92422

Agent de Vanzari la Tymbark

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 30.09.2013
 • Numar referinta: 92422

Experienta

 • septembrie 2012 - iulie 2013

  Agent de Vanzari, Tymbark

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  Responsabilitati si sarcini principale:
  
  - administrarea si dezvoltarea portofoliului de clienti ;
  - prezentarea, promovarea si vanzarea produselor in conformitate cu standardele si politicile comerciale ale companiei;
  - urmarirea realizarii planului de vanzari lunar, trimestrial, anual;
  - participarea la negocieri, intocmirea contractelor, monitorizarea derularii si finalizarii acestora.
  - stabileste si participa la intalnirile cu clientii si/sau cu furnizorii;
  - intocmeste documentatia premergatoare intalnirilor;
  - redacteaza rapoartele si procesele-verbale dupa intalniri;
  - intocmeste documentele comerciale;
  - inregistreaza la zi miscarile de stocuri in fisele de magazie si le preda departamentului contabilitate.
  - raspunde pentru calitatea aprovizionarii clientilor;
  - raspunde de urmarirea incasarii sumelor datorate de catre clienti si de transmiterea documentelor de vanzare;
  - este responsabil de intocmirea documentelor de transport-marfa conform normativelor;
  - raspunde pentru modul in care se elibereaza marfa (doar pe baza documentelor fiscale).
  - participa activ la planificarea si implementarea strategiei de vanzari;
  - asista directorul comercial la intalniri si negocieri;
  - urmareste derularea si finalizarea contractelor.

 • mai 2009 - iulie 2012

  Director Tehnic, Directia Judeteana de Transport , Administrarea Drumurilor Judetene si Control Trafic

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Consultanta,Management

  Domeniu de activitate: 	Toate domeniile
  Perioada: 	01-05-2009 -> 01-07-2012
  
  Domeniu Activitate Firma: Administrarea drumurilor judetene , deszapezire , atribuire licente de transport rutier public de persoane , controlul transportului de mare tonaj , contracte de inchiriere utilaje, contracte prestari servicii , contractele cu furnizorii de bunuri pentru directie ,etc.
  Responsabilitati:
  Fisa postului ocupat :
  a) Organizeaza si indruma activitatea directiei pe care 0 conduce in conformitate
  cu legislatia in vigoare;
  b) Verifica activitatea salariatilor din cadrul directiei tehnice ;
  c) Coordoneaza activitatea zilnica a subordonatilor, identifica si solutioneaza
  problemele aparute ;
  d) Reprezinta institutia in relatiile cu clientii ;
  e) Asigura 0 buna imagine a institutiei adaptand 0 conduita exemplara ;
  f) Identifica oportunitati de realizare de venituri pentru institutie ;
  g) Urmareste realizarea veniturilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli
  anual;
  h) Participa la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli ;
  i)Intocmeste saptamanal planul de activitati ale directiei pe compartimente ;
  n) Intocmeste saptamanal raportul de activitate pentru saptamana care s-a
  incheiat;
  j) Intocmeste toate procedurile operationale pentru activitatile ce se desfasoara in
  cadrul directiei tehnice; Urmareste aplicarea acestor proceduri in activitatea de zi
  cu zi a salariatilor din subordine ;
  p) Intocmeste Programul judetean de transport public de persoane;
  k) Verifica si aproba documentele conform competentelor legale;
  l) Analizeaza starea tehnica de intretinere a autovehiculelor din dotare;
  m) Analizeaza propunerile de sanctionare disciplinara a personalului din
  subordine,efectuate de seful serviciului;
  n) Intocmeste fisele de post pentru salariatii din subordinea sa ;
  o) Realizeaza anual conform legislatiei in vigoare, fisele de evaluare a
  performantelorindividuale ale salariatilor din subordine urmarind modul cum s-au realizat
  obiectivele stabilite pentru directia pe care 0 conduce;
  p)Indeplineste si alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare sau
  dispuse de Directorul General;
  r)Asigura transmiterea datelor necesare Ager:.tiei pentru Servicii societatii
  Informationale Bucuresti in vederea atribuirii electronice a traseelor ;
  s)Participa la comisiile paritare pentru atribuirea licentelor de traseu pentru
  transportul public local de persoane daca este convocat ;
  t)Actualizeaza periodic programul judetean de transport public de persoane in
  vederea deservirii optime a necesitatilor de transpoli a populatiei ;
  Participa la elaborarea regulamentului serviciului de transport public local in
  vederea prezentarii acestuia Consiliului Judetean pentru aprobare ;
  Sanctioneaza, conform legii, operatorii de transport rutier sau transportatorii
  autorizati in cazul in care acestia nu presteaza serviciulla parametrii de performanta la care s-au obligat prin caietul de sarcini ;
  
  
  
  
  
  In realitate am coordonat intreaga activitate a directiei timp de 3 ani si jumatate .

 • iunie 2007 - martie 2009

  Director Economic, SC. DONARIS SRL.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  Responsabilitati si sarcini:
  
  -organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
  -asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii;
  -organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
  -urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
  -organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control;
  -raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
  -raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si functia celui care il intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea;
  -raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere;
  -organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
  -raspunde de evidenta formularelor cu regim special;
  -organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;
  -raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora;
  -asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
  -supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;
  -supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;
  -asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare;
  -efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor;
  -este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului;
  -este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului;
  -avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, cheltuieli-venituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul;
  -participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului;
  -intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni;
  -reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare;
  -raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;
  -raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora;
  -raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il coordoneaza;
  -raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;
  -raspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora.

Educatie

 • 2005 - 2007

  Master / studii postuniversitare, A.S.E.

  • București, România
 • 2001 - 2005

  Diploma de facultate, A.S.E.

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Incepator
Germana
Mediu
Romana
Nativ
30%
 • Last update: 30.09.2013
 • Reference number: 92422

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Beginner
German
Intermediate
Romanian
Native