89457

Sef serviciu logistica la S.C. VEL PITAR

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 02.09.2013
 • Numar referinta: 89457

Experienta

 • decembrie 2011 - iunie 2012

  Sef serviciu logistica, S.C. VEL PITAR

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  1. Coordonare magazii si depozite:
   - organizarea si verificarea activitati de depozitare si manipulare din magaziile de produse materii prime si depozite produse finite
  - optimizarea costurilor de depozitare si magazinaj;
  - asigurarea bunei gestionari si integritatea stocurilor din magazii si depozite
  2. Coordonare destributie primara:
  - asiguarea serviciilor logistice pentru transferului produselor intre locatiile companiei,
  - colaboarea cu punctele de lucru pentru primirea comenzilor de transfer
  - urmarirea incadrarii in bugetul stabilit;
  - indeplinirea si altor sarcini stabilite de Directorul National de Logistica.
  3. Gestionarea activitatii de achizitii:
  - coordonare activitate agenti achizitii;
  - planificarea activitatii de achizitie si urmarirea respectarii termenelor de aprovizionare;
  - monitorizarea activitatii de receptie a produselor;
  - asigurarea derularii contractelor de achizitie si prestari servicii de transport;
  managmentul si operarea in SAP a documentelor de achizitie.
  4. intocmirea bugetului anual al departamentului si urmarirea incadrarii in costurile bugetate
  5. Asigura respectarea de catre angajati a normelor de SSM si PSI

 • septembrie 2007 - noiembrie 2011

  Manager tura depozit, TIBBETT RETAIL SERVICES S.R.L.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Logistica

  Coordoneaza tuturor activitatilor din depozit pe intervalul orar alocat.
   - Raspunde de efecturea tuturor operatiunilor din depozit, conform normelor si procedurilor de lucru( RECEPTIE, PICKING, LIVRARE) si incadrarea in timpii alocati;
   - Utilizarea eficienta a sistemului WMS si corectarea erorilor aparute. 
   - Intocmirea corecta si la timp a documentelor de receptie si de livrare.
   - Asigura cea mai buna utilizare a resurselor disponibile (umane si materiale) in vederea realizarii obiectivelor de performanta ale companiei si incadrarea in bugetul stabilit;
   - Participa la inventarierile din depozitele societatii ori de cata ori este nevoie;
   - Initiaza si participa la procesul de dezvoltare profesionala a angajatilor din subordine, de creare si mentinere a unui standard inalt de motivare a acestora;
   - Raspunde de instruirea periodica de securitate in munca si de respectarea acestor norme.
   - Participa la elaborarea procedurilor de lucru interne;
   - Raspunde de aplicarea de catre angajati a procedurilor interne de lucru.
   - Raspunde de starea de operativitate a utilajelor de lucru din depozit ( lize electrice, electrostivuitoare, platforme electrice, scannere) si repararea celor defecte prin intermediul firmelor specializate;
   - Respectarea programului de incarcare si livrare pentru beneficiari.
   - Elaborarea de rapoarte specifice pentru conducerea societatii si a beneficiarului privind productivitatile si erorile de sistem.

 • ianuarie 2007 - septembrie 2007

  WAREHOUSE MANAGER, GERMANOS TELECOM ROMANIA - FILIALA SUNLIGHT ROMANIA BUCURSTI

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Logistica

  Responsabilitati, Realizari
  - Coordonarea si conducerea ativitatilor specifice depozitului:
   - coordonarea si verificarea activitatilor de receptie, depozitare si expediere a produselor;
   - coordonarea actvitatilor folosind sistemul de management dedicat - WMS- ABERON;
   - asigurarea depozitarii si expedierii produselor prin rotatia acestora din zonele de picking si stock; 
   - aplicarea masurilor necesare pentru depozitarea materialelor in conformitate cu prevederile existente si conducerea activitatatii personalului pentru folosirea in mod judicios a spatiilor de depozitare si a mijloacelor de transport, paletizare, mecanizare-containerizare. 
    - organizarea fluxului de primiri, receptii, depozitare si distributii ;
    - organizarea si efectuarea inventarierilor in conditiile stabilite de dispozitiile legale in vigoare;
    - cunoasterea permanenta a existentului si starii calitative;
    - primirea in depozit a materialelor numai dupa ce li s-a facut receptia cantitativa si calitativa conform documentelor de insotire;
    - coordonarea modului de depozitare a bunurilor materiale pe tipuri si date de expirare;
    - organizarea distributiei de materiale pentru clientii alocati;
    - organizarea si asigurarea securitatii spatiilor de depozitare. 
    -organizarea activitatii de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor.
     - coordonarea activitatilor pe linie de intretinere tehnica a tuturor categoriilor de tehnica auto din dotare;

 • mai 2005 - decembrie 2006

  Administrator punct de lucru, S.C. MATRA S.R.L.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Restaurante

  Responsabilitati, Realizari
  - Conducerea, coordonare si controlul activitatilor specifice privind administrarea punctului de lucru din Bucuresti(aflat in incinta unei unitati militare), care are 7 puncte de distributie, conform prevederilor legale avand in subordine 40 de salariati;
  - angajarea de personal cu respectarea prevederilor codului muncii si a normelor interne transmise de unitatea militara;
  - verificarea respectarii regulamentului intern de functionare si a fisei postului, de catre toti angajatii punctului de lucru;
  - instruirea, aplicarea si verificarea respectarii normelor de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor;
  - aplicarea de recompense si sanctiuni personalului din subordine conform prevederilor legale;
  - conducerea activitatilor de aprovizionare si depozitare cu materiale si produse necesare desfasurarii intregului proces de hranire pentru 700 de militari;
  - coordonarea activitati de distributie a hranei preparate la punctele alocate in Bucuresti;
  - coordonarea si verificarea traseelor de distributie, a mijloacelor de transport din dotare si a documentelor legale privind consumul de motoresurse alocat;
  - efectuarea reviziilor tehnice periodice la tehnica auto din dotarea punctului de lucru;
  - efectuarea inventarierilor lunare la depozitele punctului de lucru;
  - efectuarea de controale privind incadrarea in programul stabilit si calitatea serviciilor prestate de personalul din subordine;
  - mentinerea legaturii cu directorul societatii;
  - pastarea legaturii permanente intre societate si unitatea militara;
  - reprezentarea societatii la procedurile de licitatii de furnizare de produse pentru locatia BUCURESTI;
  - efectuarea de achizitii de materiale si produse necesare punctului de lucru cu respectarea ordinelor conducerii societatii si incadrarii in bugetul alocat;

 • septembrie 1988 - martie 2005

  Sef birou logistica si achizitii, M.Ap.N.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Logistica

  Responsabilitati, Realizari
  -conducerea depozitului central din punct de vedere administrativ si logistic( peste 9000 de produse); 
  - coordonarea si mentinerea legaturilor permanente cu structurile logistice subordonate;
  -conducerea activitatii depozitului pe urmatoarele compartimente:
   - compartiment pentru asigurarea pazei si securitatii obiectivului;
   - compartiment evidenta contabila:
    - evidenta de gestiune;
   - compartiment evidenta si arhivare documente clasificate;
    - activitatea de inregistrare si expediere a documentelor conform standardelor NATO;
    - activitatea de indosariere si arhivare a acestora;
   - sectie primiri receptii-expeditii;
   - sectii depozitare;
    - aplicarea prevederile legilor si regulamentelor in vigoare precum si a ordinelor, instructiunilor si dispozitiilor referitoare la depozitarea materialelor;
    - aplicarea masurilor necesare pentru depozitarea materialelor in conformitate cu prevederile existente si conducerea activitatatii personalului pentru folosirea in mod judicios a spatiilor de depozitare si a mijloacelor de transport, paletizare, mecanizare-containerizare. 
    - organizarea fluxului de primiri, receptii, depozitare, distributii si evidenta a materialelor;
    - organizarea si efectuarea inventarierilor in conditiile stabilite de dispozitiile legale in vigoare;
    - cunoasterea permanenta a existentului, starii calitative, de conservare si securitate a materialelor din depozit;
    - primirea in depozit a materialelor numai dupa ce li s-a facut receptia cantitativa si calitativa conform documentelor de insotire;
    - verificarea si coordonarea modului de depozitare a bunurilor materiale pe tipuri si nomenclatoare;
    - organizarea distributiei de materiale pentru cel putin 40 de locatii diferite in tara si pentru unitatile dislocate in tearele de operatii din afara tarii;
    - organizarea si asigurarea securitatii spatiilor de depozitare. 
    -organizarea activitatii de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor.
   - sectie intretinere tehnice;
   - subunitate transport materiale ( parc auto);
     - coordonarea activitatilor pe linie de intretinere tehnica a tuturor categoriilor de tehnica auto din dotare;
   - compartiment carburanti-lubrifianti. 
  - conducerea si coordonarea actvitatii depozitului privind achizitia de produse si servii necesare :
    - centralizarea datelelor de la toate compartimentele din subordine;
    - intocmirea programului anual de achizitii publice si a documentatie privind achizitiile publice conform prevederilor legale si centralizarea fundamentarilor necesare de credite bugetare de la compartimente, in vederea asigurarii cu materiale de orice tip: carburanti, lubrefianti, materiale tehnice, piese auto;
    - monitorizarea cheltuiri creditelor bugetare conform prevederilor legale in vigoare si destinatia pentru care acestea au fost asigurate;
    - analizarea, planificarea si determinarea nevoilor de aprovizionare pe baza normelor de inzestrare;
    - coordonarea activitatilor de intocmire a caietelor de sarcini pentru fiecare produs sau grupe materiale care fac obiectul achizitiei, conform clasificatiei C.P.S.A.;
    - cunoasterea prevederile actelor normative privind planificarea, achizitia si asigurarea materiala
    - monitorizarea derularii in bune conditii si la timp a contractelor pentru achizitii de produse si servicii (peste 150 de contracte anual);
  - conducerea activitatilor de pregatire si asiguare logistica conform necesarului transmis a trupelor dislocate in teatrele de operatii in afara tarii;
  Elaborarea de rapoarte lunare pentru esalonul superior conform procedurilor interne

Educatie

 • 1996 - 2001

  Diploma de facultate, FACULTATEA POLITEHNICA BUCURESTI

  • București, România
 • 1985 - 1988

  Diploma de facultate, INSTITUTUL MILITAR DE OFITERI

  • Pitești, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • C
 • CE

Limbi straine

Franceza
Mediu
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 02.09.2013
 • Reference number: 89457

Skills

Driving license
 • B
 • C
 • CE

Foreign languages

French
Intermediate
Romanian
Native