99612

Consilier Clientela MICRO la Banca Comerciala Romana (BCR)

Financial advisor for Companies at Banca Comerciala Romana (BCR)

 • România, Turda
 • România, Turda
 • Romania, Turda
 • Romania, Turda
Afiseaza date contact
Traduceri ale CV-ului
80%
 • Ultima actualizare: 24.04.2014
 • Numar referinta: 99612

Experienta

 • noiembrie 2013 - Prezent

  Consilier Clientela MICRO, Banca Comerciala Romana (BCR)

  • Turda, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  - Coordoneaza relatia cu clientii IMM micro prin promovarea produselor bancare in concordanta cu nevoile acestora si strategia bancii;
  - Identifica clientii tinta in segmentul IMM micro, defineste strategia de abordare a acestora, determina nevoile de servicii bancare si propune cel mai potrivit produs;
  - Intocmeste si proceseaza documentatia pentru aprobarea cererilor de credit pentru clientii din portofoliu;
  - Revizuieste periodic profitabilitatea conturilor si a relatiilor cu clientii IMM micro;
  - Sprijina directorii de agentie pentru dezvoltarea unui portofoliu de clientii IMM micro. 
  - Intocmirea de rapoarte de activitate,
  - cross-selling

 • mai 2008 - octombrie 2013

  Consilier Bancar, BRD – Groupe Societe Generale

  • Turda, România
  • Full time
  • Domeniu - Finante: Banci / Institutii Financiare

  Inlocuirea colegilor pe perioada concediului de odihna indiferent de activitatea prestata de acesta, de la Operator de Ghiseu pana la Director de agentie. In aceasta perioada am avut posibilitatea de a inlocui un director de agentie timp de 18 luni. Aceasta experienta mi-a dezvoltat abilitatile organizatorice si de leader precum si aptitudinile pentru munca in echipa si motivarea ecesteia.
  Responsabilitati: 
  -Coordonarea si raspunderea de buna functionare, organizarea si monitorizarea activitatii zilnice conform procedurii agreate
  -Gestionarea facilitatilor de credit (ex. documentatie, calcule dobanzi, rate, comisioane, etc);
  -Intocmirea si elaborarea rapoartelor de analiza; oferte pentru produsele si facilitatile bancare
  - introducerea datele pentru noii clienti si pentru deschiderea de noi conturi;
  - analiza solicitarile clientilor, sugestii alternative corespunzatoare fiecarui client si solutionarea problemele aparute;
  - stabilirea unor relatii stranse si de lunga durata cu clientii venind in intampinarea solicitarilor acestora;
  - cunoasterea in detaliu a produselor si serviciilor bancii;
  - asigur o atitudine pro-activa fata de clienti avand am ca scop mentinerea/cresterea gradului de satisfactie a acestora fata de serviciile oferite precum si oferirea de produse complementare in cadrul actiunilor de vanzari incrucisate; 
  - aplicarea legislatiei in vigoare precum si a normelor aprobate de centrala bancii privind politica si procedurile de cunoastere a clientilor,de prevenire si combatere a spalarii banilor si de pastrare a secretului profesional; 
  - rezolvarea reclamatiilor si sesizarilor clientilor;
  - mentinerea si cresterea portofoliului de clienti
  - promovarea imaginii bancii;
  - cunostinte despre mediul concurential; 
  - colaborarea cu departamentele operationale;
  - urmarirea creditelor acordate.
  - prelucrarea operatiilor legate de produsele comercializate

 • octombrie 2007 - aprilie 2008

  Lucrator Comercial – specialist departamentul HardWare, SC InterSport SRL

  • Turda, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  Responsabilitati: 
  - Coordonarea activitatii personalului din subordine, supervizare in mod constructiv si echitabil a acestuia si implicarea in imbunatatirea performantelor profesionale ;
  - Asigurarea desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor conform prevederilor legale, precum si asigurarea prevederilor reglementarilor interne ;
  - Asigurarea respectarii normelor de tehnica a securitatii si protectiei muncii precum si a celor de P.S.I. la nivelul magazinului ;
  - Stabilirea si asigurarea unei comenzi optime de produse necesare pentru desfasurarea activitatii magazinului ;
  - Urmarirea si mentinerea evidentei intrarilor, iesirilor si transferurilor fondului de marfa ;
  -Participarea directa la inventarierile produselor din magazin si depozitului aferent ;
  - Respectarea si punerea in aplicare a mijloacelor si metodelor de prezentare si comercializare a produselor oferite de societate ;
  - Crearea, dezvoltarea, instruirea si motivarea echipei 
  - Stabilirea si monitorizarea limitelor de responsabilitatea pentru fiecare vanzator ;
  - Relationarea cu clientii magazinului, cresterea numarului de clienti si rezolvarea comenzilor ;
  - Implementarea si coordonarea in magazin a actiunilor de marketing ;
  - Merchandising-ul magazinului, a vitrinei si asigurarea respectarii conceptului de vitrina ;
  - Analizarea, propunerea si implementarea de noi solutii pentru eficientizarea procesului de vanzare in magazin ;
  - Implementarea masurilor administrative si organizatorice pentru eficientizarea vanzarilor ;
  - Gestionarea eficienta a bugetului lunar de administrare a departamentului ;
  - Propunerea si asigurarea realizarii planului de vanzari lunar, stabilirea strategiei comerciale pentru perioada urmatoare
  -Intocmirea si verificarea actelor de contabilitate primara, verificarea documentelor de evidenta retroactiva ;
  - Intocmirea si stabilirea programului de lucru si al pontajelor lunare pentru personalul din subordine ;
  - Supravegherea echipei de vanzari

 • septembrie 2006 - septembrie 2007

  Lucrator Comercial, SC Ortansa Comimpex SRL

  • Turda, România
  • Full time
  • Domeniu - Vanzari: Vanzari

  Vanzare birotica si componente de calculator 
  
  Responsabilitati, Realizari
  Intocmire receptii marfa, facturare clienti, evidenta registrului de casa si a raportului de gestiune, realizarea inventarului, vanzare birotica, componente de calculator si asamblarea lor. In perioada in care am desfasurat aceasta activitate vanzarile firmei au crescut cu un procent de 80%.

Educatie

 • 2006 - 2009

  Diploma de facultate, Universitatea Spiru-Haret

  • Cluj Napoca, România
 • 2001 - 2005

  Liceu / scoala profesionala, Liceul Teoretic "Liviu Rebreanu"

  • Turda, România

Aptitudini

Permis de conducere
 • A
 • B

Limbi straine

Engleza
Avansat
Italiana
Incepator
Romana
Nativ
80%
 • Last update: 24.04.2014
 • Reference number: 99612

Experience

 • November 2013 - Present

  Financial advisor for Companies, Banca Comerciala Romana (BCR)

  • Turda, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  - Coordinate customer relations by promoting banking products
  according to their needs and strategy of the bank;
  - Identify targeted customers in the banking sector, defines approach strategy of their banking needs and determine the most appropriate product;
  - Prepares and processes documentation for approving credit
  - Periodically review accounts profitability and customer relationships 
  - Supports agency managers to develop a portfolio of clients
  - Preparation of activity reports
  - Cross-selling

 • May 2008 - November 2013

  Bank financial adviser, BRD – Groupe Societe Generale

  • Turda, Romania
  • Full time
  • Work domain - Finance: Banks / Financial Institutions

  Replacing colleagues during annual leave regardless of activity
  provided by them, from Operator to Manager. In this time I was able to replace a Manager for 18 months. This experience developed my organizational and leadership skills but also my abilities for teamwork and team motivation.
  Responsibilities:
  -Coordination and responsibility for proper functioning, organization and monitoring daily activities according to the agreed procedure
  -Credit facility (eg, documentation, calculations interest rates,
  fees, etc.);
  -Preparing and developing analysis reports, offers for products and
  banking facilities
  - Entering data for new customers and open new accounts;
  - Analysis of customer requirements, alternative suggestions for every client and solve problems;
  - Establish strong and long term relationships with clients 
  - Detailed knowledge of bank products and services;
  - Ensure a pro-active attitude towards customers maintaining / increasing their satisfaction towards services as well as offering complementary products in the sales of shares cross;
  - The legislation in force and the rules approved by the central bank
  policy and customer due diligence procedures for preventing and combating money laundering and professional secrecy;
  - Resolving customer complaints and referrals;
  - Maintaining and growing client portfolio
  - Promote the image of the bank;
  - Knowledge of the competitive environment;
  - Collaboration with operational departments;
  - Tracking loans.
  - Processing operations related to marketed products

 • October 2007 - April 2008

  Department manager in sales, SC InterSport SRL

  • Turda, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  Responsibilities:
  - Coordination of staff, supervision constructively
  and its fair and involvement in improving professional performance ;
  - To ensure the activities of marketing products and services
  according to law and regulations to ensure provisions
  internal
  - To ensure the security and industrial safety equipment 
  - Establishing and ensuring product commands necessary in the Store's activity ;
  - Monitoring and maintenance of input, output and fund transfers
  merchandise ;
  - Direct participation of the store and warehouse inventories related products ;
  - Respecting and implementing the means and methods of presentation
  marketing of products offered by the company ;
  - Creating, developing , training and motivating the team
  - Establishing and monitoring limits liability for each seller ;
  - Store customer relations , increasing the number of customers and solving orders;
  - Implementation and coordination in store marketing actions ;
  - Merchandising store to showcase and ensure compliance concept
  window ;
  - Analyzing, proposing and implementing new solutions to streamline
  process for sale in the store ;
  - Implement measures to streamline administrative and organizational
  sales;
  - Effective management of the department's monthly budget management ;
  - Propose and ensure achievement of monthly sales plan , policy
  trade for the next period
  - Preparation and verification of primary accounting documents verification;
  - Preparing and establishing the work program and the monthly timesheets of the staff ;
  - Supervising sales team

 • September 2006 - September 2007

  Salesman and computer service, SC Ortansa Comimpex SRL

  • Turda, Romania
  • Full time
  • Work domain - Sales: Sales

  Sale of stationery products, computer components, computer assembly and service, internet connection, pickup-delivery goods

Education

 • 2006 - 2009

  Bachelor's degree, Universitatea Spiru-Haret

  • Cluj Napoca, Romania
 • 2001 - 2005

  Highschool, Liceul Teoretic "Liviu Rebreanu"

  • Turda, Romania

Skills

Driving license
 • A
 • B

Foreign languages

English
Advanced
Italian
Beginner
Romanian
Native