95065

Consilier client retail la Banca Comerciala Romana S.A, Ploiesti (Full time)

 • România, Ploiești
 • România, Ploiești
 • Romania, Ploiești
 • Romania, Ploiești
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 24.11.2013
 • Numar referinta: 95065

Experienta

 • septembrie 2012 - noiembrie 2012

  Consilier client retail, Banca Comerciala Romana S.A, Ploiesti (Full time)

  • Ploiești, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  Departamentul Microintreprinderi
  
  Responsabilitati:
  
  • Promovarea produselor si serviciilor Grupului BCR/consilierea clientilor si a potentialilor clienti/identificarea oportunitati;or de vanzare a produselor si serviciilor bancii;
  • Identificarea necesitatilor clientilor si asigurarea indeplinirii solicitarilor acestora;
  • Informarea clientilor privind documentele solicitate de banca pentru produsele si serviciile solicitate;
  • Primirea si verificarea documentelor solicitate, evaluarea fezabilitatii cererii si efectuarea operatiunilor specifice conform normelor de lucru/procedurilor in vigoare;
  • Informarea clientilor privind acceptarea sau respingerea cererii.
  • Arhivarea documentelor.

 • noiembrie 2008 - august 2012

  Consilier client microintreprinderi, Banca Comerciala Romana S.A.-Sucursala Judeteana Prahova, Ploiesti (Full time)

  • Ploiești, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  Departamentul Microintreprinderi
  
  Responsabilitati:
  
  • Consilierea, vanzarea si promovarea produselor si serviciilor Grupului BCR clientilor microintreprinderi ( personae juridice cu cifra de afaceri < 1 milion echivalent euro) si persoane fizice autorizate, incluzand toate operatiunile bancare specifice acestui tip de clienti (creditare, emitere scrisori de garantie, deschideri conturi curente si conturi de garantie, depozite, investitii in unitati de fond, emiteri carduri, servicii de banca la distanta, asigurari, etc.);
  • Administrarea propriului portofoliu de clienti si atragere clienti noi prin furnizarea de servicii de consultanta si vanzari, in concordanta cu standardul de calitate al bancii;
  • Vizite la sediul clientilor;
  • Identificarea cerintele clientilor si a oportunitatilor de vanzare, prin activitati de cross-selling ;
  • Actionarea si participarea activa pentru indeplinirea obiectivelor individuale si ale unitatii;
  • Indeplinirea sarcinilor si obiectivelor stabilite in conformitate cu reglemementarile legale si interne;
  • Identificarea ( la nivelul unitatii teritoriale ) si analiza oricaror situatii de risc operational sesizate/produse de un client intern ( salariat) sau client extern, centralizarea, monitorizarea pana la inchiderea acestora si raportarea lor periodica catre Directia specializata din Cadrul Centralei BCR
  • Administrarea sesizarilor si reclamatiilor (la nivelul unitatii teritoriale ) in relatia cu clientii ( interi si externi) si Agentia Nationala pentru Protectia Consumatorului Prahova: inregistrarea , analizarea situatiilor sesizate/ reclamate, solutionarea acestora si redactarea raspunsului in scris pentru clienti, respectiv pentru A.N.P.C.Prahova, raportarea lor catre Directia specializata din Cadrul Centralei BCR ;
  • Atributii si responsabilitati privind aplicarea dispozitiilor legale si a reglementarilor interne ale bancii privind cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism ( la nivelul unitatii teritoriale):analizarea, prelucrarea,verificarea si transmiterea catre directia de specialitate din Centrala BCR a rapoartelor informatice referitoare la operatiunile cu sume in numerar si a transferurilor externe pentru valoari a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro, ( 15.000 euro); alte raportari privind cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism prevazute de normele in vigoare si transmiterea acestora catre Directia de specialitate din Centrala BCR;
  • Organizarea sesiunilor de training (cu prezentarea materialelor necesare) pentru angajatii unitatii teritoriale pe teme de prevenirea spalarii banilor, finantarii actelor de terorism si cunoasterea clientelei;
  • Oferirea suportului necesar angajatilor unitatii teritoriale privind in probleme de cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism;
  • Arhivarea documentelor;
  • Administrarea activitatilor de guvernanta a datelor ( administrarea si corectarea zilnica a erorilor care apareau in procesul de introducere a datelor clientilor in sistem) ;
  • Detinator de chei de acces in unitate ( incepand cu 18.05.2011).

 • martie 1996 - octombrie 2008

  Inginer, Analist risc operational, Ofiter Conformitate, Analist risc si conformitate, Banca Comerciala Romana S.A.-Sucursala Judeteana Prahova, Ploiesti (Full time)

  • Ploiești, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  Inginer. Administrare riscuri, linii si programe de finantare, piete de capital; Compartimentul Microintreprinderi
  
  Responsabilitati:
  
  • Urmarirea aplicarii dispozitiilor legale si reglementarilor interne ale bancii aferente managementului riscurilor operationale, a Procedurilor privind prevenirea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism, a Procedurilor de cunoastere a clientelei si a Programului de implementare a acestora pentru unitatile BCR din judetul Prahova;
  • Analizarea, prelucrarea,verificarea intocmirii corecte si a veridicitatii datelor si transmiterea catre directia de specialitate din Centrala BCR a rapoartelor informatice referitoare la operatiunile cu sume in numerar si a transferurilor externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro, pentru unitatile BCR din judetul Prahova;
  • Alte raportari privind cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism prevazute de normele in vigoare si transmiterea acestora catre Directia de specialitate din Centrala BCR;
  • Organizarea sesiunilor de training (cu prezentarea materialelor necesare) pentru angajatii unitatilor teritoriale de pe raza judetului Prahova pe teme de prevenirea spalarii banilor, finantarii actelor de terorism si cunoasterea clientelei;
  • Oferirea suportului necesar angajatilor unitatilor teritoriale din judetul Prahova in probleme de cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism;
  • Arhivarea documentelor.
  • Intocmirea trimestriala a rapoartelor privind activitatea de prevenire a spalarii banilor, finantarii actelor de terorism si cunoasterea clientelei si transmiterea acestora spre avizare si informare structurilor abilitate din Centrala BCR ( pentru toate unitatile BCR din judetul Prahova);
  • Evidenta pe tipuri de riscuri operationale a evenimentelor produse, a pierderilor/ costurilor suportate de banca si a formelor de acoperire a acestora, conform instructiunilor si reglementarilor interne ale BCR si realizarea raportarilor de risc operational solicitate de structurile abilitate din Centrala BCR pentru unitatile BCR din judetul Prahova;
  • Intocmirea trimestriala a Rapoartelor privind riscurile operationale si transmiterea acestora spre informare la Directia abilitata din Centrala BCR;
  • Indrumarea si controlul unitatilor teritoriale pe linia respectarii normelor si instructiunilor bancii privind riscurile operationale, a Procedurilor privind prevenirea spalarii banilor, a Procedurilor de Cunoastere a clientelei si a Programului de implementare a acestora;
  • Cercetarea, analizarea, solutionarea si raportarea la Directia din Centrala BCR potrivit procedurilor interne, despre reclamatiile/sesizarile/ sugestiile inregistrate la nivelul Sucursalei Ploiesti;
  • Propuneri privind masuri de prevenire si diminuare a riscurilor operationale
  • Transmiterea operativa a tuturor normelor, instructiunilor de lucru, regulamentelor, circularelor, scrisorilor circulare, telexurilor si altor acte care reglementeaza activitatea bancii, emise de administratia centrala factorilor de raspundere si unitatilor din subordine, conform rezolutiei conducerii sucursalei judetene;
  • Intocmirea si remiterea la Centrala a indicatorilor de apreciere a activitatii bancare, in vederea dimensionarii necesarului de personal;
  • Urmarirea zilnica privind incadrarea angajamentelor in plafoanele aprobate, pe total, pe termene si pe structura. Solutionarea operativa a cererilor de suplimentare , renuntare sau redistribuire a plafoanelor intre unitati sau intre categoriile de credite;
  • Avizarea tragerilor din credite;
  • Intocmirea situatiilor si analizelor tematice pe linia activitatii de creditare, solicitate de directiile de specialitate din Centrala BCR, BNR si alte istitutii;
  • Indrumarea si controlul unitatilor teritoriale din Judetul Prahova pe linia activitatii de creditare, asigurand aplicarea corecta si unitara a normelor de creditare, respectarea competentelor de aprobare a creditelor si a scrisorilor de garantie;
  • Intocmirea impreuna cu compartimentele de credite din toate unitatile bancare din jud. Prahova a notelor lunare de executare a planului de credite si raportarea acestora la Centrala BCR.

 • mai 1991 - martie 1996

  Inginer, Banca Comerciala Romana S.A.-Sucursala Judeteana Prahova, Ploiesti (Full time)

  • Ploiești, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  Serviciul credite
  
  Responsabilitati:
  
  • Consilierea, vanzarea si promovarea produselor de creditare, adresate agentilor economici
  • Administrarea propriului portofoliu de clienti si atragere clienti noi prin furnizarea de servicii de consultanta si vanzari, in concordanta cu standardul de calitate al bancii
  • Consilierea clientilor in Intocmirea dosarelor de credit
  • Analiza financiara
  • Efectuarea operatiunilor bancare specifice administrarii conturilor de credit
  • Monitorizarea contractelor de credit pana la stingerea obligatiilor contractuale;
  • Vizite la sediul clientilor.
  • Identificarea cerintelor clientilor si a oportunitatilor de vanzare,
  • Actionarea si participarea activa pentru indeplinirea obiectivelor individuale si ale unitatii
  • Indeplinirea sarcinilor si obiectivelor stabilite in conformitate cu reglemementarile legale si interne
  • Intocmirea notelor lunare de executare a planului de credite si raportarea acestora catre structurile abilitate pentru analiza
  • Urmarirea realizarii obiectivelor de investitii pe toata perioada de creditare si pana la finalizarea si punerea in functiune a acestora
  • Verificarea corectitudinii intocmirii documentelor privind eliberarea salariilor pentru angajatii agentilor economici cu conturile deschise la BCR Sucursala Judeteana Prahova
  • Arhivarea documentelor.
   
  

 • octombrie 1985 - mai 1991

  Inginer, Neptun SA Campina

  • Ploiești, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  • Coordonarea unei echipe de lacatusi mecanici din cadrul Sectiei S.D.V.
  • Intocmirea tehnologiei de lucru pentru reparatiile S.D.V-urilor primite de la sectiile mecanice
  • Urmarirea respectarii procesului tehnologic pana la finalizarea reparatiilor si predarea S.D.V-urilor sectiilor proprietare
  • Planificarea si urmarirea pe tot parcursul fluxului tehnologic pana la desfacere al comenzilor de roti dintate si alte componente aferente reductoarelor si troliilor repartizate sectiei S.D.V.

Educatie

 • 2006 - 2009

  Diploma de facultate, UNIVERSITATEA SPIRU HARET

  • Ploiești, România
 • 1980 - 1985

  Diploma de facultate, Universitatea din Brasov / Facultatea Tehnologia Constructiilor de Masini

  • Brașov, România
 • 1976 - 1980

  Liceu / scoala profesionala, Colegiul National Nicolae Grigorescu

  • Câmpina, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

Limbi straine

Engleza
Incepator
Romana
Nativ
30%
 • Last update: 24.11.2013
 • Reference number: 95065

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Beginner
Romanian
Native