9018

Profesor la Scoala Clasele I-VIII

 • România, Moreni
 • România, Moreni
 • Romania, Moreni
 • Romania, Moreni
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 20.10.2011
 • Numar referinta: 9018

Experienta

 • decembrie 2010 - Prezent

  Profesor, Scoala Clasele I-VIII

  • Moreni, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Training

  Activitate didactica conform fisei postului

 • noiembrie 1998 - decembrie 2010

  Director, Scoala cu Clasele I-VIII si SAM

  • Moreni, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Training

  A.) Curriculum
  
  - elaborarea proiectului de curriculum, planului de scolarizare
  - elaborarea curriculum-ului la decizia scolii in concordanta cu cerintele elevilor, parintilor si obiectivele de dezvoltare ale comunitatii locale
  - coordonarea echipei pentru elaborarea orarului scolii
  - elaborarea instrumentelor de monitorizare si evaluare a activitatilor instructiv-educative
  - aplicarea planului de invatamânt, a programelor scolare si a metodologiei de evaluare a performantei scolare
  - controlarea calitatii activitatii didactice si educative
  - aprobarea graficului tezelor semestriale
  - coordonarea activitatii de pregatire suplimentara a elevilor participanti la examenele nationale, olimpiade, concursuri, a celor cu dificultati de invatare
  - este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate in unitate
  - intocmirea documentelor si a rapoartelor tematice curente si speciale, solicitate de ISJ ,MEdC si autoritati locale
  - indeplineste atributiile stabilite prin alte regulamente si metodologii aprobate de MEdC
  - raspunde de intocmirea, eliberarea ,reconstituirea, anularea, completarea , modificarea, rectificarea si gestionarea actelor de studii si documentelor de evidenta scolara si arhivarea acestora
  - asigurarea abilitarii si a consultantei in probleme de curriculum pentru cadrele didactice
  
  B.) Resurse umane
  
  - elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane 
  - realizarea procedurilor de ocupare a posturilor si catedrelor vacante pentru personalul din subordine
  - numeste coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare 
  - numirea invatatorilor, dirigintilor la clase, a cadrelor didactice de specialitate pe clase
  - stabilirea componentei echipelor/formatiilor de studiu
  - numirea responsabililor de comisii metodice si a comisiilor de specialitate, a responsabililor comisiilor pe probleme
  - elaborarea fisei postului pentru directorul adjunct, cadre didactice, personal didactic auxiliar
  - elaborarea proiectului schemei de incadrare, urmarind principiul continuitatii
  - aprecierea personalului didactic pentru salariul de merit si gradatie de merit
  - numirea si eliberarea din functie a personalului didactic auxiliar si nedidactic conform legii
  - atribuie, potrivit prevederilor legale prin decizie interna, personalului didactic titular orele de curs ramase nedistribuite 
  - informeaza inspectoratul scolar cu privire la rezultatele de exceptie ale personalului didactic, pe care il propune pentru conferirea distinctiilor si premiilor potrivit prevederilor legale 
  - monitorizarea activitatii de formare continua si dezvoltare profesionala
  - aprobarea graficului serviciului pe scoala pentru cadre didactice si elevi
  C.) Resurse materiale si financiare
  
  - elaborarea proiectului de buget si a proiectului de achizitii si dotare a scolii 
  – coordonarea comisiei de salarizare
  – acordarea drepturilor elevilor
  – elaborarea proiectului de buget
  – incheierea contractelor individuale de munca
  – atragerea resurselor extrabugetare
  - angajarea si utilizarea creditelor bugetare in limita si cu destinatii aprobate prin buget
  - verificarea modului de tinere la zi a contabilitatii si de prezentare la termen a bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara
  - aprobarea concediilor de odihna si a concediilor fara plata conform legii
  - monitorizarea prezentei la programul de lucru si consemnarea absentelor personalului
  - utilizarea si pastrarea bunurilor aflate in administrare
  - inregistrarea in evidentele contabile a bunurilor procurate din venituri extrabugetare sau donatii, elaborarea documentelor de inventariere anuala a bunurilor si a propunerilor de casare
  
  D.) Dezvoltare institutionala si relationare
  
  - elaborarea proiectului de dezvoltare institutionala
  - lansarea unor proiecte de parteneriat local, national, international
  - aprobarea regulamentelor de functionare a cercurilor, asociatiilor elevilor
  - incheierea acordului cadru de parteneriat cu elevii si parintii
  - elaborarea regulamentului de ordine interioara, planului de paza, P:S:I:, protectia muncii, protectie civila
  - aplicarea de sanctiuni cadrelor didactice si elevilor in conformitate cu prevederile regulamentare
  - dezvolta si promoveaza o imagine favorabila asupra scolii, manifestând receptivitate fata de problemele comunitatii, capacitate de organizare, creativitate , responsabilitate, profesionalism 
  
  Anual, elaboreaza un raport general privind starea si calitatea invatamântului din unitatea pe care o conduce. Acesta va fi inaintat inspectoratului scolar si prezentat in consiliul profesoral si in consiliul reprezentativ al parintilor. Un rezumat al acestuia cu principalele constatari, cuprinzând si contributia comunitatii locale la dezvoltarea scolii va fi facut public . 
  

Educatie

 • 2008 - 2010

  Master / studii postuniversitare, Facultatea de Management Brasov

  • Brașov, România
 • 2000 - 2001

  Master / studii postuniversitare, Facultatea de Stiinte Economice ,,Valahia" Targoviste

  • Târgoviște, România
 • 1995 - 2000

  Diploma de facultate, Universitatea ,,Valahia" Targoviste, Facultatea de Stiinte Economice

  • Târgoviște, România
 • 1985 - 1989

  Diploma de facultate, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Fizica

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Avansat
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 20.10.2011
 • Reference number: 9018

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Advanced
Romanian
Native