95290

ECONOMIST la Confidential

 • România, Craiova
 • România, Craiova
 • Romania, Craiova
 • Romania, Craiova
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
95%
 • Ultima actualizare: 25.10.2017
 • Numar referinta: 95290

Obiectiv profesional

Vreau să mă dezvolt profesional într-o companie unde pot lucra în echipă și contribui alături de colegii mei la îndeplinirea obiectivelor periodice.

 • HR
 • Full time
 • Domeniile urmariteFinante Financiar / Contabilitate, Institutii / Profesii liberale Fundatii / Asociatii / ONG, Office jobs Resurse umane / Psihologie
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 25% din program
 • Disponibilitate relocareNu sunt dispus

Experienta

 • martie 2014 - Prezent

  ECONOMIST, Confidential

  • Craiova, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Resurse umane / Psihologie

  ?	Raspunde de evidenþa contabila primara a societaþii.
  ?	Asigura întocmirea, circulaþia raþionala ºi pastrarea documentelor primare care stau la baza înregistrarilor
  contabile;
  ?	Asigura þinerea la zi a evidenþei intrarilor si ieºirilor, întocmirii corecte ºi la timp a documentelor specifice,
  precum ºi a respectarii masurilor stabilite referitor la circulaþia documentelor utilizate la efectuarea
  înregistrarilor contabile primare.
  ?	Asigura evidenþa gestiunilor de valori materiale ºi a bonurilor de consum, verifica stocul la sfirsitul lunii ºi îl
  comunica administratorului.
  ?	Raspunde de intocmirea registrelor contabile zilnice (Registrul de casa, Nota de recepþie, Raportul de
  gestiune, Foaia de prezenþa, etc.);
  ?	Coordoneaza operarea documentelor contabile primare primite în firma : facturi de intrari
  marfa/materiale/servicii, bonuri fiscale, extrase bancare, deconturi ;
  ?	Coordoneaza operarea documentelor contabile primare de ieºire : avize de expediere, facturi iesite, etc. si
  tine evidenþa clienþilor neincasaþi precum ºi a încasarilor.
  ?	Coordoneaza emiterea documentelor bancare (file CEC, BO, OP etc.) pe care le inainteaza persoanei
  responsabile cu semnarea acestora.
  ?	Þine evidenþa cronologica a facturilor emise si stabileste impreuna cu administratorul sau reprezentatntul
  legal numerotarea acestora pe baza deciziei acestuia.
  ?	Ianinteaza spre inregistrare, expertului contabil al firmei deconturile pentru deplasarile externe;
  ?	Efectueaza inventarierea stocurilor operate in programul de gestiune.
  ?	Îndosariaza documentele cu care lucreaza ºi supervizeaza arhivarea lor precum ºi salvarea datelor
  informatice.
  ?	În vederea calcularii salariilor: prezentarea pontajelor si a actelor necesare calcularii salariilor (contracte
  noi, decizii, acte aditionale, liste avans, liste prime, liste tichete masa, concedii medicale ºi altele) cu cel putin
  2 (doua) zile inaintea datei stabilite pentru plata salariilor, persoanei abilitate cu intocmirea statelor de salarii.
  ?	În vederea transmiterii REVISALULUI - Prezentarea actelor necesare transmiterii Revisalului in termenele
  mentionate mai jos:
  ?	O noua angajare se transmite in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii ;
  ?	Suspendarea unui contract se înregistreaza în termen de 20 zile lucratoare de la data suspendarii (concedii
  fara plata, concedii pt. îngrijirea copilului...etc) ;
  ?	Încetarea contractului de munca se inregistreaza în data incetarii ;
  ?	Detaºarea se înregistreaza anterior începerii detaºarii ;
  ?	În ziua anteriora implinirii termenului de 20 de zile lucratoare, pentru orice modificare din urmatoarele:
  schimbare date personale/ perioada detaºarii /schimbare funcþie / schimbare tip contract / modificare durata a
  timpului de munca / schimbare salariu.
  ?	În vederea transmiterii concediilor medicale la Casa de Sanatate Dolj în termen de 6 zile de la data
  acordarii acestuia.
  ?	Prezentarea concediului medical la contabilitate cel tarziu în a 4-a zi de la data acordarii acestuia.
  ?	Îndosariaza facturile de servicii primite de la furnizori ;
  ?	Verifica soldurile din contabilitate cu cele ale furnizorilor ;
  ?	Verifica soldurile din contabilitate cu cele ale clienþilor ;
  ?	Întocmeºte rapoarte zilnice/saptamanale/lunare privind datoriile firmei în funcþie de vechime (numai la
  cererea administratorului sau reprezentantului legal);
  ?	Întocmeºte rapoarte zilnice/saptamanale/lunare privind creanþele firmei în funcþie de vechime (numai la
  cererea administratorului sau reprezentantului legal);
  ?	Verifica corespondenþa soldurilor bancare cu cele înscrise în extrasele de cont ;
  ?	Demarareaza procesul de recuperare a creanþelor de la clienþi.

 • mai 2001 - martie 2014

  ECONOMIST, S.C. TMUCB S.A. SUCURSALA CRAIOVA

  • Craiova, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Constructii

  -	executa introducerea datelor primare ca: primirea de materiale pe repere, dimensiuni si furnizori, avand la baza facturile de primire, niruri, operarea efectuandu-se pe gestiuni cantitativ si valoric, inclusiv pe grupe de produse si cod.
  -	executa operarea consumurilor de materiale pe repere, dimensiuni, gestiune si cod, avand la baza bonurile de consum pe santiere.
  -	Intocmeste registrul jurnal de cumparari si vanzari de TVA in format electronic.
  -	Intocmeste diverse situatii financiare (procese verbale de inventariere, casare, adrese, declaratii, etc.) in sistem computerizat.
  -	pe baza jurnalelor de cumparari si vanzari de TVA intocmeste declaratia 394, precum si rectificativele daca este cazul.
  -	participa la inventarierea anuala a materialelor, obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe.
  -	executa orice alte sarcini primite, pentru buna functionare a unitatii.
  -	respecta in totalitate prevederile Regulamentului de ordine interioara si pastreaza secretul operatiunilor

 • mai 2000 - august 2000

  CONTABIL, S.C. GIST IMPORT-EXPORT S.R.L.

  • Craiova, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Retail / Comert

   -   efectuarea tuturor inregistrarilor contabile primare, curente ale activitatii companiei.
   -   indosarierea cronologica si arhivarea documentelor primare, a contractelor, a confirmarilor de sold, a 
      corespondentei si a altor documente financiar-contabile.
   -   cunostinte bune de MS Office, cunoasterea buna a unui program de contabilitate.
   -  viteza de prelucrare si introducere a datelor; capacitate de comunicare; capabil sa lucreze cu termene limita, 
      sub stres, program prelungit; personalitate integra.
   -  sa completeze Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul de Evidenta Fiscala.
   -  sa puna la dispozitita Contabilului Sef toate informatiile necesare pentru intocmirea diverselor rapoarte 
      interne si/sau externe.
   -  duce la indeplinire sarcinile stabilie pe cale ierarhica.
  

Educatie

 • 1996 - 2000

  Diploma de facultate, Facultatea de Stiinte Economice

  • Finante Banci
  • Craiova, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B

- bun executant al tuturor sarcinilor de serviciu;
- adaptare rapidă la noi medii de lucru;
- autodidact;
- asumarea responsabilitatilor;
- bun coechipier;
- excelente abilitati organizatorice;
- perseverent;
- control in situatii dificile;
- punctualitate, etc.

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ
25%
 • Last update: 25.10.2017
 • Reference number: 95290

Career goals


              

 • HR
 • Full time
 • Wanted work domainsFinance Finance / Accounting, Institutions / Liberal professions Foundations / Associations / NGOs, Office jobs Human Resources / Psychology
 • Availability for work related travelUp to 25% of the schedule
 • Willing to relocateNot willing

Skills

Driving license
 • B

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native