99173

Functionar economic la SELENIU 97 SERVCOM SRL

Economic Functionary at SELENIU 97 SERVCOM SRL

 • România, București
 • România, București
 • Romania, București
 • Romania, București
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 01.02.2014
 • Numar referinta: 99173

Experienta

 • februarie 2012 - Prezent

  Functionar economic, SELENIU 97 SERVCOM SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Automobile

  relatia directa cu furnizorii externi si interni, contactarea acestora in vederea negocierii posibilelor conditii contractuale si rezervari de proiecte;
  - identificarea de noi potentiali furnizori potriviti cu profilul si activitatea companiei in vederea stabilirii unor relatii de colaborare pe termen lung sau mediu, in functie de specificitatea fiecarui proiect;
  - lansarea comenzilor catre furnizorii externi si interni;;
  - stabilirea relatiilor de colaborare cu transportatori, pregatirea si urmarirea transporturilor de marfa;
  - intocmirea actelor necesare pentru intrarile intracomunitare de marfa ;
  - intocmirea listelor e preturi pentru piata interna si permanenta actualizare a acestora, verificarea impreuna cu managerul general;
  - gestionarea informatiilor referitoare la produse ( preturi, gama, fise tehnice, descrieri, poze de produse );
  - reprezentarea firmei la intalnirile specifice de import, cu furnizorii de materiale si reprezentanti ai transportatorilor; ( am participat la targuri auto ca : Car &Sound Cologne 2009 in Germania, IFA Berlin 2009 in Germania, Car& Sound Sinsheim 2010 in Germania )
  - colaborarea cu departamentele interne (vanzari, tehnic) acordand informatiile solicitate de acestea: oferte, date tehnice, etc.
  - analiza concurentei din punct de vedere pozitionare, game de produse, preturi;- urmarirea si refacerea stocurilor, atat de la furnizorii externi cat si de la cei interni
  

 • aprilie 2008 - octombrie 2010

  Functionar economic, S.C. SELENIU 97 SERVCOM SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Automobile

  Pentru o perioada am avut urmatoarele responsabilitati :
  -Preluarea comenzilor de la clienti si agenti de vanzari si facturarea cu atentie a acestora in programul de contabilitate SAGA;
  
  
  - Intocmirea documentelor pentru banca : ordine de plata, bilete la ordin,file CEC;
  - Verificarea prin sistemul de fast banking a operatiunilor facute de catre banca pe contul curent al societatii;
  - Intocmirea de oferte comerciale pentru clienti ;
  - Realizarea in Excel a diferitelor rapoarte si situatii solicitate de catre directorul general;
  - Calcularea preturilor de raft a marfii, efectuarea proceselor verbale pentru reduceri ;
  - Respectarea politicii comerciale a firme;
  - Activitati de secretariat : transmiterea de faxuri, sortarea mail-urilor si directionarea acestora catre persoanele abilitate.
  Realizarile mele in cadrul companiei SELENIU 97 SERV COM precum si cunostintele acumulate m-au propulsat pe pozitia de Import manager .
  Principalele responsabilitati ale acestui post sunt :
  - relatia directa cu furnizorii externi si interni, contactarea acestora in vederea negocierii posibilelor conditii contractuale si rezervari de proiecte;
  - identificarea de noi potentiali furnizori potriviti cu profilul si activitatea companiei in vederea stabilirii unor relatii de colaborare pe termen lung sau mediu, in functie de specificitatea fiecarui proiect;
  - lansarea comenzilor catre furnizorii externi si interni;;
  - stabilirea relatiilor de colaborare cu transportatori, pregatirea si urmarirea transporturilor de marfa;
  - intocmirea actelor necesare pentru intrarile intracomunitare de marfa ;
  - intocmirea listelor e preturi pentru piata interna si permanenta actualizare a acestora, verificarea impreuna cu managerul general;
  - gestionarea informatiilor referitoare la produse ( preturi, gama, fise tehnice, descrieri, poze de produse );
  - reprezentarea firmei la intalnirile specifice de import, cu furnizorii de materiale si reprezentanti ai transportatorilor; ( am participat la targuri auto ca : Car &Sound Cologne 2009 in Germania, IFA Berlin 2009 in Germania, Car& Sound Sinsheim 2010 in Germania )
  - colaborarea cu departamentele interne (vanzari, tehnic) acordand informatiile solicitate de acestea: oferte, date tehnice, etc.
  - analiza concurentei din punct de vedere pozitionare, game de produse, preturi;- urmarirea si refacerea stocurilor, atat de la furnizorii externi cat si de la cei interni.
  

 • noiembrie 2005 - martie 2008

  SECRETARA, KARGO AUTOGLASS SRL

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Automobile

  Îndeplinire activități de contabilitate primara si resurse umane:
  - întocmire și gestionare dosare de personal salariați;
  - întocmire foaie colectiva de prezenta;
  - întocmire adeverințe salariați;
  - întocmire contracte de munca, acte adiționale, decizii, și a tuturor documentelor care țin de personal;
  - cooperarea cu responsabilul PSI-SSM si medicina muncii;
  - diferite activități de contabilitate primara;
  Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat:
  - preluarea și direcționarea apelurilor telefonice;
  - primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor de contact din societate;- organizarea corespondentei (posta, fax, e-mail);- copiere/redactare/tehnoredactare diferite materiale;- elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor cerute de management;- alte activități specifice de secretariat;
  - Coordonare activitate de vanzari
  - Coordonare activitate de achizitii
  - Efectuare plati catre furnizori
  - Mentinerea situatiilor contabile la zi ale clientilor si furnizorilor
  

 • noiembrie 2003 - octombrie 2005

  BARMAN, RESTAURANT CRIMEEA

  • București, România
  • Full time
  • Domeniu - Servicii: Restaurante

  - Preluarea comenzilor si prepararea bauturilor conform retetelor locatiei
  - Pastrarea relatiei cu furnizorii
  - Efectuarea inventarului si stocului zilnic
  

Educatie

 • 2003 - 2008

  Diploma de facultate, Facultatea de Management financiar contabil SPIRU HARET

  • Constanța, România

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Incepator
Germana
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 01.02.2014
 • Reference number: 99173

Experience

 • February 2012 - Present

  Economic Functionary, SELENIU 97 SERVCOM SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Automotive

   - Direct relationship with internal and external suppliers, contacting them in order to negotiate potential contractual conditions;
   - Identification of new potential suppliers consistent with the profile and activity of our company in order to establish long or medium term relationships , depending on the specificity of each project;
   - Ordering to foreign and domestic suppliers;
   - Establishing relationships with shippers, preparing and tracking shipments of goods;
   - Preparing the necessary documents for the trade of goods entries;
   - Drawing up lists of prices for domestic and constantly update them, checking with the general manager;
   - the management of product information (price, range, data sheets, descriptions, pictures of products);
   - Representing the company to specific import meetings with suppliers of materials and representatives of transporters (I attended auto fairs as: Car & Sound 2009 in Cologne Germany, IFA Berlin 2009 in Germany, Car & Sound Sinsheim 2010 in Germany);
   - the collaboration with internal departments (sales, technical) granting the information requested by them: Deals, technical data, etc..
   - Analysis of the competition in terms of positioning, product ranges, prices,
   - Tracking and stock recovery, both from external suppliers and the internal ones.
  

 • October 2010 - February 2012

  Maternity leave, Home

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Workers

  Maternity leave

 • April 2008 - October 2010

  Economic Functionary, SELENIU 97 SERVCOM SRL

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Automotive

  For a period of time I had the following responsibilities:
   -Taking orders from customers and sales agents and invoice them carefully in accounting software SAGA;
   - Preparing documents for the bank: payment orders, promissory notes and checks;
   - Check through the fast banking system operations made by bank into the current account of the Company;
   - Preparation of commercial offers to customers;
   - Realization of different Excel reports and statements required by the General Manager;
   - Calculating the shelf price of the goods, making the protocols for discounts;
   - Trade policy of the company;
   - Secretarial activities: sending faxes, sorting mail and directing them to personnel.
  
  The achievements and knowledges I have gained within the company SELENIUM 97 SERV COM propelled me in the position of Import manager.
  The main responsibilities of this position are:
   - Direct relationship with internal and external suppliers, contacting them in order to negotiate potential contractual conditions;
   - Identification of new potential suppliers consistent with the profile and activity of our company in order to establish long or medium term relationships , depending on the specificity of each project;
   - Ordering to foreign and domestic suppliers;
   - Establishing relationships with shippers, preparing and tracking shipments of goods;
   - Preparing the necessary documents for the trade of goods entries;
   - Drawing up lists of prices for domestic and constantly update them, checking with the general manager;
   - the management of product information (price, range, data sheets, descriptions, pictures of products);
   - Representing the company to specific import meetings with suppliers of materials and representatives of transporters (I attended auto fairs as: Car & Sound 2009 in Cologne Germany, IFA Berlin 2009 in Germany, Car & Sound Sinsheim 2010 in Germany);
   - the collaboration with internal departments (sales, technical) granting the information requested by them: Deals, technical data, etc..
   - Analysis of the competition in terms of positioning, product ranges, prices,
   - Tracking and stock recovery, both from external suppliers and the internal ones.
  

 • November 2005 - April 2008

  Secretary, KARGO AUTOGLASS

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Technicians: Automotive

  Perform activities of basic accounting and human resources :
  - Preparation and management employees personnel files ;
  - Drawing sheet of collective presence ;
  - Preparing certificates for employees ;
  - Drafting employment contracts , addenda , decisions, and all documents pertaining to personnel ;
  - Cooperation with PSI -SSM officer and occupational health ;
  - Basic accounting activities ;
  Perform daily living activities secretarial
  - Taking and directing phone calls ;
  - Receiving visitors and contacts announcement from the company - organizing correspondence (mail, fax , e- mail ) - copy / writing / editing different materials - design and drafting documents and statements required from management - specific activities of the secretariat ;
  - Coordination of sales
  - Coordination of procurement
  - Payments to suppliers
  - Maintain the daily accounting of customers and suppliers
  

 • November 2003 - October 2005

  Bartender, RESTAURANT CRIMEEA

  • București, Romania
  • Full time
  • Work domain - Services: Restaurants

  - Taking orders and preparing drinks according to the recipes of location ;
   - Maintaining relationship with suppliers;
   - Perform daily inventory and stock;
  

Education

 • 2003 - 2008

  Bachelor's degree, "Spiru Haret " University

  • Constanța, Romania

Foreign languages

English
Intermediate
French
Beginner
German
Beginner
Romanian
Native