87952

Human Resources Officer at The Council of Dâmboviţa County - S.C. Protecţia Plantelor şi Amenajări Ambientale S.A. Târgovişte

 • România, Târgoviște
 • România, Târgoviște
 • Romania, Târgoviște
 • Romania, Târgoviște
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 28.02.2014
 • Numar referinta: 87952

Experienta

 • august 2007 - ianuarie 2014

  inspector/economist resurse umane, S.C.Protectia Plantelor si Amenajari Ambientale Dambovita S.A.

  • Târgoviște, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Resurse umane / Psihologie

  Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului societăţii (efectuarea formalităţilor de angajare, întocmirea dosarului de personal,
  întocmirea contractelor individuale de munca, a fişelor de post). 
  Emiterea documentelor de modificare a elementelor contractului de muncă (acte adiţionale,decizii privind salarizarea, decizii încetare, suspendare, detaşare etc.). Operarea în REVISAL (registrul general de evidenţă a salariaţilor) a angajărilor şi a tuturor schimbărilor survenite în contractele individuale de muncă, conform legii şi instrucţiunilor în vigoare, transmiterea datelor în format electronic către ITM, cu respectarea prevederilor şi termenelor legale în vigoare. 
  Întocmire organigramă şi state funcţii, întocmire fişe evaluare performanţe profesionale. Întocmire şi evidentă note de lichidare. Programarea şi evidenţa concediilor de odihnă, calculul concediilor de odihnă şi al celor medicale etc. Actualizarea bazei de date a salariaţilor firmei.
  Întocmire pontaje,state salarii, Declaraţia unică 112, Declaraţia 205. Eliberare adeverinţe de venit şi de vechime în funcţie şi în specialitate,etc. Asigură colaborarea cu instituţiile statului (ITM, Direcţia Muncii, AJOFM, Casa de Sănătate, Casa de Pensii etc.), participă la discuţii în legătură cu negocierea contractului colectiv de muncă precum şi la întocmirea regulamentului intern al firmei, actualizându-l prin acte adiţionale şi decizii când suferă modificări etc. 
  Întocmirea fişierelor şi transmiterea online a salariilor personalului pe carduri, întocmire raportări solicitate de către Direcţia de statistică şi alte instituţii ale statului. 
  Ţine evidenta deducerilor personale şi suplimentare de impozit. Se ocupă de comunicările interne privind activitatea de resurse umane, programează interviurile candidaţilor etc.
  Asigură secretariatul şedinţelor Consiliului de administraţie şi ale A.G.A. societăţii. Asigură suport administrativ pentru derularea proiectelor de resurse umane.
  

 • decembrie 1999 - septembrie 2007

  referent, Serviciul Public de Protectia Plantelor Dambovita

  • Târgoviște, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

  Întocmire pontajele lunare şi statele de salarii până la brut, declaraţiile aferente salariilor (pensie, şomaj, sănătate),ţine evidenţa deducerilor suplimentare,a concediilor de odihnă, medicale, fără plata, de formare profesionala etc. Întocmeşte adeverinţe şi alte documente necesare pe linie de resurse umane. Emite note de plecare în concediu odihnă, rechemări etc. Ţine evidenţa BCF-urilor pe fiecare autoturism în parte, întocmeşte ordine de deplasare şi comenzi. Asigură tehnoredactarea computerizată a documentelor emise la nivel de unitate, înregistrează corespondenţa şi o repartizează. Are şi atribuţiuni de secretariat (preluare apeluri telefonice, fax-uri, xerox etc.)
  
  

 • decembrie 1985 - decembrie 1999

  secretara , Unitatea Agroindustriala Targoviste

  • Târgoviște, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  Tehnoredactare documente, gestionarea corespondentei.Ridicarea si depunerea acesteia de la si la Oficiul Postal.Tehnoredactarea 
  borderourilor pentru depunerea plicurilor si mandatelor postale pentru pensiile alimentare,calcularea spezelor postale pentru acestea.Timbrarea plicurilor destinate expedierii.Incheiere de abonamente la ziare si reviste de specialitate in numele societatii.Ridicarea acestora de la Oficiul Postal, inregistrare si distribuire pe baza de semnatura.Ridicare colete de la Oficiul Postal sau Posta secreta pe baza de imputernicire semnata de conducatorul societatii, apoi distribuirea pe baza de semnatura. Întocmire pontaje lunare, evidenţa concediilor de odihnă, medicale, de formare profesională, fără plata etc. Eliberare adeverinţe de venit,vechime în meserie şi specialitate şi alte acte necesare salariaţilor pe linie de resurse umane, în colaborare cu compartimentul contabilitate-financiar.
  Asigură tehnoredactarea computerizată a documentelor emise la nivelul societăţii, înregistrează corespondenţa şi o repartizează. Preia apelurile telefonice, primeşte şi transmite fax-uri, xeroxează etc.)Ţine evidenţa BCF-urilor pe fiecare autoturism în parte, întocmeşte delegaţii,ordine de deplasare şi comenzi. 
  

Educatie

 • 2007 - 2008

  Postdoctorat, Universitatea Valahia din Targoviste,Facultatea de Stiinte Juridice

  • București, România
 • 2002 - 2007

  Postdoctorat, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu,Facultatea de Stiinte Economice

  • Sibiu, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Avansat
Italiana
Mediu
Germana
Mediu
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 28.02.2014
 • Reference number: 87952

Experience

 • December 1999 - Present

  Human Resources Officer, The Council of Dâmboviţa County - S.C. Protecţia Plantelor şi Amenajări Ambientale S.A. Târgovişte

  • Târgoviște, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Human Resources / Psychology

  Dealing with all of the recruitment needs and employment issues of the company.Ensuring the timely recruitment of new employees into the business
  Issuing and meintenance of the HR records and systems (making employment documents, individual work agreements, job descriptions).
  Ensuring the department complies with all recruitment Policies, Laws, and Regulations. Writing up professional job adverts.
  Issuing documents of changing elements of work agreements (additional documents, decisions regarding payments, redundancies,holidays, sick leave. Working with REVISAL (general registry of employers’ evidency) of employments and other changes in the individual work agreements, according to the present legislation; communication of the data in electronic format to the Territory Work Inspectorat within the legal period of time.
  Making organigrams and job registers, making evaluation forms of professional performances. Programming and evidency of leaves, calculation of payments during holidays and sick laeves. Evidency of data base of the staff.
  Making payment registers and documents, Declaration 112, Declaration 205. Issuing income and experience certificates. Ensures colaboration with other institution (work agencies, AJOFM, Public Health Department, Pension Department,etc.). Takes part in negotiations of collective work agreements. Interpreting and clarifying the company policies and practices.
  Providing professional advisory support to company employees. Filed electronic and hard copy payment documents, sending reports to Department of Statistics and other institutions.
  Keeping track of the staff personal and supplimentary deduction from taxes.
  Ensures the secretary work of the meetings of the Adminisration Council and AGA and provides assistance for the development of HR projects.
  

 • December 1985 - December 1999

  Secretary, S.C.STAR INTERNATIONAL S.R.L.BUCURESTI Processing and export to Italy

  • Târgoviște, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

  Writing up the monthly payment registers, declarations attached to payments ( pensions, halth, unemployment), keeps registers for supplimentary deductions, health leaves, holiday leaves, professional improvement. Writing documents related to  human resources department. Keeps record of BCF for each vehicle, makes departure orders. Screening phone calls, emails, letters and personal visits.
   Providing professional advisory support to company employees
  

 • November 1985 - June 1997

  Secretary-typist, Unitatea Agroindustrială Târgovişte

  • Târgoviște, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

  Writing up the monthly payment registers, declarations attached to payments ( pensions, halth, unemployment), keeps registers for supplimentary deductions, health leaves, holiday leaves, professional improvement. Writing documents related to  human resources department. Keeps record of BCF for each vehicle, makes departure orders. Screening phone calls, emails, letters and personal visits.
   Providing professional advisory support to company employees
  
  

Education

 • 2010 - 2010

  Postdoctorate, A.S.S.D. Dambovita

  • Târgoviște, Romania
 • 2009 - 2009

  Postdoctorate, Regional Centre of Continuous Instruction for Local Administration, Bucharest

  • București, Romania
 • 2007 - 2008

  Postdoctorate, Regional Centre of Continuous Instruction for Local Administration, Bucharest

  • București, Romania
 • 2007 - 2007

  Postdoctorate, Regional Centre of Continuous Instruction for Local Administration, Bucharest

  • București, Romania
 • 2002 - 2007

  Postdoctorate, • "Lucian Blaga" University of Sibiu

  • Sibiu, Romania
 • 2006 - 2006

  Postdoctorate, Regional Centre of Continuous Instruction for Local Administration, Bucharest

  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Advanced
Italian
Intermediate
German
Intermediate
Romanian
Native