93937

Referent superior la Primaria Sectorului 6

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
 • Ultima actualizare: 17.11.2013
 • Numar referinta: 93937

Experienta

 • iulie 2008 - noiembrie 2011

  Referent superior, Primaria Sectorului 6

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  Elaborarea certificatelor de urbanism şi a avizelor de amplasare; prelungirea valabilităţii certificatelor de urbanism; întocmirea avizelor de luare în evidenţă a certificatelor de urbanism emise de P.M.B.; preluarea şi înregistrarea tuturor documentelor transmise spre semnare Arhitectului Şef; verificarea conţinutului tuturor documentaţiilor transmise spre semnare Arhitectului Şef, sub aspectul redactării, încadrării soluţiilor propuse în prevederile legislaţiei specifice şi prezentării tuturor actelor necesare obţinerii certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare, avizelor de amplasare şi a avizelor primarului; verificarea corespondenţei către petenţi în cazul documentaţiilor incomplete sau cu elemente de identificare insuficiente; întocmirea de situaţii şi rapoarte ale compartimentelor din cadrul departamentului; redactarea răspunsurilor la sesizări, a referatelor de necesitate, a rapoartelor de activitate şi a documentelor solicitate de Direcţia Resurse Umane; întocmirea pontajelor de prezenţă ale salariaţilor din cadrul Departamentului Arhitect Şef; asigurarea transmiterii dosarelor între compartimentele din cadrul Departamentului Arhitect Şef; întocmirea şi actualizarea permanentă a bazei de date; gestionarea agendei de lucru a Arhitectului Şef.

 • august 2001 - iulie 2008

  Sef cabinet viceprimari, Primaria Sectorului 5

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  Transmiterea ordinelor, dispoziţiilor şi rezoluţiilor viceprimarilor, urmărirea modului de soluţionare şi informarea stadiului executării lor; primirea şi trierea apelurilor telefonice şi corespondenţei; contactarea şefilor de compartimente în vederea participării acestora la întâlniri dispuse de viceprimari; pregătirea, evidenţa şi prezentarea corespondenţei adresate viceprimarilor; gestionarea agendei de lucru a viceprimarilor; primirea şi păstrarea documentelor secrete adresate viceprimarilor, asigurarea evidenţei actelor normative ce privesc activitatea specifică, asigurând în timp util informarea viceprimarilor cu prevederile acestora; urmărirea soluţionării şi prezentării documentelor la termen de către compartimentele din subordinea viceprimarilor; urmărirea realizării la termen a sarcinilor, atribuţiilor şi obiectivelor stabilite prin hotărârile Consiliului Local; ţinerea evidenţei şi transmiterea către viceprimari a solicitărilor de audienţă şi întâlniri de lucru; elaborarea şi redactarea documentelor, rapoartelor şi situaţiilor solicitate de viceprimari; monitorizarea informaţiilor care apar în presa scrisă referitoare la sectorul 5, prezentarea informaţiilor şi a articolelor, în rezumat, viceprimarilor; asigurarea activităţilor de protocol; 
  
  

 • ianuarie 1996 - octombrie 2000

  Secretara, Cooperativa Arta Textilă

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  Primirea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei în interiorul instituţiei; preluarea şi transmiterea mesajelor către conducerea instituţiei; redactarea unor materiale de corespondenţă; operarea în diverse registre de evidenţă; asigurarea legăturilor telefonice în interiorul şi în exteriorul instituţiei; îndosarierea şi arhivarea documentelor; asigurarea transmiterii/recepţionării corespondenţei prin poştă, fax, e-mail; primirea vizitatorilor; întocmirea şi actualizarea bazei de date a clienţilor; acordarea asistenţei clienţilor şi potenţialilor clienţi; furnizarea de informaţii clienţilor în legătură cu activitatea şi programul instituţiei; înregistrarea hotărârilor şi deciziilor luate de conducere, aplicarea ştampilei şi repartizarea acestora la compartimentele instituţiei; 

 • august 1989 - ianuarie 1996

  Secretara, CPADM Domnesti - SAI

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  Primirea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei în interiorul instituţiei; preluarea şi transmiterea mesajelor către conducerea instituţiei; redactarea unor materiale de corespondenţă; operarea în diverse registre de evidenţă; asigurarea legăturilor telefonice în interiorul şi în exteriorul instituţiei; îndosarierea şi arhivarea documentelor; asigurarea transmiterii/recepţionării corespondenţei prin poştă, fax, e-mail; primirea vizitatorilor;

 • noiembrie 1986 - august 1989

  Laborant, I.C.C.F.

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Cercetare si dezvoltare

  Realizarea experimentelor de laborator, teste şi analize, utilizând tehnici specifice; pregătirea soluţiilor chimice necesare proceselor, respectând formulele standard; urmărirea desfăşurării experimentelor şi reacţiilor chimice; completarea formularelor de control cu rezultatul determinărilor şi îndosarierea acestora; depozitarea şi inventarierea materialelor necesare în laborator.

Educatie

 • 1995 - 1995

  Postdoctorat, S.C. Picon S.A. – Centru de Instruire

  • București, România
 • 1988 - 1988

  Postdoctorat, Comitetul de Cultură şi Educaţie al Sectorului 3 – Universitatea Cultural Ştiinţifică

  • București, România
 • 1981 - 1985

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Industrial Tehnometal

  • București, România

Limbi straine

Engleza
Incepator
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 17.11.2013
 • Reference number: 93937

Foreign languages

English
Beginner
Romanian
Native