9063

Asistent manager la Stil Imobil

Asistent manager at Stil Imobil

 • România, Filiași
 • România, Filiași
 • Romania, Filiași
 • Romania, Filiași
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 25.07.2011
 • Numar referinta: 9063

Experienta

 • martie 2011 - Prezent

  Asistent manager, Stil Imobil

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Management

  - Asistarea managerului în probleme de comunicare, documentare şi coordonare internă;
  - Primirea corespondenţei (trimisă prin postă, electronic sau fax), prezentarea acesteia managerului, înregistrarea şi distribuirea acesteia personalului căruia i-a fost repartizată;
  - Expedierea corespondenţei produsă de personalul societăţii, prin postă, electronic,fax;
  - Redactarea scrisorilor sau răspunsurilor la scrisori, la indicaţia managerului;
  -  Primirea persoanelor române sau străine , reprezentanţi ai instituţiilor publice, colaboratori, firme care vin în contact managerul sau alţi salariaţi ai societăţii, în interes de serviciu;
  - Urmărirea şi asigurarea transportului colaboratorilor , persoane străine, cazarea lor;
  - Ţinerea evidenţei persoanelor străine ce se prezentau în calitate de colaboratori ai societăţii;
  - Asigurarea activităţii de protocol în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerinţele zilnice;
  - Tehnoredactarea materialelor produse de serviciile funcţionale;
  - Respectarea şi îndeplinirea cu stricteţe regulamentul de ordine interioară, normele PSI şi de protecţie a muncii;
  

 • ianuarie 2009 - iulie 2010

  Asistent manager, Cabinet Avocat

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Fundatii / Asociatii / ONG

  - Asistarea managerului în probleme de comunicare, documentare şi coordonare internă;
  - Primirea corespondenţei (trimisă prin postă, electronic sau fax), prezentarea acesteia managerului, înregistrarea şi distribuirea acesteia personalului căruia i-a fost repartizată;
  - Expedierea corespondenţei produsă de personalul societăţii, prin postă, electronic,fax;
  - Redactarea scrisorilor sau răspunsurilor la scrisori, la indicaţia managerului;
  -  Primirea persoanelor române sau străine , reprezentanţi ai instituţiilor publice, colaboratori, firme care vin în contact managerul sau alţi salariaţi ai societăţii, în interes de serviciu;
  - Urmărirea şi asigurarea transportului colaboratorilor , persoane străine, cazarea lor;
  - Ţinerea evidenţei persoanelor străine ce se prezentau în calitate de colaboratori ai societăţii;
  - Asigurarea activităţii de protocol în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerinţele zilnice;
  - Tehnoredactarea materialelor produse de serviciile funcţionale;
  - Respectarea şi îndeplinirea cu stricteţe regulamentul de ordine interioară, normele PSI şi de protecţie a muncii;
  

 • mai 2005 - iulie 2010

  Voluntar, ONG

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  - Obligaţia de a îndeplini la timp şi întocmai sarcinile primite din partea organizaţiei;
  - Obligaţia de a anunţa din timp îndrumatorul cu privire la orice schimbare survenită în derularea programului (inclusiv întârzieri, absenţe, etc.);
  - Obligaţia de a păstra şi proteja confidenţialitatea informaţiilor la care aveam acces în cadrul activităţii de voluntariat, inclusiv după încetarea activităţii;
  - Obligaţia de a participa la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către organizaţia gazdă;
  - Obligaţia de a fi la curent cu misiunea umanitară şi activităţile organizaţiei gazdă;
  - Obligaţia de a solicita sprijin îndrumatorului în situaţia în care apar elemente noi în derularea contractului, sau în domeniile în care abilităţile mele sunt limitate;
  - Obligaţia de a completa corect şi la timp toate formularele sau rapoartele necesare şi convenite prin fişa de post, precum şi orice raport cerut de îndrumător în urma apariţiei unor situaţii neprevăzute;
  - Obligaţia de a trata cu respect toate persoanele cu care veneam în contact şi în special beneficiarii activităţii de voluntariat, colaboratori şi parteneri ai organizaţiei gazdă, alţi voluntari sau personal angajat;
  - Obligaţia de a oferi serviciile cu respect pentru fiinţa umană şi pentru mediul înconjurator şi fără discriminări pe criterii de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, dizabilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau orice alte criterii.
  

 • iulie 2006 - iulie 2007

  Secretara, Fort Est

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  - Preluarea şi transmiterea mesajelor, 
  - Redactarea şi expedierea corespondenţei simple, 
  - Primirea vizitatoriilor, 
  - Organizarea şi participarea în sedinţe, conferinţe, 
  - Organizarea agendei superiorului/ managerul firmei, 
  - Efectuarea traducerilor din şi în limbi străine (ro-en/en-ro, sp-ro/sp-ro).
  

 • martie 2006 - iulie 2006

  Operator comercial, XL World

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Marketing: Marketing

  Principala responsabilitate era cea în legătură cu departamentul de comunicare profesională cu clienţii, vânzarea produselor şi serviciilor prin telefon, utilizarea sistemelor informatice specifice centrelor de contact (call centre), implementarea politicilor organizaţiei, prezentarea modalităţilor de etichetare, ambalare şi transport a produselor şi serviciilor, respectarea legislaţiei privind comercializarea produselor şi protecţia consumatorilor.

Educatie

 • 2011 - Prezent

  Diploma de facultate, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Psihologie

  • Filiași, România
 • 2010 - Prezent

  Master / studii postuniversitare, Universitatea Mihail Kogalniceanu Facultatea de Drept

  • Filiași, România
 • 2006 - 2010

  Diploma de facultate, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Drept

  • Filiași, România

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Mediu
Italiana
Incepator
Spaniola
Avansat
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 25.07.2011
 • Reference number: 9063

Experience

 • March 2011 - Present

  Asistent manager, Stil Imobil

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Management

  - To assist the manager in matters of communication, documentation and internal coordination;
  - To receive mails (by mail, fax or electronically), to present them to the manager, to the personnel, also the recordings which had been assigned to the firm;
  - To mail the correspondence produced by company personnel, mail, fax or electronically, as appropriate;
  - To draft letters or responses to letters from the managers indication;
  - To receive Romanian or foreign people, representatives of public institutions, partners, companies that came in contact with the manager or other employees of the Company, for work;
  - To take care continuously of the means of transportation of the staff, strangers, and their accommodation;
  - To keep track of foreign people that are presented as collaborators;
  - To secure the protocol in meetings, in accordance with daily requirements;
  

 • January 2009 - July 2010

  Volunteer, ONG

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Foundations / Associations / NGOs

  Obligation to fulfill assigned duties on time and prepare the organization; the obligation to announce in advance the advisor on any changes during the program (including delays, missing, etc..); the obligation to keep and protect the confidentiality of information to which access has connection to the volunteering, including after termination of activities; the obligation to participate in training courses organized, initiated or proposed by the host organization; the obligation to be aware of the humanitarian mission and activities of the host organization, obligation to seek tutor support in the situation that new elements appear undertake business, or in areas where its abilities are limited, to correct were required to complete the forms or reports for all necessary and agreed sheet item and guiding any report required following the appearance of unforeseen circumstances, the obligation to treat with respect all people who I came in contact with, people that were mainly beneficiaries of volunteering, employees and partners of the host organization, other volunteers or paid staff, the obligation to provide services as respect for human beings and the environment without discrimination on grounds of race, ethnicity, gender or sexual orientation, religious or political opinions.

 • May 2005 - July 2010

  Asistent Attorney, Lawyer Office

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Judicial

  - To assist the manager in matters of communication, documentation and internal coordination;
  - To receive mails (by mail, fax or electronically), to present them to the manager, to the personnel, also the recordings which had been assigned to the firm;
  - To mail the correspondence produced by company personnel, mail, fax or electronically, as appropriate;
  - To draft letters or responses to letters from the managers indication;
  - To receive Romanian or foreign people, representatives of public institutions, partners, companies that came in contact with the manager or other employees of the Company, for work;
  - To take care continuously of the means of transportation of the staff, strangers, and their accommodation;
  - To keep track of foreign people that are presented as collaborators;
  - To secure the protocol in meetings, in accordance with daily requirements;
  - To perform other services ordered by Lawyer.
  

 • July 2006 - July 2007

  Secretara, Fort Est

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Retrieve and send messages, editorials, send ordinary mail, send mail, the obligation to attend visitors, organize meetings, conferences, manage contacts, to participate in business meetings and do translations from into foreign languages (ro-en/en -ro sp-ro/sp-ro).

Education

 • 2011 - Present

  Bachelor's degree, Faculty of Psychology and Education Sciences Alexandru Ioan Cuza Univercity

  • Filiași, Romania
 • 2010 - Present

  Master's degree, Mihail Kogalniceanu Univercity Faculty of Law

  • Filiași, Romania
 • 2006 - 2010

  Bachelor's degree, Alexandru Ioan Cuza Univercity Facultaty of Law

  • Filiași, Romania
 • 2001 - 2005

  Highschool, Stefan Procopiu High-School Foreign Languages

  • Vaslui, Romania

Foreign languages

English
Advanced
French
Intermediate
Italian
Beginner
Spanish
Advanced
Romanian
Native