responsabilities:
  -maintaining the technical relationship between the works location in Romania and the head office from Istanbul-Turkey, from the Bucharest office (including works stages in Turkey);
  -offering the technical support for design, execution, tender procedures;
  -technical translations in and from english for tender purposes;
  -solving different types of technical problems;
  -involving in the expansion department (support for expansion);
  -technical support for erection of the wwtp in all the technical stages (permits, design, erection);
  -maintaining the relation with the consultant regarding the design and site activity, solving the design problems together with the original designer;
  -taking part in the official meeting on site;
  -involving in the work security (HSE) domain on site regarding the relation with the Romanian Authorities and obtaining the permits;
  - technical support for opening the sites activities;
  -technical support for "construction folder";
  - making the Program of Works, weekly updates, impacts in - Primavera Project Planner P5
   - elaborating all documents and reports involved by Planning Acivity;
  Achivements:
  -Wining the tender for Braila WWTP Project, where I was involved for technical translations (in Turkey and in Romania)
  -Solving technical problems that involve the stipulations from laws, including supplying of official answers;
  -monitoring of the site's activities;
  -good management of the site and design problems by supplying the technical support in all the project stages.

 • August 2006 - December 2007

  Planner - Quantity Surveyor, Techno Engineering

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Software / Programming

  - Calculus of the items, bills of quantities;
  -making price analysis parts for preparing claims based on international laws;
  -junior project manager in Primavera Project Planner (PPP)
  - erecting the Project in PPP;
  - Checking the Project Documents regarding the Execution Technologies;
  - evaluate the costs;
  - making the updates (weekly, monthly, as per need);
  - Impact Analises and supply Reports for various Targets;
  - preparing the list of resources for importing in PM;
  - study of projects allocated;
  - checking the technologies adopted by customers; 
  - making observations and solve the items of quantities;
  -visit the sites for compare of the real dates;
  -checking of the technologies and proposal for new ones in according with the real possibilities and with the scheduling plan;
  - mitigate the Planning Projekt, in connection with the real situation on site;

 • February 2006 - August 2006

  Civil Tender, Quantity, Planner - Engineer, KIRCHNER ROMANIA

  • București, Romania
  • Project based
  • Work domain - Engineering: Construction

  -study the technical documentation for calculus of the bill quantities, starting and monitoring the execution process, finding subcontractors and materials;
  -making the planning of the works (in Ms Project);
  - updates and impact in the Time Table Works (Ms Project);
  -monitoring the quality of the works on site;
  -maintaining the relation with all departments involved in the execution process and with the subcontractors and local supliers;
  -procurement of the site resources (water, electrical energy, permits etc.);
  -maintaining the contact with the beneficiary;
  - taking part at weekly contractors meetings;
  - Monitoring the HSEQ regarding permits, accidents reporting and official relation with authorities;
  -monitoring and filling in the "building book" file.

 • June 2005 - February 2006

  Design Engineer, Romedil Design

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Construction

  -making the structural design part for houses (P†1, P†2), as the only one structural design engineer;
  -proposing solutions regarding the structural parts of the buildings, and structural concept;
  -making the estimation cost of the structure in “windev” soft;
  - structural design in SAP 2000, AxisVM
  - structural drawings made in AutoCad;
  - structural quality check on site;
  - preparing the bill of quantities (BOQ)
  - technical solution for old houses repairings;
  - structural concept analyses regarding Prototips;
  - elaborate the work – instructions and Technologies regarding the Project involved;
  Achievements:
  The main achievements in that company were that I manage about 25 houses (structural design), and all kinds of immutably (according with the customers needs).

 • July 2004 - June 2005

  Site Engineer, Tungal Metrou

  • București, Romania
  • Project based
  • Work domain - Engineering: Construction

  Responsabilities:
  -planning and monitoring of the site activity;
  -checking the quality of the works;
  -locate (mark out) the position of the new structural elements (with the help of instrument man);
  -maintaining the contact with the departments involved;
  -payments of aloowance for workers;
  -representing the company in front of the authorities regarding the site purposes;
  -maintaining the relation with the beneficiary;
  - completing the construction folder;
  - complying the requesting established in the meetings;
  Achievements:
  The main achieve for me was that I get thoroughly into the finishing process, in the management process of site, understanding the psychology of members team, managing the activity in diferent conditions of clima (there in a mountains area), and It was for the first time when I manage important sums of money for miscelanous site purpouses.

Education

 • 2010 - 2010

  Master's degree, SMART HR

  • Constructions
  • București, Romania
 • 2009 - 2009

  Master's degree, ABOLUTE SCHOOL

  • Law
  • București, Romania
 • 2007 - 2009

  Master's degree, Civil Engineering University

  • Constructions
  • București, Romania
 • 2006 - 2007

  Master's degree, TOTAL SOFT

  • Cibernetics
  • București, Romania
 • 1999 - 2004

  Bachelor's degree, Civil Engineering University

  • Constructions
  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • Management experience
 • Communication skills
 • Practical spirit

Open mind

Foreign languages

English
Advanced
German
Advanced
Romanian
Native

Pre-interview

How would you describe your personality?

Dynamic, loyalty, corect

What are your goals in life?

a normal living together with a complied family

Describe your ideal job.

together with family

What are the goals set for your career?

my career goals were complied

Are you able to work effectively in a team or independently?

alone and integrated in team work (depend of the situation "on site")

What job would you like to be doing in 5 years?

a job near my family

What are/were your most important 5 achievements in your current/past workplace?

all my achievement were welldone

What is your monthly salary expectation?

Romania - up 1400 eur.
Abroad - up 3200 eur.

Can you work according to deadlines, under pressure, etc?

yes

What is the last book you have read?

Romanian Work, Civil and Criminal Code