90985

Inginer Constructor executant la S.C. NORTIA EDILITARE S.R.L.

Civil engineer in execution field at S.C. NORTIA EDILITARE S.A.,Bucharest

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 12.07.2014
 • Numar referinta: 90985

Experienta

 • februarie 2014 - Prezent

  Inginer Constructor executant, S.C. NORTIA EDILITARE S.R.L.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Firmă în subantrepriză la societatea "AEDIFICIA CARPAŢI", S.C.NORTIA EDILITARE S.R.L. participă la consolidarea si reabilitarea Teatrului Naţional "Ion Luca Caragiale", Bucureşti. Frontul de lucru al firmei s-a desfăşurat în corpurile "C" şi "D" ale instituţiei, în momentul de faţă fiind finalizate si funcţionale din punct de vedere al destinaţiei.În cadrul curent, se reabilitează "Sala Mare" din ansamblul corpului "A2". 
  Îndatoririle si obligaţile personale sunt de:
  -supervizare a execuţiei lucrărilor pentru îndeplinirea cerinţelor de calitate şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi SSM;
  -analiza planurilor structurale şi sesizarea biroului de proiectare, in urma eventualelor erori;
  -coordonarea frontului de muncă într-un mod organizatoric şi eficace;
  -întocmire bonuri de consum;
  -stabilirea cantităţilor de manoperă executate zilnic.

 • iulie 2012 - august 2012

  Student practicant, S.C. CONSTRUCŢII ERBAŞU S.A.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  -Participare la etape tehnologice de manipulare a materialelor, echipamentelor si de execuţie a elementelor de construcţie;
  -Analiză a desfaşurării activităţii in cadrul şantierului;
  -Întocmire fişe cu necesar de armătură pentru şantier;
  -Întocmire avize de insoţire a mărfii;
  -Asistare si participare la cursuri de prezentare a noilor materiale de constructie si metode de revoluţionare in domeniul construcţiilor.

 • iulie 2011 - octombrie 2011

  Tehnician constructor, S.C. GOVORA S.A.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  -Analiza a desfăşurării activităţii in cadrul şantierului si supravegherea personalului muncitor in vederea respectării normelor de protecţie a muncii si SSM;
  -Întocmire fişe cu necesar de armătură pentru şantier;
  -Întocmire avize de insoţire a mărfii;
  - Asigurarea comunicării intre atelierul de fasonare armături si poligon prefabricate/ şantier;
  -Inspecţia periodică a lucrărilor de dispunere a carcaselor de armatură,cofrare si betonare;
  -Analiza calitativă a elementelor de beton in urma decofrării.

Educatie

 • 2013 - Prezent

  Master / studii postuniversitare, UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI-F.C.C.I.A.-MASTER INGINERIA CLADIRILOR

  • București, România
 • 2009 - 2013

  Diploma de facultate, UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI, FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

  • București, România
 • 2005 - 2009

  Liceu / scoala profesionala, Liceul "Constantin Brancoveanu'

  • Horezu, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Avansat
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 12.07.2014
 • Reference number: 90985

Experience

 • February 2014 - Present

  Civil engineer in execution field, S.C. NORTIA EDILITARE S.A.,Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  The partenership of company "AEDIFICIA CARPATI", S.C.NORTIA EDILITARE S.R.L. participate at the refundation and the rehabilitation of National Theatre "Ion Luca Caragiale", Bucharest. Front of the company's work was held in bodies "C" and "D" of the institution, at this moment being completed and functional in terms of the current destination.In the current, it's rehabilitated "Sala Mare" of the whole body "A2".
  My duties and personal responsibility are:
  -supervision of the execution to fulfill requirements for quality and compliance with labor protection and OSH; 
  -analysis of structural plans and notify the design office of any errors; 
  -coordination of the worker's team in an organizational and effective way; 
  -calculate the consumption's vouchers; 
  -determining the quantity of labor performed daily.

 • July 2012 - August 2012

  Student Internship, S.C. CONSTRUCŢII ERBAŞU S.A., Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  -Participation at the stage of technology, materials handling equipment and execution of construction;
  -analysis of developement activity in the yard;
  -Make-outs with needed reinforcement for the site;
  -Drawing up opinions for the allocation of the goods;
  -Assistance and participation in the presentation of new construction materials and revolutionary methods in the construction business.

 • July 2011 - October 2011

  Manufacturer technician, S.C. GOVORA S.A., Ramnicu Valcea

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  -Analysis of activity in the yard and the supervision of staff in order to meet the standards for worker protection of labour and safety and health at work;
  -Drawing up the necessary reinforcement sheets for the site;
  -Drawing up opinions for the allocation of the goods;
  -Ensuring communication between trimming workshop fittings and prefabricated polygon/site;
  -Periodic Inspection of carcasses, truss layout, formwork and concreting;
  -Qualitative analysis of the concrete as a result of uncovering.

Education

 • 2013 - Present

  Master's degree, TEHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING OF BUCHAREST-ENGINEERING BUILDINGS

  • București, Romania
 • 2009 - 2013

  Bachelor's degree, TEHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING OF BUCHAREST-COLLEGE OF CIVIL, INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL ENGINEERING , BUCURESTI

  • București, Romania
 • 2005 - 2009

  Highschool, HIGH SCHOOL "Constantin Brancoveanu" , Horezu

  • Horezu, Romania

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Advanced
Romanian
Native