98994

Business Solutions Consultant la Indevra Software - Performio EPM

Business Solutions Consultant at Indevra Software - Performio EPM

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
95%
 • Ultima actualizare: 29.05.2017
 • Numar referinta: 98994

Obiectiv profesional

Pe poteca profesiei să pot urca cu bucuria escaladării unui nou vârf de munte .

 • Bucuresti, Ploiesti
 • Full time
 • Domeniile urmariteFinante Management, Inginerie Industrii / Productie, It Telecom Project management
 • Disponibilitate deplasare in interes de serviciuPana la 50% din program
 • Disponibilitate relocareIn tara si in strainatate

Experienta

 • octombrie 2016 - Prezent

  Business Solutions Consultant, Indevra Software - Performio EPM

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - It Telecom: Project management,Software / Programare

  BPM and EPM projects: analysis, implementation and customer training;
  Software development process: requirements analysis, specification , implementation, documentation;
  Work as Junior PM for ERP projects;
  Product configuration & testing;
  Project Management for the BMP projects, as a PM;
  Requirements gathering & producing functional analysis (establish KPIs, reports,data base,dashboard);
  Business processes analysis and modelling (procedures, workflow diagrams, RACI matrix etc);
  Team working with technical staff;
  Project scoping, sales and presales activities;
  TIBCO Business Studio, Zoho Projects, Jira, Sugar CRM

 • mai 2016 - octombrie 2016

  Manager de proiect, HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Administratie / Institutii,Educatie

  Establish requirements for integrated project management.
  Develop and support implementation of CAS CRM.
  Increase efficiency using structured workflows, aggregate all available date in easy and timesaving data base and reduce all the non-generated value activities.
  Planning project activities and milestones.
  Use cost management and operational resources for project.
  Project Management Team.
  CAS CRM, Saga, IDrept.

 • noiembrie 2015 - aprilie 2016

  Consultant in management, HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Administratie / Institutii,Educatie,Training

  Culegerea de date necesare analiză preliminară a instituției pentru identificarea sistemului de management existent și a tuturor proceselor.
  Elaborarea, derularea și implementarea completă a Sistemului de Control Intern/Managerial (SCIM):
  Identificarea activitatilor procedurabile;
  Întocmirea Procedurilor de Sistem, Procedurilor Operaționale și a întregii documentații necesare implementării sistemului;
  Identificarea principalelor riscuri şi a măsurilor necesare; Identificarea situațiilor generatoare de întreruperi;
  Stabilirea obiectivelor SMART la nivelul instituţiei;
  Stabilirea circuitului documentelor și a informațiilor din instituție;
  Întocmire/actualizare Cod de etică, Regulament intern etc.
  - Revizuirea documentelor conform modificărilor legislative;
  - Instruirea responsabililor de procese;
  - Actualizarea documentelor conform schimbărilor organizatorice interne;
  - Raportare semestrială şi anuală.

 • aprilie 2014 - aprilie 2015

  Business Engineer, TRUST & VALUE EFFICIENCY

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Inginerie: Industrii / Productie

  - Analiza detaliată a organizației și a proceselor sale pentru identificarea măsurilor de implementat pentru a îmbunătăți productivitatea și reduce costurile. 
  - Analize de productivitate/îmbunătățire flux în industrii precum: constructoare de mașini, panificație, producție carne, construcții
  - Raportarea detaliată a măsurilor care trebuie luate.
  - Întocmirea și punerea în aplicare a planificării și a sistemelor de raportare.
  - Parte a echipei de consultanță care analizează și proiectează proceduri pentru a asista managementul în organizarea activității în mod eficient.
  - Pregătirea planului de afaceri și instruirea echipei de management.
  - Pregătirea și formarea în fluxul de numerar. 
  Calculul capacitatii de productie. Analiza listei de activitati.

 • noiembrie 2011 - noiembrie 2013

  Asistent Director - Responsabil de functiune, Hellenica Cosmetics

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Office jobs: Administrativ

  - Organizarea de evenimente si reprezentare a produselor lansate.
  - Activități de sortare și analiză a informațiilor primite, activități de raportare (key account/marketing).
  - Supravegherea tuturor activităților economice ale companiei și a altor sarcini juridice - departamentul administrativ.
  - Operarea și verificarea încasărilor, registrul de casa .
  - Emiterea avizelor de însoțire a mărfurilor .Sistemul logistic. 
  - Recepție. Achiziții. Furnizori. Echipamente de birou. Contracte. Contabilitate primară. Managementul resurselor umane.

 • octombrie 2009 - octombrie 2011

  Asistent Manager, Cabinet Avocat

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Institutii / Profesii liberale: Juridic

  Urmarirea dosarelor pe rolul instantelor. Supervizarea ansamblului de activitati juridice al companiei si alte sarcini de natura legala-administrativa.Telefoane. Receptie. Aprovizionare. Echipamente de birou. Acte. Contabilitate primara. Managementul resurselor umane.
  Activitatile de sortare si analiza a informatiilor primite, activitati de raportare. Monitorizarea si analizarea legislatie si jurisprudentei. Elaborarea si verificarea contractelor comerciale simple, redactarea de documente juridice cu un nivel mediu de complexitate, precum adrese, cereri, notificari.

Educatie

 • 2009 - 2011

  Master / studii postuniversitare, Facultatea Inginerie si Management In Sisteme Tehnologice,Universitatea Politehnica Bucuresti

  • Management si administrarea afacerilor
  • București, România
 • 2005 - 2009

  Diploma de facultate, Facultatea Inginerie si Management In Sisteme Tehnologice, Universitatea Politehnica, Sectia Inginerie Economica Industriala

  • Inginerie
  • București, România
 • 2001 - 2005

  Liceu / scoala profesionala, Colegiul De Arhitectura Si Lucrari Publice I.N.Socolescu

  • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • B
 • Experienta in management
 • Putere de organizare si disciplina
 • Flexibilitate si adaptabilitate
 • ArhiCAD
 • AutoCAD
 • Primavera P3e
 • Zoho Projects
 • Jira
 • Sugar CRM
 • CAS CRM
 • IDrept
 • SmartDraw
 • PowerPoint
 • Autodesk Inventor
 • LabVIEW
 • MsProject
 • Microsoft Office

Ian 2016
Atestat EXPERT ACHIZITII PUBLICE - Curs de formare profesională acreditată ANC asigurat de catre Diplomatic Events 

Planificare și organizare; Seriozitate; Profesionalism, orientare către client.
- mai 2010 - Voluntar al Casei Regale – Jubileu 50 ASR Principele Radu 
- octombrie 2011 - Voluntar al Casei Regale – Jubileu HM Regele MihaI 

Lucrul în echipa.
- Reprezentarea liceului in cadrul “Targul Liceelor” 2004
- Participare la Sesiunea Stiințifică de Comunicare Mai 2006 - Atestat : Comunicare Managerială și Consultanță de Imagine

Aptitudini manageriale și viziune tehnică . Capacitate de analiză.
- Participare la Sesiunea de Comunicare Științifică 2007 - Inginerie integrată și managementul producției. Tema: Utilizarea tabelelor SNOOK și a metodei RULA pentru evaluarea proceselor de muncă, locul III.
- Vara lui 2006 - Practică în cadrul societății AVERSA S.A.

Limbi straine

Engleza
Avansat
Franceza
Incepator
Romana
Nativ
95%
 • Last update: 29.05.2017
 • Reference number: 98994

Career goals

On my profession trail, climbing with the same joy as escalating a mountain peak

 • Bucuresti, Ploiesti
 • Full time
 • Wanted work domainsFinance Management, Engineering Industries / Production / Manufacturing, It Telecom Project management
 • Availability for work related travelUp to 50% of the schedule
 • Willing to relocateIn the country and abroad

Experience

 • October 2016 - Present

  Business Solutions Consultant, Indevra Software - Performio EPM

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - It Telecom: Project management,Software / Programming

  BPM and EPM projects: analysis, implementation and customer training;
  Software development process: requirements analysis, specification , implementation, documentation;
  Work as Junior PM for ERP projects;
  Product configuration & testing;
  Project Management for the BMP projects, as a PM;
  Requirements gathering & producing functional analysis (establish KPIs, reports,data base,dashboard);
  Business processes analysis and modelling (procedures, workflow diagrams, RACI matrix etc);
  Team working with technical staff;
  Project scoping, sales and presales activities;
  TIBCO Business Studio, Zoho Projects, Jira, Sugar CRM

 • May 2016 - October 2016

  Project Manager, HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Administration / Institutions,Education

  Establish requirements for integrated project management.
  Develop and support implementation of CAS CRM.
  Increase efficiency using structured workflows, aggregate all available date in easy and timesaving data base and reduce all the non-generated value activities.
  Planning project activities and milestones.
  Use cost management and operational resources for project.
  Project Management Team.
  CAS CRM, Saga, IDrept.

 • November 2015 - April 2016

  Management consultant, HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Administration / Institutions,Education,Training

  Data collection for preliminary analysis of the institution to identify existing management system and all
  processes and procedures;
  Develop, conduct and complete implementation of the Internal Control System / Managerial ( SCIM ).
  Modeling and writing the procedural activities ;
  Identify the principal risks; Setting SMART goals within the institution; Compiling code of ethics,
  internal regulations etc.;
  Review documents under legislative changes; Training officers;
  Updating documents according to internal organizational changes; Anualy report

 • April 2014 - April 2015

  Business Engineer, TRUST & VALUE EFFICIENCY

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Engineering: Industries / Production / Manufacturing

  Detailed analysis of the organization and processes for identifying measures implemented to improve
  productivity and reduce costs.
  Detailed reporting measures to be taken. Documentation and implementation of planning and
  reporting systems.
  Part of the consulting team that analyzes project management procedures to assist in organizing
  effectively.
  Preparing business plan and training the management team. Building and training in cash flow.
  Production capacity. Analysis of activity list.
  Analysis and optimization proposals at the department level. Procedures.

 • November 2011 - November 2013

  Assistant Director - Responsible For Operation, Hellenica Cosmetics Romania

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Office jobs: Administrative

  - Event planning and representation of products launched.
  - Activities sorting and analysis of information received, reporting activities.
  - Supervision of all economic activities of the company and other legal tasks - the administrative department.
  - Operation and check cashing, cash register.
  - Issuing notices accompanying goods management.
  Reception. Acquisitions. Suppliers. Office equipment. Contracts. Primary accounting. Human resources management

 • October 2009 - October 2011

  Assistant Manager, Law Office

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Institutions / Liberal professions: Judicial

  - Tracking cases before the courts. Research the circumstances of individual cases. 
   - Providing legal support in the project team.
   - Monitoring and analyzing legislation and jurisprudence.
   - Drafting and verification of simple commercial contract, drafting of legal documents with an average level of complexity ( addresses, requests, notifications). 
   - Providing secretarial and protocol activities of the company (meet partners, customers, suppliers). Human Resources Management. Cash and register

Education

 • 2009 - 2011

  Master's degree, Polytechnic University Bucharest Master in Economic Engineering and Business Management

  • Management and business administration
  • București, Romania
 • 2005 - 2009

  Bachelor's degree, Polytechnic University Bucharest, Faculty of Engineering and Technological Systems Management

  • Engineering
  • București, Romania

Skills

Driving license
 • B
 • Management experience
 • Organization skills
 • Flexibility and adaptability
 • LabView
 • ArhiCAD
 • AutoCAD
 • Primavera P3e
 • Zoho Projects
 • CAS CRM
 • I Drept
 • Autodesk Inventor
 • Microsoft Office
 • MsProject
 • SmartDraw
 • Power Point
 • Jira
 • Sugar CRM

Jan 2016
Certified EXPERT PUBLIC PROCUREMENT - Accreditation training course ANC, by
Diplomatic Events, Bucharest, Romania

Planning and organization -- Professionalism - Results orientation.
-May 2010 - Volunteer for the Royal House – Jubilee 50 HRH Prince Radu 	
-October 2011 - Volunteer for the Royal House – Jubilee 90 HM King Michael I

Teamwork. Communication.
-Representing the school at "High School Fair" 2004
-Attendance at Scientific Communication in May 2006 - Certificate: Communication Management and Image Consulting

Managerial skills and technical vision. Analysis capacity;
-Participation at Scientific Session 2007 - Integrated Engineering and production management,
Theme: Use of Snook tables and the RULA method for evaluation of work processes, third place.
-Summer of 2006 - Practice in the company AVERSA SA.

Foreign languages

English
Advanced
French
Beginner
Romanian
Native