97031

Recruiter Senior la GfK

Senior Recruiter at GfK

 • România, Iași
 • România, Iași
 • Romania, Iași
 • Romania, Iași
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 03.12.2017
 • Numar referinta: 97031

Obiectiv profesional

Sunt specialist resurse umane, psiholog și cercetător. Îmi doresc să lucrez în cadrul unei companii profesioniste și dinamice, într-o echipă în care să se acorde atenție perfecționării și respectării valorilor individuale. În activitatea profesională, caut să identific potențialul, să îl dezvolt și să îl propun în poziția corectă – în cazul meu, dar și al candidaților mei.

 • Iasi
 • Full time
 • Domeniile urmariteOffice jobs Resurse umane / Psihologie
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 50% din program
 • Disponibilitate relocareNu sunt dispus

Experienta

 • februarie 2017 - Prezent

  Recruiter Senior, GfK

  • Iași, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Resurse umane / Psihologie

  • Recrutare;
  • Procedura de angajare;
  • Gestionarea relației cu angajații;
  • Raportare pentru procesele de recrutare;
  • Exit interviuri;
  • Stay interviuri;
  • Reference checks.

 • noiembrie 2014 - februarie 2017

  Specialist Resurse Umane, S.C. Arcadis Project Engineering S.A.

  • Iași, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  • Am implementat procedura de recrutare și selecție de personal
  • Am gestionat inducția noilor angajați – aproximativ 270 de angajați noi in primii 2 ani
  • Am gestionat relația cu angajații și cu studenții din programul de internship
  • Am întocmit documente privind administrarea de personal: contracte, fișe de post, adeverințe, situații statistice etc.
  • Am menținut contactul cu AJOFM și Inspectoratul teritorial pentru imigranți pentru raportarea angajaților noi
  • Am gestionat instrumentele de marketing intern: CV-urile corporate ale angajaților și matricea internă de competențe
  • Am reprezentat compania la târgurile de joburi, în relația cu instituții, companii private coaboratoare și furnizori de servicii
  • Am realizat procesul de evaluare a performanței pentru cel puțin 200 de angajați
  • Am intocmit rapoarte pentru fluctuația de personal
  • Am pregătit rapoarte și prezentări ale companiei
  • Am fost persoana de contact HR în relația cu celelelte locații

 • octombrie 2014 - februarie 2016

  Cadru didactic asociat, Universitatea ”Al.I.Cuza”

  • Iași, România
  • Part time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Educatie

  • Am pregătit și susținut seminarii de Psihologia educației și Managementul clasei de elevi;
  • Am evaluat și am oferit feedback studenților pentru activitatea pe care ei au desfășurat-o în cadrul seminariilor (100-200 de studenți în fiecare semestru).

 • iulie 2014 - septembrie 2014

  Intern, Grupul de firme Conex

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Resurse umane / Psihologie

  Activitati specifice departamentului de Resurse Umane: recrutare de personal (postarea de anunturi pe site-urile de recrutare, programarea interviurilor, asistenta la interviuri, raportarea rezultatelor), administrare de personal (intocmire de dosare de personal, actualizare date in Revisal, intocmire de adeverinte, evaluare de personal), intocmire de documente interne (situatii privind fluctuatia de personal, date de personal, formulare interne)

 • septembrie 2013 - aprilie 2014

  Ministru Recruitment, Lugera - The People Republic

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Resurse umane / Psihologie

  Activități de recrutare (realizare de ghiduri de interviu si asistenta la interviuri) si formare (pregatirea si susținerea unui training pe tema consiliere vocationala)

 • mai 2011 - iunie 2013

  Coordonator Departament Resurse Umane, Asociaţia E-team Psychology (ONG)

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Fundatii / Asociatii / ONG

  Recrutări (îmbunătăţirea formularului de înscriere şi a ghidului de interviu, realizarea screeningului formularelor de înscriere și a interviurilor de selecţie), updatare bază de date cu membri, monitorizarea activităţii acestora, actualizare documente interne (Regulament Intern, organigramă, manual de procedură), susținere de traininguri (consiliere vocationala, recrutare si lucru in echipa)

 • aprilie 2013 - mai 2013

  Stagiar, Train2Perform

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Educatie,Training

  Pregătirea de activităţi de formare
  Teme: consiliere vocationala, creativitate, lucru in echipa, well-being

Educatie

 • 2014 - 2017

  Doctorat, UAIC, Iasi

  • Psihologie
  • Iași, România
 • 2012 - 2014

  Master / studii postuniversitare, UAIC

  • Psihologie
  • Iași, România
 • 2009 - 2012

  Diploma de facultate, UAIC

  • Psihologie
  • Iași, România

Aptitudini

 • Spirit practic
 • Atitudine pozitiva si optimism
 • Putere de organizare si disciplina

- Abilitati de comunicare
- Abilitati de lucru in echipa si competente organizatorice
- Atitudine proactiva, punctuala si responsabila
- Abilitati de sustinere si motivare a echipei
- Resurse pentru comunicare activa si rezolvarea conflictelor

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Romana
Nativ

Distinctii

Conferinte
2016 - Conferința națională de Psihologie Narativă și Aplicații Narative în Organizații și Comunități
2013-2016 - Conferința APIO „Horia Pitariu”
2013-2017 - Conferinta Internațională de Psihologie Aplicată
2015 Conferința Internațională Social and Academic Policies for Women
2012-2015 - Seminarii de Statistică Avansată
2012 - Conferinţa Studenţească de Psihologie
Lucrari publicate
2016 - International Journal of Advancement in Education and Social Sciences (impact factor: 1.016): Work centrality: its relationships with some antecedents and consequences
2016 - Revista Analele UAIC: articolul Professional frustration scale: testing psychometric properties in a Romanian sample
2015 - Volumul conferinței proiectului POSDRU „Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de elită”: Testarea proprietăților psihometrice ale scalei privind centralitatea muncii
2015 - Volumul conferinței proiectului POSDRU “PECAFROM - Promoting Equal Opportunities in University and Academic Career for Women in Romania”: Parents’ Supportive Behaviours Toward Young Adults
2015 - Revista de Psihologie: Aptitudini bazale autoevaluate şi interese vocaţionale la elevii din liceele tehnice
2014 - Revista Analele UAIC: articolul Job demands and personal work style
2013 - Revista Psihologia Socială: articolul Factori ai autodezvăluirii adolescenților
Certificari
2016 - Certificare BELBIN
2015 - Membru al Asociației de Psihologie Industrială și Organizațională
2015 - Consilier pentru dezvoltare personală
2013 - Manager Resurse Umane (curs on-line)
2013 - Student evaluator ARACIS
2012 - Inspector Resurse Umane
2010 - Formator
100%
 • Last update: 03.12.2017
 • Reference number: 97031

Career goals

I'm HR, psychologist, and researcher. I want to work in a professional and dynamic company, in a team that pays attention to a continuous improvement process and to respect individual values. In my professional activity, my aim is to identify the potential, to develop it and to put it into the right position – I’m looking for this for myself, but also for my candidates.

 • Iasi
 • Full time
 • Wanted work domainsOffice jobs Human Resources / Psychology
 • Availability for work related travelUp to 50% of the schedule
 • Willing to relocateNot willing

Experience

 • February 2017 - Present

  Senior Recruiter, GfK

  • Iași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Human Resources / Psychology

  • Recruitment process;
  • Hiring procedure;
  • Managing the relationship with the employees;
  • Recruitment reporting;
  • Exit interviews;
  • Stay interviews;
  • Reference checks.

 • November 2014 - February 2017

  HR Specialist, S.C. Arcadis Project Engineering S.A.

  • Iași, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  • I have implemented procedures for recruitment and selection of personnel
  • I have managed induction of new employees – around 270 employees in the first 2 years
  • I have elaborated the employment documents: contracts, job descriptions, certificates etc.
  • I have maintained contact with the local authorities to report new employees
  • I have managed internal marketing tools: employees CVs and competencies matrix
  • I have represented the company at job fairs and in relation to institutions, private companies, and services providers
  • I have implemented the performance assessment process for at least 200 employees
  • I have prepared corporate reports and presentations
  • I have been the HR contact person in the relationship with other locations

 • October 2014 - February 2016

  Associate teacher, ”Al.I.Cuza” University

  • Iași, Romania
  • Part time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Education

  • I have prepared and delivered seminars of Educational Psychology and Classroom Management;
  • I have assessed and offered feedback to students for the work that they have carried on in these seminars (between 100 and 200 students on each semester).

 • July 2014 - September 2014

  Summer Intern, Conex Group

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Human Resources / Psychology

  HR activities: recruitment (making announcement on recruitment websites, CV screening, planning interviews, interview assistance, reporting results), personnel administration (making employment documents and agreements, working on Revisal, making certificates, employers assessment), making internal documents (personnel fluctuation, personnel data, forms)

 • September 2013 - April 2014

  Recruitment Minister on Lugera Governement, Lugera - The People Republic

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Human Resources / Psychology

  Recruitment (making interview guides and interview assistance) and training activities (preparing and delivering a training on vocational counseling)

 • May 2011 - June 2013

  Coordinator of Human Resources Department, E-team Psychology Association

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Foundations / Associations / NGOs

  Updating database of members, recruitment (improved application form and interview guide, making screening of application forms, selection interviews, centralization of new recruits datas and final report on the recruitment process), record members throughout the year, research activities, delivering training for members (vocational counselling, recruitment, teamwork)

 • April 2013 - May 2013

  Trainee, Train2Perform

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Education,Training

  Preparing training programs
  Themes: vocational counseling, creativity, teamwork, well-being

Education

 • 2014 - 2017

  Doctorate, UAIC

  • Phychology
  • Iași, Romania
 • 2012 - 2014

  Master's degree, UAIC

  • Phychology
  • Iași, Romania
 • 2009 - 2012

  Bachelor's degree, UAIC

  • Phychology
  • Iași, Romania

Skills

 • Practical spirit
 • Positive attitude and optimism
 • Organization skills

- Communicative
- Teamwork and organizational skills
- Proactive and responsible
- Having resources for active communication and conflict resolution

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
Romanian
Native

Achievements

Conferences
2016 - National Conference on Narrative Psychology and Narrative Applications in Organizations and Communities
2013-2016 - Industrial and Organizational Psychology Association conference 
2015 - International Conference Social and Academic Policies for Women
2013-2017 - International Conference of Applied Psychology
2012-2015 - Advanced Statistics Seminars
2012 - Psychology Students Conference
Published papers
2016 - International Journal of Advancement in Education and Social Sciences (impact factor: 1.016: http://www.irosss.org/ojs/index.php/IJAESS/article/view/777/241): Work centrality: its relationships with some antecedents and consequences
2016 - Al.I.Cuza Annals: Professional frustration scale: testing psychometric properties in a Romanian sample
2015 - Conference volume of „Towards a New Generation of Elite Researchers through Doctoral Scholarships” project: Testarea proprietăților psihometrice ale scalei privind centralitatea muncii (Testing psychometrical properties of work centrality scale)
2015 - Conference volume of “PECAFROM project - Promoting Equal Opportunities in University and Academic Career for Women in Romania”: Parents’ Supportive Behaviours Toward Young Adults
Certificates / diplomas
2016 - Belbin accreditation
2015 - Member of Industrial and Organizational Psychology Association
2015 - Counselor for personal development
2013 - HR Manager (on-line course)
2012 - HR Inspector
2010 - Trainer