90205

CBAB Biotehnol, București, Romania la Manager Produs - Tehnologie, Cercetător

Product Manager - Technology, Researcher at CBAB Biotehnol, Bucharest, Romania

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 24.09.2013
 • Numar referinta: 90205

Experienta

 • ianuarie 2010 - Prezent

  CBAB Biotehnol, București, Romania, Manager Produs - Tehnologie, Cercetător

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Cercetare si dezvoltare

  Responsabil cu planificarea strategica, dezvoltarea metodelor, validarea și transferul acestora către beneficiari. Dezvolta și implementează noi metode sau modele care reflectă tendințele actuale in cercetare, inițiativă în rezolvarea problemelor apărute și in luarea deciziilor, conducere în proiectarea, pregătirea și dezvoltarea de noi materiale, biocombustibili, prelucrează datele obținute in urma cercetării si pregătește materialul pentru publicare/prezentare publica; participa activ la formarea si dezvoltarea profesionala continua (DPC) și totodată la activități specifice de instruire a personalului din subordine; efectuează sarcinile administrative legate de departament, responsabil cu designul organizațional la nivel local, inițiază programe de atragere și implicare în comisiile locale, gestionează team building-ul la nivelul departamentului, gestionează și supraveghează personalul din subordine, reprezintă instituția/departamentul la conferințe profesionale și seminarii la nivel de sef de departament, și contribuie la buna desfășurare a acestora, după caz stabilește legături de colaborare în afara Institutul cu organizațiile industriale, comerciale și publice naționale sau internaționale.

 • august 2012 - martie 2013

  Studii Post Doctorale, Universitatea de Tehnologie din Durban, KwaZulu Natal, Africa de Sud

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Cercetare si dezvoltare

  Predare cursuri de chimie organica, bio-anorganica și bio-organica, supraveghere studenți in laboratorul departamentului, participa la serviciile departamentale. Dezvoltarea și implementarea de noi metode de predare pentru a reflecta schimbările din cercetare, proiectarea, pregătirea și elaborarea materialelor didactice, furnizarea de cursuri, seminarii și tutoriale; evaluarea studenților; stabilirea și notarea examenelor; sprijinirea studenților printr-un rol consultativ; realizarea de proiecte de cercetare cu caracter personal. Contribuie în mod activ la profilul de cercetare al instituției, redactarea și pregătirea in vederea publicării a datelor obținute, supravegherea activităților de cercetare ale studenților; realizarea dezvoltării profesionale continue (DPC) și participarea la activități de instruire a personalului tehnic aflat in subordine; efectuează sarcinile administrative legate de departament, cum ar fi cele legate de admitere, programele de atragere a studenților și implicarea în diverse comitete, gestionarea și supravegherea personalului, care reprezintă instituția la conferințe profesionale și seminarii, precum și contribuții la acestea când este necesar, stabilirea de legături de colaborare în afara universității cu organizațiile industriale, comerciale și publice.

 • septembrie 2011 - mai 2012

  Manager de Proiect Produse Noi (NPD), Vel Pitar, București, Romania

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  Manager de proiect pentru dezvoltarea de noi produse (NPD), și optimizare procese, responsabil team building, inițiativă în dezvoltarea de noi procese si tehnologii, reducere consumuri și eficientizare costuri, leadership in furnizarea de servicii tehnice și de management pentru echipamentele nou-dobândite, programe de formare profesională pentru personal ce implică atât etape teoretice cat și practice, responsabil pentru controlul procesului, consultanță de management în ceea ce privește procesele de inginerie biologice și chimice utilizate într-un nou proiect /o lansare de NPD, proiectare și exploatare a sistemelor de control al calității procesului prin intranet/internet, responsabil pentru designul organizațional al departamentului NPD.

 • august 2009 - august 2011

  Şef Departament Tehnologie, DANEX Consult, București, Romania

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Protectia mediului

  Responsabil cu tehnologiile de clorinare, având inițiativă în preluarea si rezolvarea problemelor și in luarea deciziilor; identificarea si remedierea problemelor de procesare biologică sau chimica a apelor reziduale, proiectarea stațiilor de tratare ape uzate si de gestionarea deșeurilor solide rezultate, teste de siguranța la stațiile de tratare a apelor reziduale existente, programare PLC, proiectarea stațiilor de tratare chimică (dezinfecție) și verificare proiecte, livrare, montaj si punerea în funcțiune, consultanță, servicii de planificare a mentenanţei, traducerea cărților tehnice, instruirea operatorilor locali și organizare de sesiuni de team building, optimizarea proceselor, planificare strategică, proiectare stații (betoane), oferă servicii tehnice și de management pentru stații, programe de formare profesională operatori, alegerea instrumentației AMC pentru măsurarea parametrilor proceselor și a apei rezultate, consultanță de management în ceea ce privește procesele de inginerie biologice și chimice utilizate într-un proiect, proiectare și exploatare a sistemelor de control al calității și a mediului, conducerea, supraveghere tehnologi, tehnicieni și alți ingineri implicați în activități conexe, consultanță de management în ceea ce privește procesele de inginerie biologice și chimice utilizate într-un proiect, consultanță în ceea ce privește designul organizațional al stațiilor executate, determina procesele cost-eficiente pentru oferta comerciala sau licitații, proiectare si dezvoltare procese și echipamente biologice noi și o mai buna gestionare a nămolului rezultat din proces utilizând software pentru a simula, modela și controla aceste procese.

Educatie

 • 1999 - 2004

  Doctorat, Universitatea POLITEHNICA Bucuresti

  • București, România
 • 1995 - 1996

  Master / studii postuniversitare, Universitatea POLITEHNICA Bucuresti

  • București, România
 • 1990 - 1995

  Diploma de facultate, Universitatea POLITEHNICA Bucuresti

  • București, România

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Mediu
Italiana
Incepator
Germana
Mediu
Spaniola
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 24.09.2013
 • Reference number: 90205

Experience

 • January 2010 - Present

  Product Manager - Technology, Researcher, CBAB Biotehnol, Bucharest, Romania

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Research and development

  Responsible for strategic planning, method development, validation, and transfer. Developing and implementing new methods or models that reflects trends in research; initiative in problem solving and decision making; leadership in designing, preparing and developing of new materials, biofuels; through writing up research and preparing it for publication/public presentation; undertaking continuous professional and personal development (CPD) and participating in staff training activities; undertaking administrative tasks related to the department, organizational design, induction programs and involvement in committees and boards; team building, managing and supervising staff; representing the institution/department at professional conferences and seminars, and contributing to these as necessary; establishing collaborative links outside the institute with industrial, commercial and public organizations.

 • August 2012 - March 2013

  Postdoc Position, Durban University of Technology, KwaZulu Natal, South Africa

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Research and development

  Bio-Inorganic and Bio-Organic Chemistry laboratory lecture, participate in Departmental Service, general chemistry and organic chemistry teaching duties. Developing and implementing new methods of teaching to reflect changes in research; designing, preparing and developing teaching materials; delivering lectures, seminars and tutorials; assessing students' coursework; setting and marking examinations; supporting students through an advisory role; undertaking personal research projects and actively contributing to the institution’s research profile; writing up research and preparing it for publication; supervising students’ research activities; undertaking continuous professional development (CPD) and participating in staff training activities; undertaking administrative tasks related to the department, such as student admissions, induction programs and involvement in committees and boards; managing and supervising staff; representing the institution at professional conferences and seminars, and contributing to these as necessary; establishing collaborative links outside the university with industrial, commercial and public organizations.

 • September 2011 - May 2012

  NPD Project Manager, Vel Pitar, Bucharest, Romania

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Project manager for new product development (NPD), and process optimization, team building responsible, initiative in developing new processes/technologies, more energy and cost efficient, leadership toward providing technical and management services for newly acquired equipment, professional training programs for personnel involving theoretical and practical stages, responsible for process control, advise management regarding the implied biological and chemical engineering processes to be used in a new project/NPD launch, design and operate process quality control systems through internet, responsible for NPD department organizational design.

 • August 2009 - August 2011

  Technology Responsible Engineer, Head of Technology Department, DANEX Consult, Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Environmental protection

  Chlorination technology responsible, initiative in problem solving and decision making; troubleshoot problems in chemical and biological waste water industrial processing, waste water treatment design, waste management, water treatment design, sewage treatment plant design, site tests, verify design, delivery, erection, commissioning, consultancy, production, predictive service, translation of technical books, training the local operators and organize team building sessions, develop processes, strategic planning, design equipment, and provide technical and management services for plants, professional training programs, choose the best instruments for measuring pressure, temperature, flow rate and composition, advise management regarding the biological and chemical engineering processes to be used in a project, design and operate quality and environmental control systems, leadership, supervise technologists, technicians and other engineers engaged in support activities, advise management regarding the biological and chemical engineering processes to be used in a project, advice regarding organizational design, determine the most cost-effective processes for commercial offer or tender, design and develop new and better biological processes and equipment for converting sludge into products using computers to simulate, model and control such processes.

Education

 • 1999 - 2004

  Doctorate, University POLITEHNICA Bucharest

  • București, Romania
 • 1995 - 1996

  Master's degree, University POLITEHNICA Bucharest

  • București, Romania
 • 1990 - 1995

  Bachelor's degree, University POLITEHNICA Bucharest

  • București, Romania

Foreign languages

English
Advanced
French
Intermediate
Italian
Beginner
German
Intermediate
Spanish
Beginner
Romanian
Native