86517

Inspector Sanatate si Securitate in Munca la Socom Unirea SC Petrosani

 • România, Petroșani
 • România, Petroșani
 • Romania, Petroșani
 • Romania, Petroșani
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 15.09.2015
 • Numar referinta: 86517

Experienta

 • iulie 2015 - Prezent

  Inspector Sanatate si Securitate in Munca, Socom Unirea SC Petrosani

  • Petroșani, România
  • Full time
  • Domeniu - Sanatate: Sanatate

  Organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor de prevenire si protectie, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare (Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 1.425/2006).
  
  - Evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, in functie de particularitatile activitatii desfasurate.
  - Elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM in functie de particularitatile proceselor de munca din organizatie, de numarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale.
  - Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator.
  
  - Asigura obtinerea autorizatiei de functionare din punctul de vedere al SSM inainte de inceperea oricarei activitati.
  
  - Asigura formarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca (in societatile care au cel putin 50 de lucratori).
  
  - Propune pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul SSM corespunzator functiilor exercitate.
  
  - Elaboreaza, indeplineste, monitorizeaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor.
  
  - Elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzeaza aceste instruciuni in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator.
  
  - Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM stabilite prin fisa postului.
  
  - Elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabilete, in scris, periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verifica insusirea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite.
  
  - Intocmeste programul anual de PM, organizeaza si amenajeaza punctele de prim-ajutor din interiorul intregii societati.
  
  - Asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii, conform Legii nr. 319/2006.
  
  - Asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca, tinand seama de natura activitatilor din firma.
  
  - Asigura luarea masurilor stabilite de angajator pentru protectia grupurilor sensibile la riscuri (femei gravide, lehuze sau care alapteaza, tineri, persoane cu dizabilitati).
  
  - Asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor lucratorilor pentru aplicarea lui.
  
  - Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific.
  
  - Stabileste zonele care necesita semnalizare de SSM precum si tipul de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legale.
  
  - Tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor.
  
  - Tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare.
  
  - Tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic.
  
  - Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca.
  
  - Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta.
  
  - Efectueaza controalele interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora.
  
  - Ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.
  
  - Asigura conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul SSM in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau.
  
  - Intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul SSM 
  
  - Elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul unitatii.
  
  - Acorda consultanta coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizatiei cu privire la reglementarile legislative in vigoare si la normele privitoare la SSM PSI si Protectia Mediului.
  
  - Asigura efectuarea instruirii si informarii personalului in probleme de PM, PSI si Protectia Mediului.
  
  - Participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale.
  
  - Intocmeste Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca; Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase; Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare; Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru.
  
  - Controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate i sanatate in munca.
  
  - Propune sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
  
  - Identifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie.
  
  - Tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente.
  
  - Intocmeste planul de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru din firma.
  
  - Coordoneaza activitatile de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent, dezastre, situatii de accident si efectueaza primele cercetari privind cauzele si imprejurarile producerii acestora.
  
  - Alerteaza factorii de interventie, oferind informatiile necesare intr-un mod clar, precis si la obiect.
  
  - Analizeaza frecventa accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si intocmeste documente de raportare.
  
  - Intocmeste intreaga documentatie cu privire la obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu, precum si a documentatiei de mediu necesare obtinerii formelor de punere in practica a diferitelor activitati ale organizatiei.
  
  - Asigura evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, efectuarea la timp si de catre persoane competente a verificarilor si/sau incercarilor periodice ale echipamentelor de munca, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive.
  
  - Alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca.
  
  a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea
  - Raspunde de corectitudinea si promptitudinea legaturilor necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul-ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri. 
  - Sesizeaza unuia dintre superiorii ierarhici ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare.
  b) Fata de echipamentul din dotare
  Raspunde de informarea imediata a superiorului ierarhic privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.
  c) In raport cu obiectivele postului
  - Are responsabilitatea de a identifica potentialul de risc de accident sau de imbolnaviri profesionale pentru fiecare post in parte si de a stabili tipul de semnalizare necesar, in conformitate cu Legea nr. 319/2006.
  - Are responsabilitatea de a lua toate masurile necesare de prevenire si protectie a lucratorilor, cu respectarea ierarhizarii masurilor, conform principiilor generale ale prevenirii.
  - Raspunde de elaborarea, pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale, de rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai.
  - Colaboreaza cu reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor si prezinta propuneri in scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori si / sau al eliminarii surselor de pericol.
  - Raspunde de pregatirea si derularea instructajelor de Protectia Muncii in functie de domeniul de activitate al firmei, categoriile de personal si de specificul ocupatiilor practicate.
  - Are responsabilitati in asigurarea echipamentului individual de protectie a muncii si de lucru, stabilind tipul si cantitatile necesare si participand la receptionarea acestuia.
  - Are responsabilitate permanenta de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, evaluand riscurile de producere a evenimentelor periculoase si propunand masuri pentru asigurarea sigurantei in desfasurarea proceselor de munca.
  - Raspunde de stabilirea cailor de evacuare a personalului in caz de pericol iminent.
  - Raspunde de investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
  - Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.
  d) Privind securitatea si sanatatea muncii
  - Respecta normele de SSM si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii firmei.
  - Raspunde de detinerea unor cunostinte solide in domeniul legislatiei SSM si se preocupa permanent de asimilarea noutatilor specifice.
  e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
  - Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare.
  - Raspunde de consemnarea in RI/ROF a activitatilor de prevenire si protectie pentru efectuarea carora serviciul intern de prevenire si protectie are capacitate si mijloace adecvate, a resurselor materiale si umane necesare pentru indeplinirea activitatilor de prevenire si protectie desfasurate in firma.

 • aprilie 2014 - iunie 2015

  Coordonator SSM, Socom Unirea SC Petrosani

  • Petroșani, România
  • Full time
  • Domeniu - Sanatate: Sanatate

  Coordonarea activitatii in sanatate si securitate in munca.

 • septembrie 2013 - martie 2014

  Operator control preturi, Kaufland Romania SCS

  • Petroșani, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Retail / Comert

  Tiparirea, modificarea preturilor din magazin.

 • martie 2013 - iulie 2013

  Tehnicean Proiectant, ELECTRO MAX SRL

  • Petroșani, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Service / Instalare

  - Operator CNC
  - Operator SMD
  - Operator Laser

 • martie 2012 - septembrie 2012

  Practica-Spania-Malaga, KINOS.ES

  • Malaga, Spania
  • Full time
  • Domeniu - Marketing: Publicitate

  In cadurl acestei firme am administrat zilnic baza lor de date, am facut prezentari si videouri in
  diferite programe cum ar fi : power point, windows movie maker pe sistemul de operare
  Windows, iar pe iOS-Appel am utilizat programele Keynote si iMovie.

 • septembrie 2011 - februarie 2012

  Montator subansamble, Sc Ec Electronics Manufacturing srl

  • Petroșani, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Service / Instalare

  In cadrul acestei firme am realizat lucrari de asamblare a componentelor pentru obtinerea unei
  game variate de produse, simple sau complexe, prin metode diferite, cu diferite scule si
  dispozitive, in ateliere special amenajate.

 • ianuarie 2009 - ianuarie 2012

  Agent Asigurari, Groupama Petrosani

  • Petroșani, România
  • Part time
  • Domeniu - Finante: Asigurari

Educatie

 • 2014 - 2014

  Master / studii postuniversitare, Cursuri / Conferinte - Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca

  • Inginerie
  • Petroșani, România
 • 2013 - 2014

  Master / studii postuniversitare, Politehnica Timisoara-Facultatea de Inginerie din Hunedoara - Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

  • Inginerie
  • Petroșani, România
 • 2010 - 2012

  Master / studii postuniversitare, Universitatea din Petrosani -SISTEME SI TEHNOLOGII INFORMATICE

  • Inginerie
  • Petroșani, România
 • 2006 - 2010

  Diploma de facultate, Universitatea din Petrosani - Inginerie Mecanica si Electrica - Automatica, Calculatoare

  • Inginerie
  • Petroșani, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Incepator
Spaniola
Incepator
Romana
Nativ
30%
 • Last update: 15.09.2015
 • Reference number: 86517

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Beginner
Spanish
Beginner
Romanian
Native