9449

Inginer Economist la SC VALTRONIC TECHNOLOGIES ROMANIA SRL

Economical Engineer at SC VALTRONIC TECHNOLOGIES ROMANIA SRL., Bucharest

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 23.10.2011
 • Numar referinta: 9449

Experienta

 • august 2010 - decembrie 2010

  Inginer Economist, SC VALTRONIC TECHNOLOGIES ROMANIA SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  Elaborare Cereri de Ofertă; Întocmire Comenzi externe si re apelare furnizori; Centralizatoare comenzi structurate pe obiectiv şi globale; Urmărire a comenzilor şi a cererilor de oferte;
  Gestionare si codificare produse electronice si mecanice

 • martie 2009 - noiembrie 2009

  Inginer departament comercial si tehnic , CIRA CONCEPT – România srl

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  Departamentul Administrativ:
  1.	ASMITA GARDENS Complex rezidenţial, Execuţie instalaţii electrice curenţi tari pentru 700 apartamente şi branşament ENEL joasă tensiune - Elaborare Cereri de Ofertă; Întocmire Comenzi externe si re apelare furnizori; Centralizatoare comenzi structurate pe obiectiv şi globale; Urmărire a comenzilor şi a cererilor de oferte; Gestionare documentaţie tehnică pe obiectiv şi global;
  2.	Uzina de Malţ Sufflet, Buzău, Proiectare şi execuţie instalaţii electrice curenţi tari şi slabi; Cablare pentru Buhler si Maes - Elaborare Cereri de Oferta; Întocmire Comenzi externe şi re apelare furnizori; Centralizatoare comenzi structurate pe obiectiv şi globale; Urmărire a comenzilor şi a cererilor de oferte; Gestionare documentaţie tehnică pe obiectiv şi global 
  Alte responsabilităţi:
  1.	Gestionare Standarde si Normative
  2.	Actualizare si dezvoltare a materialelor de prezentare si promovare a firmei 
  3.	Organizarea documentaţiei tehnice pe Intranet
  4.	Traducerea documentaţiei tehnice în / din Engleză în / din Română 
  

 • august 2008 - februarie 2009

  Inginer tehnolog, S.C. ICPET INTROMETIC SRL, Bucureşti

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  1.	Întocmire consumuri de materiale 
  2.	Elaborare bonuri de consum
  3.	Gestiune magazie
  4.	Analiza tehnico-economica pentru achiziţii de materiale
  5.	Traducerea documentaţiei tehnice în / din Engleză în / din Română
  

 • august 2002 - august 2008

  Departamentul Proiectare - Inginer proiectant Departamentul Inginerie Contracte - Inginer Departamentul Comercial - Inginer, S.C. Tecnoservice Bucureşti S.A

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  Departamentul Proiectare - întocmire desene tehnice in AUTOCAD
  Departamentul Inginerie Contracte
  1.	Participarea la Proiectul "Reabilitarea Centralei “Deva” – Întocmirea documentaţiei de livrare pentru echipamentele mecanice, electrice si C&I.
  2.	Reabilitarea Unităţii nr. 4 a CTE Paroşeni – Coordonarea documentaţiei pentru proiectare Părţii Electrice si de Automatizare; Persoana de contact cu clientul si Furnizorul; Întocmirea documentaţiilor de livrare.
  3.	Re echiparea Staţiei Brazi Vest 400/220 kV – Corespondenta şi emiterea documentaţiei de livrare 
  Alte responsabilităţi in cadrul departamentului Inginerie Contracte:
  1.	Analizarea din punct de vedere tehnic a cererilor de ofertă şi a ofertelor din cadrul societăţii; completarea fişelor de avizare. 
  2.	Participarea, la cerere, la recepţia utilajelor, instalaţiilor sau lucrărilor contractate de SC Tecnoservice Bucureşti S.A.; asigurare asistenţa tehnica specifică. 
  3.	Verificarea introducerii în proiecte a condiţiilor şi recomandărilor din fişele de avizare şi/sau contracte.
  4.	Rezolvarea sesizărilor compartimentelor din SC Tecnoservice Bucureşti S.A., inclusiv a cererilor de acţiune corectivă, ce îi revin.
  5.	Participarea la elaborarea temelor de proiectare şi a condiţiilor tehnice de execuţie şi control; asigurarea studiilor necesare proiectelor sau colaborarea cu institute specializate.
  6.	Asigurarea întocmirii procedurilor de lucru specifice domeniului.
  7.	Asigurarea conservării şi securităţii documentaţiei.
  8.	Participare la organizarea bazei de date informaţionale a societăţii.
  9.	Participare la omologarea produselor şi/sau procedeelor de lucru specifice, la furnizori şi/sau clienţi.
  10.	Asigurarea corespondenţei tehnice cu furnizorii şi clienţii firmei pentru realizarea sarcinilor ce-i revin la avizare.
  11.	Participare la derularea contractelor şi comenzilor, din punct de vedere tehnic.
  12.	Asigurarea aplicării normelor şi prescripţiilor specifice în vigoare în proiectele şi studiile proprii contractate.
  13.	Am executat alte sarcini similare, primite de la şeful ierarhic. Am răspuns în faţa şefului ierarhic de realizarea tuturor sarcinilor ce mi-au fost repartizate. L-am reprezentat pe şeful de serviciu în rezolvarea problemelor tehnice când am fost desemnată de acesta.
  14.	Participarea la sistemul informaţional al firmei:
  - Emiterea Bazelor de Date, procesarea si administrarea;
  - Proiectare pagina Web;
  - Instrumente de automatizare in Visual Basic si vbscripts pentru activităţi zilnice.
  15.	Traduceri de documentaţii tehnice din Romana/Engleza.
  Coordonarea stocului de materiale.
  Departamentul Comercial
  1.	Analizarea din punct de vedere comercial a cererilor de ofertă, ofertelor, comenzilor şi contractelor din cadrul societăţii. Emiterea şi completarea fişelor de avizare. 
  2.	Transmiterea cererilor de ofertă la furnizori.
  3.	Verificarea introducerii în oferte şi contracte a condiţiilor şi cerinţelor din cererile de ofertă.
  4.	Urmărirea derulării contractelor repartizate pe toată durata de desfăşurare a acestora.
  5.	Întocmirea comenzilor de aprovizionare şi transmiterea acestora furnizorilor aflaţi pe lista furnizorilor acceptaţi.
  6.	Urmărirea realizării comenzilor de aprovizionare şi rezolvarea oricărei probleme de natură comercială, ce apare între societate şi furnizori;
  7.	Rezolvarea, la cererea şefului ierarhic, a sesizărilor serviciilor cu care are relaţii.
  8.	Aplicarea cerinţelor procedurilor aplicabile activităţii desfăşurate.
  9.	Asigurarea respectării cerinţelor privind conservarea, securitatea şi confidenţialitatea documentelor.
  10.	Derularea corespondenţei comerciale cu clienţii şi furnizorii.
  11.	Asigurarea activităţii de marketing, specifică serviciului comercial.
  12.	Participarea la derularea contractelor negocierilor şi contractelor din punct de vedere comercial.
  13.	Propunerea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii societăţii din punct de vedere comercial.
  14.	Realizarea altor sarcini primite de la şeful ierarhic.
  15.	Implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea cerinţelor legate de calitate din cadrul serviciului comercial.
  16.	Păstrarea înregistrărilor privind activitatea de aprovizionare, pe perioada specificată de procedura de sistem al managementului calităţii.
  17.	Emiterea fişelor de avizare şi transmiterea serviciilor care efectuează analiza.
  18.	Semnarea „Întocmirea” din punct de vedere comercial a ofertelor şi contractelor.
  19.	Urmărirea derulării contractelor şi comenzilor de aprovizionare pe toată durata lor de desfăşurare.
  20.	Reprezentarea intereselor societăţii în limitele stabilite de şeful ierarhic.
  21.	Reprezentarea serviciul comercial in relaţiile cu clienţii şi furnizorii.
  

Educatie

 • 2008 - Prezent

  Diploma de facultate, Academia de Studii Economice - Bucuresti

  • București, România
 • 2008 - 2008

  Master / studii postuniversitare, S.C. PRO RISC S.R.L. Bucuresti

  • București, România
 • 1999 - 2002

  Diploma de facultate, Universitatea Politehnica Bucureşti – Catedra de Pedagogie

  • București, România
 • 1997 - 2002

  Diploma de facultate, Universitatea Politehnica Bucureşti - Facultatea de Energetica

  • București, România
 • 1995 - 1998

  Colegiu / studii postliceale, Universitatea Politehnica Bucureşti – Colegiul Universitar Tehnic nr. 2 – Profilul energetic

  • București, România

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 23.10.2011
 • Reference number: 9449

Experience

 • August 2010 - December 2010

  Economical Engineer, SC VALTRONIC TECHNOLOGIES ROMANIA SRL., Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  1.	 Inquires (Requests for quotation) issuing; 
  2.	 Issuing external orders and back-calling of suppliers;
  3.	 Orders centralizing per objective and global; 
  4.	 Follow up of orders and inquires;
   Inventory and coding of electronic and mechanical products
  

 • March 2009 - November 2009

  Technical Assistant – Administrative Department, S.C. CIRA CONCEPT – Romania S.R.L., Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

  1. ASMITA GARDENS Residential, Execution of high currents electrical installations for 700 appartments and low voltage connections - Issuing of inquires (Requests for quotation); Issuing external orders and back-calling of suppliers; Orders centralizing per objective and global; Following the orders and inquires; Technical documentations inventory per objective and global;
  2. Sufflet Factory from Buzău, Project for design and execution of electrical installations high and low currents; Cabling for Buhler si Maes - Inquires (Requests for quotation) issuing; Issuing external orders and back-calling suppliers; Orders centralizing per objective and global; Following the orders and inquires; Technical documentations inventory per objective and global; 
  Others responsabilities:
  1.	Standards and normative inventory 
  2.	Updating and development of the company presentation and promotion materials 
  3.	Managing the technical documentation on Intranet  
  4.	Technical documentation translation (English to/from Romanian and French to/from   Romanian)
  

 • August 2008 - February 2009

  Technological Engineer, S.C. ICPET INTROMETIC S.R.L., Bucharest

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  1. Elaboration of the Material Lists for Production Dept 
  2. Technical and economical analyze for materials procurement 
  3. Warehouse management
  4. Issue of the documents for materials release for fabrication
  5.Technical documentation translation (English to/from Romanian)
  

 • August 2002 - August 2008

  Design Department – Design engineer Contracts Engineering Department – Project Manager Commercial Department - Engineer, S.C. Tecnoservice Bucureşti S.A

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  Design Department - Issue technical Drawing in AUTOCAD 
  Contracts Engineering Department
  1.Participation at Project named „Rehabilitation Of Deva Power Plant in Romania” – Delivery documentation issuing for mechanical, electrical and C&I equipment
  2. Rehabilitation of Paroseni Power Plants Unit 4 - Electrical and Automation design documentation managing; Contact person with the Client and Suppliers; Delivery documents issuing.
  3. Upgrading of 400/220 kV Brazi Vest Substation – Correspondence and Delivery documents issuing.
  Others responsabilities within Contracts Engineering Department:
  1. Technical analyzes of offers and fills the approval sheets. 
  2. Participation, on request, at the acceptance of equipments, installations or of contracted workings, providing specific technical assistance. 
  3. Verify if the projects contains the conditions and recommendations from the approval sheets and/or contracts.
  4. Resolving complaints departments in SC Tecnoservice Bucuresti SA, including requests for corrective action, incumbent.
  5. Participation to elaboration of projects theme and of technical conditions; ensure the necessary studies or co-operate with the specialized institutions.
  6. Ensuring the issue of working procedures specific the range 
  7. Ensure the preservation and security documentation
  8. Participation in organizing the company's information database.
  9. Participation to product homologation or specific working procedures to suppliers/customers.
  10. Ensure the technical correspondence with the company suppliers and customers and fulfill the charges for approval.
  11. Participation at orders and contracts developing from technical point of view.
  12. Ensure the application of specific rules and prescriptions in force in its contracted projects and studies.
  13. We performed similar tasks, request from the chief supervisor. I have responded to the Head hierarchical realization of all tasks assigned to me. 
  I represented the Head of department to solve the technical problems when I was appointed by him.
  14. Participation in informational company system: 
  - Data Bases issuing, processing and administration;
  - Web design;
  - Small automation tools in visual basic and scripts for daily tasks
  15. Translations from/ to Romanian /English of technical documentation
  16. Material stock managing.
  Commercial Department
  1. Analyzing the offer request, the offers, the orders and the company contracts. Issue and fill the approval sheets.
  2. Sending the offers to the suppliers
  3. Checking if in the offers and contracts are specified the conditions and requirements from the offer request.
  4. Follow up the contracts on the entire development of these.
  5. Issue the provision offers.
  6. Follow up the accomplish of provision offers and solve any commercial problem that appears between company and suppliers;
  7. Solving at the request of the Head hierarchy of complaints that have relations services.
  8. Application requirements applicable to procedures performed.
  9. Ensuring compliance with requirements for preservation, security and confidentiality of documents.
  10. Developing the commercial correspondence with customers and suppliers.
  11. Ensure the appropriate marketing activity.
  12. Participate to development and commercial contracts.
  13. Propose commercial improvement measures.
  14. Implementation of other tasks from the head manager.
  15. Implementing, maintaining and improving the quality requirements for commercial service.
  16. Keeps all recordings regarding the provision, during the period specified by the procedure of quality management system
  17. Issue the approval documents and submit its to the specific departments for analyses
  18. Issue the offers and contracts from commercial point of view
  19. Follow up the contracts and provision orders on the entire development of these
  20. Representing the society interests within the limits established by the chief supervisor
  21. Representing the commercial department in the relations with customers and suppliers
  

Education

 • 2008 - Present

  Bachelor's degree, Academy of Economic Studies - Bucharest

  • București, Romania
 • 2008 - 2008

  Master's degree, S.C. PRO RISC S.R.L. Bucharest

  • București, Romania
 • 1999 - 2002

  Master's degree, Polytechnic University Bucharest – Department of Education

  • București, Romania
 • 1997 - 2002

  Bachelor's degree, Polytechnic University Bucharest - Faculty of Energetically Engineering

  • București, Romania

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
Romanian
Native