9275

Electrician la S.C. Celin S.R.L Bucuresti

Electrician at S.C. Celin S.R.L Bucuresti

 • România, Medgidia
 • România, Medgidia
 • Romania, Medgidia
 • Romania, Medgidia
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
90%
 • Ultima actualizare: 24.12.2017
 • Numar referinta: 9275

Experienta

 • octombrie 2017 - Prezent

  Electrician, S.C. Celin S.R.L Bucuresti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Electrician Constructor Montator Aparataj si Cabluri de Medie si Inalta Tensiune cu detasare la Electrical Installation in ,,Nissan Paint Shop” Sunderland – UK
  Citirea schitei / planului de lucru;
  Pregatirea si montarea instalatiei electrice;
  Racordarea cablurilor la tabloul electric;
  Instalarea sistemelor de iluminat, conexiuni, prize electrice, cutii electrice, etc.
  Verificarea corectei functionari a instalatiilor electrice si eliminarea eventualelor defecte.

 • mai 2017 - septembrie 2017

  Electrician, AMP Techniek BV

  • Velp, Olanda
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Instalatia electrica aferenta pentru o noua hala de depozitare a medicamentelor apartinand firmei Manpower Ceva Medtronic. 
    Citirea schitei / planului de lucru;
    Pregatirea si montarea instalatiei electrice;
    Racordarea cablurilor la tabloul electric;
    Pregatirea canalelor in pereti pentru introducerea cablurilor;
    Instalarea sistemelor de iluminat, conexiuni, prize electrice, cutii electrice, etc.
    Verificarea corectei functionari a instalatiilor electrice si eliminarea eventualelor defecte.

 • iunie 2015 - mai 2017

  ELECTRICIAN, IEA ELCOMEX AGROINDUSTRIAL SA

  • Constanța, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  Electrician intretinere si reparatii - Fabrica de procesare a laptelui de capra
  - Inspectia zilnica a masinilor, utilajelor instalatiilor de frig, de termostatare, aer conditionat, aer comprimat, cazane de abur si instalatii de apa-gheata;
  - Reglaje mecanice si electrice ale utilajelor de umplere si imbuteliere in functie de sortimentul produs;
  - Reglaje mecanice si electrice , setari si eventuale interventii cuprinse in cartea tehnica a echipamentelor de inscriptionat cu jet de cerneala;
  - Reglaje mecanice si electrice , setari si eventuale interventii cuprinse in cartea tehnica a echipamentelor de procesare si spalare;
  - Interventii si depanari ale utilajelor, in limitele indicatiilor din cartile de utilizare , mentenanta si interventii ale producatorilor;
  - Suport tehnic (demontari, montari) pentru igienizarea instalatiilor de imbuteliere si ambalare;
  - Inspectie si monitorizare statie de tratare a apei (filtrare, dedurizare ,UV);
  - Intretinerea, reglarea si depanarea mecanica si electrica a utilajelor din industria laptelui;
  - Instruirea personalului operator in vederea utilizarii corespunzatoare a echipamentelor atat in procesul de procesare/utilizare, cat si in procesele de igienizare;
  - Operare PT si statii electrice

 • iulie 2001 - iunie 2015

  Electrician, I.E.A. ENERGOMONTAJ S.A Bucuresti / Proiect Dobrogea Platforma Cernavoda

  • Medgidia, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Exploatare si întreţinere Staţii Trafo 20 / 6 / 0.4Kv;
  Instalare si pozare cabluri electrice, de telecomunicaţii şi fibră optică;
  Montaj echipamente electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune;
  Executarea de manşoane, racorduri si conexiuni;
  Executarea şi modificarea instalaţiilor de forţă, comandă, semnalizare si iluminat.

 • iunie 1987 - aprilie 2000

  Electrician, S.C. Lafarge Ciment(Ro) S.A / Statii Trafo Medgidia 2

  • Medgidia, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  Exploatare şi întreţinere Staţii Trafo 6 / 0.4Kv
  Instalare şi pozare cabluri electrice;
  Montaj echipamente electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune;
  Executarea de manşoane, racorduri si conexiuni;
  Executarea si modificarea instalaţiilor de forţă, comandă, semnalizare şi iluminat

Educatie

 • 1980 - 1982

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Industrial 2

  • Medgidia, România

Aptitudini

Adaptabilitate, spirit de echipa, comunicativitate.
Capacitatea de sinteza si analiza.
Capacitatea de organizare si coordonare a activitatilor realizate impreuna cu oamenii din echipa, abilitatea de a organiza munca in conformitate cu prioritatile, capacitatea de a pune in practica a tot ce este nou.
Cunostinte de utilizare a pachetului Microsoft OfficeTM(World si Excel).
Utilizare retele de calculatoare, scaner, imprimante.

Limbi straine

Engleza
Incepator
Franceza
Incepator
Italiana
Incepator
Germana
Incepator
Romana
Nativ

Distinctii

Certificari
Autorizare ANRE IIB
Certificat VCA
65%
 • Last update: 24.12.2017
 • Reference number: 9275

Experience

 • October 2017 - Present

  Electrician, S.C. Celin S.R.L Bucuresti

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Electrician Construction Assistant and Medium and High Voltage Cables with Electrical Installation in "Nissan Paint Shop" Sunderland - UK
  Reading the sketch / work plan;
  Preparing and installing the electrical installation;
  Connecting the cables to the electrical panel;
  Installation of lighting systems, connections, electrical outlets, electrical boxes, etc.
  Check the proper functioning of the electrical installations and eliminate any defects.

 • May 2017 - September 2017

  Electrician, AMP Techniek BV

  • Velp, Netherlands
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  The associated electrical installation for a new Manpower Ceva Medtronic Drug Storage Facility.
     Reading the sketch / work plan;
      Preparing and installing the electrical installation;
      Connecting the cables to the electrical panel;
      Preparing channels in walls for cable entry;
      Installation of lighting systems, connections, electrical outlets, electrical boxes, etc.
      Check the proper functioning of the electrical installations and eliminate any defects.

 • June 2015 - May 2017

  ELECTRICIAN, IEA ELCOMEX AGROINDUSTRIAL SA

  • Constanța, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  Electrician maintenance and repair - Goat milk processing plant
  - Daily inspection of machines, cold, thermostatic, air conditioning, compressed air, steam boilers and ice-water installations;
  - Mechanical and electrical adjustments of the filling and bottling machines according to the product range;
  - Mechanical and electrical adjustments, settings and possible interventions included in the technical sheet of the inkjet recording equipment;
  - Mechanical and electrical adjustments, settings and possible interventions included in the technical book of the processing and washing equipment;
  - Interventions and troubleshooting of machinery, within the limits of the instructions on the use, maintenance and intervention of the manufacturers;
  - Technical support (dismantling, mounting) for the sanitation of the bottling and packaging installations;
  - Inspection and monitoring of water treatment plant (filtration, softening, UV);
  - Maintaining, adjusting and mechanically and mechanically repairing the machinery of the milk industry;
  - Training of the operator personnel for the proper use of the equipment both in the processing / use process and in the hygiene processes;
  - PT operation and electrical stations

 • July 2001 - June 2015

  Electrician, I.E.A. ENERGOMONTAJ S.A Bucharest / Dobrogea Project Cernavoda Platform

  • Medgidia, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Operation and maintenance Trafo 20/6 / 0.4Kv stations;
  Installation and layout of electric, telecommunication and fiber optic cables;
  Installation of low, medium and high voltage electrical equipment;
  Execution of sleeves, connections and connections;
  Executing and modifying power, control, signaling and lighting installations.

 • June 1987 - April 2000

  Electrician, SC Lafarge Ciment (Ro) S.A / Trafo Medgidia Station 2

  • Medgidia, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Construction

  Operation and maintenance Transformer stations 6 / 0.4Kv
  Installation and installation of electric cables;
  Installation of low, medium and high voltage electrical equipment;
  Execution of sleeves, connections and connections;
  Execution and modification of power, command, signaling and lighting installations

Skills

Adaptability, team spirit, communicativeness.
Ability to synthesize and analyze.
Ability to organize and coordinate activities with team members, the ability to organize work according to priorities, the ability to put into practice everything that is new.
Knowledge of Microsoft OfficeTM (World and Excel).
Use of computer networks, scanner, printers.

Foreign languages

English
Beginner
French
Beginner
Italian
Beginner
German
Beginner
Romanian
Native

Achievements

Certificates / diplomas
Authorization ANRE IIB
VCA certificate