98994

CONSULTANT- Business Engineer la TRUST & VALUE EFFICIENCY

Business Engineer- Consultant at TRUST & VALUE EFFICIENCY

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
85%
 • Ultima actualizare: 10.12.2015
 • Numar referinta: 98994

Experienta

 • aprilie 2014 - aprilie 2015

  CONSULTANT- Business Engineer, TRUST & VALUE EFFICIENCY

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Consultanta

  - Analiză detaliată a organizației și a proceselor sale pentru identificarea măsurilor de implementat pentru a îmbunătăți productivitatea și reduce costurile. 
  - Raportarea detaliată a măsurilor care trebuie luate – propuneri de optimizare.
  - Întocmirea și punerea în aplicare a planificării și a sistemelor de raportare.
  - Parte a echipei de consultanță care analizează și proiectează proceduri pentru a asista managementul în organizarea activității în mod eficient.
  - Pregătirea planului de afaceri și instruirea echipei de management.
  - Pregătirea și formarea în fluxul de numerar. 
  - Calculul capacitatii de productie. 
  - Analiza listei de activități. Analiza și propuneri de optimizare la nivel de departament. Proceduri.

 • noiembrie 2011 - noiembrie 2013

  Asistent Director - Responsabil de functiune, Hellenica Cosmetics

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  - Organizarea de evenimente si reprezentare a produselor lansate.
  - Activități de sortare și analiză a informațiilor primite, activități de raportare (key account/marketing).
  - Supravegherea tuturor activităților economice ale companiei și a altor sarcini juridice - departamentul administrativ.
  - Operarea și verificarea încasărilor, registrul de casa .
  - Emiterea avizelor de însoțire a mărfurilor .Sistemul logistic. 
  - Recepție. Achiziții. Furnizori. Echipamente de birou. Contracte. Contabilitate primară. Managementul resurselor umane.

 • octombrie 2009 - octombrie 2011

  Asistent Manager, Cabinet Avocat

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  Urmarirea dosarelor pe rolul instantelor. Supervizarea ansamblului de activitati juridice al companiei si alte sarcini de natura legala-administrativa.Telefoane. Receptie. Aprovizionare. Echipamente de birou. Acte. Contabilitate primara. Managementul resurselor umane.
  Activitatile de sortare si analiza a informatiilor primite, activitati de raportare. Monitorizarea si analizarea legislatie si jurisprudentei. Elaborarea si verificarea contractelor comerciale simple, redactarea de documente juridice cu un nivel mediu de complexitate, precum adrese, cereri, notificari.

Educatie

 • 2009 - 2011

  Master / studii postuniversitare, Facultatea Inginerie si Management In Sisteme Tehnologice,Universitatea Politehnica Bucuresti

  • Management si administrarea afacerilor
  • București, România
 • 2005 - 2009

  Diploma de facultate, Facultatea Inginerie si Management In Sisteme Tehnologice, Universitatea Politehnica, Sectia Inginerie Economica Industriala

  • Inginerie
  • București, România
 • 2001 - 2005

  Liceu / scoala profesionala, Colegiul De Arhitectura Si Lucrari Publice I.N.Socolescu

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Experienta in management
 • Putere de organizare si disciplina
 • Flexibilitate si adaptabilitate

Planificare și organizare; Seriozitate; Profesionalism, orientare către client.
- mai 2010 - Voluntar al Casei Regale – Jubileu 50 ASR Principele Radu 
- octombrie 2011 - Voluntar al Casei Regale – Jubileu HM Regele MihaI 

Lucrul în echipa.
- Reprezentarea liceului in cadrul “Targul Liceelor” 2004
- Participare la Sesiunea Stiințifică de Comunicare Mai 2006 - Atestat : Comunicare Managerială și Consultanță de Imagine

Aptitudini manageriale și viziune tehnică . Capacitate de analiză.
- Participare la Sesiunea de Comunicare Științifică 2007 - Inginerie integrată și managementul producției. Tema: Utilizarea tabelelor SNOOK și a metodei RULA pentru evaluarea proceselor de muncă, locul III.
- Vara lui 2006 - Practică în cadrul societății AVERSA S.A.

Microsoft Office , Ms Project – facultate ;
ArhiCAD – liceu ; AutoCAD – liceu, facultate;
LabVIEW – facultate; Autodesk Inventor – facultate;
Catia V5 – facultate; Primavera P3e – facultate;

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Romana
Nativ
85%
 • Last update: 10.12.2015
 • Reference number: 98994

Experience

 • April 2014 - April 2015

  Business Engineer- Consultant, TRUST & VALUE EFFICIENCY

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Consulting

  - Detailed analysis of the organization and its processes for identifying measures implemented to improve productivity and reduce costs. 
  - Detailed reporting measures to be taken. 
  - Preparation and implementation of planning and reporting systems. 
  - Part of the consulting team that analyzes project management procedures to assist in organizing effectively. 
  - Preparing business plan and training management team. 
  - Preparation and training in cash flow.
  - Production capacity. 
  - Analysis of activity list. Analysis and optimization proposals at the department level. Procedures.

 • November 2011 - November 2013

  Assistant Director - Responsible For Operation, Hellenica Cosmetics Romania

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

  - Event planning and representation of products launched.
  - Activities sorting and analysis of information received, reporting activities.
  - Supervision of all economic activities of the company and other legal tasks - the administrative department.
  - Operation and check cashing, cash register.
  - Issuing notices accompanying goods management.
  Reception. Acquisitions. Suppliers. Office equipment. Contracts. Primary accounting. Human resources management

 • October 2009 - October 2011

  Assistant Manager, Law Office

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Judicial

  - Tracking cases before the courts. Research the circumstances of individual cases. 
   - Providing legal support in the project team.
   - Monitoring and analyzing legislation and jurisprudence.
   - Drafting and verification of simple commercial contract, drafting of legal documents with an average level of complexity ( addresses, requests, notifications). 
   - Providing secretarial and protocol activities of the company (meet partners, customers, suppliers). Human Resources Management. Cash and register

Education

 • 2009 - 2011

  Master's degree, Polytechnic University Bucharest Master in Economic Engineering and Business Management

  • Management and business administration
  • București, Romania
 • 2005 - 2009

  Bachelor's degree, Polytechnic University Bucharest, Faculty of Engineering and Technological Systems Management

  • Engineering
  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • Management experience
 • Organization skills
 • Flexibility and adaptability

Planning and organization -- Professionalism - Results orientation.
-May 2010 - Volunteer for the Royal House – Jubilee 50 HRH Prince Radu 	
-October 2011 - Volunteer for the Royal House – Jubilee 90 HM King Michael I

Teamwork. Communication.
-Representing the school at "High School Fair" 2004
-Attendance at Scientific Communication in May 2006 - Certificate: Communication Management and Image Consulting

Managerial skills and technical vision. Analysis capacity;
-Participation at Scientific Session 2007 - Integrated Engineering and production management,
Theme: Use of Snook tables and the RULA method for evaluation of work processes, third place.
-Summer of 2006 - Practice in the company AVERSA SA.

Continuous learner.
Microsoft Office , Ms Project – faculty ;
ArhiCAD – high school ; AutoCAD – high school, faculty ;
LabVIEW – faculty ; Autodesk Inventor – faculty ; Catia V5 – faculty ;
Primavera P3e – faculty ;

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
Romanian
Native