94095

Administrator at BELLVILLE INTERNATIONAL SRL

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 05.07.2017
 • Numar referinta: 94095

Obiectiv profesional

Ocuparea unui post de munca intr-un mediu dinamic, tanar si profesionist, in care sa ma dezvolt atat pe plan profesional cat si pe plan personal.

 • Bucuresti, Cluj, Timisoara
 • Full time
 • Salariul dorit600 €
 • Domeniile urmariteFinante Management, Institutii / Profesii liberale Administratie / Institutii, Office jobs Administrativ
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 50% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • martie 2016 - iunie 2017

  Asistent Manager, Top International Real Estate

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ,Back Office,Secretariat

  	Împuternicit în bancă:
  -	Efectuarea ordinelor de plată catre furnizori şi virarea salariilor către angajaţi.
  	Responsabil comenzi şi achiziţii:
  -	Înregistrarea comenzii şi transmiterea către furnizor, urmată de monitorizarea acesteia.
  -	Recepţionarea facturilor şi obţinerea aprobărilor de plată pe baza solicitărilor scrise.
  -	Transmiterea dovezii de plată către furnizor.
  	Responsabil oferte:
  -	Solicitarea cotaţiilor de preţ pentru diverse categorii de lucrări.
  -	Arhivarea ofertelor, dupa predarea în prealabil către factorii de decizie.
  -	Confirmarea ofertei furnizorului, spre efectuarea comenzii ferme.
  	Contabilitate primară:
  -	Întocmirea şi menţinerea registrului de casă.
  -	Evidenţa încasărilor aferente contractelor de comision şi plăţilor efectuate către furnizori.
  	Pregătire documentaţie, traduceri RO-EN/EN-RO.
  	Activităţi de recrutare personal: Gestionarea contului de recrutare şi legătura cu potenţialii angajaţi.

 • aprilie 2015 - februarie 2016

  Secretara, TOP INTERNATIONAL REAL ESTATE SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Back Office,Secretariat

  -	Persoana de contact pentru facturări, contractări, ofertări şi informaţii despre proiectele desfăşurate de către companie.
  -	Planificarea întâlnirilor şi monitorizarea ordinii de zi din agenda directorilor.
  -	Evidenţa corespondenţei, preluarea apelurilor telefonice şi a mesajelor.
  -	Activităţi de protocol, organizare birou, gestiune/arhivare documente.

Educatie

 • 2011 - 2014

  Diploma de facultate, Universitatea din Pitesti

  • Studii Europene
  • Pitești, România
 • 2007 - 2011

  Liceu / scoala profesionala, Colegiul National "Ion Creanga"

  • Filologie
  • București, România

Aptitudini

 • Capacitate de a munci in echipa
 • Putere de organizare si disciplina

Word, PowerPoint, Excel.

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Mediu
Portugheza
Incepator
Romana
Nativ

Distinctii

Premii
Premiul I pentru lucrarea „Diplomacy-The peaceful struggle for power”, obţinut la Sesiunea Anuală de
Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor , Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere, aprilie 2012.
Certificari
Stagiu Erasmus, Instituto Politecnico de Braganca, februarie-iulie 2013.
Cursuri / traininguri
Training in vânzări la compania VERA SAN, Cluj-Napoca, 30 septembrie – 01 octombrie 2014.
Învăţarea noţiunilor de bază a tehnicilor de vănzare şi testarea acestora prin sistemul de call-center.
Voluntariat
	Voluntar în cadrul Fundaţiei Progress, proiectul Al treilea spaţiu al cetăţeniei active, Bucureşti, Aprilie 2015 - Mai 2016.
-	Organizarea unei vânători de comori în Biblioteca Naţională a României, în cadrul Nocturnii Bibliotecilor, 26 Septembrie 2015.
-	Amenajarea Hub-ului Cetăţeniei Active, în incinta Bibliotecii Naţionale a României, inaugurat pe 2 Noiembrie 2015.
-	Front-desk support pentru Conferinţa “Occupy libraries”, desfăşurată pe 13 Aprilie 2016, în incinta Bibliotecii Naţionale a României.
	Voluntar în cadrul Fundaţiei Progress, proiectul Al treilea spaţiu al cetăţeniei active, Bucureşti, Aprilie 2015 - Mai 2016.
-	Organizarea unei vânători de comori în Biblioteca Naţională a României, în cadrul Nocturnii Bibliotecilor, 26 Septembrie 2015.
-	Amenajarea Hub-ului Cetăţeniei Active, în incinta Bibliotecii Naţionale a României, inaugurat pe 2 Noiembrie 2015.
Front-desk support pentru Conferinţa “Occupy libraries”, desfăşurată pe 13 Aprilie 2016, în incinta Bibliotecii Naţionale a României.
Lucrari publicate
Lucrare publicata: „Civic rights and civic engagement : a study regarding citizens’ involvement in politics”, Conferinta SPECTO, aprilie 2013, Editografica, Bologna, Italia, ISBN 978-88-7587-673-9.
100%
 • Last update: 05.07.2017
 • Reference number: 94095

Career goals

Occupying a post in a young, dinamic and professional environment, in which I can develop both on a professional and personal level.

 • Bucuresti, Cluj, Timisoara
 • Full time
 • Salary wanted600 €
 • Wanted work domainsFinance Management, Institutions / Liberal professions Administration / Institutions, Office jobs Administrative
 • Availability for work related travelUp to 50% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • May 2016 - June 2017

  Administrator, BELLVILLE INTERNATIONAL SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

  	Legal representative of the Company in the relation with third parties:
  -	Keeping the connection with customers to fix the contractual details and assure their compliance, as well as solving the possible incidents occurring in the daily activity.
  -	Coordinating the profile departments as to maintain the norms and the legal frame of activity of the company, supervising the interaction with state entities.
  -	Authorized person in the relation with the supplier of banking and financial services, assuring withdrawals, payments and transfers.
  -	Issuing documents and official notifications on behalf of the Company.
  	Company Administration:
  -	Basic accounting operations, such as keeping the daily cash registry, recording the payments to suppliers and revenues from rents.
  -	Preparing the payment sessions and participating at the meetings of the Administrative Board.
  -	Assuring the evaluation process and the signing of official documents, being responsible before the Administrative Board.
  Secretarial activities, such as typing, delivering and archiving documentation.

 • March 2016 - June 2017

  Assistant Manager, Top International Real Estate

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative,Back Office,Secretariat

  Authorised with the bank:
  -	Making payment orders for suppliers and transferring the salaries to employees.
  	Responsible of ordering and acquisitions:
  -	Registering the order and sending it to the supplier, followed by its monitoring.
  -	Receiving the invoices and obtaining the payment approvals, based on the written requests.
  -	Sending the payment proof to the supplier.
  	Responsible for the price offers:
  -	Requesting the price quotations for different categories of works.
  -	Archiving the offers, after presenting them to the decision makers.
  -	Confirming the offer to the supplier, in order to fill the final order.
  	Basic accountancy:
  -	Making and maintaining the cash registry.
  -	Recording the revenues related to the commission contracts and the payments made to the suppliers.
  	Preparing documentation, translation RO-EN/EN-RO.
  	Personnel recruitment activities, such as administrating the recruiting account and contacting the potentially employees.

 • April 2015 - February 2016

  Secretary, TOP INTERNATIONAL REAL ESTATE SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Back Office,Secretariat

  - Contact person for billing/invoices, contracts, offers and other information regarding the projects developed by the Company.
  -	Planning the meetings and monitoring the daily agenda of the Directors.
  -	Recording the correspondence, taking phone calls and messages.
  -	Protocol activities, office organization, archiving documents.

Education

 • 2011 - 2014

  Bachelor's degree, University of Pitesti

  • European studies
  • Pitești, Romania
 • 2007 - 2011

  Highschool, "Ion Creanga" National College

  • Philology
  • București, Romania

Skills

 • Communication skills
 • Ability to work in team
 • Organization skills

IT: Word, PowerPoint, Excel.

Foreign languages

English
Advanced
French
Intermediate
Portuguese
Beginner
Romanian
Native

Achievements

Prizes
First award for the work „Diplomacy-The peaceful struggle for power”, gained at the Anual Student
Scientific Communication Session, University of Piteşti, Faculty of Letters, April 2012.
Certificates / diplomas
Erasmus experience, Instituto Politecnico de Braganca, Portugal, February-July 2013.
Courses / training
Sales training at VERA SAN company, Cluj – Napoca, 30 September – 01 October 2014.
Learning the basic notions of sales techniques and testing them through the call-center system.
Volunteer
	Voluntary at the Progress Foundation, Third Place of Active Citizenship Project, April 2015-May 2016. 
-	Organizing a treasure hunt in the National Library of Romania, during the Libraries Night, 26th September 2015.
-	Planning and arranging the Hub of Active Citizenship, inside the National Library of Romania, inaugurated on 2nd November 2015.
-	Front-desk support for “Occupy libraries” Conference, developed on 13th April 2016, in the National Library of Romania.
Published papers
„Civic rights and civic engagement : a study regarding citizens’ involvement in politics”, SPECTO
Conference, April 2013, Editografica, Bologna, Italia, ISBN 978-88-7587-673-9.