88197

Dispecer Monitorizare si Interventie la Sc Service Guard Srl

Dispathcer Monitoring and Intervention at Sc Service Guard Srl

 • România, Brăila
 • România, Brăila
 • Romania, Brăila
 • Romania, Brăila
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
85%
 • Ultima actualizare: 14.07.2016
 • Numar referinta: 88197

Obiectiv profesional

Munca intr-un domeniu de actualitate si de perspective, la un nivel corespunzator si dobandirea de noi cunostinte tehnice

 • Braila
 • Full time
 • Salariul dorit1000 €
 • Domeniile urmariteFinante Back Office, Institutii / Profesii liberale Administratie / Institutii, Servicii Turism
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 50% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • ianuarie 2013 - mai 2013

  Dispecer Monitorizare si Interventie, Sc Service Guard Srl

  • Brăila, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Protectie si Paza

  1.Exploatează in bune condiţii aparatura din dotarea dispeceratului.
  2.Verifică, la intrarea in tură, starea sistemului de dispecerat (telefoane fixe, staţii de emisie recepţie, dispozitivul de comunicare cu soferii de interventie aflaţi in trafic) .
  3.Anunţă administratorul unităţii pentru orice eveniment legat de desfăşurarea in bune condiţii a activităţii.
  4.Nu permite accesul persoanelor străine in incinta dispeceratului decat cu aprobarea conducerii unităţii.
  5.Nu foloseşte telefoanele de serviciu pentru scopuri personale, fară aprobarea unităţii.
  6.Nu intervine asupra aparaturii din dotare, privind reparaţii şi improvizaţii neautorizate.
  7.Oferă informaţii clare şi precise clienţilor cu privire la servicii şi tarife practicate de unitate.
  8.Adoptă un limbaj politicos şi reverenţios cu potenţialii clienţi interesaţi de serviciile oferite.
  9.Răspunde prompt şi eficient la apelurile telefonice primite.
  10.Transmite operativ taximetriştilor, comenzile primite de la clienţii solicitanţi.
  11.Păstrează confidenţialitatea informaţiilor existente in societate şi nu se angajează in acte de natura concurenţei neloiale.
  12.Respectă şi aplică intocmai normele generale şi speciale privind protecţia muncii şi P.S.I.
  13.Informează conducerea privind orice control ce se desfăşoară asupra societăţii şi nu oferă nici o informaţie organelor de control fără avizarea unităţii.
  14.Adoptă un comportament respectuos şi politicos cu colegii de serviciu.
  15.Consemnează in raportul de activitate, la intrarea sau ieşirea din tură, orice probleme legate de activitatea de serviciu.
  16.Păstrează şi exploatează in bune condiţii mobilierul existent in cadrul unităţii.
  17.Duce la indeplinire intocmai şi la timp, toate dispoziţiile trasate de administratorul societăţii sau inlocuitorii acestuia, legate de sarcinile de serviciu.
  18.Răspunde disciplinar civil, eventual penal, de respectarea atribuţiilor de serviciu.

 • iulie 2012 - octombrie 2012

  Casier-Operator Deservire Pompa, Sc Agip-Apan Srl

  • Brăila, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  1.servirea clientilor produse si servicii din cadrul statiei peco
  2.incasarea contravalorii lor, precum si achitarea facturilor restante
  3.lucrul cu casa de marcat si calculator

 • noiembrie 2010 - noiembrie 2011

  Secretara, Sc Vizantio Textile Srl

  • Brăila, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  1.Asigurarea legaturilor telefonice in interiorul si exteriorul organizatie
  2.Inregistrarea si indosarierea actelor firmei
  3.Ridicarea si expedierea corespondentei la destinatar
  4.Aplicarea stampilei si distribuirea acestora la compartimentele firmei
  5.Primirea si conducerea clientilor catre personalul din firma
  6.Asigurarea de protocol
  7.Traducere rapoarte
  8.Pastrarea si operarea in registru evidenta delegatiilor din cadrul organizatie
  9.Pastrarea stampilelor
  

 • februarie 2007 - iulie 2008

  Receptioner(a), Sc Chelsea Hotel

  • Brăila, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Turism

  1.Asigurarea legaturilor telefonice in interiorul si exteriorul organizatiei
  2.Ridicarea si expedierea corespondentei si coletelor la destinatar
  3.Inregistrarea formelor de cazare la dosar
  4.Primirea clientilor, inregistrarea lor in program
  5.Asigurare Protocol
  6.Impartirea faxurilor primite la compartimentele corespunzatoare din cadrul organizatiei precum si trimiterea de confirmare
  7.Fotocopii, xerox. 
  

Educatie

 • 1998 - 2002

  Liceu / scoala profesionala, Gr. Sc. "Gh.K. Constantinescu"

  • Economie Agroalimentara
  • Brăila, România

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Avansat
Spaniola
Avansat
Greaca
Incepator
Romana
Nativ

Pre-interviu

Cum ti-ai descrie personalitatea?

sunt o fire ambitioasa, corecta, sincera

Care sunt telurile tale in viata?

sa am propria afacere si sa fiu realizata personal

Descrie jobul ideal pentru tine.

un job la birou

Care sunt scopurile pe care ti le-ai stabilit in cariera ta?

sa avansez si sa reprezint compania la care voi lucra, sefii mei sa fie mandri de stilul meu de lucru

Esti mai motivat lucrand in echipa sau in mod individual?

imi place sa lucrez si in echipa, dar si individual, atunci cand este cazul

Ce job ti-ar place sa ai peste 5 ani?

nu vreau sa mai fie nevoie sa muncesc peste 5 ani

La actualul sau fostul loc de munca, care au fost/sunt cele mai importante 5 realizari?

munca in echipa, comunicarea, descoperirea abilitatilor si testarea capacitatii mele de organizare si menajare a timpului personal

Ce fel de salariu meriti?

1000 Ron

Poti lucra dupa termene limita, sub presiune, etc?

consider ca da, pot lucra dupa termene limita

85%
 • Last update: 14.07.2016
 • Reference number: 88197

Career goals

Work in a field of current and perspective at an appropriate level and acquiring new technical knowledge.

 • Braila
 • Full time
 • Salary wanted1000 €
 • Wanted work domainsFinance Back Office, Institutions / Liberal professions Administration / Institutions, Services Tourism
 • Availability for work related travelUp to 50% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • January 2013 - May 2013

  Dispathcer Monitoring and Intervention, Sc Service Guard Srl

  • Brăila, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Protection and Security

  1.Operates equipment in good condition fitted to dispatch.
  2.Checks, into the lap, the status of dispatch (telephones, walkie reception device communication drivers intervention in traffic).
  3.Anouncing administrator of any event related to smooth running of the business.
  4.No access inside dispatch foreigners than with the approval of the unit.
  5.No mobile service uses for personal purposes without the approval of the unit.
  6.Do not intervenes supplied equipment on unauthorized repairs and improvisations.
  7.Offering customers clear and accurate information on services and pricing unit.
  8.Adopting polite and reverential language with potential clients interested in the services offered.
  9.Answers promptly and effectively to incoming phone calls.
  10.Transmiting force taxi drivers, orders received from customers applicants.
  11.Păstrează confidentiality of information in society and not engage in acts of unfair competition nature.
  12.Respects and properly applied the general rules and special labor protection and IDPs
  13.Informing leadership on any control that takes place on the company and does not provide any information without the approval bodies control unit.
  14.Adopting courteous and polite with coworkers.
  15.Consemning in activity report at the entrance or exit of turn, any matters related to work activity.
  16.Keeps and exploit existing furniture in good condition in the unit.
  17.Goes to timely and accurately fulfilled all the provisions set by the administrator of the company or its substitutes, related duties.
  18.Answers civil disciplinary possibly criminal, compliance duties.

 • July 2012 - October 2012

  Operator Deserving Pomp, Sc Agip-Apan Srl

  • Brăila, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  1.serving the clients the products and the services from the Gas Stations
  2.charging theim the fee and overdue bills
  3.working with the cash register and computer

 • November 2010 - November 2011

  Secretary, Sc Vizantio Textile Srl

  • Brăila, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

  1.Prepare and manage correspondence, reports and documents
  2.Organize and coordinate meetings, conferences, travel arrangements
  3.Take,type and distribute minutes of meetings
  4.Implement and maintain office systems
  5.Maintain schedules and calendars
  6.Arrange and confirm appointments
  7.Organize internal and external events
  8.Handle incoming mail and other material
  9.Set up and maintain filing systems
  10.Set up work procedures
  11.Collate information
  12.Maintain databases
  13.Communicate verbally and in writing to answer inquiries and provide information
  14.Liaison with internal and external contacts
  15.Coordinate the flow of information both internally and externally
  16.Operate office equipment
  17.Manage office space
  
  

 • February 2007 - July 2008

  Receptionist, Sc Chelsea Hotel

  • Brăila, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Tourism

  1.Answer incoming/outgoing phone calls and inquiries.
  2.Entertain clients properly and assist their needs.
  3.Greet personal, telephone callers and find out the nature of their inquiry.
  4.Operate telephone switchboards and consoles to connect, hold, transfer and disconnect telephone calls.
  5.Provide information to assist clients or refer them to appropriate contacts.
  6.Attends to client phone calls and inquiries.
  7.Filing and sorting documents, sending fax.
  8.Operate Front desk/clients inquiries.
  
  

Education

 • 1998 - 2002

  Highschool, Liceul Gh.K. Constantinescu

  • Agricultural economy
  • Brăila, Romania

Foreign languages

English
Advanced
French
Advanced
Spanish
Advanced
Greek
Beginner
Romanian
Native

Pre-interview

How would you describe your personality?

I am an ambitious person , correct , honest

What are your goals in life?

to have my own personal business and be done

Describe your ideal job.

an office job

What are the goals set for your career?

to advance and represent the company where I work , my bosses to be proud of my work style

Are you able to work effectively in a team or independently?

I like to work in a team, but individually when appropriate

What job would you like to be doing in 5 years?

I do not want to be required to work more than 5 years

What are/were your most important 5 achievements in your current/past workplace?

teamwork , communication, discovery skills and capacity testing my personal organization and time saver

What is your monthly salary expectation?

1000 Ron- 300 euro

Can you work according to deadlines, under pressure, etc?

I believe that yes, can work by timelines