97031

Recruiter Senior la GfK

Senior Recruiter at GfK

 • România, Iași
 • România, Iași
 • Romania, Iași
 • Romania, Iași
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
100%
 • Ultima actualizare: 22 apr.
 • Numar referinta: 97031

Obiectiv profesional

Sunt specialist resurse umane, psiholog și cercetător. Îmi doresc să lucrez în cadrul unei companii profesioniste și dinamice, într-o echipă în care să se acorde atenție perfecționării și respectării valorilor individuale. În activitatea profesională, caut să identific potențialul, să îl dezvolt și să îl propun în poziția corectă – în cazul meu, dar și al candidaților mei.

 • Iasi
 • Full time
 • Domeniile urmariteOffice jobs Resurse umane / Psihologie
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 50% din program
 • Disponibilitate relocareNu sunt dispus

Experienta

 • februarie 2017 - Prezent

  Recruiter Senior, GfK

  • Iași, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Resurse umane / Psihologie

 • noiembrie 2014 - februarie 2017

  Specialist Resurse Umane, S.C. Arcadis Project Engineering S.A.

  • Iași, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Inginerie

  • Am implementat procedura de recrutare și selecție de personal
  • Am gestionat inducția noilor angajați – aproximativ 270 de angajați noi in primii 2 ani
  • Am gestionat relația cu angajații și cu studenții din programul de internship
  • Am întocmit documente privind administrarea de personal: contracte, fișe de post, adeverințe, situații statistice etc.
  • Am menținut contactul cu AJOFM și Inspectoratul teritorial pentru imigranți pentru raportarea angajaților noi
  • Am gestionat instrumentele de marketing intern: CV-urile corporate ale angajaților și matricea internă de competențe
  • Am reprezentat compania la târgurile de joburi, în relația cu instituții, companii private coaboratoare și furnizori de servicii
  • Am realizat procesul de evaluare a performanței pentru cel puțin 200 de angajați
  • Am intocmit rapoarte pentru fluctuația de personal
  • Am pregătit rapoarte și prezentări ale companiei
  • Am fost persoana de contact HR în relația cu celelelte locații

 • iulie 2014 - septembrie 2014

  Intern, Grupul de firme Conex

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Resurse umane / Psihologie

  Activitati specifice departamentului de Resurse Umane: recrutare de personal (postarea de anunturi pe site-urile de recrutare, programarea interviurilor, asistenta la interviuri, raportarea rezultatelor), administrare de personal (intocmire de dosare de personal, actualizare date in Revisal, intocmire de adeverinte, evaluare de personal), intocmire de documente interne (situatii privind fluctuatia de personal, date de personal, formulare interne)

 • septembrie 2013 - aprilie 2014

  Ministru Recruitment, Lugera - The People Republic

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Resurse umane / Psihologie

  Activități de recrutare (realizare de ghiduri de interviu si asistenta la interviuri) si formare (pregatirea si susținerea unui training pe tema consiliere vocationala)

 • mai 2011 - iunie 2013

  Coordonator Departament Resurse Umane, Asociaţia E-team Psychology (ONG)

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Fundatii / Asociatii / ONG

  Recrutări (îmbunătăţirea formularului de înscriere şi a ghidului de interviu, realizarea screeningului formularelor de înscriere și a interviurilor de selecţie), updatare bază de date cu membri, monitorizarea activităţii acestora, actualizare documente interne (Regulament Intern, organigramă, manual de procedură), susținere de traininguri (consiliere vocationala, recrutare si lucru in echipa)

 • aprilie 2013 - mai 2013

  Stagiar, Train2Perform

  • Filiași, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Educatie,Training

  Pregătirea de activităţi de formare
  Teme: consiliere vocationala, creativitate, lucru in echipa, well-being

Educatie

 • 2014 - Prezent

  Doctorat, UAIC, Iasi

  • Psihologie
  • Iași, România
 • 2012 - 2014

  Master / studii postuniversitare, UAIC

  • Psihologie
  • Iași, România
 • 2009 - 2012

  Diploma de facultate, UAIC

  • Psihologie
  • Iași, România

Aptitudini

 • Spirit practic
 • Atitudine pozitiva si optimism
 • Putere de organizare si disciplina

- Abilitati de comunicare
- Abilitati de lucru in echipa si competente organizatorice
- Atitudine proactiva, punctuala si responsabila
- Abilitati de sustinere si motivare a echipei
- Resurse pentru comunicare activa si rezolvarea conflictelor

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Romana
Nativ
100%
 • Last update: 22 apr.
 • Reference number: 97031

Career goals

I'm HR, psychologist, and researcher. I want to work in a professional and dynamic company, in a team that pays attention to a continuous improvement process and to respect individual values. In my professional activity, my aim is to identify the potential, to develop it and to put it into the right position – I’m looking for this for myself, but also for my candidates.

 • Iasi
 • Full time
 • Wanted work domainsOffice jobs Human Resources / Psychology
 • Availability for work related travelUp to 50% of the schedule
 • Willing to relocateNot willing

Experience

 • February 2017 - Present

  Senior Recruiter, GfK

  • Iași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Human Resources / Psychology

 • November 2014 - February 2017

  HR Specialist, S.C. Arcadis Project Engineering S.A.

  • Iași, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Engineering

  • I have implemented procedures for recruitment and selection of personnel
  • I have managed induction of new employees – around 270 employees in the first 2 years
  • I have elaborated the employment documents: contracts, job descriptions, certificates etc.
  • I have maintained contact with the local authorities to report new employees
  • I have managed internal marketing tools: employees CVs and competencies matrix
  • I have represented the company at job fairs and in relation to institutions, private companies, and services providers
  • I have implemented the performance assessment process for at least 200 employees
  • I have prepared corporate reports and presentations
  • I have been the HR contact person in the relationship with other locations

 • July 2014 - September 2014

  Summer Intern, Conex Group

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Human Resources / Psychology

  HR activities: recruitment (making announcement on recruitment websites, CV screening, planning interviews, interview assistance, reporting results), personnel administration (making employment documents and agreements, working on Revisal, making certificates, employers assessment), making internal documents (personnel fluctuation, personnel data, forms)

 • September 2013 - April 2014

  Recruitment Minister on Lugera Governement, Lugera - The People Republic

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Human Resources / Psychology

  Recruitment (making interview guides and interview assistance) and training activities (preparing and delivering a training on vocational counseling)

 • May 2011 - June 2013

  Coordinator of Human Resources Department, E-team Psychology Association

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Foundations / Associations / NGOs

  Updating database of members, recruitment (improved application form and interview guide, making screening of application forms, selection interviews, centralization of new recruits datas and final report on the recruitment process), record members throughout the year, research activities, delivering training for members (vocational counselling, recruitment, teamwork)

 • April 2013 - May 2013

  Trainee, Train2Perform

  • Filiași, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Education,Training

  Preparing training programs
  Themes: vocational counseling, creativity, teamwork, well-being

Education

 • 2014 - Present

  Doctorate, UAIC

  • Phychology
  • Iași, Romania
 • 2012 - 2014

  Master's degree, UAIC

  • Phychology
  • Iași, Romania
 • 2009 - 2012

  Bachelor's degree, UAIC

  • Phychology
  • Iași, Romania

Skills

 • Practical spirit
 • Positive attitude and optimism
 • Organization skills

- Communicative
- Teamwork and organizational skills
- Proactive and responsible
- Having resources for active communication and conflict resolution

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
Romanian
Native