86002

economist sef la SIBOTECHNIC VEST

 • România, Caransebeș
 • România, Caransebeș
 • Romania, Caransebeș
 • Romania, Caransebeș
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 17.10.2013
 • Numar referinta: 86002

Experienta

 • iulie 2005 - Prezent

  economist sef, SIBOTECHNIC VEST

  • Caransebeș, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  - Organizarea şi conducerea serviciului financiar contabil;
  - Organizarea şi controlul activităţii financiar contabile;
  - Organizarea şi controlul lucrătorilor cu atribuţii financiar- contabile;
  - Activităţi de conducere generală, operativă şi curentă a Departamentului Economic:
        - Întocmirea, contabilizarea şi verificarea facturilor emise;
        - Preluare şi verificare documente din compartimentele comerciale;
         - Înscrierea în registre a operaţiunilor efectuate (ordine de plată, remiteri bancare, emitere facturi, evidenţă încasări, solduri bancare, deconturi de TVA, declaraţii impozit profit);
         - Întocmire componente ale soldurilor şi efectuarea de reglări pe baza acestora;
         - Întocmirea situaţiilor financiare, a ansamblului de documente anexă: contul de profit şi pierdere, situaţia activelor imobilizate, situaţia stocurilor şi a producţiei în curs, situaţia creantelor şi datoriilor, situaţia altor provizioane, determinarea rezultatului exercitiului;
        - Elaborarea balanţei de verificare;
        - Inventarierea patrimoniului şi urmarirea modului de valorificare a rezultatelor inventarierii ;
        - Organizarea şi coordonarea activităţii de control financiar-preventiv; 
        - Efectuarea operaţiunilor bancare (plăţi furnizori, ordine de plată bugetare, etc.) şi întocmirea documentelor necesare pentru plăţile electronice, licitaţii, ridicări de numerar; 
        - Efectuarea de analize financiare pe bază de bilanţ prezentate în Consiliul de Administraţie, respectiv în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor;
  - Activităţi de Resurse umane:
       - Întocmirea statelor de plată pentru angajaţii societăţii;
       - Întocmirea, înregistrarea, urmărirea derulării contractelor de muncă; 
       - Întocmirea fişelor de post pentru salariaţii societăţii;
       - Propunerea de sancţiuni disciplinare, administrative, materiale sau civile pentru cazurile în care se constată lipsuri de mărfuri, produse, materii prime, materiale etc.
  - Întocmirea tuturor declaraţiilor aferente situaţiilor financiare şi salariale (impozite, taxe, contribuţii, etc.); 
  - Asigurarea relaţiilor cu Casele de pensii şi asigurări sociale, sănătate, şomaj, I.T.M, ANAF.
  

 • februarie 2006 - iulie 2013

  Economist, SC Hidroelectrica SA

  • Caransebeș, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  - Responsabil cu managementul riscurilor pentru CF din subordinea directorului adj. economic şi comercial;
  - Participare la întocmirea raportului explicativ la bilanţul contabil;
  - Întocmirea evidenţei contabile aferente lucrărilor de investiţii; 
  - Întocmirea evidenţei contabile si a tuturor documentelor aferente pentru hotel Tierna (receptii furnizor,  facturi clienti, note predare gestiune, registru de casa, registru de banca, rapoarte de gestiune, balanta contabila, BVC anual); 
  - Întocmirea evidenţei contabile aferente furnizorilor de prestari servicii productie
  - Întocmirea evidenţei contabile privind gestiunea de materiale consumabile
  -  Întocmirea balanţelor analitice privind furnizorii de investiţii pe obiective şi surse de finanţare;
  -  Facturarea serviciilor de livrare a apei brute ;
  -  Întocmirea situaţiei analitice a contului "situaţia realizării cheltuielilor de investiţii" lunar şi cumulat ;
  -	Confruntarea lunară a realizărilor de investiţii pe obiecte şi obiective cu evidenţele primare de la serviciul dezvoltare ;
  -	Verificarea şi confirmarea pe baza extraselor a soldurilor conturilor, datoriilor faţă de furnizorii de investiţii şi antreprenori, precum şi faţă de furnizorii activităţii de producţie la sfârşitul exerciţiului financiar ;
  -	Înregistrarea rezultatelor inventarierii în registrul – inventar;
  -	Membru în Centrul de Analiză şi Intervenţie – Kaizen ;
  

 • august 2005 - mai 2009

  Ecomist sef, SC Case la Cheie SRL

  • Caransebeș, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  - Organizarea şi conducerea serviciului financiar contabil;
  - Organizarea şi controlul activităţii financiar contabile;
  - Organizarea şi controlul lucrătorilor cu atribuţii financiar- contabile;
  - Activităţi de conducere generală, operativă şi curentă a Departamentului Economic:
        - Întocmirea, contabilizarea şi verificarea facturilor emise;
        - Preluare şi verificare documente din compartimentele comerciale;
         - Înscrierea în registre a operaţiunilor efectuate (ordine de plată, remiteri bancare, emitere facturi, evidenţă încasări, solduri bancare, deconturi de TVA, declaraţii impozit profit);
         - Întocmire componente ale soldurilor şi efectuarea de reglări pe baza acestora;
         - Întocmirea situaţiilor financiare, a ansamblului de documente anexă: contul de profit şi pierdere, situaţia activelor imobilizate, situaţia stocurilor şi a producţiei în curs, situaţia creantelor şi datoriilor, situaţia altor provizioane, determinarea rezultatului exercitiului;
        - Elaborarea balanţei de verificare;
        - Inventarierea patrimoniului şi urmarirea modului de valorificare a rezultatelor inventarierii ;
        - Organizarea şi coordonarea activităţii de control financiar-preventiv; 
        - Efectuarea operaţiunilor bancare (plăţi furnizori, ordine de plată bugetare, etc.) şi întocmirea documentelor necesare pentru plăţile electronice, licitaţii, ridicări de numerar; 
        - Efectuarea de analize financiare pe bază de bilanţ prezentate în Consiliul de Administraţie, respectiv în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor;
  - Activităţi de Resurse umane:
       - Întocmirea statelor de plată pentru angajaţii societăţii;
       - Întocmirea, înregistrarea, urmărirea derulării contractelor de muncă; 
       - Întocmirea fişelor de post pentru salariaţii societăţii;
       - Propunerea de sancţiuni disciplinare, administrative, materiale sau civile pentru cazurile în care se constată lipsuri de mărfuri, produse, materii prime, materiale etc.
  - Întocmirea tuturor declaraţiilor aferente situaţiilor financiare şi salariale (impozite, taxe, contribuţii, etc.); 
  - Asigurarea relaţiilor cu Casele de pensii şi asigurări sociale, sănătate, şomaj, I.T.M, ANAF.
  

 • octombrie 2005 - iunie 2006

  Lector, SC B'art Consulting SRL

  • Caransebeș, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Educatie,Training

  Activitati specifice de predare (cursuri si seminarii) si indrumare a cursantilor in cadrul disciplinei Contabilitatea intreprinderii - cursuri de formare profesionala.

 • ianuarie 1999 - februarie 2006

  Director economic, SC Hristogamma SRL

  • Caransebeș, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  - Organizarea şi conducerea serviciului financiar contabil;
  - Organizarea şi controlul activităţii financiar contabile;
  - Organizarea şi controlul lucrătorilor cu atribuţii financiar- contabile;
  - Activităţi de conducere generală, operativă şi curentă a Departamentului Economic:
        - Întocmirea, contabilizarea şi verificarea facturilor emise;
        - Preluare şi verificare documente din compartimentele comerciale;
         - Înscrierea în registre a operaţiunilor efectuate (ordine de plată, remiteri bancare, emitere facturi, evidenţă încasări, solduri bancare, deconturi de TVA, declaraţii impozit profit);
         - Întocmire componente ale soldurilor şi efectuarea de reglări pe baza acestora;
         - Întocmirea situaţiilor financiare, a ansamblului de documente anexă: contul de profit şi pierdere, situaţia activelor imobilizate, situaţia stocurilor şi a producţiei în curs, situaţia creantelor şi datoriilor, situaţia altor provizioane, determinarea rezultatului exercitiului;
        - Elaborarea balanţei de verificare;
        - Inventarierea patrimoniului şi urmarirea modului de valorificare a rezultatelor inventarierii ;
        - Organizarea şi coordonarea activităţii de control financiar-preventiv; 
        - Efectuarea operaţiunilor bancare (plăţi furnizori, ordine de plată bugetare, etc.) şi întocmirea documentelor necesare pentru plăţile electronice, licitaţii, ridicări de numerar; 
        - Efectuarea de analize financiare pe bază de bilanţ prezentate în Consiliul de Administraţie, respectiv în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor;
  - Activităţi de Resurse umane:
       - Întocmirea statelor de plată pentru angajaţii societăţii;
       - Întocmirea, înregistrarea, urmărirea derulării contractelor de muncă; 
       - Întocmirea fişelor de post pentru salariaţii societăţii;
       - Propunerea de sancţiuni disciplinare, administrative, materiale sau civile pentru cazurile în care se constată lipsuri de mărfuri, produse, materii prime, materiale etc.
  - Întocmirea tuturor declaraţiilor aferente situaţiilor financiare şi salariale (impozite, taxe, contribuţii, etc.); 
  - Asigurarea relaţiilor cu Casele de pensii şi asigurări sociale, sănătate, şomaj, I.T.M, ANAF.
  

Educatie

 • 2010 - 2012

  Master / studii postuniversitare, Universitatea Tibiscus

  • Timișoara, România
 • 1996 - 1999

  Diploma de facultate, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

  • București, România

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Mediu
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 17.10.2013
 • Reference number: 86002

Foreign languages

English
Intermediate
French
Intermediate
Romanian
Native