83815

CONSULTANT FINANTARE la IPSO AGRICULTURA

FINANCIAL ADVISER at IPSO AGRICULTURA

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 6 ian.
 • Numar referinta: 83815

Obiectiv profesional

Caut o pozitie competitiva intr-o companie dinamica, care sa permita dezvoltarea profesionala, oferind un focus pe termen lung in care sa-mi folosesc abilitatile, experienta si traning-ul pentru a creste satisfactia clientilor companiei si reputatia firmei.

Fara permis de conducere

 • Constanta, Bucuresti, Strainatate
 • Full time
 • Domeniile urmariteFinante Consultanta, Office jobs Achizitii, Office jobs Administrativ
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 100% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • octombrie 2017 - Prezent

  CONSULTANT FINANTARE, IPSO AGRICULTURA

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Consultanta

  Analiza/Verificare/Consultanta si Asistenta pentru dosarele de finantare receptionate;
  Prezentarea/Intocmirea ofertelor produselor de finantarea in vederea obtinerii solutiei optime de finantare pentru clienti societatii;
  Am realizat diverse raportari;
  Am raspuns de calitatea lucrarilor executate.

 • decembrie 2016 - septembrie 2017

  ADMINISTRATIVE, BCB CALL PLUS

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  Analiza/Verificare documente administrative;
  Negocierea contractelor/actelor aditionale cu furnizori;
  Am raspus de relatia cu clientii/furnizorii societatii, de asemenea si de incasarile si platile necesare bunei functionari a societatii;
  Am transmis biroului de contabilitate lunar, toate informatiile necesare intocmiri raportarilor lunare;
  Am efectuat operatiunile de facturare si plati (prin virament) pentru societate;
  M-am asigurat de virarea incasarilor in contul si banca societatii si ca extrasele lunare sa fie transmise catre biroul de contabilitate; 
  Am tinut permanent legatura cu serviciul extern de resurse umane (administrare de personal si salarizare) in cadrul caruia m-am asigurat de urmatoarele:
  -	Organizarea si coordonarea intregului proces de angajare;
  -	Selectia CV-urilor, intrevederea si testarea candidatilor;
  -	Intocmirea dosarelor de personal; 
  -	Am mentinut prermanet legatura cu angajatii in privinta actualizarii si completarii dosarelor de personal;
  -	Am intocmit si am tinut in permanenta evidenta pontajului lunar, impreuna cu documentele aferente (cereri de concediu de odihna, cereri de concediu fara plata, concedii medicale, absente, adeverinte salariale etc);
  -	Am tinut evidenta avansurilor salariale;
  Traduceri lb. Italiana;
  Am reprezentat societatea in fata institutiilor publice: ANAF, ITM, etc.

 • octombrie 2015 - februarie 2016

  ANALIST FINANCIAR, PRO XPERT CONSULTING

  • Cluj Napoca, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Consultanta

  Project Manager pentru proiecte finantate prin PNDR;
  Am reprezentant compania in relatia de colaborare cu clienti sai precum si cu organismele de finantare;
  Am centralizat, verificat, analizat toata documentatia aferenta proiectului pe care l-am coordonat; 
  Analiza devize/situatii financiare pentru proiectele coordonate.

 • martie 2014 - iunie 2015

  EXPERT CONSILIERE SI MEDIERE, ASOCIATIA EUROPE GENERATION 2020

  • Constanța, România
  • Project based
  • Domeniu - Finante: Consultanta

  Implementare proiecte finantate prin POSDRU:
  Elaborarea documentelor necesare consilierii profesionale;
  Aplicarea și interpretarea instrumentelor utilizate în procesul de consiliere;
  Elaborarea rapoartelor privind furnizarea consilierii;
  Asistenta in elaborarea procedurilor si metodologiei de consiliere;
  Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de consiliere;
  Consilierea grupului-țintă în luarea deciziilor privind cariera, parcurgerea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecționare, sau cu privire la schimbarea locului de muncă;
  Furnizarea de informații în legătură cu profesiile și ocupațiile existente pe piața muncii, analizarea alternativelor și evaluarea acestora;
  Organizarea si furnizarea serviciilor de mediere pentru persoanele care fac parte din grupul-tinta in vederea implementarii masurilor de mediere;
  Participarea la elaborarea procedurilor, metodologiei si instrumentelor utilizate in cadrul procesului de mediere;
  Elaborarea rapoartelor privind furnizarea medierii;
  Organizarea si supervizarea de intalniri intre beneficiari (membrii grupului-tinta) si angajatori;
  Dezvoltarea abilităților și a încrederii în sine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca;
  Instruirea in metode si tehnici de căutare a unui loc de munca.

 • ianuarie 2008 - iunie 2013

  CONSULTANT IN MANAGEMENT, GRUPUL MONSSON

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Consultanta,Management

  Departament Contracte si Achizitii
  Elaborare/analiza contracte de prestarii servicii, lucrari, proiectare, FIDIC;
  Analiza oferte comerciale;
  Analiza situatii de lucrari.
  
  Departament Studii
  Realizare/Implementare proiecte pe energie regenerabila finantate prin fonduri europene/guvernamentale (POS CCE / ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU) 
  Elaborare Studii de Fezabilitate;
  Elaborare Devize Financiare;
  Project Manager pentru diferite proiecte din domeniul energiei regenerabile (eoliana si solara) finantate prin POS CCE / ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU;
  Elaborare dosare de tragere de plata pentru diferite proiecte finantate prin fonduri europene sau guvernamentale;
  Intocmire avize si acorduri in vederea obtinerii autorizatiilor de constructie.

 • septembrie 2006 - ianuarie 2008

  CONSULTANT PROIECTE, JUNIOR GROUP

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Consultanta

  Realizare/ Implementare proiecte pe fonduri structurale (SAPARD; PHARE; Etc...); 
  Elaborare planuri de afacere;
  Întocmire dosare de achiziții, dosare de plata, dosare credite bănci, etc.;
  Întocmire documentație pentru licitații publice, oferte clienți si realizare documentație pentru obținere licența/recertificare a societății pe diferite domenii.

Educatie

 • 2007 - 2009

  Master / studii postuniversitare, Universitatea Ovidius

  • Economie Generala
  • Constanța, România
 • 2003 - 2007

  Diploma de facultate, Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir

  • Economie Generala
  • Constanța, România

Aptitudini

Spirit de echipa
O buna capacitate de comunicare
Corectitudine și respect în relatiile umane
Seriozitate
Capacitate de identificare și rezolvare a problemelor
Capacitatea de a lua decizii in condiții de stres si de a respecta termenele limita
Capacitate de analiza si verificare documente
Capacitatea de a urmării, dezvolta si implementa proiecte. Acesta aptitudine a fost dobândită in cadrul companiei Monsson Alma unde am fost Project Manager pentru diverse proiecte din cadrul acesteia 
Abilitati decizionale

Limbi straine

Engleza
Avansat
Spaniola
Mediu
Italiana
Mediu

Distinctii

Cursuri / traininguri
Curs de Formare:
Phare 2005/017-553.04.03.02.01 - Asistenta Tehnica pentru Imbunatatirea Capacitatii Ministerului Economiei si Comerțului de a Coordona si Administra Fondurile Structurale - 2008
Certificat de Participare pentru cursul de formare: 
„Elaborare de proiecte finanțate prin Fonduri Structurale"

Curs de Formare: 
Forum Media Publishing 18-19/06/2009 
Diploma de Participare la seminarul cu tema :
„Solicitarea cu succes a fondurilor europene"

Curs de Formare: 
Forum Media Publishing - 2011
Diploma de Participare la seminarul cu tema :
„Soluții cheie si bune practici in accesarea cu succes a fondurilor europene post-aderare"

Curs de Formare: 
RAMBOLL - 2011 
Diploma de Participare la seminarul cu tema :
„Formare in managementul proiectelor in contextul instrumentelor structurale"

Curs de Formare: 
SOFTMAGAZIN - 2011 
Certificat absolvire :
„Evaluarea, ofertarea si decontarea lucrărilor folosind programul WinDoc Deviz"
100%
 • Last update: 6 ian.
 • Reference number: 83815

Career goals

To secure a position with a stable and profitable organization, where I can be a member of a team and utilize my business experience to the fullest.

No driving license

 • Constanta, Bucuresti, Strainatate
 • Full time
 • Wanted work domainsFinance Consulting, Office jobs Acquisitions, Office jobs Administrative
 • Availability for work related travelUp to 100% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • October 2017 - Present

  FINANCIAL ADVISER, IPSO AGRICULTURA

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Consulting

  I delivered and personalized investment solutions to help our clients work toward their long-term financial goals;
  I develop and provide financial planning support for our clients;
  I kept up to date with financial products and legislation;
  I assure the entire procedure between our client and the financier.

 • December 2016 - September 2017

  ADMINISTRATIVE, BCB CALL PLUS

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

  I coordinate the hiring process;
  Selection of the resumes, interviewing and testing of the candidates;
  Ensuring the entire hiring process by analyzing all the data and all the documents;
  Analysis / Checking administrative documents;
  Analyzing all the documentation regarding the employees (timesheet, reports, etc...)
  Various translations of the Italian language (documents, email, etc..);
  Representing the company in front of public institutions.

 • October 2015 - February 2016

  FINANCIAL ANALYST, PRO XPERT CONSULTING

  • Cluj Napoca, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Consulting

  Project Manager for projects financed by PNDR;	
  Represent the company in the relationship with their customers and the financial institutions;
  Verifying and analyzing all the documentation related to a project that I coordinated;
  Analyzes general estimates/financial statements for the projects that I coordinated.

 • March 2014 - June 2015

  EUROPEAN SOCIAL FUNDS EXPERT, EUROPE GENERATION 2020 ASSOCIATION

  • Constanța, Romania
  • Project based
  • Work domain - Finance: Consulting

  Development projects funded by POSDRU:
  Counseling and assisting the target group;
  Assisting in administering vocational or personality tests; Interprets test results;
  Advising the target group on the choice of their career;
  Scheduling and coordinating the counseling activities;
  Organization and provision of mediation services for people who are part of the target group in order to implement mediation measures;
  Participation in developing procedures, methodologies and tools used in the mediation process;
  Organizing and supervising the meetings between beneficiaries (target group members) and employers;
  Preparing reports regarding the mediation services.

 • January 2008 - June 2013

  BUSINESS ADVISER, MONSSON GROUP

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Consulting,Management

  Contracts Department 
  Acquiring contracts, negotiating and closing deals, and evaluating contracts’ performance;
  Analysis and development contracts;
  Accurately interpreting the terms of a contract and verifying the credentials of the company with which the contract is concluded;
  Analyze price proposal, financial reports, and other relevant data.
  
  Prefeasibility Studies Department 
  Development energy projects financed by European and Government funds (POS CCE/Environment Funds Administration of Romania);
  Prepare feasibility studies;
  Prepare general estimates;
  Prepare approvals and agreements in order to obtain the building permit;
  Project Manager for various projects in the field of renewable energy financed by POS CCE/Environment Funds Administration of Romania; 
  Due Diligence.

 • September 2006 - January 2008

  PROJECT CONSULTANT, JUNIOR GROUP

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Consulting

  Development projects on structural funds;
  Business plans;
  Prepare acquisitions files, payment files and bank loans files for various projects;
  Prepare documentation for public tenders;
  Prepare documentation for obtaining license / recertification of the society in various fields.

Education

 • 2007 - 2009

  Master's degree, Ovidius University - Faculty of Economic Science

  • General economy
  • Constanța, Romania
 • 2003 - 2007

  Bachelor's degree, Dimitrie Cantemir University - Touristic and Commercial Management

  • General economy
  • Constanța, Romania

Skills

Strong communication & negotiation skills 
Problem solving capabilities
Organizational skills
Ability to analysis and verify documents
Ability to follow and develop projects. This capacity was acquired during my work period at Monsson Alma, Europe Generation 2020 Association and ProXpert Consulting, due to the fact that I was Project Manager for various projects of this company’s

Foreign languages

English
Advanced
Spanish
Intermediate
Italian
Intermediate

Achievements

Courses / training
Training Course: Phare 2005/017-553.04.03.02.01 - Technical Assistance to improve the capacity of the Ministry of Economy and Commerce to coordinate and manage the Structural Funds /2008 – Certificate of Participation - „Development of projects financed by Structural Funds”

Training Course: Forum Media Publishing 18-19/06/2009 – Certificate of Participation - „Successful request of the European funds "

Training Course: Forum Media Publishing /2011 – Certificate of Participation - „Key solutions and best practices in successfully accessing European funds, post-accession"

Training Course: RAMBOLL /2011 – Certificate of Participation - „Training in Projects Management in the context of structural instruments”

Training Course: SOFTMAGAZIN /2011 – Graduation Certificate - „Evaluation, tendering and settlement works using the program WindDoc Deviz ”